ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

“ဝိသာခါေက်ာင္းအမ(၄)

 “ဝိသာခါေက်ာင္းအမ(၄)

“ဝိသာခါေက်ာင္းအမနဲ႔ သုမနမင္းသမီးေလးအျပင္ စုႏၵီမင္းသမီးေလးလည္း ရထားငါးရာစီးၿပီး သြားလာႏိုင္သူျဖစ္မယ္ထင္တယ္၊ စာ ျပန္ၾကည့္ ပါဦး” ဟု ဆြမ္းဝိုင္းမွာ စာခ်ဘုန္းႀကီး ဦးသုနႏၵက သတိေပးလာပါသည္။
   မွန္ပါသည္။ စုႏၵီမင္းသမီးကေလးသည္လည္း အၿခံအရံငါးရာ၊ ရထားငါးရာႏွင့္ သြားလာႏိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အဂၤုတၲိဳရ္က်မ္းစာ ပဥၥကနိပါတ္တြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္႐ွင္ ဘုရင္ဗိမၺိသာရမင္း၏ သမီးေတာ္ျဖစ္၏။

 

   ဤဇမၺဴဒိပ္တစ္ကြ်န္းလံုးတြင္ ဖခင္ထံမွ ရထားငါးရာရ႐ွိသူမ်ားသည္ ဤသံုးေယာက္မွ်သာ ႐ွိ၏ဟု မွတ္တမ္းတင္ႏွင့္တကြ ျပဆိုထား၏။ ဝိသာခါေက်ာင္းအမႏွင့္ သုမနမင္းသမီးတို႔လို ခုနစ္ႏွစ္ အ႐ြယ္မွ်ျဖင့္ ေသာတာပန္အရိယာ ျဖစ္ မျဖစ္ေတာ့မသိရပါ။


အဂၤတိုင္း၊ ဘဒၵိယၿမိဳ႔သူ ဝိသာခါေက်ာင္းအမသည္ ေသာတာပန္အရိယာျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္မွာဘဲ ဇာတိေဒသကို စြန္႔ခြါဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့၏။
အဂၤတိုင္းကို ဘုရင္ဗိမၺိသာရအုပ္စိုးၿပီး၊ သာဝတၳိၿမိဳ႔ကို ဘုရင္ေကာသလအုပ္စိုးေတာ္မူသည္။ ႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ႏွမေပးႏွမယူ ေယာက္ဖေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။


တစ္ေန႔တြင္ ေကာသလမင္းႀကီးသည္ “ ေယာက္ဖေတာ္ဗိမၺိသာရရဲ့ တိုင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဘုန္းကံအလြန္ႀကီးမားၿပီး မႏိႈင္းယွဥ္ေလာက္ေအာင္ ခ်မ္းသာတဲ့သူေ႒းႀကီး ငါးဦးေတာင္႐ွိၿပီး၊ ငါ့ႏိုင္ငံမွာေတာ့ တစ္ေယာက္ေတာင္မ႐ွိဘူး၊ ေယာက္ဖ ေတာ္ဆီ သူေ႒းတစ္ေယာက္ေလာက္ေတာ့ သြားေတာင္းဦးမွဘဲ” ဟူ၍ အႀကံ ျဖစ္ပါသတဲ့။


ေကာသလမင္းႀကီး ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီး၏ ႏိုင္ငံေတာ္ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႔ေတာ္သို႔ ေရာက္လာၿပီး သူ႔ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုကာ သူေ႒းတစ္ေယာက္ေတာင္းပါေတာ့သည္။


ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးက “သူေ႒းႀကီးေတြကို အေ႐ႊ႔အေပ်ာင္းလုပ္ရန္ ငါ႐ွင္ဘုရင္လဲ မတတ္ႏိုင္ပါ” လို႔ ေျပာေတာ့-
“ေကာသလမင္းႀကီးကလည္း  ငါလဲ သူေ႒းတစ္ေယာက္မွ မရရင္ မျပန္ဘူး” လို႔ အၾကပ္ကိုင္ ပါေတာ့၏။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာက်ီတိုက္ႏွင့္အလားတူေသာ သူေ႒းႀကီးကို ေပးလိုက္ရျခင္းကား ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာတိုက္ကို အလဟႆ ေဖါက္ပစ္ လိုက္ၿခင္းမ်ိဳးျဖစ္၏။


ထို႔ေၾကာင့္ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကလည္း မေပးလို၊ေကာသလမင္းႀကီးကလည္း သူေ႒းမရ လို႔ကေတာ့ ျပန္မယ့္ပံုမေပၚ၊ သမီးေယာက္ဖ မင္းႏွစ္ပါး၏ သူေ႒းအေပးအယူကိစၥကို ေထာက္ဆ၍ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္သူေ႒းႀကီးေတြ ႐ွိျခင္း မ႐ွိျခင္းကား အဘယ္မွ်အေရးပါ အရာေရာက္သည္ကို သိရ၏။


  အဆံုးမွာေတာ့ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးက အမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္းတိုင္ပင္ၿပီ“ေဇာတိကစတဲ့ သူေ႒းႀကီးေတြကို ေနရာမွ ေ႐ႊ႔ျခင္းဟာ မဟာပထဝီေျမႀကီးကို ေ႐ႊ႔ရသလိုမ်ိဳး၊ မျဖစ္နိုင္ဘူး၊ ေမ႑ကသူေ႒းႀကီးရဲ့သား ဓနဥၥယသူေ႒းေတာ့ ႐ွိတယ္၊ သူ႔ဆႏၵ ေမးႀကည့္မယ္၊ သူက လိုက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေပးလိုက္မယ္” လို႔ ေျပာရသည္။


  ဓနဥၥယသူေ႒းကို ဆင့္ေခၚၿပီး “အေမာင္သူေ႒း၊ ေကာသလမင္းႀကီးက သူေ႒းတစ္ေယာက္ လာေတာင္းေနပါတယ္၊ သူေ႒းမွာ လိုက္လိုတဲ့ဆႏၵ႐ွိမယ္ဆိုရင္ လိုက္ေစခ်င္ပါတယ္” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏။


  “မင္းတရား ေစလြတ္မယ္ဆိုရင္ လိုက္ပါရန္ ဝန္မေလးလွပါ”ဟု ဓနဥၥယသူေ႒းက သံေတာ္ဦးတင္သျဖင့္ ယေန႔ေခတ္စကားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ “လိုက္ပါရန္ဆႏၵ႐ွိတဲ့အတြက္ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္၊ ျပင္ဆင္စရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီး လိုက္သြားပါလို႔” အမိန္႔ေတာ္ခ်မွတ္ၿပီး ခန္းနား ႀကီးက်ယ္စြာျဖင့္ ဓနဥၥယသူေ႒းကို ဗိမၺိသာရမင္းႀကီး ႏႈတ္ဆက္ ပြဲသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပ ေပးေတာ္ မူပါသည္။


  ေကာသလမင္းႀကီးကား ကေလးဆန္ေသာသဘာဝ ႐ွိဟန္တူပါသည္။ သူလိုခ်င္၊ ရခ်င္တာ ေတာင္းရမွာကိုသိပ္ၿပီး ဝန္ေလးျခင္း၊ အားနာျခင္းမ႐ွိတတ္၊ သင့္မသင့္ကိုလည္း သိပ္ၿပီးေတြးဟန္မတူ။ တစ္ခါလည္း ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္ခ်င္လို႔ဆိုကာ သာကီဝင္မင္းမ်ားထံ မင္းသမီး တစ္ပါး သြားၿပီးေတာင္းသည္။


  ထိုအခါ ႐ွင္ဘုရင္တစ္ပါးက ေတာင္းသည့္ကိစၥျဖစ္ေန၍ ျငင္းဖို႔ရာလည္း မသင့္ေတာ္၊ မိမိတို႔သာကီဝင္မ်ိဳးမွာ ဇာတ္ႏွိမ့္ေသြးေရာမည္ကိုလည္း မလိုလားၾကသျဖင့္ ကြ်န္မႏွင့္ သာကီဝင္မင္းသား ေဖါက္ျပန္မွားယြင္းၿပီး ေမြးလာခဲ့သည့္ သာကီဝင္ မင္းသမီးအတု ဝသဘခတၲိယ အမည္႐ွိသူကို ေပးလိုက္ၾက၏။


   ေကာသလမင္းႀကီးသိေတာ့ “ဘုရားအမ်ိဳးေတြက မေကာင္းဘူး၊ တပည့္ေတာ္ကို သာကီဝင္ မင္းသမီးအစစ္ကို မေပးၾက ဘူးလို႔” ဆိုကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရန္ေတြ႔ေတာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားက“မင္းႀကီးကလည္း အေဖက အဓိကပါလို႔”  ေခြ်းသိမ့္ေတာ္မူပါမွ ဟုတ္ပါတယ္ ဘုရားဆိုကာ”  ေက်နပ္ေတာ္မူ႐ွာသည္။


   ေနာင္တြင္ သူႏွင့္ဝဘသခတၲိယတို႔မွ ေမြးဖြားလာသူ ဝိဋဋဴပမင္းသားက သူ၏နန္းရိပ္ထီးျဖဴကို လုယူၿပီး နန္းခ် ပစ္လိုက္သျဖင့္ တူေတာင္ေမာင္ အဇာတသတ္မင္းထံအသြား လမ္းမွာပင္ ကံေတာ္ ကုန္ခဲ့ရ႐ွာသည္။


   ေကာသလမင္းႀကီးသည္ မိမိဆႏၵ႐ွိသည့္အတိုင္း သူေ႒းႀကီးတစ္ဦးကို မရခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူေ႒းႀကီး၏သား သူေ႒း တစ္ေယာက္ကိုေတာ့ ရေအာင္အပါေခၚခဲ့ႏိုင္၏။


   ဓနဥၥယသူေ႒းသည္ ဇနီးသုမနေဒဝီ၊သမီး ဝိသာခါတို႔ႏွင့္အတူ ေျြခရံမ်ား၊ စီးပြားဥစၥာမ်ားပါ တေပါင္းတစီးတည္း ေကာသလမင္းႀကီးႏွင့္အတူ မင္းႀကီး၏ေနျပည္ေတာ္ သာဝတၲိၿမိဳ႔ေတာ္သို႔ လိုက္ပါ လာခဲ့ၾက၏။


   တစ္ညတာခရီးလြန္ေျမာက္၍ သာဝတၲိၿမိဳ႔ႏွင့္ ခုႏွစ္ယူဇနာမွ် ေဝးကြာရာ အရပ္သို႔ အေရာက္ တြင္ ေနရာေဒသေျမအေနအထား ေကာင္းမြန္လွသျဖင့္ ဓနဥၥယသူေ႒းက “ဤအရပ္ေဒသသည္ အဘယ္သူရဲ့ တိုင္းနိုင္င့ပါလဲလို႔” ေကာသလမင္းႀကီးကို ေမးျမန္းရာ မင္းတရားက မိမိႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ကို မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္-


  “ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးတို႔မွာ အေျြခအရံ စည္းစိမ္ဥစၥာ အလြန္မ်ားလွပါတယ္၊ၿမိဳ႔ေတာ္တြင္းမွာဆို အလြန္က်ဥ္းေမွ်ာင္းမယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ ဒီအရပ္မွာ အေျခခ်ေနလိုပါတယ္လို႔” ဓနဥၥယသူေ႒းက သံေတာ္ဦးတင္ပါသည္။


“ေကာင္းလွေပၿပီ” ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ ၿမိဳ႔သစ္တည္ေထာင္ ေပးပါသည္။


ထိုၿမိဳ႔ကို ကိုယ္တိုင္တည္ေထာင္၍ ယူရေသာၿမိဳ႔သစ္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ သာေကတၿမိဳ႔-ဟု ေခၚဆိုရ၏။ ဝိသာခါေက်ာင္းအမ (၁၆)ႏွစ္အ႐ြယ္ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အလွေသြးျြကယ္လွ်က္ ျဖစ္လာ၏။


  ဝိသာခါေက်ာင္းအမ၏အလွကို ေကာင္းျခင္းငါးျဖာႏွင့္ ျပည္စံုေသာ အလွဟူ၍ ဆိုပါသည္။ ဘုန္းကံႀကီးမားၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွသာ ထိုကဲ့သို႔ေကာင္းျခင္းငါးျဖာႏွင့္ ျပည္စံုႏိုင္သည္ဟု ဆို၏။


ေကာင္းျခင္းငါးျဖာဟူသည္-
၁။ အၾကင္အမ်ိဳးသမီး၏ ဆံပင္တို႔သည္ ဥေဒါင္းၿမီးစီးႏွင့္တူ၏။ေနာက္သို ဖီးခ်လိုက္ပါက ေျခဖ်ားတိုင္ေရာက္ၿပီး ထမိန္အနားထိ၍ အထက္သို႔ ဆံဖ်ားမ်ား ေကာ့လန္ေန၏။ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ဆံပင္၏ေကာင္းျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုသူျဖစ္၏။


၂။ အၾကင္အမ်ိဳးသမီး၏ ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္လႊာသည္ က်ီးအာသီးမွည့္ႏွင့္တူစြာ အဆင္း နီေထြး၏၊ အညီအမွ် ေကာင္းစြာ ပိပိရိရိထိေန၏။ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ အသား၏ေကာင္းျခင္း ႏွင့္ျပည္စံု၏။


၃။ အၾကင္အမ်ိဳးသမီး၏ သြားတို႔သည္ ျဖဴလြလြ ႐ွိၾက၏၊ ႀကဲမေနဘဲ ညီညီညာညာ ႐ွိၾက၏၊ စိန္ကေလးမ်ားကို ေထာင္လွ်က္ စီထားသလိုမ်ိဳး၊ အညီျဖတ္ထားသည့္ ခ႐ုသင္းကေလးမ်ားကို အစဥ္လိုက္ စိုက္ထားသမ်ိဳး တင့္တယ္၏၊ ထို အမ်ိဳးသမီးသည္ အ႐ိုး၏ေကာင္းျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု၏။


၄။ အၾကင္အမ်ိဳးသမီးသည္ အသားညိဳျဖစ္က မွက္ေျခာက္၊အဖုအပိန္႔တို႔ႏွင့္ မလိမ္းက်ံ မေရာေထြးဘဲ ကိုယ္သားကိုယ္ေရသည္ ေျပျပစ္၏၊ၾကာညိဳပန္အဆင္းႏွင့္တူ၏။ အသားျဖဴက မဟာေလွကားပန္းကံုးႏွင့္တူ၏၊ ထိုအမ်ိဳးသည္ အသား၏ေကာင္းျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု၏။


၅။ အၾကင္အမ်ိဳးသမီးသည္ ဆယ္ႀကိမ္ မီးဖြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ႀကိမ္မီးဖြားသူကဲ့သို႔ အ႐ြယ္ မက်ဘဲ အ႐ြယ္တင္၏။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ အ႐ြယ္၏ေကာင္းျခင္းႏွင့္ျပည့္စံု၏။


  ဝိသာခါေက်ာင္းအမ အ႐ြယ္တင္ႏုပ်ိဳသည့္ အလွကို ပိဋကတ္တြင္ ဤသို႔ ေဖၚျပထားပါသည္။
ညအခ်ိန္ အဇဋာလြင္ျပင္ ေကာင္းကင္ယံတြင္ လျပည့္ဝန္ႀကီးသည္ ထင္႐ွားစြာ ထြန္လင္း ေနသလိုမ်ိဳး၊ ေက်ာင္းအမဝိသာခါသည္လည္း ထိုေခတ္က အလြန္ထင္႐ွားေသာ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ပါသတဲ့။


   ေက်ာင္းအမတြင္ ေနာင္တြင္ သားဆယ္ေယာက္၊သမီးဆယ္ေယာက္ ထြန္းကားၿပီး၊ ထိုသားသမီးတို႔မွလည္း ႏွစ္ဆယ္စီထြန္းကားသျဖင့္ ေျမးႏွစ္ရာ၊ ျမစ္႐ွစ္ေထာင္႐ွိပါသည္။ ဝိသာခါဆိုေသာအမည္သည္ သစ္ခက္သစ္ကိုင္းတို႔ျဖင့္ ေဝဆာေနေသာ သစ္ပင္ႀကီးပမာ သားမီးျမးျမစ္ တို႔ျဖင့္ ဝိုင္းရန္ေဝဆာေနသူဟူ၍ အဓိပၸါယ္႐ွိ၏။


   အသက္တစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္တိုင္ ဆံပင္တစ္ပင္မွ် ျဖဴျခင္းမ႐ွိဘဲ၊ အၿမဲတမ္း တစ္ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ အ႐ြယ္ သမီးပ်ိဳကဲ့သို႔အလွေသြးမွာ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းမ႐ွိ၊ လွဆဲျြကယ္ၿမဲ-ဟု ဆိုသည္။ “ေက်ာင္းအႀကီးရဲ့ ဝိသာခါ ေျမးေတြရေတာင္ လွေနတာ”ဆိုေသာ သီခ်င္းအတိုင္းပင္ျဖစ္၏။
သားသမီးေျမးျမစ္ေတြ ၿခံရန္ၿပီး ေက်ာင္းေတာ္သို႔ တအုပ္တမႀကီးသြားမွျဖင့္ “ဘယ္သူက ဝိသာခါေက်ာင္းမလဲ”ဟု ေမးရေအာင္ သမီးေတြ၊ ေျမးမေတြႏွင့္ အလွျခင္းၿပိဳင္၍ ႏုပ်ိဳၿမဲ အသြင္႐ွိေနသူ ျဖစ္၏။


   အၾကင္သူတို႔သည္ ဝိသာခါေက်ာင္းအမ သြားေနတာကို ျမင္လိုက္ရပါက “အ႐ွင္မ၊ ဆက္ၿပီးေတာ့ အနည္းငယ္ ေလွ်ာက္ျပပါဦး၊ ၾကည္လို႔လွလိုပါ” ဟူ၍လည္းေကာင္း-


ထိုင္ေနတာ၊ ရပ္ေနတာ၊ ေလ်ာင္းေနတာကို ေတြ႔ျမင္ၾကရင္လည္း“အ႐ွင္မရယ္၊ ခဏေလး အဲလိုေလးရပ္ျပပါ၊ ထိုင္ျပပါ၊ အိပ္ျပပါ၊ တယ့္တယ္လြန္းလို႔ပါ၊ ၾကည့္မဝလို႔ပါ”ဟူ၍လည္းေကာင္း ေတာင္းဆိုခ်င္စိတ္ေတြေတာင္ ျဖစ္ၾကရသတဲ့။ ဣရိယာပုထ္ ေလးပါးလံုး မလွမပ၊ မတင့္တယ္ေသာ အေနအထားမ်ိဳးမ႐ွိဘဲ ဣရိယာပုထ္တိုင္းမွာ လွရက္သူမို႔ အၾကည့္ ခံအလွပိုင္႐ွင္ျဖစ္၏။ ေခတ္စကားႏွင့္ေျပာရရင္ “ပက္ပက္စက္စက္ႀကီးကို လွတဲ့ေက်ာင္းအမ” ဟူ၍ ဆိုရပါမည္။


   ဝိသာခါေက်ာင္းအမမွာ ေရာဂါကင္းေသာ သားသမီးေျမးျမစ္ေတြ မ်ားလွ၏။ ေရာဂါအားလံုး လည္း ကင္း႐ွင္းၾက၏။ ထိုသားသမီး ေျမးျမစ္တို႔သည္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အေသအေပ်ာက္ မ႐ွိၾက၍ မဂၤလာဟုသတ္မွတ္ၾကၿပီး ပြဲလန္းသဘင္ႏွင့္ကုသိုလ္ပြဲတို႔တြင္ ဝိသာခါေက်ာင္းအမကို အေလးထားၿပီး ဖိတ္ၾကားၾကရကုန္၏။ ေကြ်းေမြးဧည့္ခံၾကရကုန္၏။


   အေၾကာင္းမွာ သာဝတၳိၿမိဳ႔ေတာ္မွာ ထိုအခါက ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုး ကိစၥတစ္ရပ္ကား အနာထပိဏ္ေက်ာင္းဒကာႏွင့္ဝိသာခါေက်ာင္းအမတို႔ မလာေရာက္သည့္ပြဲဆို တစ္ခုခုလိုေနသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ၾကရသတဲ့။သူတို႔ပါမွ ပြဲလယ္တင့္ၿပီးဂုဏ္အ႐ွိန္အဝါႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


ဝိသာခါေက်ာင္းအမနည္းတူ သက္တမ္း႐ွည္ၾကသူမ်ားကို ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္တြင္ ေဖၚျပပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေတြ႔ရ၏။


အသက္႐ွည္ျခင္းကား လူ႔ဘဝ၏ ရႏိုင္ခဲေသာ ဆုလတ္ျဖစ္၏။ ဘုရား႐ွင္လက္ထက္ေတာ္က လူတို႔၏သက္တမ္းသည္ ႏွစ္တစ္ရာတမ္းျဖစ္၏။ အမ်ားစုသည္ ႏွစ္တစ္ရာအတြင္း ေသဆံုးၾကရ ကုန္၏။ ဘုရား႐ွင္ သက္ေတာ္(၈၀)၊အ႐ွင္သာရိပုတၲရာႏွင့္ အ႐ွင္ေမာဂၢလာန္တို႔သည္ သက္ေတာ္ (၇၉)တြင္ ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ေတာ္မူၾကရကုန္၏။


  ဝိသာခါေက်ာင္းအမ၊ အ႐ွင္မဟာကႆပ၊ အ႐ွင္အာနႏၵာ၊ ေပါကၡရသာတိပုဏၰား၊ ျဗဟၼယုပုဏၰား၊ ေသလပုဏၰားႏွင့္ဗာဝရိယပုဏၰား တို႔သည္အသက္(၁၂၀)။ အ႐ွင္အႏု႐ုဒၶါ(၁၅၀)ႏွင့္ အ႐ွင္ဗာကုလ(၁၆၀) သက္ေတာ္႐ွည္ၾကကုန္၏။ ရာေက်ာ္ေနခြင့္ရသူတို႔ကား အနည္းငယ္ မွ်သာ ျဖစ္ၾကကုန္၏။


   ယေန႔ကမၻာတြင္ လူဦေရသန္း(၆၀ဝ၀)ဟုဆိုၾက၏။ ရာေက်ာ္အသက္႐ွင္သန္ခြင့္ ရသူတို႔မွာ အလြန္နည္းသည္ကို ေထာက္႐ႈ႔၍ အသက္႐ွည္ျခင္းကား လူဘဝ၏ ရႏိုင္ခဲ့ေသာအရာ ဧကန္ျဖစ္ေပသည္။


      “ေရစစ္၊ေဆး၊ေက်ာင္း၊အေဟာင္းျပဳျပင္၊ဤေလးအင္ လူတြင္သက္႐ွည္ေၾကာင္း”ဟူ၍ ဆရာ ျမတ္တို႔ ဆိုၾက၏။
အသက္႐ွည္ရန္-  ေရစစ္(ေရသန္႔)အလွဴ၊ ေဆးဝါးဓာတ္စာအလွဴ၊ ေက်ာင္းအလွဴ၊ ေဟာင္းႏြမ္း ပ်က္စီးေနေသာ ဘုရားတန္ေဆာင္း၊ သိမ္ေက်ာင္း၊ ဓမၼာ႐ံု၊တံထားအိုတံထားပ်က္ စတာေတြကို ျပဳျပင္ လွဴဒါန္းေပးရမည္ကို ဆံုးမေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။


ငါးပါးသီလၿမဲရန္ကိုလည္း ေနာက္ဆရာတို႔က ထည့္သြင္းေတာ္မူၾကကုန္၏။ ကာေမသု မိစၦာစာရႏွင့္ သုရာေမရယ လြန္ကဲသူတို႔ အေသေစာတတ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။


  သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ ဝသဘမင္း နန္းစံခဲ့ဖူးသည္။ပုေရာဟိတ္မ်ားက မင္းတရား၏ ထီးနန္း စိုစံသက္သည္ တစ္ဆဲ့ႏွစ္ႏွစ္မွ်သာ စိုးစံရၿပီး နတ္႐ြာစံ ကံေတာ္ကုန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သံေတာ္ဦး တင္ၾကသည္။


    ထိုအခါ မင္းတရားက “ယၾတာအစီအရင္ေတြနဲ႔ နန္စံစသက္ကို ဆြဲဆန္႔လို႔ မရႏိုင္ဘူးလား” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူသည္။
မင္းတရား၏ ကုသိုလ္ကံအေနအထားကို ႐ႈၿပီး ေဟာၾကျခင္းျဖစ္၍ “မရႏိုင္ေၾကာင္းပါဘုရား” လို႔ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။


     လူဘဝဆိုတာ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ရတာျဖစ္လို႔ ကုသိုလ္ျပတ္ဆဲရင္ ခႏၶာဆိုတာ ၿပိဳကြဲ တတ္သည့္ဓမၼတာကို မင္းတရားက သိျမင္ဟန္တူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကံျဖည့္ကံဆက္ ကုသိုလ္ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို-


   “အ႐ွင္ျမတ္တို႔ဘုရား၊ ဒကာေတာ္မင္းရဲ့ နန္းစံသက္မွာ ၁၂-ႏွစ္လို႔ ပေရာဟိတ္မ်ားက ေဟာၾကပါတယ္၊ ဒီထက္ နန္းသက္တာ႐ွည္ေအာင္ ဘယ္ကုသိုလ္ကို ေဆာင္႐ြက္ရမွာပါလဲဘုရား” လို႔ ေမးေလွ်ာက္ရာ-


   “မင္းတရား၊ တိုင္းႏိုင္ငံအဝွမ္း ဘုရားအိုဘုရားပ်က္ ေက်ာင္းအိုေက်ာင္းပ်က္ တံထားအို တံထားပ်က္ လမ္းေဟာင္း လမ္းပ်က္ေတြကို ျပင္ပါ” လို႔ မိန္႔ေတာ္မူၾက၏။


   ရဟန္းေတာ္မ်ားမိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္း အေဟာင္းမွန္သမွ် အားလံုးသစ္လြင္ေအာင္ ႏို္င္ငံအဝွမ္းျပဳျပင္တည္ ေဆာက္ပါေတာ့သည္။ သို႔အတြက္ မင္းတရား၏ နန္းစံသက္သည္ ၂၄ႏွစ္လည္းမက၊ ၃၆-ႏွစ္လည္းမက အသက္႐ွည္သြားသတဲ့။ (အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္)


  ဗုဒၶသာသနာထြန္ကားေနခ်ိန္မွာ ဗုဒၶနည္းက် ကံကိုျပင္ရမွာ၊ ကုသိုလ္ကံႏွင့္ ေထာက္ကန္ ရမွာကို နည္းလမ္းေကာင္း အျဖစ္ သိျမင္ၿပီး ယံုၾကည္ေလးနက္စြာ မင္းတရား၏ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အသက္႐ွည္စြာျဖင့္ စည္းစိမ္ခံစားခ်င္သူမ်ား အဖို႔ နမူနာယူခ်င္စရာ ျဖစ္၏။


   ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေကာသလမင္းႀကီးကို ေဟာျပေတာ္မူေသာ အသက္႐ွည္စြာ အနာမဲ့ေရးအတြက္ စားေသာက္ေနထိုင္နည္း သည္လည္း အလြန္မွတ္သားစရာ ေကာင္းလွသည္။


   ေကာလမင္းႀကီးသည္ အစားကို ခံုမင္လွသူျဖစ္သည္။ အစားၾကဴးလွ၍ ဆန္တစ္စိပ္ႏွင့္ ဆိတ္တစ္ေကာင္း စားသူဟုပင္ ေျပာစမတ္တြင္၏။ ဆန္တစ္စိပ္ကုန္ေၾကာင္းႏွင့္ထိုႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဟင္းလ်ာကို စားေၾကာင္းကို စာ၌ေဖၚျပ၏။


  ေန႔စဥ္ ပြဲေတာ္တည္ၿပီး ေက်ာင္းေတာ္သို႔ လာေလ့႐ွိေသာ မင္းတရားသည္ ထမင္းဆီယစ္၍ မၿမဲမအီမသာ ျဖစ္ေနရ႐ွာ၏။ ဘုရားေ႐ွ႔မို႔ အိပ္ေနလို႔လည္း မျဖစ္၊ငိုက္ျမည္းလွ်က္ ေဆာက္တည္ရာမရ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ ခႏၶာကိုယ္ကို ျပင္လို႔ခ်ည္ေနရ၏။ ဣေျႏၵမရလည္း ျဖစ္ေနေတာ့၏။


“မင္းတရား၊ စားေသာက္ၿပီး အနားမယူဘဲနဲ႔ ေက်ာင္းေတာ္ လာခဲ့တယ္ထင္ရဲ့”


“မွန္လွပါဘုရား၊ ပြဲေတာ္တည္ၿပီးကထဲက အေတာ္ဒုကၡေရာက္ရတယ္ဘုရား”


“မင္းတရား၊ အစားမ်ားရင္ေတာ့ အဲလိုဘဲ ဒုကၡေရာက္ရတာ ဓမၼတာဘဲ”လို႔ မိန္႔ေတာ္မူၿပီး ေဖၚျပပါေဒသနာတို႔ကို ေဟာျပသည္။


“အစားႀကီးက ငိုက္ျမည္းရ၏၊
အစားေကြ်း၍ ေမြးျမဴထားရာ၊
ဝက္ပမာႏွယ္၊ လူးကာလွိမ့္ကာ
ေနရပါ၏။
နည္းစြာအသိ၊ႏွံေႏွးဘိ၍
မလြတ္သံသရာ ျဖစ္ၿမဲသာတည္း” ဟူ၍ ျဖစ္၏။


အစားႀကဴးသူသည္ အိမ္ေအာက္တြင္ ငယ္စဥ္ကပင္ ေမြးျမဴးထားေသာ ဝက္သည္ အစားတအားစား၍   တအီးအီးတအဲအဲျဖစ္ကာ လူလိမ့္ၿပီး မ႐ႈႏိုင္မကယ္ႏိုင္သလို အစားၾကဴးသူ သည္လည္း ဣရိယာပုထ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ၾကာ႐ွည္မေနႏိုင္၊ငိုက္ျမည္းယိမ္ယိုင္ေနရ၏။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၲတင္၍ ဝိပႆနာတရား အားမထုတ္ႏိုင္သျဖင့္ သံသရာဘဝမွမလြတ္ေျမာက္ ႏိုင္သည္ကို ေဟာေတာ္မူလိုရင္း ျဖစ္သည္။


အသက္႐ွည္ဖို႔ဆိုရာမွာ သတိ႐ွိစြာျဖင့္ အစားအေသာက္ကို စားေသာက္ရ၏။ မိမိႏွင့္ သပၸါယမွ်တသည့္ ေနထိုင္ မႈမ်ိဳးျဖင့္ ေနတတ္ရ၏။ ေက်ညက္လြယ္ေသာအစာ (အသီးအ႐ြက္)ကို မ်ားစြာစားရ၏။ အစာစားၿပီးရင္ ေရေသာက္ရ၏။ထိုအခါ ေရာဂါေဝဒနာ နည္းပါး၏။ ေျဖးေျဖးအိုသျဖင့္ အ႐ြယ္တင္၏။ အသက္႐ွည္၏။ (ဓမၼပဒ၊႒၊၂။၃၁၅။)


သာဝတၳိၿမိဳ႔ေတာ္တြင္ မိဂါရသူေ႒း၌ ပုဏၰဝုဎုနအမည္႐ွိေသာ သားတစ္ေယာက္႐ွိ၏။ ထိုသားအ႐ြယ္ေရာက္ခ်ိန္၌ မိဘမ်ားက “ခ်စ္သား၊ ငါ့သား ႏွက္သက္သေဘာက်ႏိုင္ေလာက္တဲ့ သတိုး သမီးကို ႐ွာ၍ အိမ္ေထာင္ျပဳပါ”


“မိန္းမ မလိုခ်င္ေသးပါဘူးဗ်ာ”
“ဟ-မလိုခ်င္လို႔ျဖစ္မလား၊ ဇနီးမယားမ႐ွိရင္ သားသမီးမ႐ွိႏိုင္ဘူး၊ သားသမီးမ႐ွိရင္ မ်ိဳးဆက္ျပတ္၍ မ်ိဳးကဏ္းမွာ ေပါ့ကြ” ဟု မိဘမ်ားက ဇြတ္မိန္းမ ယူရန္တိုက္တြန္းၾကသျဖင့္-


 “ေကာင္းျခင္းငါးပါးနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကိုရရင္ အေမတို႔အေဖတို႔ စကားနားေထာင္မယ္” ဟု သားျဖစ္သူကေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ (၁၀၈)ေယာက္ေသာ ပုဏၰားတို႔ကို ဖိတ္မံေကြ်းေမြးဧည့္ခံၿပီး “ေကာင္းျခင္းငါးပါးနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ႐ွိႏိုင္ပါသလားလို႔” ေမးျမန္းၾကရာ-


  “႐ွိႏိုင္ေၾကာင္း” ေျပာဆိုသျဖင့္ “ဒါဆို အကူအညီေတာင္းလိုပါတယ္၊ ေကာင္းျခင္းငါးပါးနဲ႔ျပည့္ စံုတဲ့အမ်ိဳးသမီးကို ႐ွာေတြ႔ဖို႔ ပုဏၰား(၈)ေယာက္ ေစလြတ္ေပးပါ၊ ဥစၥာမ်ားမ်ား ေပးပါမယ္၊ ေကာင္းျခင္း ငါးပါးနဲ႔ျပည့္စံုတဲ့ သတိုးသမီး ေတြ႔လို႔ျပန္လာရင္လည္း ဒီထက္မကေပးပါဦးမယ္၊ အကယ္၍ ေတြ႔ခဲ့ ရင္လည္း ဤတစ္သိန္းတန္တဲ့ေ႐ႊပန္းကံုးကို တန္ဆာဆင္ရန္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးခဲ့ပါ” ဟု ဆိုကာ ေစလြတ္လိုက္ၾကသည္။


   ပုဏၰားမ်ားသည္ ၿမိဳ႔မ်ားစြာသို႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး ေကာင္းျခင္းငါးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အမ်ိဳး သမီးကို လိုက္လံ႐ွာေဖြၾကရာ မေတြ႔ႏိုင္ ျဖစ္ေန၏။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လြတ္လာစြာ သြားလာႏိုင္သည့္ နကၡတ္သဘင္ပြဲေန႔တြင္ သာေကတၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္လာၾက၏။ ယေန႔ေတာ့ ငါတို႔ကိစၥ ၿပီးႏိုင္တန္ ေကာင္းဟု ေတြးမိၾကသတဲ့။


   ထိုနကၡသဘင္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်ဥ္းပေလ့႐ွိ၏။ အိမ္တြင္းပုန္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ပင္ အေျခြအရံမ်ားႏွင့္ေခါင္းၿမီးမၿခံဳၾကေတာ့ဘဲ ျမစ္ဆိပ္သို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာခြင့္႐ွိ၍ ထြက္လာ ၾကကုန္၏။


   မင္းသားမ်ား၊ သူေ႒းသားမ်ားကလည္း မ်ိဳးႏြယ္တူ ခ်စ္ခင္စံုမက္ႏိုင္သည့္ သတိုးသမီးကို ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ပန္းကံုးကိုင္ၿပီး လမ္းတေလွ်ာက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကကုန္၏။ ႏွစ္သက္ သူေတြ႔ကလည္း ပန္းကံုးစြတ္ႏိုင္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနၾက၏။ ပုဏၰားမ်ားလည္း ျမစ္ဆိပ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနၾကသည္။


   သို႔ႏွယ္ သဘင္ပြဲဆင္ႏြဲႏိုင္ရန္ ၁၅ႏွစ္၊ ၁၆ႏွစ္အ႐ြယ္သာသာ ဝိသာခါေက်ာင္းအမသည္ တန္ဆာမ်ားစြာဆင္ယင္ေျခြရံမ်ားစြာအုပ္စြဲၿခံရန္၍ “ျမစ္ဆိပ္ ေရးခ်ိဳးသြားၾကမယ္”ဟု ဆိုကာ ဦးေဆာင္ ၍ ေျခလွ်င္ေလွ်ာက္လာေနခိုက္ မိုးႀကီးသီးထန္စြာ ႐ြာခ်လိုက္ပါေတာ့သည္။


အ႐ွင္ပညာသီဟာဘိဝံသ(ပဥၥနိကာယ္)

Views: 336

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service