ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာမ်ားၿဖင့္တည္ထားမည့္ ကမၻာ့အၾကီးဆံုးေၾကးဆင္းတုေတာ္

ပံုစံတူေၾကးဆင္းတုေတာ္
ဌာပနာထည့္သြင္းမည့္ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တို့သည္မေသခ်ာသည့္အေမွာင္ေခတ္တြင္ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္သက္ရွိသတၱဝါအားလံုးသည္
ေဘးအႏၱရာယ္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ၿခိမ္းေၿခာက္မူေအာက္တြင္ရပ္တည္ေနရသည္။
ကမၻာေပၚမွလူသားအားလံုးစည္းလံုးညီညြတ္စြာလက္တြဲေနထိုင္ရန္အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနၿပီၿဖစ္သည္။

မေတၱယ စီမံကိန္း(Maitreya Project)သည္ အဇၥ်တႏွင့္ဗာဟီတ ႏွစ္ဌာန၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္
“ၿဗဟၼာဝိဟာရေမတၱာတရားႏွင့္အက်ိဳးႏွင့္အေၾကာင္းဆက္သြယ္မူ(ပဋိစၥသမုပါဒ္)”ကိုအေၿခခံသည္။
ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ယွဥ္၍စဥ္းစား၊ၿပဳမူ၊ေၿပာဆိုသမွ်တို့သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ကုိယ္တြင္း (အဇၥ်တ)ၿငိမ္းခ်မ္းမူႏွင့့္္ ၿပင္ပ(ဗာဟီတ)ၿဖစ္ေသာ
မိမိ မိသားစု၊ရပ္ရြာႏွင့္ကမၻာအဝန္းၿငိမ္းခ်မ္းမူ တို့ကိုၿဖစ္ေပၚေစသည္။

ထိုင္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္တည္ထားၿခင္း၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူသားမ်ားအားလံုး၏ေနထိုင္မူအဆင့္အတန္းၿမင့္မားရန္ ၿဖစ္သည္။
ေစတီပုထိုး၊ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားတည္ထားကိုကြယ္ၿခင္းၿဖင့္ေဝေနယ်သတၱဝါမ်ားအတြက္
အလြန္အက်ိဳးမ်ားေၾကာင္းၿမတ္ဗုဒၶကမိန့္ဆိုခဲ့ပါသည္။တစ္စံုတစ္ေယာက္ကတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ၿမင္ကြင္းတစ္ခုကိုေတြၿမင္ရခဲ့ရင္
သူရဲ့သႏၱာန္မွာ စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းေတြၿဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ဒီကုသိုလ္စိတ္ေကာင္းေတြကတဆင့္ေမတၱာ၊ကရုဏာတရားေပါက္ပြားလာပါလိမ့္မည္။

ေမတၱာတရား၏သေကၤတအၿဖစ္ ကမၻာလူသားမ်ားအားလံုးၾကည္ညဳိပူေဇာ္ရန္၊
ကူသိနာရုံမွၿပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ဓါတ္ၿပဳၿပင္ေရး၊ပညာေရး၊က်န္းမားေရး အဆင့္အတန္း ေရရွည္တိုးတက္ၿမင့္မားေရး ႏွင့္
ေရတို၊ေရရွည္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး တို့ကိုရည္ရြယ္ခဲ့သည္။တည္ေနရာ

မေတၱယ စီမံကိန္းသည္ ၿမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံရာ သမိုင္းဝင္ေနရာတစ္ခုၿဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊
ဥတၱရာ ပရာဒတ္၊ကုသိနာရုံ ၌ ၁၅၂မီတာ(ေပ၅၀၀)အၿမင့္ေသာ ထိုင္ေတာ္မူ ေၾကးဆင္းတုတစ္ဆူကို ေဆာက္လုပ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ၁၉၉၀ မွစတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။
ႏွစ္ေပါင္း၁၀၀၀ေက်ာ္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ဒီဇုိင္းပုံစံၿဖင့္ေၿမဧက၇၀၀(၃၀၀ဟက္တာ)ေနရာတြင္ေဆာက္လုပ္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။

ကုသိနာရုံသည္ နယူးေဒလီႏွင့္ ကကႅကကၱားအၾကားတြင္တည္ရွိၿပီး ပရိနိဗၺာန (Mahaparinirvana Temple)ေက်ာင္း တည္ရွိရာ
အရပ္လည္းၿဖစ္သည္။ ပရိနိဗၺာန (Mahaparinirvana Temple)ေက်ာင္း၌ ေအဒီ၅ရာစုခန့္က
တည္ထားခဲ့ေသာ ကမၻာေက်ာ္ ၆မီတာ(ေပ၂၀)ရွည္လ်ားေသာေလ်ာင္းေတာ္မူတစ္ဆူသီတင္းသံုးပါသည္။
ကုသိနာရုံတြင္ ေစတီ (Ramabhar Stupa)လည္းတည္ရွိပါသည္။ ေအဒီ၄ရာစု မွ ေအဒီ၁၁ရာစုအတြင္းတည္ရွိခဲ့ေသာ
ေရွးေဟာင္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၁၀ ေက်ာင္းေက်ာ္ကိုလည္းတူေဖာ္ရရွိပါသည္။

သာသနာ့အေမြအနစ္မ်ားစြာတို့ကိန္းဝပ္ရာေနရာၿဖစ္သည္ ကုသိနာရုံသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏
အဆင္းရဲဆံုးေသာေဒသတစ္ခုလည္းၿဖစ္သည္။ ထိုင္ေတာ္မူ ေၾကးဆင္းတုတစ္ဆူကို ကုသိနာရုံ၌
တည္ထားကိုးကြယ္ၿခင္းေၾကာင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား
ယခုမွစ၍ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအက်ိဳးခံစားၾကရမည္ၿဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမွ အခြင့္အေရးမ်ားစြာေပၚထြက္လာမည္။
ႏွစ္စဥ္ကမၻာအရပ္ရပ္မွဘုရာဖူးဧည့္သည္ ၂ သန္းေက်ာ္လာေရာက္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

အုတ္ၿမစ္ခ်ခဲ့သူ

စီမံကိန္းကို ကြယ္လြန္ခဲ့ေလၿပီးေသာ လူသိမ်ားေသာ တိဘက္တန္ လားမားဘုန္းေတာ္ၾကီးသုတန္ေယရွီၿဖစ္သည္။
သူ၏ဘဝတစ္ခုလံုးကိုဗုဒၶသာသနာၿပန့္ပြားေရးအတြက္ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ သူ၏တပည့္ၿဖစ္သူလားမားဘုန္းေတာ္ၾကီးဇုိပရင္ပိုခ်ီက
စီမံကိန္းကိုဆက္လက္ေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိသည္။

ဤမွ်ၾကီးမားေသာထိုင္ေတာ္မူေၾကးဆင္းတုေတာ္တည္ထားကိုကြယ္ရန္
ထိုင္ဝမ္ႏုိင္ငံဗိသုကာပညာရွင္တစ္ေယာက္ကစိတ္ကူးရခဲ့သည္။
လာမားဘုန္းေတာ္ၾကီးဇိုပရင္ပိုခ်ီႏွင့္ေတြ ့ဆံုခဲ့စဥ္ကညိွနဳိင္းတိုင္ပင္ခဲ့သည္။

Lama Thubten Yeshe Lama Thubten Zopa Rinpoche

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

အရြယ္အစားႏွင့္ခိုင္ခံမူလိုအပ္ခ်က္အရ ထိုင္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္သည္ တစ္ၿခားမည္သည့္အေဆာင္အဦးမွ်အတူ
တစ္မူထူးၿခားလွသည္။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ကမၻာအေကာင္းဆံုးကုမၼဏီမ်ားမွ
စက္မူအင္ဂ်င္နီလာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ၿမိဳ့ၿပအင္ဂ်င္နီလာမ်ား၊ အသိပညာရွင္၊
အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္အနဳပညာရွင္မ်ားကဦးေဆာင္ေဆာက္လုပ္မည္ၿဖစ္သည္။
အလြန္အဆင့္ၿမင့္ေသာကြန္ၿပဳတာမ်ားႏွင့္ေဆာ့ဝဲလ္မ်ားကို အသံုးၿပဳကာ
ေလဖိအား(wind loading)၊ အပူေၾကာင့္ၿပန့္ကားမူ(heat expansion)၊ ၿဖစ္နုိင္ေၿခရွိေသာေၿမငလွ်င္(possible earthquakes)ႏွင့္
အဆိုးဆံုးသဘာဝေဘးဒဏ္(extreme weather conditions)ကို ေမာ္ဒယ္(modeling)မ်ားတည္ေဆာက္ခါခန့္မွန္းခဲ့ၾကသည္။
ေနာင္လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း၁၀၀၀ေက်ာ္၏ မိုးေလဝသဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအေၿခခံၿပီး
ေလမုန္တိုင္းဒဏ္၊သဘာဝေဘးအႏၱရယ္၊ေၿမငလွ်င္ဒဏ္၊အပူလိုင္းဒဏ္၊အလြန္ဆိုးဝါေသာရာသီဥတုဒဏ္တို့ကို
ကာကြယ္နဳိင္ရန္ စနစ္တက် ပံုစံထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ကမၻာေပၚတြင္တစ္ခုတည္းေသာ
အဆင့္ၿမင့္နည္းပညာမ်ားၿဖင့္ပံုစံထုတ္တည္ေဆာက္ထားေသာထိုင္ေတာ္မူဆင္းတု ၿဖစ္သည္။

ေပၚယံတြင္ဖံုးအုပ္မည့္ အလ်ဳမီနီယံ၊နီကယ္၊ေၾကးနီႏွင့္ခဲမၿဖဴသတၱဳစပ္(special aluminium-nickel-bronze alloy)ကို
မိုးဒဏ္ေလဒဏ္ခံႏွုိင္ရန္ႏွင့္အေရာင္မေၿပာင္း၊ေဆးေၾကာသန့္စင္မူလြယ္ကူေစရန္အတြက္ သုေတသနၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ေန့စဥ္အပူခ်ိိန္ေၿပာင္းလဲမူမ်ားေၾကာင့္ ဖံုးအုပ္အၿပားမ်ား၏ ၿပန့္ကားၿခင္းႏွင့္က်ံဳၿခင္းတို့ကိုခံႏုိင္ရန္အတြက္
အထူးၿပဳလုပ္ထားေသာ ၿပန့္ကားမူထိန္းဂၽႊိင့္မ်ား(expansion joints) ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
ထိုဂၽႊိင့္မ်ားကို ဘုရားဖူးဧည့္သည္မ်ားမၿမင္ေတြ ့ရမည့္ေနရာတြင္ထည့္သြင္းရမည္ၿဖစ္သည္။
လူတို့တည္္ေဆာင္သည့္အရာမ်ား(man-made structures)အနက္
သက္တန္းအရွည္ဆံုး(Longst life span)တည့္တံ့ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္အတြက္ ဗိသုကာပံုစံႏွင့္အသံုးၿပဳမည့္ပစၥည္းမ်ားေရြးခ်ယ္မူသည္
ဒီဇိုင္းဆြဲသူမ်ားႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအတြက္အခက္ခဲဆံုးစိန္ေခၚမူၿဖစ္သည္။

ထိုင္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္၏တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္အသံုးၿပဳထားသည္ပစၥည္းမ်ားမွာအလြန္ထူးၿခားပါသည္။
သံမဏိေခ်ာင္းမ်ားကိုအမာခံယူ၍(steel truss structure) သဲမို(resin-bonded sand moulds)
အလ်ဳမီနီယံ၊ေၾကးနီနွင့္ ခဲမျဖဴ သတၳဳစပ္အၿပားမ်ားကို အၿပင္မွကာ၍တည္ေဆာက္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္။

ထိုင္ေတာ္မူဆင္းတုေတာ္အတြင္းဘက္တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၊သီလရွင္ေက်ာင္း၊ၿပခန္းမ်ား၊ၿပတိုက္၊စာၾကည့္တိုက္၊
သီေရတာခန္းမေဆာင္မ်ားႏွင့္ဧည့္ၾကိဳခန္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ဘုရားရွင္ႏွင့္မဟာသာဝကတို့၏ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကို
ဌာပနာအၿဖစ္ထည့္သြင္းၿမဳတ္ႏွံထားမည္ၿဖစ္သည္။ေရတြင္းေရကန္မ်ား၊ေရပန္းမ်ားႏွင့္သစ္ပင္ပန္းၿခံမ်ားၿဖင့္တန္ဆာဆင္ထားပါသည္။
အဖုိးတန္းေရွးေဟာင္းအနုပညာပစၥည္းမ်ားလည္းစုေဆာင္းထားရွိမည္ၿဖစ္သည္။

ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေရး

ၿပင္ပမွေလမ်ားကို ေၿမေအာက္တြင္ၿမဳတ္ႏွံထားေသာပိုက္ၾကီးမ်ား(earth tubes)မွ
တဆင့္ရုပ္ပြားေတာ္၏အုတ္ဖိနပ္ၿဖစ္ရာအထပ္မ်ားသို့တြန္းပို့နဳိင္ေအာင္ ပန္ကာၾကီးမ်ားတတ္ဆင္ထားပါသည္။
ေႏြရာသီတြင္ၿပင္ပမွ၄၀ဒီဂရီပူေသာေလမ်ားသည္ ေၿမေအာက္ပိုက္ၾကီးမွေအးဓါတ္ကိုရရွိသၿဖင့္၃၅ဒီဂရီအၿဖစ္အပူခ်ိန္ေလ်ာ့က်သြားသည္။
ထိုနည္းတူ ေဆာင္းရာသီတြင္ ၁၅ဒီဂရီ မွ်ေအးၿမေသာေလမ်ားသည္ ေၿမေအာက္ ပိုက္ၾကီးမွအပူဓါတ္ကိုရရွိသၿဖင့္
၂၀ဒီဂရီေရာက္သည့္ထိေအာင္ေႏြးသြာလိမ့္မည္ၿဖစ္သည္။ ထုိသို အပူခ်ိန္အတက္အက် ၅ဒီဂရီ ၿဖစ္ရန္အတြက္
ေၿမေအာက္ပိုက္ၾကီး၁၀၀မီတာရွည္လ်ားရန္လိုအပ္သည္။


ေသာက္သံုးေရသိုေလွာင္ေရး

မိုးေရသိုေလွာင္သံုးစြဲၿခင္းသည္ မိုးေရတိုက္စားမူဒဏ္ကိုကာကြယ္ၿပီးၿဖစ္သလုိ ေရရွည္တြင္ကုန္က်စရိတ္အနည္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းၿဖစ္သည္။
ေသာက္သံုးေရအတြက္ဆင္းတုေတာ္၏ေအာက္ေၿမထဲတြင္ၿမဳတ္ထားေသာ မိုးေရေလွာင္ကန္မ်ားအားလံုး၏
သိုေလွာင္ႏွုိင္စြမ္းမွာ ဂါလံ၈သန္းခဲြ ၿဖစ္သည္။သိုေသာ္တစ္ႏွစ္ပါတ္လံုး၏ေသာက္သံုးေရလိုအပ္ေသာပမာဏမွာ ဂါလံ၆.၆သန္းၿဖစ္သည္။
သစ္ပင္ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ေရပန္းမ်ားအတြက္ ဂါလံ၁.၉သန္းခန့္သံုးစြဲႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ဧည့္သည္မ်ားအသံုးၿပဳမည့္ေရအိမ္(visitor toilet)မွာေရဆြဲခ်ရန္အလိုေသာ အိမ္သာအမ်ိဳးအစား(dry compost type)ၿဖစ္သည္။
ေရသံုးစရာမလုိသည့္ ေပါ့သြားရန္ကမုတ္ခံု(‘Waterless’ urinals)ကို အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္တတ္ဆင္ထားမည္ၿဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္သံုးစြဲေရကိုေၿခြတာႏုိင္လို စြန့္ပစ္ေရမ်ားကိုလည္းၿပန္လည္သန့္စင္ရန္မလိုအပ္ေတာ့ေပ။
စားၾကြင္းစားက်န္အမွုိက္မ်ားႏွင့္သစ္သီးသစ္ရြက္အမိွုက္မ်ားကို ဘိုင္အိုလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရုံ၏ကုန္ၾကမ္းအၿဖစ္အသံုးၿပဳသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

ေနေရာင္ၿခည္မွလွ်ပ္စစ္ထုပ္နဳိင္ေသာ ဖိုတိုဗိုးလစ္ဆိုလာပန္နယ္ (Photovoltaic (PV) solar panel)သည္
၇၂၀၀စတုရန္းမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကီလိုဝပ္၁.၅သန္း(1,500,000 kWh annually)ရရွိနုိင္သည္။

မီဖိုးေခ်ာင္ထြက္အမိွဳက္မ်ားမွ ဘိုင္အိုလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကီလိုဝပ္၁သိန္း(100,000 kWh annually) ေက်ာ္ထုတ္ယူရရွိသည္။
တႏွစ္အတြက္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္မွာ ကီလိုဝပ္၃.၂သန္း(3,200,000 kWh annually)ၿဖစ္သည္။

က်န္ရွိလုိအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလိုဝပ္၁.၆သန္း(1,600,000 kWh)ကုိ ဒီဇယ္ၿဖင့္ေမာင္းေသာဂ်န္နေရတာမ်ားမွၿဖည့္စြက္သည္။
လိုအပ္ေသာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၅၀%ကို ကာဘြန္ဒုိင္ေအာက္ဆိုဒ္မထုတ္လြတ္ေသာ စြမ္းအင္အရင္းအၿမစ္မွရယူသံုးစြဲသည္။

ပညာေရး

ပထမဦးဆံုး မေတၱယ စီမံကိန္းေက်ာင္းသည္ အိႏၵိယေၿမာက္ပိုင္း၊ဘီဟာ၊ဗုဒၶဂါယတြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနၿပီၿဖစ္သည္။
မူၾကိဳတန္းမွစ၍တကၠသိုလ္ဝင္တန္းထိ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားေပါင္း၄၅၀ရွိသည္။
မည္သည့္အခေၾကးေငြေပးရန္မလိုသည့္အၿပင္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းဝတ္စံု၊စာအုပ္၊စာေရးကိရိယာ၊
က်န္းမားေရး၊အစားအေသာက္ႏွင့္ေနရာထိုင္ခင္းတို့ကိုလိုေလေသးမရွိတာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္သည္။
ဗုဒၶဂါယေက်ာင္းသည္ မေတၱယ စီမံကိန္းရွိေက်ာင္းမ်ား၊အထူးဖြံၿဖိဳးေရးေဒသမွေက်ာင္းမ်ားအတြက္စံၿပေက်ာင္းၿဖစ္သည္။
ကုသိနာရုံေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားၿပသည့္ဆရာဆရာမမ်ားမွာယခု ဗုဒၶဂါယေက်ာင္း၌ဆရာအၿဖစ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားခံေနၾကသည္။

အိႏၵိယေၿမာက္ပိုင္းမွ ဆင္းရဲေသာရြာသားမိသာစုမ်ားအား မူလတန္း၊အလယ္တန္း၊အထက္တန္းႏွင့္စက္မူလက္မူသင္တန္းမ်ား
အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေပးမည္ၿဖစ္သည္။ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ တရားအားထုတ္ၿခင္းနွင့္ေယာဂေလ့က်င့္ခန္းမ်ာကို
ကာယ၊ဥာဏဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းၿပဌာန္းမည္ၿဖစ္သည္။ တရားအားထုတ္ၿခင္းသည္
အာရုံစူစုိက္နိဳင္စြမ္းဖံြၿဖဳိးတိုးတက္လာၿပီး
ၿငိမ္သက္ၿငိမ္းခ်မ္းစိတ္မ်ိဳးရရွိကာ
သတိတရားကိုစြဲစြဲၿမဲၿမဲလက္ကိုင္ထားလာႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး
စီမံကိန္းမွ ကုသိနာရုံၿပည္သူတို့အတြက္ အခမဲ့က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မူမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိရာ
တစ္စထက္တစ္စပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့သည္။ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမွစ၍ေဆးရုံ၌အခမဲ့ကုသခြင့္ရရွိႏုိင္သည္။

အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး

စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ဆဲအခ်ိန္အတြင္း အသိပညာရွင္၊အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားေပါင္း၅၀၀၀ေက်ာ္အလုပ္ရွိခဲ့သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ရာစက္မူလက္မူလုပ္ငန္း၌လည္းအလုပ္အမားရာေပါင္းမ်ားစြာကိုအလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္အခါ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
အၿမဲတန္းအလုပ္အကိုင္ရာေပါင္းမ်ားစြာေပၚထြန္းလာေပလိမ့္မည္။
စီမံကိန္း၏အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အက်ိဳးေက်ဇူးကို ကုသိနာရုံမွလူ၃သိန္းႏွင့္အိႏၵိယေၿမာက္ပို္င္းမွသန္းေပါင္းမ်ားစြာစတင္ခံစားေနရၿပီၿဖစ္သည္။

ကုန္က်ေငြႏွင့္အလွဴရွင္မ်ား

၁၅၂မီတာ(ေပ၅၀၀)ထိုင္ေတာ္မူရုပ္ပြားေတာ္တည္ေဆာက္ၿခင္းလုပ္ငန္း

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၅သန္း

ေဆရုံ၊ေက်ာင္းႏွင့္လူမူဖူလံုေရးေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ၿခင္းလုပ္ငန္း

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၅သန္း

ကုသိနာရုံေၿမဧက၇၅၀ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရလုပ္ငန္း

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ သန္း

စုစုေပါင္း ပေရာဂ်က္ကုန္က်ေငြေပါင္း

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ သန္း

ဘုန္းေတာ္ၾကီးဇိုပရင္ပိုခ်ီ ဒါရုိက္တာအၿဖစ္တာဝန္ယူသည့္ မဟာယနဗုဒၶဘာသာတည္တံေရးအသင္းသည္
ပထမဆံုးဦးေဆာင္သည့္ မ,တည္အလွဴရွင္ၿဖစ္သည္။ ထုိင္ဝမ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေငြအား၊လူအား၊အခ်ိန္မ်ားစြာ ၿမဳတ္ႏွံလွဴတန္းခဲ့ၾကသည္။
ခ်မ္းသာေသာထုိင္ဝမ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗုဒၶသာသနာတည့္တံၿပန့္ပြာေရးတြင္အေရးပါေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ အလွဴေငြအမ်ားဆံုးေကာက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ထိုင္ဝမ္ႏုိင္ငံမွ ၃၀ရာခိုင္ႏွဳန္းလွဴတန္းပါသည္ဟု
ပေရာဂ်က္အလုပ္မူေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ပီတာကေၿပာဆိုခဲ့သည္။

တစ္ဦးၿခင္းအလွဴရွင္မ်ားထံမွရရွိေသာေငြပမာဏသည္ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားမွေကာက္ခံရရွိေသာပမာဏထက္ပိုမိုမ်ားၿပားသည္။
တစ္ဦးၿခင္းအလွဴရွင္အမ်ာစုမွာအမည္မေဖာ္ၿပရန္ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။
လာမားဘုန္းေတာ္ၾကီး အိုဆဲလ္(လာမားဘုန္းေတာ္ၾကီးေယရွီ ဝင္စားသည္ဟုသတ္မွတ္ယူဆထားေသာ)တစ္ဦးတည္းကပင္
အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္သိန္းကိုတစ္လံုးတည္းလွဴတန္းခဲ့သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ေဆာက္ေရွာက္ေရး

(က)ေရသန့္၊စြမ္းအင္ႏွင့္သဘာဝအရင္းအၿမစ္မ်ားကို အေလအလႊင့္မရွိအသံုးၿပဳရန္ႏွင့္ဂရုတစိုက္အသံုးၿပဳရန္

(ခ)ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ား၊အမိုွက္မ်ားနည္းနဳိင္အမွ်နည္းေအာင္ၾကံေဆာင္ၾကိဳစားရန္ႏွင့္ၿပန္လည္အသံုးၿပဳရန္၊
ပတ္ဝန္က်င္အားမထိခိုက္ေစမည့္စြန့္ပစ္မူမ်ားၿပဳလုပ္ရန္

(ဂ)သဘာဝပတ္ဝန္က်င္အားမထိခိုက္ေစေလာက္သည့္စြန့္ပစ္မူမ်ား၏ပမာဏကိုကန့္သတ္ရန္

(ဃ)အနီးအပါးရပ္ရြာေဒသမ်ား၏လုံၿခံဳမူ၊သန့္ရွင္းမူႏွင့္သာယာဖြယ္ပတ္ဝန္က်င္ေကာင္းမ်ားၿဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးရန္
တိုကိုရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ေကာင္းထက္ညြန့္

https://www.youtube.com/user/maitreyaproject
https://www.youtube.com/user/maitreyaproject#p/u/2/Uh07CBCL7jA

http://www.maitreyaproject.org

http://en.wikipedia.org/wiki/Maitreya_Project

View or download our on-line press pack

by Kaung Htat Nyunt (ေကာင္းထက္ညြန့္)

Views: 158

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Pyaephyoaung is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sep 4
oplihon posted blog posts
Aug 20
oplihon is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Aug 20
A Maris updated their profile
Aug 18

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service