ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေနကိုပံုျပ၊ လကိုပံုထား၊ မွတ္တံုျငါးေလာ့ေလာကဓံကို ၾကံ့ၾကံ့ခံပါ


လူသားအားလံုးပင္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာေရးအတြက္ အျမဲတေစ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကရ၏။ ဤကိစၥသည္လည္း မိမိတို႔ဘ၀တြင္ အေရးၾကီးေသာ တာ၀န္၀တၱရား တစ္ခုပင္တည္း။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာစိတ္ဓာတ္ ထားရွိႏိုင္ျခင္းသည္
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာေစေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္၏။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာစိတ္ဓာတ္ ရရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္
ေရွးဦးစြာ ကိုယ္တြင္းရန္သူျဖစ္ေသာ စိုးရိမ္ျခင္း ပူေဆြးေသာကစသည္တို႔ူကို ဖယ္ရွားပစ္ရမည္
ျဖစ္ပါ၏။ ထိုရန္သူကို ဖယ္ရွားႏိုင္ျပီး၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းကို ေမြးျမဴကာ ကိုယ္က်င့္တရားကို
လက္ကိုင္ထားႏိုင္ျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအား ျမင့္မားေစျပီး ေလာကဓံကို ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္
လိုအပ္ေသာကိစၥပင္ ျဖစ္ပါ၏။ဤလူ႔ဘံုကား ဒုကၡဘံုသာတည္း။ သို႔ေသာ္လည္း ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသလို ခ်မ္းသာသုခႏွင့္လည္း ဆံုစည္းၾကရစျမဲပင္။ ဘယ္အရာမွ် အျမဲတေစ ရပ္တည္၍ ေနေစျခင္းငွါ မရစေကာင္းပါ။ စက္ရဟတ္ပမာ တစ္ေျပာင္းျပန္ျပန္
က်င္လည္ေနၾကရ၏။ ေနကဲ့သို႔ ထြက္ေပၚလာလွ်င္ေသာ္မွ တစ္ေန႔တာ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ခ်ဳပ္၀င္
ကြယ္ေပ်ာက္ရျမဲပင္တည္း။ လကဲ့သို႔ လဆန္းရက္မ်ားတြင္ တစ္စထက္တစ္စ ၾကီးမားျပည့္လွ်ံလာျပီး၊
လျပည့္ရက္တြင္ လံုး၀န္းျပည့္ျဖိဳးလွ်င္ေသာ္မွ လဆုတ္ရက္တြင္မူ တစ္စထက္တစ္စ တစ္ျဖည္းျဖည္း ယုတ္ေလွ်ာ့ကာ၊ လကြယ္ရက္ေရာက္လွ်င္
လံုး၀ ကြယ္ေပ်ာက္ရ စျမဲပင္တည္း။ ေခါက္ရွာငွက္(သစ္ေတာက္ငွက္)၊
ခင္ပုတ္ငွက္(ဇီးကြက္) တို႔ ပ်ံသန္းသလို ဤေလာကဓံတရားသည္လည္း နိမ့္ခ်ည္ ျမင့္ခ်ည္ႏွင့္
အတည္တက် မရွိၾကေပ။ ဤသည္တို႔မွာ ဤေလာက၏ နိယာမတံထြာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ပါသည္။“ေနကိုပံုျပ၊ လကိုပံုထား၊ မွတ္တံုျငါးေလာ့။ ေနကားထြက္၀င္၊ ေပၚခ်ဳပ္ထင္၏။ လလွ်င္ျပည့္ကြယ္၊ ၾကီး၍ငယ္ခဲ့။ ထိုႏွယ္မလြဲ၊ လူခပဲတို႔၊ အျမဲခ်မ္းသာ၊ မရွိရာရွင့္။ အာဏာတန္ခိုး၊ အမ်ိဳး စည္းစိမ္၊ ဘုန္းဂုဏ္သိရ္လည္း၊ ထင္တိမ္ေပၚငုပ္၊
ျဖစ္ခ်ဳပ္တတ္စြာ၊ ဓမၼတာတည္း။ ေခါက္ရွာငွက္ပ်ံ၊ ခင္ပုတ္ပ်ံႏွင့္၊ ဘုတ္ပ်ံ ရွဴးပ်ံ၊ ေလာကဓံဟု၊
ထံုးစံတရား၊ ဤရွစ္ပါးကား၊ ပိုင္းျခားလူမွာ၊ မျမဲစြာတည့္။”
(မဃေဒ၀၊ ၂၃၆။ ပုေတၱာ၀ါဒ၊ ၆၇။)ဤသို႔လွ်င္ ဆင္းရဲလိုက၊္ ခ်မ္းသာလိုက၊္ မက်န္းမမာျဖစ္ကာ ဖ်ားနာလိုက္၊ ေနေကာင္း ထိုင္သာျဖစ္ကာ က်န္းမာလိုက္ႏွင့္သာ ဒုကၡဘံုသားေတြမွာ ေလာကဓံ၀ဲဂယက္ၾကား၀ယ္ တစ္၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ဤသေဘာတရားကို မည္သူမွ်
မလြန္ဆန္ႏိုင္ၾကေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ေဘးရန္ကင္းရွင္းေရး၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာေရးကို
အေလးေပးျပီး ေန႔ေရာ ညဥ့္ပါ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အပိုပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္
ထားရွိၾကရေတာ့မည္ေလာ?။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္လည္း ဆုတ္နစ္ေသာ ဉာဏ္ ၀ီရိယ ရွိသူသာျဖစ္သည္ဟု
ေျပာဆိုသတ္မွတ္ျခင္း ခံရေပမည္သာ။


တစ္ဘက္မွ လွည့္၍ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔။လူတိုင္းလူတိုင္း ေလာကဓံတရား(၈)ပါးႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳၾကရမည္သာ ျဖစ္၏။ ေရွာင္လႊဲ၍ ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစေသာ ကိေလသာတန္းလန္းႏွင့္ လူသားကို မဆိုထားဘိ။ ကိေလသာကုန္ခမ္းျပီးေသာ ဘုရား
ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္မ်ားေသာ္မွ ေလာကဓံတရားႏွင့္ မကင္းႏိုင္ၾကေပ။ ေတြ႔ၾကံဳ ဆံုကြဲၾကရမည္မွာ
ဓမၼတာသာတည္း။ သို႔ရာတြင္ ေလာကဓံတရားကို ရင္ဆိုင္ၾကရာ၌ သာမန္လူသားႏွင့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား၏
ခံစားခ်က္မ်ားမွာမူ ကြာျခားလွပါ၏။


ေလာကဓံတရား(ဂ)ပါးႏွင့္ ေတြ႔ထိရေသာ ရဟႏၱာ၏စိတ္သည္ တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိ။ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိ။ ေဘးအႏၱရာယ္ဟူ၍လည္း မရွိ။ သာမန္လူသားမ်ားမွာမူကား ဆင္းရဲျခင္း ေလာကဓံႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳရလွ်င္ ရပ္တည္ရာရွာမရေအာင္
ထြန္႔ထြန္႔လူးမွ် တုန္လႈပ္ၾကရသည္သာ ျဖစ္၏။ ခ်မ္းသာျခင္း ေလာကဓံအလွည့္သို႔ က်ေရာက္ျပန္လွ်င္လည္း
ေဆြ႔ေဆြ႔ခုန္မွ် ရႊင္ျမဴး ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ၾကေလသည္။အရိယာ ရဟႏၱာမ်ားႏွင့္ သာမန္လူသားမ်ားသည္ ေလာကဓံကို ရင္ဆိုင္ၾကရာ၌ မိုးႏွင့္ေျမတမွ် လြန္စြာ ကြာျခားသကဲ့သို႔ လူသာမန္အခ်င္းခ်င္းတြင္လည္း က်န္းမာေရးေကာင္းသူ၊ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္သူမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူ၊
စိတ္ဓာတ္ေပ်ာ့ညံ့သူမ်ားသည္ ေလာကဓံကို ရင္ဆိုင္ၾကရာတြင္လည္း ကြာျခားမႈ ရွိေနၾကသည္သာတည္း။


ဤဒုကၡဘံုတြင္ ဆင္းရဲးဒုကၡအဖံုဖံုကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရာတြင္ စနစ္တက် စားေသာက္ေနထိုင္ကာ ကိုယ္ေရးၾကံဳလွ်င္ သက္လံုေကာင္းေအာင္ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ားသည္ ျဖစ္သလိုေန၊ ေတာ္သလိုစားျပီး၊ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့
ေနေသာသူမ်ားထက္ ေလာကဓံႏွင့္ၾကံဳေတြ႔လာေသာအခါ လြယ္ကူသက္သာစြာျဖင့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေအးခ်မ္းစြာ
ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ဒုကၡကို ေရွာင္ရွားတတ္လွ်င္ ဒုကၡနည္းႏိုင္ျပီး၊ ျပႆရပ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းတတ္လွ်င္လည္း ထိုျပႆနာအတြက္ ဒုကၡ အပိုမတတ္ေစဘဲ၊ ေျပျငိမ္းကာ ေအာင္ျမင္ျခင္း
သုခကို ခံစားရမည္သာ ျဖစ္သည္။က်န္းမာျခင္းသည္ ခ်မ္းသာသုခ ျဖစ္လွ်င္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းကို ဆင္းရဲဒုကၡဟု ေခၚဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ က်န္းမာျခင္း၊ မက်န္းမာျခင္း၊ ေအနာေရာဂါကင္းျခင္း၊ ေရာဂါရရွိျခင္းတို႔သည္လည္း ေလာကဓြတရားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း
သေဘာေပါက္ နားလည္သင့္ပါသည္။ က်န္းမာေရးသုခ ရရွိရန္ က်န္းမာေရးကို ဂရုစိုက္လွ်က္ ေနတတ္၊
ထိုင္တတ္၊ စားေသာက္တတ္သူသည္ ထိုက်န္းမာျခင္းသုခကို ႏွစ္ရွည္လၾကာ ရရွိခံစားႏိုင္မည္
ျဖစ္သည္။ မေနတတ္၊ မထိုင္တတ္၊ မစားေသာက္တတ္လွ်င္ က်န္းမာေရး ခြ်တ္ယြင္းျပီး၊ အျမဲတေစ
ဒုကၡေလာကဓံႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။စိတ္ပညာက်မ္းမ်ားကလည္း ဤအယူအဆကို ေထာက္ခံၾက၏။


“လူတစ္ေယာက္သည္ အစဥ္မျပတ္ စိတ္ညစ္ညဴးျခင္း၊ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား ဖိစီးခံရျခင္းကို ၾကံဳေတြ႔ေနရ၏။ အျခားတစ္ေယာက္မွာ တစ္သက္တာတြင္ တစ္ခါသာ ဖ်ားဘူးျပီး၊ အိပ္ေကာင္း စားေကာင္းႏွင့္ စိတ္ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ားကိုလည္း
ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ မခံစားရဘဲ၊ အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ရွည္ေနႏိုင္သည္ ဆိုပါစို႔။ ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔တြင္
ဒုတိယလူအား စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူဟု ေခၚဆိုရပါမည္။


ဒုကၡကင္းျငိမ္းျခင္း လံုး၀မရွိဘဲ၊ ျပင္းထန္ေသာဒုကၡကို အခါမျပတ္ မခံစားရဘဲ၊ မိမိဘ၀တစ္သက္တာတြင္ စိတ္ရြင္လန္းျခင္း၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ေနႏိုင္ရန္မူ လူဟူသမွ် ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္သာ
ျဖစ္သည္။ ဒုကၡအဖံုဖံုကို ေခၚေဆာင္လာေလ့ရွိေသာ ျပင္ပရန္သူမ်ားထက္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္တြင္းရန္သူမွာ
သာ၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွ၏။


ကိုယ္တြင္းရန္သူမ်ားမွာ…….ေဒါသၾကီးျခင္း၊မုန္းတီးျခင္း၊ စကားမ်ားလြန္းျခင္း၊ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ေျပာဆိုတတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကုိ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ဆက္ဆံတတ္ျခင္း၊ မဆီမဆိုင္ ဆရာလုပ္ျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့ ျငင္းခုန္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအား အရွက္ရေအာင္
ေျပာင္ေလွာင္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအား ကဲ့ရဲ့ျခင္း၊ အတင္းေျပာျခင္း၊ အျပစ္တင္ျခင္း၊ ကုန္းေခ်ာျခင္း၊
မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊ မနာလိုျခင္း၊ ေလာဘၾကီးျခင္း၊ မွားမွားမွန္မွန္ မိမိသာ အႏိုင္ရလိုျခင္း၊
ပ်င္းရိျခင္း၊ သူတစ္ပါးအား ေစာ္ကားျခင္း၊ သူတစ္ပါး ပစၥည္းကို ခိုးယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊
မရိုးသားျခင္း၊ လင္ရွိမယား, မယားရွိလင္ႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို ႏွိမ္ခ်၍
မိမိကို ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ထင္ေပၚလိုျခင္း၊ သူတစ္ပါးကို အထင္ေသးျခင္း၊ မေကာင္းသည့္ အပ်က္ဘက္မွသာလွ်င္
အျမဲၾကည့္တတ္ျခင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္ အေပ်ာ္ၾကဴးျခင္း၊ ေသေသာက္ၾကဴးျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ၾကဴးျခင္း၊
အအိပ္ၾကဴးျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့ ပကာသနယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းၾကံျခင္း စေသာ စိတ္ယုတ္စိတ္ႏုတ္မ်ားပင္
ျဖစ္ေလသည္။အထက္ပါကိုယ္တြင္း ရန္သူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါလွ်င္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ အလားအလာမ်ားစြာ ရွိေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ပါ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္သူထံသို႔
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာသုခသည္ အမွန္ပင္ ေရာက္ရွိလာမည္ ဆိုသည္ကို ယံုမွားသံသယ မရွိသင့္ေပ။


တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္း၊ ျခိဳးျခံေခြ်တာျခင္း၊ ေမတၱာထားျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးအား ေလးစားစြာ ဆက္ဆံျခင္း၊ သူတစ္ပါးအက်ိဳး သယ္ပိုးျခင္း၊ သည္းခံႏိုင္ျခင္း၊ အျမဲသတိရွိျခင္း၊ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိျခင္း၊
ဗဟုသုတရွိျခင္း၊ ထၾကြႏိုးၾကားျခင္း၊ ညွာတာသနားျခင္း၊ သစၥာတရားရွိျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊
ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား လက္ကိုင္ထားျခင္း၊ စေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားသည္
စတ္၏ ေအးခ်မ္းတည္ၾကည္ ျငိမ္သက္ျခင္းကို ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။


ထိုသူသည္ ဆင္ျခင္တံုတရား လက္မလြတ္သျဖင့္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ေသာ အလုပ္ကိုသာ လုပ္ကိုင္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ စိတ္ထား မူမွန္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးလွည့္ပတ္မႈကို မွန္ကန္ေစႏိုင္၏။ အစာကို လြယ္ကူစြာ
ေခ်ဖ်က္ႏိုင္၏။ ရုပ္အဆင္းအဂၤါ ၾကည္လြင္ရႊင္ပ်ေစႏိုင္၏။ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းမ်ား၏။ လူအမ်ား၏
ေလးစားမႈကို ရရွိႏိုင္၏။ ဘ၀ျပႆနာမ်ားကို အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္း၏။ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားလည္း
အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ႏိုင္၏။” (ESP Your sixth
sense Brad Steiger. The Science of Nature Cure.)


ထိုသူသည္ စင္စစ္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာသူသာတည္း။ ေလာကဓံကို ၾကံ့ၾကံ့ခံြႏိုင္သူသာတည္း။ေျမလို က်င့္ရမည္။ ။


ေျမၾကီးအထုသည္ မိမိအေပၚသို႔ က်ေရာက္လာေသာ အရာ၀တၳဳတိုင္းကို ကြဲျပားျခားနားျခင္း မရွိဘဲ ခံယူ၏။ က်င္ၾကီး က်င္ငယ္ ခြ်ဲ သလိပ္ စေသာ ရြံရွာစက္ဆုပ္ဖြယ္ အရာ၀တၳဳမ်ား က်ေရာက္လာလွ်င္လည္း မတုန္မလႈပ္
ခံယူ၏။ ေရႊ ေငြ စိန္ ေက်ာက္ ပန္း နံ႔သာ စေသာ ႏွစ္လိုဖြယ္ အရာ၀တၳဳမ်ား က်ေရာက္လာလွ်င္လည္း
မတုန္မလႈပ္ ခံယူ၏။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ ထူးျခားျခင္း ကြဲျပားျခင္း မရွိေပ။ေရလို က်င့္ရမည္။ ။


ေရတို႔မည္သည္ မည္သည့္ အရာ၀တၳဳမ်ိဳးကိုပင္ ျဖစ္ေစ ေဆးေၾကာ စင္ၾကယ္ေစသည္သာ ျဖစ္၏။ က်င္ၾကီး က်င္ငယ္ ခြ်ဲ သလိပ္ တံေထြး စေသာ ရြံရွာစက္ဆုပ္ဖြယ္ အညစ္ေၾကး လိမ္းက်ံသည့္္ အရာ၀တၳဳမ်ားကိုလည္း
ေဆးေၾကာ စင္ၾကယ္၏။ အဆိုပါ အညစ္အေၾကးမ်ား မလိမ္းက်ံေသာ မကပ္ညိေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကိုလည္း
ေဆးေၾကာ စင္ၾကယ္၏။ အေမႊးနံ႔သာ လိမ္းက်ံထားေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကိုလည္း ေဆးေၾကာ စင္ၾကယ္၏။
မည္သည့္ အရာ၀တၳဳမ်ိဳးကိုပင္ ျဖစ္ေစ ေရသည္ ကြဲျပား ျခားနားျခင္း မရွိဘဲ ေဆးေၾကာသည္သာ
ျဖစ္၏။ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစသည္သာ ျဖစ္၏။ထိုႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ ထူးျခားျခင္း ကြဲျပားျခင္း
မရွိေပ။ေလလို က်င့္ရမည္။ ။


ေလဟူသည္ တိုက္ခတ္ျခင္းသေဘာ ရွိေလ၏။ မည္သည့္ အရာ၀တၳဳမ်ိဳးကိုပင္ျဖစ္ေစ ေလသည္ တိုက္ခတ္သယ္ေဆာင္တတ္၏။ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳကိုပင္ ျဖစ္ေစ၊ မသန္႔ရွင္းေသာ အညစ္ေၾကးကိုပင္ ျဖစ္ေစ တိုက္ခတ္ သယ္ေဆာင္သည္သာ
ျဖစ္၏။ ေမႊးၾကိဳင္ေသာ ရနံ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ပုပ္ညွီေသာ ရနံ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမရွိ။
တိုက္ခတ္သယ္ေဆာင္သည္သာ ျဖစ္၏။မီးလို က်င့္ရမည္။ ။


မီး၏ သေဘာသတၱိကား ေလာင္ကြ်မ္းျခင္းတည္း။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အရာ၀တၳဳ၊ မႏွစ္သက္စရာ ရြံရွာဖြယ္ အရာ၀တၳဳ၊ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳ၊ မသန္႔ရွင္း မစင္ၾကယ္ေသာ အရာ၀တၳဳ စသည္တို႔၌ ကြဲျပား ျခားနားျခင္း
မရွိ။ မီးသည္ အလံုးစံုေသာ အရာ၀တၳဳတို႔ကို ေလာင္ကြ်မ္းသည္သာ ျဖစ္၏။


ဤေလာက ဤလူ႔ေဘာင္၌ လူသားတို႔သည္ကား အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အေတြ႔အထိဟူေသာ ညွိဳ႕ဓာတ္ ဆြဲငင္ဓာတ္ ကာမဂုဏ္ အာရံုကို လႊမ္းမိုး ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ခဲလွ၏။ လႊမ္းမိုး ေက်ာ္လြန္ႏိုင္သူသည္သည္လည္း အမ်ားတကာႏွင့္မတူ
ထူးခ်ြန္သူသာလွ်င္ ျဖစ္၏။ အရာရာ၌ ေအာင္ျမင္လိုသူ ခ်မ္းသာမႈအစစ္ကို ရယူလိုေသာသူသည္ ေလာကဓံကို
ၾကံ့ၾကံ့ခံကာ ညွိဳ႕ဓာတ္ ဆြဲငင္ဓာတ္ရွိေသာ ကာမဂုဏ္ အာရံုကို လႊမ္းမိုး ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ရမည္
ျဖစ္၏။ ညွိဳ႕ဓာတ္ ဆြဲငင္ဓာတ္ဟူေသာ ကာမဂုဏ္ အာရံုေက်ာ့ကြင္း ပိုက္ကြန္ကို ေက်ာ္လႊား
လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရး လမ္းစဥ္ကား ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ မီးတို႔ကဲ့သို႔ က်င့္သံုးေရးပင္တည္း။


ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ မီးတို႔သည္ မိမိတို႔ထံ က်ေရာက္ထိေတြ႔လာေသာ အရည၀တၳဳမွန္သမွ်ကို ကြဲျပားျခားနားျခင္း၊ ခြဲျခားျခင္းမရွိ၊ တန္းတူခံယူ ေဆာင္ရြက္ၾကကုန္၏။ ခ်စ္စရာ မုန္းစရာ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စင္ၾကယ္၏
ညစ္ညမ္း၏ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အဖိုးတန္သည္ အဖိုးမတန္ ဟူ၍လည္းေကာင္း အတန္းအစား ခဲျခားျခင္း
မရွိဘဲ၊ မိမိတို႔၏ သေဘာသတၱိအတိုင္းသာလွ်င္ တန္တူညီမွ်စြာ ခံယူ ေဆာင္ရြက္ၾကကုန္၏။ထိုနည္းတူစြာ လူသားတို႔သည္လည္း ၾကံဳရ ဆံုရသမွ်ေသာအရာတိုင္း၊ အာရံုတိုင္း၊ ေလာကဓံတရားတုင္းကို မတုန္မလႈပ္၊ မေျပာင္းလဲဘဲ၊ ခံယူက်င့္သံုးသင့္၏။ ႏွစ္သက္ဖြယ္၊ မႏွစ္သက္ဖြယ္၊ စင္ၾကယ္ျခင္း၊ ညစ္ညဴးျခင္း၊
ႏူးညံ့ျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ လွပျခင္း၊ အရုပ္ဆိုးျခင္း စသည္တို႔၌ အမ်ိဳးအစားခြဲျခား၍
ခံယူက်င့္သံုးျခင္း မျပဳသင့္ေပ။


သက္ရွိပုဂၢိဳလ္တိုင္းသည္လည္းေကာင္း၊ သက္မဲ့အရာ၀တၳဳတိုင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အျမဲတမ္း ျဖစ္လိုက္ ပ်က္လိုက္ႏွင့္ မူလသဘာ၀ သူ႔သေဘာသူေဆာင္ကာ ျဖစ္ပ်က္ေနၾကကုန္၏။ ေျပာင္းလဲ ေရြ႕ေလ်ာေနၾကကုန္၏။ မူလသေဘာတရားမွ တစ္ဆံခ်ည္မွ် မေသြဖည္ၾကကုန္။
စင္စစ္အားျဖင့္ အျမဲတည္တံ့ေနၾကသည္ မဟုတ္။ စိုးပိုင္ ခ်ဳပ္ကိုင္၍ ရသည္မဟုတ္။ “ရုပၸတီတိ
ရူပံ၊ အျမဲတမ္း ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ရုပ္မည္၏။” ဟူေသာ ‘အဘိဓမၼာပါဠိေတာ္
ပရမတၳတရားအဖြင့္’လာ စကားအတိုင္း အျမဲတမ္း ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ ရုပ္မည္၏။
အျမဲတမ္း မေဖါက္ျပန္ မေျပာင္းလဲလွ်င္ ရုပ္မမည္ေပ။ ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲေနျခင္းသည္ပင္
ရုပ္တရား၏ မူလသဘာ၀တရား ျဖစ္၏ဟု ဆိုလိုပါသည္။


ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းသည္၊ တင့္တယ္သည္၊ လွပသည္၊ စင္ၾကယ္သည္ဟု မွတ္ထင္ရေသာ အရာ၀တၳဳ၊ အဆင္း၊ အသံ စသည္တို႔ကို စီစစ္ၾကည့္ပါ။ မာျခင္း၊ ေပ်ာ့ျခင္း၊ သူျခင္း၊ ေအးျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္းဟူေသာ ပကတိသေဘာသတၱိတို႔သာ ရွိၾကကုန္၏။လွပတင့္တယ္ ရႈခ်င္စဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ထင္ရေသာ မိန္းမပ်ိဳတစ္ေယာက္ကို စီစစ္ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ပါ၏။ ေျမ ေရ ေလ မီးတို႔၏ ခံယူက်င့္သံုးပံု လမ္းစဥ္ျဖင့္ စီစစ္ၾကည့္လွ်င္ သိသာထင္ရွားလွပါသည္။ မိန္းမပ်ိဳေလး၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ အေပၚယံၾကည့္လွ်င္
ရႈခ်င္စဖြယ္ တင့္တယ္၏။ စြဲမက္ဖြယ္ ေကာင္း၏။ လွပေခ်ာေမာ၏ ဟု ထင္ရေသာ္လည္း အသား အေရ အေၾကာ
အဆီ အေသြး ဆံပင္ ေမြးညင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဓါတ္ေပါင္းစု တစ္ခုသာ ျဖစ္၏။
အေကာင္အထည္ တစ္ခုသာ ျဖစ္၏။ ဆံပင္ ေမြးညင္း စသည္အားျဖင့္ ခြဲျခားၾကည့္လွ်င္ (၃၂)ေကာ႒သ
အစုသာ ျဖစ္၏။ မိန္းမပ်ိဳဟူသည္ မရွိ။ ေယာက်ား
မိန္းမဟူသည္ မရွိေပ။ ဓါတ္သေဘာအားျဖင့္ ရႈၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ မာျခင္း၊ ေပ်ာ့ျခင္း၊ ယိုစီး
ျခင္း၊ ဖြဲ႔သည္းျခင္း၊ ပူေႏြးျခင္း၊ ေအးစက္ျခင္း၊ လႈပ္ရွားျခင္းတို႔သည္သာလွ်င္ အရင္းမူလ
ရွိသည္သာတည္း။


ယင္းသို႔ ျမင္ရ ၾကားရ ေတြ႔ထိ ၾကံဳဆံုရတိုင္းေသာ အာရံုဟူသမွ်၌ အရွိအတိုင္း မူလသေဘာသတၱိကို ရႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္ေသာသူသည္ လိုခ်င္ျခင္း၊ တပ္မက္ေမာျခင္း၊ မနာလို ၀န္တိုျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ဖ်က္ဆီးလိုျခင္း၊ ေတြေ၀ျခင္း
စေသာ တစ္ဘက္စြန္းေရာက္ အလိုဆိုးမ်ားမွ ကင္းရွင္း၏။ ယင္းသို႔ ကင္းရွင္းေသာေၾကာင့္ပင္
ညိွဳ႕ဓာတ္၊ ဆြဲငင္ဓာတ္ တည္းဟူေသာ ကာမဂုဏ္အာရံု ပိုက္ကြန္ ေက်ာ့ကြင္း၏ ခ်ည္ေႏွာင္ ဖမ္းဆီးျခင္းမွ
လြတ္ေျမာက္သည္ မည္၏။ ယင္းသို႔ ဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာသူသည္ ယထာဘူတဉာဏ္ကို ရသူမည္၏။ ေလာက၌ အရာရာတိုင္းကို
ေအာင္ျမင္၍ အထက္တန္းေရာက္ႏိုင္သူ မည္၏။


(မဟာရာဟုေလာ၀ါဒသုတ္၊ ပဏ္၊ ၂၊ ပါ၊ ၈၃၊ ႒၊ ၉၁။)စိတ္က်န္းမာမွ ကိုယ္က်န္းမာႏိုင္၏။ စိတ္က်န္းမာမႈႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္ အတြက္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာရန္၊ ေလာကဓံတရား၏ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္ လို၏။ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခံစားမႈ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ထိန္းျခဳပ္ႏိုင္ရန္၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာေစရန္၊
ေလာကဓံတရား၏ ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရန္အတြက္ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာတို႔ျဖင့္ မိမိတို႔၏ စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ “ဘာ၀နာ” ဟူေသာ စကားလံုးသည္ “စိတ္ေနသေဘာထား ၾကီးမားျမင့္ျမတ္ေအာင္ တိုးပြါးေစတတ္”
ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္၏။ သတၱ၀ါတို႔၏ စိတ္ဓာတ္သည္ အ၀ိဇၨာဖံုးလႊမ္းမႈေၾကာင့္ သိဖြယ္ဟူသမွ်ကို
မသိတတ္သည့္အျပင္ တဏွာေလာဘ အစြမ္းေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္အာရံုမ်ားကို ေတာင့္တခင္မင္ လိုခ်င္ေန၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ ၾကီးမားျမင့္ျမတ္ေသာစိတဓာတ္္ မဟုတ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအညံ့စား စိတ္ဓာတ္ကို ၾကီးမားျမင့္ျမတ္လာေအာင္ သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ
ဟူေသာ ဘာ၀နာ(၂)မ်ိဳးတြင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တိုးပြြးေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ေသာအခါ အ၀ိဇၹာ၊
တဏွာ နည္းပါးသြားေသာေၾကာင့္ စိတ္ေန စိတ္ထားမွာလည္း မူလအေျခအေနထက္ ၾကီးမာျမင့္ျမတ္လာႏိုင္ပါသည္။၀ိပႆနာ ဟူသည္မွာ မသိနားမလည္ျခင္းမွ သိနားလည္ျခင္းသို႔၊ ညစ္ႏြမ္းေပေရေနျခင္းမွ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျခင္းသို႔၊ ကိုယ္ စိတ္ႏွစ္ျဖာ အနာေရာဂါရျခင္းမွ ေရာဂါကင္းရွင္း က်န္းမာျခင္းသို႔၊ ကိုယ္ စိတ္ႏွစ္ျဖာ ဆင္းရဲျခင္းမွ ခ်မ္းသာျခင္းသို႔၊
ကာမဂုဏ္အာရံု အေႏွာင္အဖြဲ႔မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲေစေသာ အက်င့္ေကာင္း အက်င့္ျမတ္သည္
၀ိပႆနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အနာေရာဂါ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာက္ျပန္မႈ စသည္တို႔မွ
လြတ္ေမာက္ရန္နည္းလမ္းသည္ ဘ၀၏အလင္းေရာင္ (သို႔မဟုတ္) ၀ိပႆနာ၏ အႏွွစ္သာရဟုပင္ ဆိုိုႏိုင္ပါသည္။အရွင္ဥကၠံသ M.A.(Buddhism)Views: 124

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Oldloves is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sunday
Speech max posted a blog post
Jul 5
Speech max is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jul 5
commentfedpp814 replied to commentcswlu889's discussion dogecoin daily charts
Jun 27

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service