ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အတက္ကားကို ဦးစားေပးပါ


အတက္ကားကို ဦးစားေပးပါ

ကေလးအရြယ္လိမၼာႏွင့္ပါမွ
ႀကီးရင့္က လိမၼာမည္၊
မလိမၼာ ျပည္ေထာင္စုၾကလွ်င္
ေကာင္းမႈမတည္၊
ကေလးတုိ႔ေနျပည္
တည္ေစဖို႔ စိတ္ေစာ၊
နံနက္ မဂၤလာႏွင့္
ေန႔မကြာ ညဥ့္ပါသုံးလို႔ရယ္
ၿပဳံးၾကေစေသာ္....။
( အမရပူရ၊ မဟာရႏၶာရုံ ဆရာေတာ္ )


ယေန႔ လူငယ္၊ ေနာင္ဝယ္ လူႀကီး၊ ယေန႔ ဆယ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ငါးႏွစ္၊ မၾကာခင္ အစိ္တ္သုံးဆယ္ျဖစ္ၾကေတာ့မည္၊ သုံးဆယ္ကေန ေလးဆယ္ ငါးဆယ္စသည္ေပါ့၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္( သုံးဆယ္မျပည့္ခင္ ) ကတည္းက လူႀကီးျဖစ္ေနသည္၊ အသက္သုံးဆယ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့မွာ သူဟာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးကို ဦးေဆာင္ေနၿပီ။


ကေလး ကေလး အထင္မေသးႏွင့္၊ ကေလးကမွ လူႀကီးျဖစ္တာ၊ ကေလးေကာင္းမွ လူႀကီးေကာင္းတာတဲ့၊ လူႀကီးတစ္ေယာက္သည္ လူႀကီးျဖစ္ရုံႏွင့္ မၿပီးေသး၊ လူေကာင္းျဖစ္ဖုိ႔လည္း လုိေသးသည္၊ လူႀကီးတစ္ေယာက္ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ လူႀကီးေလာင္းလ်ာျဖစ္ေသာ ကေလးဘဝတည္းက ကေလးေကာင္းျဖစ္ေနဖို႔လိုေသးသည္၊ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာတတ္ပါသည္။


ကေလးအရြယ္မွာတည္းက ကေလးေကာင္းျဖစ္ေနမွ လူႀကီးေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊ ကေလးအရြယ္က မေကာင္းခဲ့လွ်င္ လူႀကီးေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ခက္ပါသည္၊ ကေလးအရြယ္တည္းက လိမၼာထားပါမွ လူႀကီးျဖစ္ေတာ့လည္းလူႀကီးလိမၼာျဖစ္လာပါလိမ့္မည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးအရြယ္လိမၼာႏွင့္ပါမွ ႀကီးရင့္ကလိမၼာမည္ဟုဆိုသည္။

 

တိုင္းျပည္ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ လူႀကီးေကာင္းဖို႔လိုပါသည္၊ လူမ်ဳိးေတြက တစ္ဦးစီ တစ္ဦးစီ ကိုယ္ႏုိင္သေလာက္ေကာင္းၾကဖို႔လိုပါသည္၊ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦးစီက ေကာင္းပါမွ လူမ်ဳိးေကာင္းပါမည္၊ လူမ်ဳိးေကာင္းပါမွ တိုင္းျပည္ေကာင္းပါမည္။


ျပည္ေထာင္စုဟူသည္ ျပည္နယ္အသီးသီး ( တိုင္းအသီးသီး ) က သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြႏွင့္ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ဆယ့္ေလးခု၊ ယခု ဆယ့္ေျခာက္ခုထင္သည္၊ ထုိျပည္နယ္တိုင္းေတြက ညီေနာင္သားခ်င္း သန္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ႏွင့္ စုထားသည္။


မလိမၼာျပည္ေထာင္စုၾကလွ်င္ ေကာင္းမႈမတည္တဲ့၊ ျပည္ေထာင္တစ္ခုကို စုၾကရာမွာ မလိမၼာသူေတြႏွင့္ စုထားလွ်င္ ထိုျပည္ေထာင္စုသည္ ေကာင္းမႈေတြမတည္ႏုိင္၊ ဘယ္လိုမွ် ေကာင္းမလာႏုိင္၊ ဘာမွ်လည္းေကာင္းလာမည္မဟုတ္၊ သည္ေတာ့ျပည္ေထာင္စုႀကီးေကာင္းဖုိ႔ဆုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စုၾကသည့္သူေတြ ေကာင္းဖုိ႔လိုပါသည္၊ ေကာင္းဖို႔ဆိုတာ လိမၼာၾကဖို႔ျဖစ္သည္။


လိမၼၾကဖို႔အတြက္ ဘုရားေဟာၾကား မဂၤလာတရားေတြကိုသိဖို႔၊ နားလည္ဖို႔၊က်င့္သုံးဖုိ႔လုိပါသည္၊ မဂၤလာတရားက သုံးဆယ့္ရွစ္ပါးရွိပါသည္၊ ထုိအထဲက နံပါတ္တစ္- လူမိုက္ႏွင့္ မေပါင္းႏွင့္ဟုဆိုပါသည္၊ နံပါတ္ႏွစ္- လူလိမၼာႏွင့္ေပါင္းဟုဆိုပါသည္၊ အရးႀကီးတာက မိမိကိုယ္တိုင္က မမိုက္ဖို႔ႏွင့္ လိမၼာဖို႔ျဖစ္သည္၊ သူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းတာက ေနာက္မွ ဒုတိယျဖစ္သည္။


သူတပါးအသက္ သတ္သူ၊ သူတပါးကို ႏွိပ္စက္သူသည္လူမိုက္ျဖစ္သည္၊ သူတပါးပစၥည္းခုိးယူသူသည္ လူမိုက္ျဖစ္သည္၊ လိမ္ညာေျပာသူသည္ လူမိုက္ျဖစ္သည္၊ ကေလးအတြက္ ထုိသုံးခ်က္ဆိုလွ်င္လုံေလာက္ပါသည္၊ ထုိအက်င့္သုံးမ်ဳိးကို ေရွာင္လွ်င္ လိမၼာပါသည္၊ ဆရာသမားစကားကုိနားေထာင္သည့္ကေလး လိမၼာပါသည္၊ ဘုရားစကား နားေထာင္သူအားလုံး လိမၼာပါသည္၊ မိဘ ဆရာစကားကုိ နားေထာင္ၿပီး စာႀကိဳးစားသည့္ကေလးလိမၼာပါသည္။


ကေလးအရြယ္ဟူသည္ ပထမအရြယ္ျဖစ္သည္၊ ပထမအရြယ္မွာပညာရွာဟု ဆိုပါသည္၊ ကေလးဆိုတာ ပညာကို ႀကိဳးစားရွာေဖြရမည္၊ ကေလးအရြယ္က ဘဝစတတ္ေသာအရြယ္ ျဖစ္သည္၊ အတက္ကားကို ဦးစားေပးပါဟု ဆိုသည္၊ အတက္ကားကို ဦးစားေပးၾကရမည္။


မဟာဓနသူေ႒းသား ဘာပညာမွ် မတတ္လို႔ အိုမင္းမစြမ္း အရြယ္မွာ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ၿပီး ေက်ာင္းေတာ္ေရာက္သြားၿပီး ကိုရင္ေလးေတြဆီက ထမင္းက်န္ဟင္းက်န္းေလးေတြကို ခြက္စုတ္ခြက္ပဲ့ႏွင့္ ေတာင္းရမ္းသည့္အခါ ဘုရားက ဤသို႔မိန္႔ပါသည္။


" သူတို႔ဟာ ပထမအရြယ္မွာ ဥစၥာရွာရင္ မထမတန္းစားသူေ႒းျဖစ္မယ္၊ တရားရွာရင္အျမင့္ဆုံးတရားကို ရမယ္၊ ဒုတိယအရြယ္မွာ ဥစၥာရွာရင္ ဒုတိယတန္းစားသူေ႒းျဖစ္မယ္၊ တရားရွာရင္ တစ္ဆင့္နိမ့္တရားထူးကို ရမယ္၊ တတိယအရြယ္မွာ ဥစၥာရွာရင္ တတိယတန္းစား သူေ႒းျဖစ္မယ္၊ တရားရွာရင္ ႏွစ္ဆင့္နိမ့္တရားထူးကိုရမယ္"။


အထက္ပါ ဘုရားရွင္၏ မိန္႔ၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ေတာ့ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ပထမအရြယ္က အခြင့္အေရးအရွိဆုံးဆိုတာကိုေတြ႔ရသည္၊ ပထမအရြယ္က ကံဥာဏ္ဝီရိယတို႔က အေကာင္းဆုံးဟု ေျပာရပါလိမ့္မည့္၊ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက " ပါရမီမလိုဘူး၊ လက္ေတြ႔ႀကိဳးစားဖုိ႔ပဲလိုတယ္ " ဟုမိန္႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ေတြးမိသည္။


ပထမ အရြယ္ကအတက္ကားျဖစ္သည္၊ ဒုတိယအရြယ္က အတက္တစ္ဝက္၊ အဆင္းတစ္ဝက္၊ တတိယအရြယ္ကေတာ့ အဆင္းျဖစ္သည္၊ အရြယ္သုံးပါးမွာ ကံအေကာင္းဆုံး၊ ဥာဏ္အေကာင္းဆုံး၊ ဝီရိယအေကာင္းဆုံး၊ အခြင့္အေရးအရွိဆုံးက ပထမအရြယ္ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အတက္ကားက အေရးႀကီးပါသည္၊ အတက္ကားကို ဦးစားေပးသင့္ပါသည္၊ ဦးစားေပးၾကရမည္၊ အတက္ကားအရြယ္ေတြလုပ္တာက အရာရာမွာ အေအာင္ျမင္ဆံုး ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အတက္ကားမို႔ ဦးစားေပးပါဟု...။


မွတ္ခ်က္။ ။ ဦးစားေပးဆိုတာက အျခားကားေတြကလည္း ဦးစားေပးၾကရမည္၊ အတက္ကားကိုယ္တိုင္ကလည္း ငါတို႔ပထမအရြယ္က အခြင့္အေရးအရွိဆံုးဟု နားလည္ၿပီး ကိုယ္ကုိယ္တိုင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္။အရွင္သံဝရာလကၤာရ
ဓမၼပိယဆရာေတာ္

Views: 318

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service