ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

စကၡဳပါလမေထရ္


သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ သီတင္း သံုးေတာ္မူစဥ္က ျဖစ္ရပ္ျဖစ္၏ ။ သာ၀တၳျပည္၌ သူၾကြယ္ မဟာသု၀ဏၰသည္ သားႀကီး မဟာပါလႏွင့္ သာငယ္စူဠပါလတို႕ကို ေလာကအလယ္၌ ထားရစ္ကာ ကြယ္လြန္ခဲ့၏ ။
မဟာပါလႏွင့္ စူဠပါလတို႕သည္ ညီေနာင္အရင္း ျဖစ္ၾကပါလ်က္ ေလာက အျမင္ခ်င္းကား မတူ။ မဟာပါလက အဆန္ကို ျမင္၏ ။ စူဠပါလက အစုန္ကို ျမင္၏ ။ အဆန္သည္ ေလာကုတၱရာ ျဖစ္၏ ။ အစုန္သည္ ေလာကီ ျဖစ္၏ ။ ျမင့္ျမတ္သူတို႕၏ အလုပ္သည္ အဆန္ျဖစ္ေသာ္လည္း သာမန္လူတို႕ကား အစုန္၌ ယစ္မူး၏ ။ မဟာပါလက အနာခံျခင္း၌ “ရသ” ကိုျမင္၍ စူဠပါလက အသာစံျခင္း၌ “ရသ” ကို ျမင္၏ ။ သို႕ရာတြင္ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္တို႕သည္ အခ်င္းခ်င္း မ်ားစြာ ၾကင္နာၾကပါ၏ ။

တစ္ေန႕တြင္ မဟာပါလသည္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သို႕သြား၍ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ထံေတာ္မွ တရားေတာ္ကို နာယူ၏ ။ ထိုတရားပြဲကား မဟာပါလ၏အလို အဇၥ်သယကိုလိုက္၍ေဟာေသာ တရားပြဲျဖစ္၏ ။ ထိုတရားပြဲ၌ ဒါနႏွင့္စပ္၍လည္း ေဟာ၏ ။ သီလႏွင့္စပ္၍လည္း ေဟာ၏ ။ နတ္ျပည္ႏွင့္ စပ္၍လည္း ေဟာ၏ ။ ေလာက၏ အျပစ္၊ ယုတ္ညံ့ျခင္း၊ ညစ္ႏြမ္းျခင္းတို႕ႏွင့္ စပ္၍လည္း ေဟာ၏ ။ ေလာကုတၱရာ၏ အက်ဳိးအာနိသင္ႏွင့္ စပ္၍လည္း ေဟာ၏ ။

မဟာပါလကား ဆင္းရဲသူမဟုတ္။ မိဘႏွစ္ပါးထံမွ ထိုက္တန္ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ရထားေသာ သူၾကြယ္ျဖစ္၏ ။ သို႕ရာတြင္ သူရထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႕၌ မတပ္မက္ေတာ့။ ေလာကစည္းစိမ္ဟူသည္ ေၾကြးယူ၍ ရထားေသာ ဥစၥာမ်ားသာ ျဖစ္၏ ။ ဥစၥာစည္းစိမ္း မ်ားေလေလ ေၾကြးပတ္လည္ ၀ိုင္းေလေလ ျဖစ္၏ ။ ယင္းေၾကြးမ်ားကို ၀ိပါကေၾကြး၊ ကမၼေၾကြး၊ ကိေလသာေၾကြး ဟူ၍ ေခၚေၾကာင္း မဟာပါလသည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ တရားေတာ္ကို နာယူရာမွ သေဘာ ေပါက္လာ၏ ။ အမွန္အားျဖင့္ ဘ၀ဟူသည္ ေၾကြးပါတကား။ ဤသို႕ မဟာပါလသည္ ဉာဏ္ျဖင့္ ျမင္ေလ၏ ။

ေၾကြးကို ဆပ္ရမည္။ ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ရမည္။ ဤသို႕ မဟာပါလ ဆံုးျဖတ္လိုက္၏ ။ မဟာပါလသည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္မွ အိမ္ျပန္ေရာက္လွ်င္ ညီငယ္ စူဠပါလကို ေခၚ၍ သူ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႕ကို ေပ၏ ။ သူ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ေျပာျပ၏ ။ ဘ၀ေၾကြးမွ လြတ္ေျမာက္လိုပါလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳမွ ပို၍ထိေရာက္မည္ ဟူေသာ အသိသည္ မဟာပါလ၏ ႏွလံုးအိမ္၌ လႊမ္းမိုးလ်က္ရိွ၏ ။

စူဠပါလသည္ အစ္ကိုႀကီး မဟာပါလ၏ စကားကို ၾကားရေသာအခါ မ်ားစြာတုန္လႈပ္၏ အစ္ကိုႀကီး၏ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႕ကို ငါ ရသည္ ဆိုေသာ္လည္း ထိုသို႕ရျခင္းသည္ ငါ့အတြက္ ၀မ္းသာစရာမဟုတ္၊ အစဥ္တစိုက္ ေၾကကြဲစရာသာျဖစ္၏ ။ မိခင္ ကြယ္လြန္စဥ္ကလည္း အစ္ကိုႀကီးကိုပင္ မိခင္သဖြယ္ တြယ္တာမိ၏ ။

ေနာက္ ဖခင္ ကြယ္လြန္ျပန္ေတာ့လည္း အစ္ကိုႀကီးကိုပင္ ဖခင္သဖြယ္ အားကိုးမိ၏ ။ အမွန္အားျဖင့္ အစ္ကိုႀကီးသည္ အစ္ကိုလည္း ဟုတ္၏ ၊ မိခင္လည္း ဟုတ္၏ ၊ ဖခင္လည္း ဟုတ္၏ ။ ဤသို႕ ေတြးရင္း စူဠပါလသည္ မဟာပါလအား ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းမျပဳေအာင္ ဉာဏ္မီသမွ် က်ဳိးေၾကာင္းျပ၍ ကန္႕ကြက္၏ ။

‘အစ္ကိုႀကီး၊ အိမ္၌ မ်ားစြာေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာတို႕ ရိွပါ၏ ။ ထိုစည္းစိမ္း ဥစၥာတို႕ျဖင့္ ေကာင္းမႈတို႕ကို အိမ္၌ေနရင္း ျပဳျခင္းငွာ တတ္ေကာင္းပါ၏ ဒါန ျပဳ၍လည္း ရပါ၏ ၊ သီလေဆာက္တည္၍လည္း ရပါ၏ ။ သို႕ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳရန္ မလိုပါ ။ အကယ္၍ မျဖစ္မေန ရဟန္းျပဳလိုသည္ ဆိုလွ်င္လည္း ႀကီးရင့္ေသာ ကာလေရာက္မွ ရဟန္းျပဳေတာ္မူပါ’
မဟာပါလသည္ စူဠပါလအား ညီလိုခ်စ္၏ ၊ သားလို တြယ္တာ၏ ၊ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ညီေနာင္ႏွစ္ေယာက္လံုး သာသနာ့ေဘာင္သို႕ ၀င္ေရာက္၍ ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္းတရားကို အားထုတ္ရန္ ဆံုးမလို၏ ။ သို႕ရာတြင္ ညီငယ္စူဠပါလသည္ သူကဲ့သို႕မဟုတ္ ၊ ဘ၀၌ သာယာဖြယ္ကိုသာ ျမင္၏ ၊ ဘ၀၌ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ကို မျမင္။ ဘ၀ကို ျမတ္ႏိုးစရာ ပန္းတိုင္အျဖစ္ သာျမင္၏ ၊ ဘ၀ကို အသံုးျပဳစရာ တန္ဆာပလာအျဖစ္ မျမင္၊ ဘ၀ကို ကိုယ္ပိုင္ အျဖစ္သာ ျမင္၏ ၊ ဘ၀ကို ေၾကြးအျဖစ္ မျမင္ ။

ေနာက္ဆံုး၌ မဟာပါလသည္ မိမိ၏ညီငယ္ စူဠပါလအား မိမိ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာ အားလံုးကို အေမြအျဖစ္ ေပးစြန္႕ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားသခင္ သီတင္းသံုးရာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သို႕ သြား၍ ရဟန္းျပဳ၏ ။ စူဠပါလလည္း ငိုေၾကြးျမည္တမ္းရင္း က်န္ရစ္ခဲ့၏ ။
မဟာပါလသည္ ဆရာ ဥပဇၥ်ာယ္ထံ၌ ငါး၀ါပတ္လံုးေန၍ ၀ါကၽြတ္ေသာအခါ ပ၀ါရဏာျပဳ၍ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ အထံသို႕ ခ်ဥ္းကပ္ရိွခိုးလ်က္ ရဟန္းတို႕၏ တာ၀န္ကို ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္း၏ ။

ပိဋကစာေပ သင္အံပို႕ခ်ျခင္းႏွင့္ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ျခင္း ဟူ၍ တာ၀န္ႏွစ္မ်ဳိးရိွေၾကာင္း မိန္႕ေတာ္မူရာ မဟာပါလသည္ ႀကီးရင္ေသာ ကာလ၌သာ ရဟန္းျပဳျခင္းေၾကာင့္ ပိဋကတ္စာေပ သင္အံပို႕ခ်ျခင္း တာ၀န္ကို မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဘဲ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္ျခင္း တာ၀န္ကိုသာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ ကမၼ႒ာန္းတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါရန္ ျမတ္စြာ ဘုရားသခင္အား ေလွ်ာက္ထား၏ ။ ျမတ္စြာဘုရား သခင္ကလည္း မဟာပါလအား အရဟတၱဖိုလ္တိုင္ေအာင္ေသာ ကမၼ႒ာန္း တရားကို မဟာပါလ၏ စရိုက္အားေလ်ာ္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူလိုက္၏ ။

မဟာပါလသည္ သီတင္းသံုးေဖာ္ ေျခာက္က်ိပ္တို႕ႏွင့္အတူ သာ၀တၳိမွ ယူဇနာ ၁၂၀ ကြာေ၀းေသာ ပစၥႏၱရစ္ရြာသို႕ ၾကြေရာက္၍ ရဟန္းတရားကို အားထုတ္၏ ။ ရဟန္းတရားကို အားထုတ္ရာတြင္ ဣရိယာပုတ္ ေလးမ်ဳိးအနက္ အိပ္ျခင္း ဣရိယာပုတ္ကို ပယ္၍ ေလ်ာင္း၊ ထိုင္၊ ရပ္၊ ဣရိယာပုတ္ သံုးမ်ဳိးျဖင့္သာ အားထုတ္၏။ မဟာပါလသည္ မည္သည့္အခါမွ မအိပ္၊ ၾကမ္းျပင္ေပၚ၌ မည္သည့္အခါမွ် ေက်ာကုန္းကို မဆန္႕။

အိပ္စက္ျခင္း လံုး၀မျပဳေသာ အရွင္မဟာပါလအား ၀ါဆိုလလြန္၍ ၀ါေခါင္လသို႕ ေရာက္လွ်င္ မ်က္စိေရာဂါ ျဖစ္ခဲ့၏ ။ အိုးေပါက္မွ ယိုက်ေသာ ေရအလ်ဥ္ကဲ့သို႕ မ်က္စိတို႕မွ မ်က္ရည္တို႕သည္ တသြင္သြင္ ယိုစီးလ်က္ က်ကုန္၏ ။ အရွင္မဟာပါလသည္ ညဥ့္သံုးယံပတ္လံုး ရဟန္းတရားကို အားထုတ္၏ ။ အရုဏ္တက္မွ ေက်ာင္းသခၤမ္းတြင္းသို႕ ၀င္၍ အနားယူ၏ ။
အျခားေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႕က အရွင္မဟာပါလ၏ မ်က္စိေရာဂါကို ကုရန္လိုေၾကာင္း၊ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖိတ္ၾကားထားေသာ မ်က္စိကုဆရာရိွေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳပါလွ်င္ မ်က္စိကုဆရာကို ေခၚ၍ျပသလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾက၏ ။ အရွင္မဟာပါလကလည္း သေဘာတူ ခြင့္ျပဳ၏ ။

သီတင္းသံုးေဖာ္တို႕သည္ မ်က္စိကုဆရာအား အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ မ်က္စိကုဆရာသည္ ဆီကိုခ်က္၍ ပို႕၏ ။ မ်က္စိထဲသို႕ ဆီထည့္နည္းကိုလည္းေလွ်ာက္ထားလိုက္၏ ။ ဆရာကိုယ္တိုင္ လိုက္လာ၍ကား မကု၊ ေဆးညႊန္းအရဆိုလွ်င္ ပက္လက္အိပ္ၿပီး ဆီကို ႏွာ၀မွ ေလာင္းထည့္ရမည္။ သို႕ရာတြင္ အရွင္မဟာပါလသည္ တရားအားထုတ္ခ်ိန္မွစ၍ ပက္လက္ျဖစ္ေစ၊ ေစာင္းလ်က္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အေနအထားႏွင့္မွ် မအိပ္ရန္ အဓိ႒ာန္ျပဳထား၏ ။ ထို႕ေၾကာင့္ မ်က္စိေရာဂါ ကုသရန္အတြက္ ေဆးအညႊန္းႏွင့္ အဓိ႒ာန္အၾကား တစ္ဖက္ဖက္ကို လိုက္နာရန္ မဟာပါလ ဆံုးျဖတ္ရေခ်ေတာ့မည္။

အရွင္မဟာပါလသည္ အဓိ႒ာန္ အပ်က္မခံဘဲ ထုိင္လ်က္ပင္ ဆီကိုႏွာ၀မွေလာင္းထည့္၏ ။ မ်က္စိကုဆရာ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ထက္ အဓိ႒ာန္မပ်က္ဖို႕က ေလာကုတၱရာေရးရာတြင္ ပို၍ အေရးႀကီး၏ ။ မ်က္စိကုဆရာ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မလိုက္နာလွ်င္ မ်က္စိေရာဂါ မေပ်ာက္ရံုသာ ရိွမည္ ။ အဓိ႒ာန္ပ်က္လွ်င္ ေလာကုတၱရာတရားႏွင့္ ပို၍ေ၀းမည္ ။ မဟာပါလ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေလာကုတၱရာတရားထူးရေရးသာ ပဓာန ျဖစ္၏ ။

မဟာပါလ ရြာတြင္းသို႕ ဆြမ္းခံ၀င္ရာ မ်က္စိကုဆရာႏွင့္ ေတြ႕၏ ။
‘အရွင္ဘုရား၏ မ်က္စိေရာဂါအတြက္ တပည့္ေတာ္ ဆီပို႕လိုက္ပါတယ္ ၊ ဆီကို ခတ္ပါရဲ႕လား ဘုရား’
‘ခတ္ပါတယ္ ဒါယကာ’
‘ဒါျဖင့္ သက္ေကာ သက္သာပါရဲ႕လား’
‘မသက္သာပါဘူး ဒါယကာ’
‘ဆီကိုခတ္တဲ့အခါ ထိုင္ရင္းခတ္ပါသလား၊ အိပ္ၿပီးမွခတ္ပါသလား’
ဤေမးခြန္းကိုမူ မဟာပါလ မေျဖေတာ့၊ မ်က္စိကုဆရာကလည္း ဇြဲမေလ်ာ့၊ အထပ္ထပ္ေမး၏ ။ မဟာပါလကလည္း ဇြဲမေလ်ာ့၊ ငုတ္တုတ္ခံ၏ ၊ မေျဖ ။

ေနာက္ဆံုး၌ မ်က္စိကုဆရာက လက္ေလွ်ာ့လိုက္၏ ။ ‘ၾကြပါေတာ့ အရွင္ဘုရား’ ဟုေလွ်ာက္ၿပီး ေက်ာင္းသို႕ ကိုယ္တိုင္သြားၾကည့္၏ ။ မဟာပါလ၏ ေက်ာင္းသခၤမ္း၌ အိပ္ရာဟူ၍ မရိွ၊ ထိုင္ရာႏွင့္ စၾကၤ ံေလွ်ာက္ရာသာ ရိွ၏ ။

အမွန္အားျဖင့္ မ်က္စိကုဆရာ၏ မ်က္စဥ္းဆီသည္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာပါက တစ္ႀကိမ္ခတ္ရံုမွ်ႏွင့္ မ်က္စိေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ မဟာပါလက မလိုက္နာ။ မဟာပါလသည္ သူ၏ အဓိ႒ာန္ကို မဖ်က္။ ထိုင္ရင္းခတ္သလား၊ အိပ္ၿပီးခတ္သလား ဟူေသာ ေမးခြန္းကိုပင္ မေျဖ။ ထိုေမးခြန္းသည္ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္ႏွင့္ စပ္၏ ။ ရဟန္းတို႕ မည္သည္ မိမိတို႕၏ အက်င့္ပဋိပတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ေဖာ္မေျပာေကာင္း။

မ်က္စိကုဆရာသည္ မဟာပါလအား ၾကည္ညိဳပါ၏ ။ မ်က္စိေရာဂါကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းေစလိုပါ၏ ။ ရဟန္းတရားကိုလည္း က်င့္ေစလိုပါ၏ ။ ထို႕ေၾကာင့္ မ်က္စဥ္းဆီကို အိပ္ၿပီးခတ္ပါရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလွ်ာက္ထား၏ ။ ေတာင္းလည္းေတာင္းပန္၏ ။ သို႕ရာတြင္ မဟာပါလက မလိုက္နာ။ ျမတ္ေသာ သူတို႕သည္ မိမိတို႕၏ ပါရမီေျမာက္ အဓိ႒ာန္ကို ဖ်က္ရိုးမရိွ။
လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေျခခံအေနျဖင့္ အဂၤါ (၄)ရပ္ ရိွဖို႕ လို၏ ။

ယင္းအဂၤါ(၄)ရပ္ကို ဣဒၶိပါဒ္ဟု ေခၚသည္။ ခိုင္မာေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ရိွရမည္၊ မဆုတ္နစ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ ရိွရမည္၊ စိတ္ဓာတ္ ခိုင္မာရမည္၊ လံုေလာက္ေသာ ဉာဏ္ပညာ ရိွရမည္။ ဤအဂၤါ(၄)ရပ္ကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္ပါက ေလာကီျဖစ္ေစ၊ ေလာကုတၱရာ ျဖစ္ေစ တစ္ေန႕တြင္ မလြဲမေသြ ေအာင္ျမင္ရ၏ ။ တစ္ေန႕တြင္ဆိုရာ၌ ဣဒိၶပါဒ္ ၾကားမျပတ္ေသာ “တစ္ေန႕တြင္” သည္ မဆံုးႏိုင္ေသာ “တစ္ေန႕တြင္” ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

မဟာပါလသည္ သူ၏ တရားအားထုတ္မႈလုပ္ငန္း၌ ဘ၀မွာ လြတ္ေျမာက္ေရးပန္းတိုင္အတြက္ “တစ္” က ျပန္မစလို၊ ေရွ႕သို႕သာ တိုး၍တိုး၍ သြားလို၏ ။ ထို႕ေၾကာင့္ အဓိ႒ာန္ကို ဖ်က္၍ အိပ္ၿပီး မ်က္စဥ္းဆီကို မခတ္၊ ထိုင္လ်က္သာ ခတ္၏ ။ ထိုအခါ မ်က္စိေရာဂါက မသက္သာ၊ တိုး၍ တိုး၍သာ လာ၏ ။

မ်က္စိကုဆရာကလည္း ဆရာနာမည္ပ်က္မွာ စိုးရိမ္၊ ေနာက္ဆံုး မတတ္သာေတာ့၍ မဟာပါလအား -
‘အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါက မ်က္စိေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ဖြယ္ မရိွပါ။ ယေန႕မွစ၍ တပည့္ေတာ္ကလည္း မ်က္စဥ္းဆီေပး၍ ကုသေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ အရွင္ဘုရားကလည္း တပည့္ေတာ္၏ ကုသမႈကိုခံယူေနသည္ဟူ၍ မွတ္ယူေတာ္ မမူပါလင့္’ ဟူ၍ ေလွ်ာက္ထားၿပီး အဆက္ျဖတ္လိုက္၏ ။

မဟာပါလသည္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းမရိွဘဲ ပို၍ပင္အားတငး္ကာ ရဟန္းတရားကို အားထုတ္၏ ။ ထိုေန႕ ညဥ့္သန္းေခါင္ယံလြန္ခ်ိန္၌ မ်က္စိႏွစ္ဖက္တို႕သည္လည္း ကြယ္ေလ၏ ။ အာသေ၀ါတရားတို႕သည္လည္း ကုန္ခန္းေလ၏ ။ ထိုအခါ မဟာပါလသည္ ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ေသာ ရဟႏၱာျဖစ္ေလ၏ ။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မဟာပါအား စကၡဳပါလမေထရ္ ဟူ၍ အမည္သစ္ တြင္ေလ၏ ။

စကၡဳပါလမေထရ္ မ်က္စိကြယ္ေသာအခါ ရြာတြင္းသို႕ ဆြမ္းခံမ၀င္ႏိုင္ေတာ့၊ အျခားသီတင္းသံုးေဖာ္ ေျခာက္က်ိပ္တို႕က ျပဳသင့္ျပဳထိုက္ေသာ ၀တ္ႀကီး၀တ္ငယ္တို႕ကို ျပဳ၏ ။ ဆြမ္းခံ၍ လုပ္ေကၽြးၾက၏ ။ ဒါယကာတို႕ကလည္း စကၡဳပါလမေထရ္အတြက္ ေက်ာင္းသို႕ ဆြမ္းပို႕ၾက၏ ။ ထိုေျခာက္က်ိပ္ေသာ ရဟန္းတို႕သည္ စကၡဳပါလမေထရ္၏ အနီးကပ္ၾသ၀ါဒကို ခံယူ၍ တရားအားထုတ္ၾကရာ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ ပ၀ါရဏာေန႕ နီးေသာအခါ အားလံုး ရဟႏၱာ ျဖစ္ၾကေလ၏ ။

၀ါကၽြတ္ေသာအခါ ထိုရဟႏၱာေျခာက္က်ိပ္တို႕သည္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ရိွ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကို ဖူးေျမာ္ရန္ စကၡဳပါလ မေထရ္အား ေလွ်ာက္ထားၾက၏ ။ စကၡဳပါလမေထရ္က -
‘အရွင္ဘုရားတို႕ႏွင့္အတူ တပည့္ေတာ္သြားလွ်င္ အရွင္ဘုရားတို႕လည္း မခ်မ္းသာ၊ တပည့္ေတာ္လည္း မခ်မ္းသာ ျဖစ္မည္ ။ သို႕ျဖစ္၍ အရွင္ဘုရားတို႕ ဦးစြာသြားႏွင့္ၾက။ တပည့္ေတာ္၏ စကားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ႏွင့္ ရွစ္က်ိပ္ေသာ မဟာသာ၀ကတို႕ကို ရိွခိုးၾက။
ထို႕ေနာက္ တပည့္ေတာ္၏ ညီ စူဠပါလအား တပည့္ေတာ္ မ်က္စိကြယ္ေၾကာင္း၊ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သို႕ လာေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ညီထံမွ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေစလႊတ္ေပးရန္ ေတာင့္တလ်က္ရိွေၾကာင္း ေျပာျပၾက’ ဟူ၍ မိန္႕ၾကား၏
ထိုရဟႏၱာေျခာက္က်ိပ္တို႕သည္ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သို႕ ၾကြေရာက္၍ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ႏွင့္ ရွစ္က်ိပ္ေသာ မဟာသာ၀ကတို႕အား စကၡဳပါလမေထရ္၏ စကားျဖင့္ ရိွခိုး၍ တစ္ဖန္ မိုးေသာက္ေသာေန႕၌ စကၡဳပါလမေထရ္ မွာၾကားသည့္အတိုင္း စူဠပါလသူၾကြယ္အား ေျပာၾကားၾက၏ ။

စူဠပါလသူၾကြယ္လည္း ရဟႏၱာေျခာက္က်ိပ္တို႕၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း တူျဖစ္သူပါလိတကို လမ္းခရီ၌ ေဘးကင္းရန္ကင္းစိမ့္ေသာငွာ သာမေဏျပဳေစၿပီး အစ္ကိုစကၡဳပါလမေထရ္ထံေရာက္လွ်င္ အက်ဳိးအေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားကာ စကၡဳပါမေထရ္၏ ေတာင္ေ၀ွးစြန္းကိုကိုင္၍ တူ၀ရီးႏွစ္ေယာက္ လာၾက၏ ။

တူ၀ရီးႏွစ္ေယာက္ လာၾကရာ လမ္းခရီးအၾကား က႒နဂရရြာသို႕ ေရာက္၏ ။ က႒နဂရရြာမွ ထြက္၍ ေတာ၌သီခ်င္းဆိုလ်က္ ထင္းေခြေနေသာ အမ်ဳိးသမီးငယ္၏ သီခ်င္းသံ၌ တပ္မက္ကာ ပါလိတသာမေဏသည္ ဦးရီး စကၡဳပါလမေထရ္အား ေခတၱရပ္တန္႕ေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး အမ်ဳိးသမီးငယ္ထံသြား၏ ။ သာမေဏႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တို႕ ေမွာက္မွားၾက၏ ။

ယခုပင္ သီခ်င္းသံ ၾကား၏ ၊ ယခုပင္ သီးခ်င္းသံ ေပ်ာက္၏ ။ သာမေဏသည္လည္း ၾကာျမင့္၏ ။ သာမေဏႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တို႕သည္ ေမွာက္မွားျခင္း ျဖစ္တန္ရာ၏ ။ သာမေဏသည္လည္း သီလပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္တန္ရာ၏ ဟူ၍ စကၡဳပါလမေထရ္ ဆင္ျခင္မိ၏ ။

သာမေဏသည္ မိမိကိစၥၿပီး၍ ဦးရီးထံ ျပန္လာကာ ေရွ႕ခရီးဆက္ရန္ ေလွ်ာက္ထား၏ ။ ဦးရီးကလည္း သာမေဏအား ‘သာမေဏ၊ သင္သည္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ႏွင့္ ေမွာက္မွား၍ သီလပ်က္ခဲ့ၿပီ မဟုတ္လား’ ဟူ၍ ေမး၏ ။သာမေဏက မေျဖ၊ ဦးရီးကလည္း ထပ္ကာထပ္ကာေမး၏ ။ သာမေဏကမူ ဆိတ္ဆိတ္။

စကၡဳပါလမေထရ္သည္ တူသာမေဏအား မိမိ၏ ေတာင္ေ၀ွးစြန္ကို အကိုင္မခံဘဲ ႏွင့္ထုတ္ေလ၏ ။ သာမေဏကမူ မ်က္စိႏွစ္ဖက္ ကြယ္ေနေသာ ဦးရီးေတာ္ မေထရ္သည္ ေတာအုပ္အလယ္၌ ဒုကၡေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထား၏ ။ သာမေဏဘ၀ႏွင့္ မကိုင္ရလွ်င္ လူဘ၀ႏွင့္ ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္၍ေလွ်ာက္၏ ။ စကၡဳပါလမေထရ္က လံုး၀ခြင့္မျပဳ။ ထိုအခါ သာမေဏသည္ ႀကီးစြာေသာေနာင္တျဖင့္ ခ်စ္လွစြာေသာ ဦးရီးထံပါးမွ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းလ်က္ ဖဲခြာရေလ၏ ။

ကိုယ္က်ဳိးကိုယ္စီးပြားကို ငဲ့၍ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ မေကာင္းသူမ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းႏွင့္ မိမိတို႕ ယံုၾကည္လိုက္နာေနေသာ လမ္းစဥ္မ်ားမွ ေသြဖည္ျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္သူတို႕၏ က်င့္စဥ္မဟုတ္ ဟူ၍ စကၡဳပါလမေထရ္က နမူနာျပ၏ ။

စကၡဳပါလမေထရ္သည္ မ်က္စိႏွစ္ကြင္း အလင္းမရသူ ျဖစ္၏ ။ ဤ ကႏၱာရခရီး၌ အသက္ေသသည္အထိ ဒုကၡေရာက္ႏုိင္၏ ။ တူျဖစ္သူ သာမေဏကလည္း ေလွ်ာက္ထား၏ ။ ကိုယ္တိုင္လည္း သိ၏ ၊ သို႕ရာတြင္ စကၡဳပါလမေထရ္သည္ အသက္ကို တန္ဖိုးမထား၊ ေလာက၌ ဓမၼထြန္းကားေရးကိုသာ တန္ဖိုးထား၏ ။ နတ္သုဓာ တစ္တင္းခြဲ၌ မစင္တစ္ပဲ အေရာမခံႏိုင္သူ ျဖစ္၏ ။ ေရွးသူေတာ္ေကာင္းတို႕၏ က်င့္စဥ္ေပတကား။

စကၡဳပါလမေထရ္သည္ ကႏၱာခရီးထဲ၌ အေဖာ္မဲ့ျဖစ္၏ ။ မ်က္စိလည္း မျမင္၊ သို႕ရာတြင္ ဤေလာက၌ ဓမၼကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဓမၼဘက္ေတာ္သားမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး ေနရာအႏွံ႕ရိွ၏ ။ ဓမၼ၏ တန္ခိုးရိွန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ကို မည္သူ အန္တုႏိုင္မည္နည္း ။ ေနာက္ဆံုး၌ သိၾကားမင္းသည္ ခရီးသည္ဟန္ေဆာင္၍ စကၡဳပါလမေထရ္ကို သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းအေရာက္ ေဆာင္ယူသြား၏ ။

စူဠပါလသူၾကြယ္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားသည္ ေက်ာင္း၌ ေနရာခ်ေပး၏ ။ ေနာက္ စူဠပါလအား အစ္ကို စကၡဳပါလမေထရ္ ေရာက္ရိွၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းပို႕၏ ။ သူေတာ္ေကာင္းဟူက ဓမၼ၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ နတ္ေကာင္းမၿမဲ ျဖစ္၏ ။ ထို႕ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ရန္သာ လိုပါ၏ ။
ညီ စူဠပါလလည္း အစ္ကို စကၡဳပါလမေထရ္ထံ သြားေရာက္၍ ဖူးေျမာ္၏ ။ အစ္ကို၏ ဘ၀ျဖစ္အင္ကိုျမင္လွ်င္ ေျခရင္၌ လူးလိွမ့္ငိုေၾကြး၏ ။ ရဟန္း မျပဳပါရန္ အတန္တန္ တာျမစ္သည့္ၾကားက နားမေထာင္ဘဲ ရဟန္းျပဳသည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႕ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ အျပစ္တင္၏ ။ အမွန္အားျဖင့္ စဠပါလသည္ ခံစားမႈခ်မ္းသာ “ေ၀ဒယိတ သုခ” ကိုသာ နားလည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈခ်မ္းသာ “သႏၱိသုခ” ကို နားမလည္သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ အျပစ္တင္ျခင္း ျဖစ္၏ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈခ်မ္းသာသည္သာ ခ်မ္းသာစစ္ျဖစ္၍ ခံစားမႈခ်မ္းသာသည္ ဒုကၡ၏ အသြင္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္၏ ။

ညီ စူဠပါလသည္ အစ္ကို စကၡဳပါလအား အစြမ္းကုန္ ျပဳစုလုပ္ေကၽြး၏ ။ မိမိ၏ ကၽြန္ႏွစ္ေယာက္ကိုလည္း ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ၿငိမ္းေစၿပီး အစ္ကို မေထရ္ထံ၌ သာမေဏျပဳ၍ အနီးကပ္ လုပ္ေကၽြးေစ၏ ။ ညီငယ္တစ္ေယာက္၏ တာ၀န္ေက်ပါေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသခင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရိွစဥ္ ကာလက ေဒသအသီးသီး၌ ၀ါကပ္ၾကကုန္ေသာ ရဟန္းတို႕သည္ ၀ါကၽြတ္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကို လာေရာက္ဖူးေျမာ္ေလ့ရိွၾက၏ ။ ထိုဓေလ့အရ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ ဘုရားဖူးလာေရာက္ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ရိွၾက၏ ။ ထိုရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္ကိုလည္း ရိွခုိး ဖူးေျမာ္ၾက၏ ။ ရွစ္က်ိပ္ေသာ မဟာသာ၀ကတို႕ကိုလည္း ရိွခိုး ဖူးေျမာ္ၾက၏ ။ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ ပရ၀ုဏ္အတြင္းရိွ ေက်ာင္းငယ္မ်ားကိုလည္း လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈၾက၏ ။

ဘုရားဖူး ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းစဥ္ လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈၾကရာ စကၡဳပါလမေထရ္၏ ေက်ာင္းသို႕ေရာက္လွ်င္ မိုးႀကီးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္း၏ ။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုေန႕အဖို႕ ေက်ာင္းစဥ္လွည္လည္ျခင္းကို ရပ္တန္႕လိုက္၏ ထိုညဥ့္၌ မိုးသည္ ပထမယံပတ္လံုး ရြာသြန္း၍ သန္းေခါင္ယံ၌ လင္းစင္၏ ။

စကၡဳပါလမေထရ္သည္ မိုးေသာက္ယံ၌ စၾကၤ ံသြားလွ်င္ မိုးေရစြတ္စို ျဖစ္ေသာ ေျမမွထြက္လာေသာ ပိုးဖလံမ်ာစြာကို နင္းမိသျဖင့္ ပိုးဖလံတို႕ ေသၾကကုန္၏ ။ စၾကၤ ံလမ္းသည္ ပိုးဖလံေသတို႕ျဖင့္ ျပြမ္း၏ ။ စကၡဳပါလ မေထရ္၏ သာမေဏတို႕ တံျမက္မလွည္းမီ ဘုရားဖူးရဟန္းမ်ာသည္ စကၡဳပါလမေထရ္၏ ေက်ာင္းသို႕ ေရာက္လာၾကၿပီး စၾကၤ ံလမ္းရိွ ပိုးဖလံေသမ်ားကို ေတြ႕ၾက၏ ။

စၾကၤံလမ္း၌ ပိုးဖလံမ်ာကို စကၡဳပါလမေထရ္က စၾကၤံသြားျခင္းအားျဖင့္ သတ္ပါေၾကာင္း ဘုရားဖူးရဟန္းမ်ားက ျမတ္စြာဘုရားသခင္အား ေလွ်ာက္ထားၾက၏ ။ ျမတ္စြာဘုရားသခင္က ‘ရဟႏၱာတို႕အား ေသေစလိုေသာ ေစတနာမရိွ’ ဟူ၍ ေဟာေတာ္မူ၏ ။ ထိုအခါမွ စကၡဳပါလမေထရ္သည္ ရဟႏၱာျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွၾကၿပီး ရဟႏၱာျဖစ္ပါလ်က္ မ်က္စိကြယ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာမေပါက္ေသာ ပရိတ္သတ္အား ျမတ္စြာဘုရားသခင္က ဤသို႕ ေဟာၾကားေတာ္မူ၏ ။

- ဓမၼတို႕သည္ စိတ္လွ်င္ ေရွ႕သြားရိွကုန္၏ ။ စိတ္လွ်င္ အႀကီအမွဴး ရိွကုန္၏
စိတ္လွ်င္ အထည္ကိုယ္ရိွကုန္၏ ။

- မေကာင္းေသာစိတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုျပဳလုပ္မိပါက ထိုသို႕ ေျပာဆိုမိ ျပဳလုပ္မိျခင္းေၾကာင့္ လွည္းဘီးသည္ ႏြား၏ ေျခရာသို႕ အစဥ္တစိုက္ လိုက္ေနသကဲ့သို႕ ဒုကၡသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္သို႕ အစဥ္တစိုက္ လိုက္ေနေလ၏ ။

ယေန႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ျဖစ္ျဖစ္သမွ်သည္ မေန႕က ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ အေတြးအျမင္မ်ားမွ ဆင္းသက္သည္။ ယေန႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ မနက္ျဖန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ေပလိမ့္မည္။ အေတြး (သကၤပၸ) ႏွင့္ အျမင္ (ဒိ႒ိ) တို႕သည္ မွန္ကန္ေသာအေတြးႏွင့္အျမင္ျဖစ္ပါက မဂၢင္ရွစ္ပါးတြင္ သမၼာသကၤပၸ ႏွင့္ သမၼာဒိ႒ိ အမည္ကိုရ၍ မွားယြင္းေသာ အေတြးႏွင့္အျမင္ ျဖစ္ပါက မိစၦာသကၤပၸ ႏွင့္ မိစၦာဒိ႒ိ အမည္ကိုရ၏ ။ ထို႕ေၾကာင့္ အေတြးႏွင့္အျမင္သည္ ဘ၀အတြက္ အစုန္ႏွင့္အဆန္ လမ္းႏွစ္သြယ္လံုးကို ခင္းေပးေလ၏ ။ သို႕ရာတြင္ အေတြးႏွင့္အျမင္သည္ ေစတသိက္မ်ားျဖစ္၍ သူ႕ခ်ည္း မရပ္တည္ႏိုင္ဘဲ စိတ္ကို ေရွ႕သြားျပဳရ၏ ။ စိတ္ကို အႀကီးအမွဴး ျပဳရ၏ ။ စိတ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ရ၏ ။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ျဖစ္ျဖစ္သမွ်သည္ “ဘ၀တီတိ ဘေ၀ါ ၊ ဘ၀တိ၊ ျဖစ္တတ္၏ ။ ဣတိ၊ ထို႕ေၾကာင့္ ။ ဘေ၀ါ၊ ဘ၀ မည္၏” ဟူေသာ ၀ိၿဂိဳလ္အရ “ဘ၀” ျဖစ္၏ ။ ဘ၀တြင္ ၀ိပါက အပိုင္း၊ ကမၼ အပိုင္း၊ ကိေလသ အပိုင္း ဟူ၍ အပိုင္းသံုးပိုင္း ပါ၀င္၏ ။ ကိေလသာေၾကာင့္ ကုသိုလ္ကံႏွင့္ အကုသိုလ္ကံ ျဖစ္ရ၏ ။ ကုသိုလ္ကံ ႏွင့္ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ကုသိုလ္အက်ဳိးႏွင့္ အကုသိုလ္အက်ဳးိး ျဖစ္ရ၏ ။ ဤ၌ ကိေလသာဟူသည္ အႏုသယအဆင့္ ကိေလသာ ျဖစ္၏ ။ ယင္းကို ကိေလသာ၀ဋ္ ဟူ၍လည္း ေခၚ၏ ။ ကမၼ ဟူသည္ နာနာကၡဏိက အဆင့္ ကုသိုလ္ကံႏွင့္ အကုသိုလ္ ကံျဖစ္၏ ။ ယင္းကို ကမၼ၀ဋ္ဟူ၍လည္း ေခၚ၏ ။ ၀ိပါကဟူသည္ ကုသိုလ္ ကံႏွင့္ အကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးတရား ျဖစ္၏ ။ ယင္းကို ၀ိပါက၀ဋ္ ဟူ၍လည္း ေခၚ၏ ။

ေရႊလက္ေကာက္တြင္ လက္ေကာက္ပံုသဏၰာန္သည္ ၀ိပါက အပိုင္းျဖစ္။ ေရႊသားသည္ ကမၼအပိုင္း ျဖစ္၏ ။ ေရႊသားတြင္ပါ၀င္ေသာ မဟာဘုတ္ ေခၚ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးသည္ ကိေလသာအပိုင္း ျဖစ္၏ ။ ေရႊလက္ေကာက္တြင္ ဤသို႕ အပို္င္းသံုးပိုင္း ပါ၀င္ေသာ္လည္း ယင္းအပိုင္း သံုးပိုင္းကို သီးျခားစီ ခြဲထုတ္၍ မရသကဲ့သို႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ျဖစ္ျဖစ္သမွ် “ဘ၀” တြင္လည္း ၀ိပါက္၊ ကံ၊ ကိေလသာ ဟူေသာ အပိုင္းသံုးပိုင္းကို သီးျခားစီခြဲထုတ္၍ မရ ။ ဤသို႕ ခြဲ၍မရျခင္းကိုပင္ ႏြား၏ေျခရာေနာက္သို႕ အစဥ္လိုက္ေသာ လွည္းဘီးႏွင့္ ဥပမာျပဳျခင္း ျဖစ္၏ ။

စကၡဳပါလမေထရ္သည္ တစ္ခုေသာ မ်က္စိကုဆရာဘ၀က မ်က္စိေရာဂါရွင္တစ္ဦးအား မွားေသာအေတြးႏွင့္ မွားေသာအျမင္တို႕က ခင္းေပးေသာ လမ္းေပၚ၌ေလွ်ာက္၍ မ်က္စိကန္းေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူး၏ ။ ထိုအကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ယခု ေနာက္ဆံုးဘ၀၌ သူမ်က္စိကန္းရျခင္း ျဖစ္၏ ။ ရဟႏၱာျဖစ္သြား၍ အႏုသယအဆင့္ ကိေလသာအပိုင္းကို ပယ္၍ တစ္ဖန္ ပဋသေႏၶေနရျခင္း “ဇာတိ” ကို ကုန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း နာနာကၡဏိကအဆင့္ အကုသိုလ္ကံကိုကား ကုန္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါေခ်။

ဘ၀ခရီးကို ေလွ်ာက္ရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ စိတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ အေတြးႏွင့္အျမင္တို႕က ခင္းေပးေသာလမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္ရ၏ ။ လမ္းမွားႏွင့္လမ္းမွန္ကို မည္သူကမွ် ခင္းေပးသည္မဟုတ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ အေတြးႏွင့္အျမင္ကသာ ခင္းေပးျခင္း ျဖစ္၏ ။ အမွန္အားျဖင့္ လူ႕သမိုင္းဟူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ အေတြးႏွင့္အျမင္တို႕က ခင္းေပးေသာ လမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္ေနၾကရေသာ “ဘ၀ခရီးသည္တို႕၏ ခရီးသြားမွတ္တမ္း” သာ ျဖစ္ပါ၏ ။

ထို႕ေၾကာင့္ အစုန္လမ္းႏွင့္အဆန္လမ္း သိုမဟုတ္ လမ္းမွားႏွင့္လမ္းမွန္ကို ေရြးရာတြင္ ေလာက၌ “ဓမၼ” ထြန္းကားေရးအတြက္ က်ေရာက္သမွ်ေသာ ေလာကဓံတရားမ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံကာ ျပက္ျပက္ထင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္၊ မဆုတ္မနစ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ခိုင္မာေသာ စိတ္ဓာတ္၊ လံုေလာက္ေသာ ဉာဏ္ပညာတို႕ျဖင့္ အသက္ကိုပင္ မငဲ့ကြက္ဘဲ လမ္းမွန္ကိုေရြး၍ ဘ၀ခရီး ေလွ်ာက္ခဲ့ေသာ စကၡဳပါလမေထရ္၏ အေတြးမွန္(သမၼာသကၤပၸ) ႏွင့္ အျမင္မွန္ (သမၼာဒိ႒ိ) ကို အစဥ္တစိုက္ ႏွလံုးသြင္း ႏိုင္ရန္ ဤဂါထာကို ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေပ၏ ။

ဦးေရႊေအာင္ (ဓမၼပဒ - မွ)


Views: 336

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service