ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

“ ေဒါသကင္းေဝး ေနႏုိင္ေရး ”

       

  “ ေဒါသကင္းေဝး ေနႏုိင္ေရး ”        

                                                                                    
    လူတုိ႔၏ရင္ထဲႏွလုံးသားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာအပူမ်ားစြာရွိသည္၊၊ ေဒါသအပူသည္ အျခားအပူမ်ား ထက္ပိုမုိ၍ေလာင္ကြ်မ္းအား ျပင္းထန္ တတ္သည္၊၊
    ရင္ထဲတြင္ ေဒါသအပူလႈိင္း၀င္ေရာက္လာေသာအခါ လူတြင္ျငိမ္းေအးမႈမ်ားအားလုံးေပ်ာက္ဆုံးျပီး၊ ပတ္၀န္းက်င္ကိုအႏၱရာယ္ျပဳခြင့္ရလ်င္ရ၊ မရခဲ့လ်င္မိမိကိုယ္မိမိျပန္၍ ဒုကၡျဖစ္ေအာင္ျပဳတတ္ေလသည္၊၊

 

     အမ်က္ေဒါသျဖစ္ျခင္းတြင္ အေၾကာင္းႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္းကို ပါဠိစာေပမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ဖြယ္ရာ အာရုံႏွင့္၊ အမ်က္ ေဒါသျဖစ္ေပၚေစရန္ မသင့္မတင့္ႏွလုံးသြင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္၊၊


  တစ္စုံတစ္ခုအေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ျဖစ္ေစ ေဒါသျဖစ္မိခဲ့လ်င္၊ ထုိေဒါသအ မ်က္ကို ေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္လ်င္ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ေပ၊ အကယ္၍ အမ်က္ေဒါသကို မေျဖေဖ်ာက္ႏုိင္ခဲ့လ်င္ အၿငိဳးအေတးအျဖစ္သို႔အသြင္ေျပာင္းလဲျပီး သံသရာဘ၀မ်ား အထိပင္လိုက္ပါ၍ ပ်က္စီးရာပ်က္ စီးေၾကာင္းျပဳတတ္ေလသည္၊၊


   သာဓကအေနျဖင့္ ဆဒၵန္ဆင္မင္း၏ဇာတ္လမ္းတြင္ စူဠသုဘဒၵါမိဖုရားၾကီး၏ မေက်ႏုိင္သည့္ေဒါသျဖင့္ ဘ၀အဆက္ဆက္ခ်စ္လင္ကို သတ္ခြင့္ရ ေစရန္ဆုေတာင္းပုံမ်ားႏွင့္၊ အျခားသာဓကဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္၊၊


  လူတို႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္လည္း အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပြားၾကရာမွ မႈခင္းမ်ဳိးစုံႏွင့္၊ အမွားမ်ဳိးစုံကိုျပဳေနၾကသည္ကို ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္၊၊ အမ်က္ေဒါသ ျဖစ္ပြားမႈသည္ ပညာမဲ့မႈေၾကာင့္ျဖစ္၍ မည္သို႔မွ်အက်ဳိး မျဖစ္ေစဘဲ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကိုသာျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊


  အရပ္ပုသူမ်ားက“ငါကလူပု စိတ္တုိကြ”ဟု အမ်က္ေဒါသၾကီးရသည္ကိုပင္ ဂုဏ္တက္ေလဟန္ေျပာဆုိ ေလ့ရွိၾကသည္၊၊ အမွန္မွာ စိတ္တုိျခင္း၊ အမ်က္ေဒါသၾကီးျခင္းမ်ားသည္ မည္သူ႔တြင္ျဖစ္ေပၚသည္ျဖစ္ေစ၊ ျဖစ္ေပၚသူႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို မတည္ျငိမ္မႈႏွင့္၊ ေဘးဒုကၡကိုသာျဖစ္ေပၚ ေစတတ္ေၾကာင္း မွတ္သားရပါမည္၊၊


  ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္မ်ားမွ ေသရိ၀၀ါရိဇာတ္၊ ရြဲကုန္သည္ဇာတ္လမ္းတြင္ ေဒ၀ဒတ္အေလာင္းရြဲ ကုန္သည္သည္ ထုိဘ၀တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အမ်က္ေဒါသကိုေျပေပ်ာက္ေအာင္ မျငိမ္းႏုိင္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ေလးအသေခ်ၤ၊ ကမၻာတစ္သိမ္းဘ၀မ်ားစြာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းမ်ဳိးစုံကို ျပဳခဲ့သည္မွာဘုရားျဖစ္ေတာ္မူသည့္ ဘ၀အထိပင္ျဖစ္ပါသည္၊၊


   ေဒ၀ဒတ္ေလာင္းရြဲကုန္သည္သည္ ငရဲအၾကိမ္ၾကိမ္က်ေရာက္ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံးဘ၀တြင္ မဟာအ၀ီစိငရဲ သုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ရေလသည္၊၊ ေျပေပ်ာက္ေအာင္မျငိမ္းႏုိင္ေသာ အမ်က္ေဒါသမ်ားသည္ အမ်က္ထြက္ ခံရသူကိုသာမက၊ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပြားသူကိုယ္တုိင္ကိုလည္း အႏၱရာယ္ မ်ားစြာျဖစ္ေစတတ္သည္၊၊


   စိတ္မျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ အရုပ္ဆုိးအက်ည္းတန္မႈ၊ အမွားမ်ားစြာကိုျပဳမိမႈ၊ ေဘးဒဏ္သင့္မႈႏွင့္ ေရာဂါဆုိးမ်ား ပြားမ်ားလာမႈ၊ ၾကမၼာဆုိး အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္သာေတြ႔ဆုံေနရမႈစသည္တုိ႔သည္ အမ်က္ေဒါသၾကီးသူမ်ား ဧကန္ မုခ်ခံစားရမည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ပါသည္၊၊


   စာေပႏွင့္သမုိင္းသခၤန္းစာမ်ားတြင္ အမ်က္ေဒါသၾကီးသျဖင့္ မထင္မွတ္ဖြယ္ရာအျပစ္ၾကီးမ်ားကို ျပဳၾကသူမ်ား၊ သမုိင္းမလွသူမ်ား၊ အရွက္ကင္းမဲ့ သူမ်ား၊ အေၾကာက္ကင္းမဲ့သူမ်ား၊ ပညာကင္းမဲ့သူမ်ားစြာတုိ႔ ၏သမုိင္း အတၱဳပၸတၱိမ်ားစြာကို ေလ့လာရရွိႏုိင္ပါသည္၊၊


  အမ်က္ေဒါသျဖစ္ေနသူသည္ အက်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိးအေကာင္းကိုေ၀ဖန္ႏုိင္သည့္ ပညာကင္းမဲ့ ေနခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပဳမိသမွ်အမွားမ်ားသာျဖစ္ေနတတ္ပါသည္၊၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေဒါသႏွင့္ပတ္သက္၍အထူးမွတ္သားဖြယ္မိန္႔ဆုိခ်က္တစ္ခုကို ေပးေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္၊၊


   “ေကာေဓာ အတၳံ နဇာနာတိ=အမ်က္ေဒါသသည္ အက်ဳိးကိုမသိ”ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အမ်က္ေဒါသ သည္ အက်ဳိးကိုမသိဟုဆုိထားသျဖင့္ အေၾကာင္းကိုလည္း မသိဟူ၍ပင္မွတ္သား ရပါေတာ့မည္၊၊ ဆုိလုိသည္မွာ “ပညာမတတ္၍ ေဒါသျဖစ္သည္”ဟုမွတ္ယူရပါမည္၊၊


   အက်ဳိးအေၾကာင္းကိုမသိသူမ်ားသည္ ေဒါသၾကီးတတ္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါျမတ္စြာဘုရား ရွင္၏စကားရပ္ျဖင့္ သိသာႏုိင္ပါသည္၊၊ ေဒါသအေလ်ာက္ေျပာသမွ်၊ ျပဳသမွ်၊ ၾကံစည္စိတ္ကူးသမွ်တုိ႔သည္ ဆင္ျခင္တုံတရားကင္းမဲ့ေနသည့္အတြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကိုသာ ထြက္ေပၚ ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


  “လူမွန္မ်ားသည္ စိတ္တုိတတ္ၾကသည္”ဟု ဆုိေလ့ရွိသည္၊၊ လုံး၀မွားယြင္းသည့္ အဆုိျဖစ္ပါသည္၊၊ လူမွန္သာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပါက စိတ္တုိေတာ့မည္၊ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေခ်၊၊ အေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူမွန္ဟူသည္မွာ ပညာတတ္၊ ပညာရွိ၊ အသိရွိသူကို ေခၚေ၀ၚေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


  ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အမ်က္ေဒါသ၏အျပစ္မ်ားစြာကို ပါဠိစာေပ၏ေနရာမ်ားစြာတြင္ ေဟာေျပာ သင္ျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္၊၊ အမ်က္ေဒါသကို ျငိမ္းေအးမႈရေအာင္ ၾကဳိးစားသင့္လွပါသည္၊၊ လူတုိ႔၏စိတ္ကို မျငိမ္းခ်မ္းေစသည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေျခခံသေဘာတရားမ်ားတြင္ အမ်က္ေဒါသ သည္ အဆုိး၀ါး ဆုံးႏွင့္အၾကမ္းတမ္းဆုံး ျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာရပါသည္၊၊


  သာမန္အမ်က္ေဒါသမွ အၿငိဳးအေတးအျဖစ္သို႔ကူးစက္သြားခဲ့လ်င္ အလြန္တရာေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းသည့္ အႏၱရာယ္ျပဳမႈမ်ား ကိုျပဳတတ္ေလသည္၊၊ “ေက်ာင္းေတာ္မွ ရန္ၿငိဳးမ်ား”ဟူ၍ ေျပာဆုိေန ၾကသည္ကို ၾကားရဖူးပါသည္၊၊


  မွန္ႏုိင္ပါသည္၊၊ အတူေန၊ အတူတက္၊ အေနနီးစပ္ၾကရာမွ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကသည့္ရန္ျငွဳိးရန္စမ်ားသည္ “အမႈိက္ကစ ျပႆာဒ္မီးေလာင္”ဆုိသကဲ့သုိ႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံမ်ားအထိကိုပါ ပ်က္ စီးေအာင္ျပဳႏုိင္စြမ္းရွိေလသည္၊၊

 

  ထုိမွ်အထိေဘးဆုိးမ်ားလြန္းသည့္ အမ်က္ေဒါသကိုျဖစ္လ်င္ျဖစ္ျခင္း ျငိမ္းေအးမႈရေစရန္ေျဖရွင္းနည္း (၅)မ်ဳိးကုိ ပါဠိစာေပတြင္အတိအက် ေဖာ္ျပထားပါသည္၊၊


(၁) ေမတၱာကိုျဖစ္ေစ၍ ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း၊
(၂) ကရုဏာကုိျဖစ္ေစ၍ ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း၊
(၃) ဥေပကၡာကိုျဖစ္ေစ၍ ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း
(၄) ေမ့ေဖ်ာက္၍ ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း၊
(၅) ‘သူ႔ကံႏွင့္သူရွိပါေစေတာ့’ဟုႏွလုံးသြင္း၍ ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း၊၊

 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးထားသည့္ အမ်က္ေဒါသေျဖေဖ်ာက္နည္း၊ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအး နည္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ပင္ အသုံး၀င္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ၾကဳိးစားက်င့္သုံးရန္လည္း လြယ္ကူသည့္နည္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ရပါသည္၊၊


  “ေမတၱာကုိျဖစ္ေစ၍ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း”


မႏွစ္သက္သူႏွင့္ မုန္းသူကိုမည္ကဲ့သုိ႔ ေမတၱာထားရပါမည္နည္းဟု ေမးၾကပါသည္၊၊ လူတုိင္းလူတုိင္းတြင္ ေကာင္းသည့္အျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ မေကာင္းသည့္အျခင္းအရာမ်ား၊ ေကာင္းသည့္အျပဳအမူမ်ား ႏွင့္ မေကာင္းသည့္အျပဳမူမ်ားဟူ၍ ရွိေနၾကပါသည္၊၊


  မိမိအမ်က္ေဒါသျဖစ္ေနသူ၌ရွိသည့္ ေကာင္းသည့္အျခင္းအရာႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကိုရွာေဖြၾကည့္ရႈျပီး စိတ္ထားတည္ျငိမ္လာသည္ႏွင့္ ေမတၱာထားႏုိင္လာပါသည္၊ ေမတၱာပို႔လႊတ္ႏုိင္လာပါသည္၊၊ ဤသုိ႔ျပဳ ဖန္မ်ားလာေသာအခါ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးျပီး၊ ပုံမွန္ျပည္လည္၍ ဆက္ဆံႏုိင္လာပါသည္၊၊


   ဤေနရာတြင္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ေနသူ၏အထံ၌ ေလးစားဖြယ္အရည္အျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတရားမ်ားကုိ သုံးသပ္ဆင္ျခင္ႏုိင္လ်င္လည္း အမ်က္ေဒါသအထိုက္အေလ်ာက္ေျပေပ်ာက္ျပီး၊ ျငိမ္းေအးမႈကုိရရွိႏုိင္ သည္ဟု ယူဆပါသည္၊၊


  အေၾကာင္းမွာ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ျခင္းမ်ားသည္ အနီးေနအတူေနဖူးသူမ်ားအေပၚ၌သာအျဖစ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊ အတူေနအနီးေနသူတုိ႔သည္ အျခင္းျခင္းတစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ေက်းဇူးႏွင့္၊ အသိမွတ္ျပဳဖြယ္အရည္အျခင္းမ်ားကို ေကာင္းေကာင္း သိသူမ်ားျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


  ဤသည္မွာ မိမိအမ်က္ေဒါသျဖစ္ေနသူအေပၚတြင္ ပါဠိစာေပႏွင့္အညီ ေဒါသကင္းေ၀းျငိမ္းေအးနည္း ျဖစ္ပါသည္၊၊


  “ကရုဏာကုိျဖစ္ေစ၍ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း”


တစ္စုံတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္မိသည္ႏွင့္ ထုိသူကိုရန္ျပဳလုိျခင္းႏွင့္၊ အက်ဳိးပ်က္ျပား ေစလိုသည့္ စိတ္ရုိင္းမ်ား ၀င္ေရာက္လာတတ္ပါသည္၊၊


  ထုိသုိ႔စိတ္ရိုင္းမ်ား၀င္လာသည္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး၊ ကရုဏာစိတ္ျဖစ္ေပၚေအာင္ၾကဳိးစား ႏုိင္ပါလ်င္ အမ်က္ေဒါသေျပျငိမ္းျပီး၊ စိတ္ေအးခ်မ္းရပါသည္၊၊ ကရုဏာဟူသည္မွာ သနားျခင္းကိုေခၚ ပါသည္၊၊


  လူတုိ႔သည္“ဟန္ကိုယ့္ဖုိ႔”လုပ္ေနၾကရေသာ္လည္း လူတုိင္းတြင္အခက္အခဲကိုယ္စီႏွင့္ အၾကပ္အ တည္းကိုယ္စီရွိေနတတ္ၾကသည္ကိုအမွတ္ရၿပီး၊ သနားသည့္စိတ္ကိုေမြးျမဴႏုိင္ပါလ်င္ အမ်က္ေဒါသ မျဖစ္ေတာ့ရုံမွ်မက ကူညီအားေပးလိုသည့္စိတ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါသည္၊၊


  သနားၾကင္နာသည့္စိတ္ ကရုဏာျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္ အမ်က္ေဒါသမ်ားေျပေပ်ာက္ျပီး၊ ကူညီရုိင္း ပင္းမႈမ်ားႏွင့္၊ အက်ဳိးလုိလား စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါသည္၊၊ မိမိအမ်က္ေဒါသျဖစ္မိသူအေပၚတြင္ သနားေလာက္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈသုံးသပ္ၿပီး၊ ကရုဏာ ထားျခင္းျဖင့္ အမ်က္ေဒါသဘ၀ သံသရာမ်ားအထိ မလိုက္ပါေတာ့ဘဲေအးျငိမ္းရပါေတာ့သည္၊၊


“ဥေပကၡာကိုျဖစ္ေစ၍ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း”


   လူမ်ားႏွင့္အရာ၀တၳဳမ်ားအေပၚတြင္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းႏွင့္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားမွာ ထုိလူမ်ား အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္မိမိသည္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္အားျဖင့္ ဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊၊


   မိမိႏွင့္တစ္စုံတရာပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိသည့္ အရာ၀တၳဳႏွင့္လူမ်ားအေပၚတြင္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းႏွင့္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ခဲလွပါသည္၊၊ ဥေပကၡာ၏သေဘာမွာ လူမ်ားႏွင့္အရာ၀တၳဳမ်ားအေပၚတြင္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမပါရွိဘဲ ဆက္စပ္မႈမရွိေအာင္ေနလိုက္ျခင္းကို ေခၚပါသည္၊၊


  အခ်ဳိ႔စာေရးသူမ်ားသည္ ဥေပကၡာဟူသည္ကို မုန္းလြန္း၍လ်စ္လ်ဴရႈလိုက္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပတတ္ ၾကပါသည္၊၊ မမွန္ပါ၊၊ ဥေပကၡာ၏ မူလသေဘာမွာ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမရွိဘဲ ကင္းရွင္းေအာင္ေနလိုက္ ျခင္းကို ေခၚပါသည္၊၊


  မိမိအမ်က္ေဒါသျဖစ္ေနသူႏွင့္ တစ္စုံတရာပတ္သက္မႈမရွိေတာ့ဘဲ လုံး၀ကင္းေ၀းေအာင္၊ ကင္းရွင္း ေအာင္ျဖတ္ေတာက္လ်က္ေနႏုိင္လ်င္ ျဖစ္ခဲ့ျပီးေသာအမ်က္ေဒါသမ်ားအနည္ထုိင္ျပီး ျငိမ္းေအးႏုိင္ပါသည္၊၊


“ေမ့ေဖ်ာက္၍ အမ်က္ေဒါသျငိမ္းေအးနည္း”


ဗုဒၶအဘိဓမၼာတြင္ သံေယာဇဥ္ဆယ္မ်ဳိးရွိပါသည္၊၊ လူတုိ႔သည္ ခ်စ္ျခင္းကိုသာ သံေယာဇဥ္ဟုထင္ေန တတ္ၾကသည္၊၊ အမွန္စင္စစ္ အမုန္းသည္လည္း သံေယာဇဥ္အမ်ဳိးအစားထဲတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္းသိသူ နည္းပါးလွပါသည္၊၊


  အမုန္းသံေယာဇဥ္ကို ပါဠိေ၀ါဟာရအားျဖင့္“ပဋိဃသံေယာဇန”ဟု ေခၚပါသည္၊၊ လူတုိ႔သည္ ခ်စ္သူ ကိုမွ စြဲလန္းတမ္းတသည္ မဟုတ္၊ မုန္းသူကိုပိုမုိ၍ပင္ သတိရေနတတ္ပါသည္၊၊ မုန္းသူကို အၾကိမ္ၾကိမ္ သတိရေနမိရာမွ အမ်က္ေဒါသပိုမုိျဖစ္ေပၚလာျပီး စိတ္မျငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါသည္၊၊


   အမ်က္ေဒါသျဖစ္သူႏွင့္ ေဒါသျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အေၾကာင္းအရာဆုိးမ်ားကို ေမ့ေဖ်ာက္ႏုိင္ရန္ၾကဳိးစားလ်င္ အမ်က္ေဒါသမ်ား ျငိမ္းေအးေစႏုိင္ပါသည္၊၊ သံေယာဇဥ္သေဘာအရ မုန္းသူအေၾကာင္းကိုမွ ထပ္ခါထပ္ခါေတြးေနမိျခင္းသည္ပင္ အမ်က္ေဒါသကုိပိုမုိတိုးပြားေအာင္ အားထုတ္မိျခင္းျဖစ္ပါသည္၊၊


   ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိအမ်က္ေဒါသျဖစ္မိသူႏွင့္ အမ်က္ေဒါသကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းဆုိးမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္ျပစ္ျခင္းျဖင့္ အမ်က္ေဒါသ ျငိမ္းေအးျပီး၊ စိတ္လက္ေပါ့ပါးသည့္ ေန႔စဥ္ဘ၀သာယာမႈကိုရရွိ ႏုိင္ပါသည္၊၊


   “သူ႔ကံႏွင့္သူရွိပါေစေတာ့ဟုႏွလုံးသြင္း၍ အမ်က္ေဒါသကို ျငိမ္းေအးနည္း”


လူတုိ႔သည္ ကံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ဘ၀မ်ဳိးစုံကို ရရွိလာၾကပါသည္၊၊ အမ်က္ေဒါသသည္ မိမိကိုယ္တုိင္ႏွင့္အ ျခားသူကို ျဖက္ဆီးရန္သာျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္စုံတရာေကာင္းက်ဳိးကို မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေခ်၊၊


  လူတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ အမ်က္ေဒါသျပင္းထန္လြန္းျပီး လက္စားေခ်ျခင္း၊ ပ်က္စီးမႈကိုစနစ္တက် စီမံ၍ၾကံစည္၍ျပဳျခင္း၊ ရန္းကားမႈ ကိုျပဳျခင္းမ်ားသည္ အျပဳခံရသူႏွင့္အတူ မိမိတြင္ပါအေျခပ်က္ျပီး၊ နင့္ နာမႈကိုအညီအမွ် ရရွိပါသည္၊၊


  အမ်က္ေဒါသကိုျငိမ္းေအးေစရန္“ျပဳသူအသစ္ ျဖစ္သူအေဟာင္း၊ သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူသာ ရွိပါေစ ေတာ့”ဟု ႏွလုံးသြင္းဆင္ျခင္၍ စိတ္ႏွလုံးကို ထိမ္းသိမ္းႏုိင္လ်င္ အမ်က္ေဒါသျဖစ္မိသူအေပၚတြင္ အမ်က္ေျပျပီး၊ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာရပါသည္၊၊


  လူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ကံအေလ်ာက္ ဘ၀ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုရရွိထားၾကသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “သူျပဳသမွ် သူခံ၊ ကုိယ္ျပဳသမွ် ကုိယ္ခံ”ဟုသေဘာ ထားႏုိင္လ်င္ အမ်က္ေဒါသကိုျငိမ္းေအးေစႏုိင္ေၾကာင္း မွတ္ သားရပါမည္၊၊


  ဤတြင္ ေဒါသကင္းေ၀းေနႏုိင္ေရးစာတမ္း ျပည့္စုံပါၿပီ၊၊ ဘ၀သံသရာအဆက္ဆက္ အပူမီးပြားေစမည့္ အမ်က္ေဒါသမွတဆင့္ အျငဳိးအေတးျဖစ္ စဥ္မ်ားကို တားဆီးႏုိင္ေစရန္ ပါဠိစာေပမွေလ့လာရွာေဖြလ်က္ ေဒါသေျပေပ်ာက္ေၾကာင္းနည္းလမ္းမ်ားကို စာဖတ္သူသုိ႔ေဆြးေႏြး တင္ျပအပ္ပါသည္၊၊


  စာဖတ္သူမ်ား ေလာင္စာရန္ၿငိဳး၊ မီးဆက္၍မပ်ဳိးမိေစၾကဘဲ၊ အမ်က္မရွိသည့္ႏွလုံးသားမ်ားျဖင့္ ေလာကႏွင့္လူသားမ်ားအေပၚတြင္ အေကာင္းျမင္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္၊ ေအးျငိမ္းခ်မ္းသာသည့္ဘ၀မ်ားကို ရရွိပုိင္ ဆုိင္ၾကပါေစေၾကာင္းဆႏၵျပဳလ်က္ စာတမ္းကို အဆုံးသတ္အပ္ ပါသည္၊၊          ၊၊


{မွတ္ခ်က္/အံ-၅၊ အာဃာတ၀ဂ္၊ အာဃာတပဋိ၀ိနယသုတ္ကုိကိုးကား၍ ဤစာတမ္းကိုေရးသားတင္ျပ အပ္ပါသည္၊၊}

 

ေမတၱာျဖင့္---
အရွင္ေက၀လ(အလင္းစက္)
{မဟာ၀ိဇၨာ-သီရိလကၤာ}

Views: 121

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service