ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ကာေလန ဓမၼသာဂစၦာ မဂၤလာ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ျခင္း မဂၤလာ

ကာေလန ဓမၼသာဂစၦာ မဂၤလာ

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းသည္ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ေရးတရားျဖစ္သည္..


စိတ္ေတြဓာတ္က်တဲ့အခါ.. စိတ္ေတြပ်ံ႕လြင္တဲ့အခါ.. ယုံမွားသံသယျဖစ္တဲ့အခါ.. တခါတရံ မိမိႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေဖာ္ အလုပ္အားလပ္တဲ့အခါမွာ.. တရားေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းဟာ မဂၤလာလုိ႔ ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူပါတယ္။
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တာဟာ အက်ဳိးမ်ားလြန္းလုိ႔ … ေလာကုတၱရာ တရားဓမၼေတြသာ မဟုတ္ပဲ ေလာကီႀကီးပြားေရး၊ စီးပြားေရးမွာလည္း အခြင့္အခါသင့္တုိင္း ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္ပါတယ္။
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းသည္ မဂၤလာ


ေနမဝင္အင္ပါယာႀကီးျဖစ္ခဲ့တဲ့ United Kingdom လုိ႔ေခၚတဲ့တုိင္းျပည္မွာ ဘုရင္မႀကီး ဘုရင္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရစနစ္မွ အနားယူၿပီးေနာက္ ၁၉၅၁ ႏွစ္ Prime Minister  Winston Churchill လက္ထက္ မွစ၍ ယခုလက္ရွိ ဝန္းႀကီးခ်ဳပ္ David Cameron တိုင္ေအာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၂ ေယာက္ထိ အပတ္စဥ္တုိင္း တုိင္းေရးျပည္ေရး ဘုရင္မႀကီးႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရပါေသးတယ္။တကယ္လုိ႔ ဘုရင္မႀကီးျဖစ္ေစ.. ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေစ .. အလုပ္ရႈပ္ေနမယ္ဆုိရင္ တယ္လီဖုန္းနဲ႔  တုိင္းေရး ျပည္ေရး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေလ့ရွိပါတယ္။


ႏုိင္ငံေသးေပမယ့္ ကမၻာမွာ တုိးတက္ဖြင့္ၿဖဳိးမႈမွာ ထိပ္းကေျပးေနတဲ့ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တုိင္းဟာ တုိင္းျပည္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြန္ယုနဲ႔ အပတ္စဥ္တုိင္း တုိင္းေရး ျပည္ေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
United States လုိ႔ေခၚတဲ့ အေမရိကမွလည္း သမၼတ သုိ႔မဟုတ္ သမၼတ သတင္းစာရွင္းလင္းေရး အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အပတ္တုိင္းလုိလုိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၾကရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းကုိ တရားဓမၼဆုိင္ရာသာမက တုိင္းေရးျပည္ေရး ႀကီးပြားေရးေတြမွာ လည္း တုိင္းေပးေလ ေကာင္းေလပါပဲ။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းဟာ ဗဟုသုတတုိးပြားေစတယ္၊ သူ႕ အျမင္ ကိုယ့္အျမင္ ဖလွယ္ရာ ေရာက္တယ္၊ ျပႆနာေတြကုိ အတူတကြ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရား သတ္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ တရားေတာ္ေတြဟာ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ သူရဲ့ကုိယ္ပြား ထားရွိခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မေထရ္ႀကီး အရွင္မဟာကႆပကုိ အမႉးျပဳ၍ အရွင္ဥပါလိ၊ အရွင္အာနႏၵာတုိ႔ႏွင့္အတူ ငါးရာေသာရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တုိ႔ စုေပါင္းၿပီး ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ကာ ပထမသဂၤါယနာတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ပထသံဂါယနာမွာ သံဃာေတာ္ေတြဟာ တရားေတာ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီးႏုတ္နဲ႔ အာဂုံရြတ္ဆုိ လာခဲ့ၾကာတ ယခုေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္အထိပါပဲ။  ဒီလုိမၾကာမၾကာ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခဲ့ၾကလုိ႔ သမုိင္း အေထာက္အထားေတြကုိ ဗုဒၶဘာသာမွာသာ တိတိက်က်ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကာတဲ့ တရားေတာ္ေတြဟာ ခက္ခဲနက္နဲလုိ႔ သာမန္လူမဆုိထားဘိ၊ မိရုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြမွာေတာင္ သိရ၊ နာလည္းရခက္ခဲပါတယ္။ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ တရားေတာ္ ေတြကလည္း  ပါဠိေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္တရားေတာ္ေတြ ကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ နာလည္ဖုိ႔  ပါဠိ တတ္ကြ်မ္းတဲ့ဆရာ ၊ ရွင္းလင္ျပသႏုိင္တဲ့ ဆရာမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္သည္း အခ်င္း အျငင္းပြားဖုိ႔မဟုတ္

ေရွးပေဝသဏီကတည္းက တရားေတာ္ေတြအေပၚမွာ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြ ကြဲလြဲမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက .. သူေဟာၾကားထားတဲ့ တရားေတာ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ ေမးျမန္းၿပီး သံသယကင္းမွ ယုံၾကည္လုိက္နာဖုိ႔ အျမဲတုိက္တြန္းေလ့ရွိပါတယ္။


တရားေတာ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းျဖင့္ တရားေတာ္ေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္မယ္၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိမ်ားတုိးပြားၿပီး ႀကဳိးစားအားထုတ္ေရးမွာ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါတယ္။


ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းကုိ.. အျငင္းပြားမႈနဲ႔ အဆံုးသတ္ျခင္းဟာလည္း ေကာင္းေသာ ေဆြးေႏြးျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ..ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပႆနာကုိ အတူတကြေလ့လာျခင္း ၊ ျပႆနာရဲ့ အတိမ္အနက္ အခက္အခဲေတြကုိ အတူတကြ ရွာေဖြၿပီး အတူတကြ စုေပါင္းေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းမွ အက်ဳိးအျမတ္ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ေပၚထြက္လားျခင္းဟာ မဂ္လာပါ။

Views: 145

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Tomorrow

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service