ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဘုရားျဖစ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆုထူးပန္

ဘုရားျဖစ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆုထူးပန္


တခ်ိဳ႕ေသာ  အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏  အမ်ိဳးသမီးဘ၀ကို နိမ္႔က်ေသာ ဘ၀ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ အရာရာတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ေနာက္လုိက္သာ ျဖစ္ၾကရေပသည္။ အလြန္ျမင္႔ျမတ္ေသာ ဘုရားအျဖစ္သို႔ မရႏုိင္ၾကေပ။ ဆုထူးပန္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ထင္ျမင္ယူဆ ေနၾကသည္။ ဒီလို မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ တန္းတူ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေသာ အခြင္႔အေရးရွိသည္။ ဘုရားျဖစ္ရန္ ဆုထူးပန္ဆင္ႏုိင္သည္။
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား  ဘုရား  ဆုေတာင္းၾကသည္႔ သာဓကမ်ား ရွိသည္။ 

ျမတ္စြာဘုရား ခုနစ္၀ါေျမာက္ ၀ါဆုိခါနီးတြင္ တာ၀တႎသာ နတ္ျပည္သို႔ ႂကြသြား၍ အဘိဓမၼာတရားေဟာၾကားသည္။  ၀ါကြ်တ္ေသာအခါ  အဘိဓမၼာတရား ေဟာၾကားၿပီးဆံုးေသာေၾကာင္႔  လူ႕ျပည္သုိ႔ ျပန္ႂကြဆင္းေတာ္မူသည္။ ဘုရားရွင္ျပန္ဆင္းေသာလမ္းတြင္ နတ္ပရိသတ္မ်ား  စံုလင္စြာ ရွိခုိးပူေဇာ္ၾကသည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏  တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင္႔  အထက္မွသည္ ေအာက္အ၀ီစိတုိင္ေအာင္ ဟင္းလင္းျပင္ျဖစ္ကာ လူေတြလည္း နတ္ျဗဟၼာေတြကို  ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။ ၃၆ -ယူဇနာရွိေသာ ပရိသတ္တြင္ အားလံုးလုိလုိ ဘုရားအျဖစ္  ဆုေတာင္းၾကေတာ႔သည္။ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ခဲြျခားမႈ ဟူ၍  မရွိေတာ႔။ ထုိ႔ေၾကာင္႔  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဘုရားျဖစ္ရန္  ဆုထူးပန္ႏုိင္ၾကသည္ကို သိၾကေလသည္။ (ဓမၼပဒ၊ ဌ-၂၊ ၁၄၆) 
ဘုရားအျဖစ္ကို ဆုေတာင္းၾကေသာ  အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္  အမ်ိဳးသမီးဘ၀အျဖစ္ေတာ႔  ဘုရားအျဖစ္ကို မရႏုိင္၊  ထုိ႔ေၾကာင္႔  ဘုရားဆုပန္ေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ အမ်ိဳးသားျဖစ္ေၾကာင္း  တရားကို  အရင္လုိက္နာက်င္႔ၾကံရမည္။  အမ်ိဳးေကာင္းသား ေယာက်ာၤးတစ္ဦးျဖစ္ရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလုိက္နာက်င္႔ၾကံရမည္႔ တရားမ်ားမွာ-
(၁) ရတနာသံုးပါးတုိ႔၌  ၾကည္ညိဳျခင္း၊
(၂)  ငါးပါးသီလကို ျဖည္႔က်င္႔ျခင္း၊
(၃) အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္၊ မိန္းမအျဖစ္ကို မႏွစ္သက္ျခင္း၊
(၄)  အမ်ိဳးသားအျဖစ္၊ ေယာက်ာၤးအျဖစ္ကို နွစ္သက္ျခင္း၊

ဟူေသာ တရားေလးပါးကို လုိက္နာက်င္႔ၾကံရမည္။  ရတနာသံုးပါး ၾကည္ညိဳရမည္ဟု ဆိုရာတြင္  ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး၊  တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါး၊  သံဃာဂုဏ္ေတာ္  ကိုးပါးတုိ႔၌  ဉာဏ္သက္၀င္ကာ ယံုၾကည္ ၾကည္ညိဳရမည္ကို ဆုိလုိသည္။
  

ငါးပါးသီလကို ျဖည္႔က်င္႔ရမည္ဟု ဆိုရာတြင္ ငါးပါးသီလ၏ အက်ိဳးနွွင္႔ အျပစ္ကို သိ၍  လံုျခံဳေအာင္ ေစာင္႔ထိန္း ျဖည္႔က်င္႔ရမည္ကို ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္၊ မိန္းမအျဖစ္ကို  မနွစ္သက္ျခင္းဟု ဆိုရာတြင္ မိန္းမအျဖစ္၌   တည္ရွိပါက စၾက၀ေတးမင္း၊ သိၾကားမင္း၊ ျဗဟၼာမင္း တုိ႔၏ စည္းစိမ္ကို  မရႏုိင္။ မေစၥကဗုဒၶါ၊ သဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားအျဖစ္ကို မရႏုိင္။ 
ထို႔ေၾကာင္႔  အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္၊ မိန္းမအျဖစ္ကို မလုိခ်င္၊ မနွစ္သက္ျခင္း ရွိေနရမည္။ ထိုကဲ႔သုိ႔ မႏွစ္သက္ျခင္းသည္ပင္  အမ်ိဳးေကာင္းသာ ေယာက်ာၤးျဖစ္ဖုိ႔ရာ အေၾကာင္းတစ္ပါး ျဖစ္၏။ 
အမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးအျဖစ္ကို ႏွစ္သက္ျခင္းဟု ဆုိရာတြင္ အမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးအျဖစ္၌ တည္ရွိပါက စၾက၀ေတးမင္းမွ  အစ ေနာက္ဆံုး သဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားတုိင္ေအာင္  ျဖစ္ႏုိင္သည္။  ထုိမြန္ျမတ္ေသာ  ဘ၀မ်ားကို ရႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးသားေယာက်ာၤးအျဖစ္ကို ႏွစ္သက္စိတ္ရွိရမည္။ 
ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက ဤအမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးျဖစ္ေၾကာင္း  တရားေလးပါးကို လုိက္နာ က်င္႔ၾကံ၍ ဒုတိယဘ၀၌ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္မွ အမ်ိဳးသား ေယာက်ာၤးအျဖစ္ကို ေရာက္သြားေသာ သာဓကမ်ား ရွိသည္။ 
အခါတစ္ပါး ကပၸိလ၀တ္ျပည္သူ ေဂါပိကာအမည္ရွိ သာကီ၀င္မင္းသမီးသည္  ဘုရား၊တရား အလြန္ၾကည္ညိဳသည္။ ငါးပါးသီလ လံုေအာင္ ေစာင္႔သည္။ အမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ကို မနွစ္သက္။ အမ်ိဳးသားေယာက်ာၤးအျဖစ္ကို နွစ္သက္သည္ျဖစ္၍  ရဟန္းေတာ္သံုးပါးကို ျပဳစုလုပ္ေကြ်းလွ်က္ ေနသည္။ ေဂါပိကာ ကြယ္လြန္ေသာအခါ ဒုတိယဘ၀တြင္ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌ သိၾကားမင္း၏ သားေတာ္ ေဂါပကနတ္သား  ေယာက်ာၤးျဖစ္ရေလ၏။ 

ထိုသာဓကကို ေထာက္ထား၍  အမ်ိဳးသမီးတုိ႔သည္ ဤတရားေလးပါးကို ျပည္႔စံုေအာင္ က်င္႔ႏုိင္ေသာ္ ဒုတိယဘ၀၌ ေယာက်ာၤးေကာင္းစင္စစ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။  ေယာက်ာၤးဘ၀ ရၿပီးေသာအခါတြင္လည္း အရင္ဘ၀က ေတာင္းခဲ႔ေသာ  ဘုရားဆုျပည္႔ေၾကာင္း ပါရမီကို ျဖည္႔က်င္႔ပါက  ဘုရားအျဖစ္ကို ေရာက္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ဘုရားျဖစ္ရန္ ဆုထူးပန္ႏုိင္ၾကေပသည္။

သဒၶမၼရံသီရိပ္သာ ဆရာေတာ္  အရွင္ကု႑လာဘိ၀ံသ 

Views: 214

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service