ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေဗာဇၥ်င္ ၇-ပါး

ေဗာဇၥ်င္ ၇-ပါး

ေလာကီေဗာဇၥ်င္ လူသံုးေဗာဇၥ်င္

ယခုပထမစတင္ၿပီး ေလာကီေဗာဇၥ်င္- လူသံုးေဗာဇၥ်င္ကို တင္ျပရပါမယ္။ ေဗာဇၥ်င္တရားေတြရဲ႕ သေဘာကို အတန္ငယ္ တီးေခါက္ရိပ္စားမိေအာင္လည္းတစ္ေၾကာင္း ဒီေဗာဇၥ်င္တရားေတြဟာ ေလာကေရးမွာလည္း အသံုးျပဳယင္ တိုးတတ္ဖို႔ရာသာျဖစ္ေၾကာင္း သိဖို႔ပါပဲ။ တကယ့္ေဗာဇၥ်င္တရားမဟုတ္ေပမယ့္ ပရိယာယ္ေဗာဇၥ်င္၊ ေဗာဇၥ်င္အတု ဆိုရမွာေပါ့။ နိဗၺာန္ဟာ တကယ့္ ၿငိမ္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈ ထိုနိဗၺာန္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ တစ္စြန္းတစ္စ တူေယာင္မႈ ျပဳၿပီး ေလာကမွာ စားဝတ္ေနေရး မပူပန္ရ မေၾကာင့္ၾကရေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း ေနရတာကို ေလာကနိဗၺာန္လို႔ တင္စားေခၚေဝၚၾကတယ္။ အဲ ဒါလိုပဲ တကယ့္ေဗာဇၥ်င္ေတာ့ မဟုတ္၊ ေဗာဇၥ်င္တရား ပြားမ်ား ယင္မဆုတ္ယုတ္ႏိုင္ တိုးတတ္ဖို႔ရာသာ ျဖစ္သလို ေလာကေရးမွာ ဒီတရားေတြ လက္ကိုင္ထား သံုးသြားယင္ မဆုတ္ယုတ္ႏိုင္ တိုးတတ္ႏိုင္လို႔ ေဗာဇၥ်င္နဲ႔တူလို႔ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ဆိုရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁) သတိသေမၺာဇၥ်င္


သတိသေမၺာဇၥ်င္ဆိုတာ သတိတရားပါပဲ။ သတိဆိုတာအမွတ္ရမႈ မေမ့မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတိဟာ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းထား ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ အထိန္း အေစာင့္အေရွာက္ တရားပါပဲ။ ဒီသတိရွိေနယင္ မိမိလုပ္ငန္း မိမိတာဝန္ မိမိကိစၥေတြမွ လြတ္မသြားဘဲ စြဲၿမဲေနေတာ့တယ္။ သတိ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္က ပမာဒ ေမ့ေလွ်ာ့မႈ မိမိတာဝန္ အလုပ္ကိစၥမွတစ္ပါး တျခားမဆိုင္ရာ ကိစၥေတြမွာ အေပ်ာ္အပါး အကစားစတဲ့ အက်ိဳးမဲ့ အလုပ္ေတြမွာ လိုက္စားမိုက္မွားေနမႈပါပဲ။ ေမ့ေလွ်ာ့မႈ ပမာဒဝင္လာယင္ျဖင့္ အထိန္းျပဳတ္သြားေတာ့တာပါပဲ။ ဒီေတာ့ အားလံုးတာဝန္ကိစၥ ေတြမွာ သတိထိန္းခ်ဳပ္မႈဟာျဖင့္ အလြန္ပဲ လိုအပ္လွပါတယ္။
ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေလာကဘယ္အေရးမွာမဆို ဒီသတိဟာ မပါမၿပီး၊ ပညာဆိုတာ သတိရွိမွ တိုးတတ္ႏိုင္တယ္၊ ေမ့ေလ်ာ့ေနသူ ေမ့ေလ်ာ့တတ္သူဟာ ပညာတိုးတတ္ဖို႔ထား ျဖစ္ဖို႔ေတာင္မလြယ္လွ။ စီးပြားေရးမွာလည္း ေမ့ေလ်ာ့တဲ့ သတိကင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ စီးပြားေရးတိုးေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဆုတ္သာဆုတ္သြားမွာပဲ။

ကုန္သြယ္လယ္လုပ္စေသာ ေလာကလုပ္ငန္းေတြ တိုးတတ္မႈမွာ ဒီသတိဟာ မရွိမျဖစ္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ က်န္းမာေရးမွာလည္း သတိရွိမွ က်န္းမာေရး ေကာင္းေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္တယ္။ က်န္းမာေရးမပ်က္ေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္တယ္။ မက်န္းမာလွ်င္လည္း က်န္းမာေအာင္ သတိက ျပဳျပင္ ေပးႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း သတိရွိမွ ႏိုင္ငံအေရးအရာေတြမွာ တိုးတတ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါတယ္။ သတိမရွိ ေမ့ေလ်ာ့ေပါ့ဆေနလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္႐ြက္ရာမွာ လစ္ဟင္းၿပီး ႏိုင္ငံနာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတိဟာျဖင့္ ကိစၥတိုင္းမွာ မပါမၿပီး အေရးႀကီးလို႔ ထိုသတိကို အၿမဲပြားေအာင္ ႀကိဳးစားၾကလွ်င္ ကိုယ့္ကိစၥမွန္သမွ်မွာ တိုးတတ္ေအာင္ျမင္ ခြင့္သာႀကံဳၾကရပါလိမ့္မယ္။

၂) ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်င္


ဓမၼဝိစယသေမၺာဇၥ်င္ဆိုတာ ပညာပါပဲ။ ပညာဆိုတာ အသိအျမင္ ဉာဏ္ကို ဆိုလိုပါတယ္။ သတိဟာ အေရးႀကီးတယ္ ဆိုေပမယ့္ ပညာမပါယင္ သတိရွိ႐ံုနဲ႔ တယ္ခရီးမေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီပညာကလည္း ေလာက ကိစၥတိုင္းမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာ ပညာေရးမွာ အတတ္ေတြ၊ ပညာေတြ သင္တဲ့အခါ အသိဉာဏ္မပါလွ်င္ ဘယ္မွာခရီးေရာက္ တိုးတတ္ႏိုင္ပါ့မလဲ။ အသိ ဉာဏ္႐ွိမွ အသိဉာဏ္ တိုးတတ္ေအာင္ လုပ္မွ ဆိုင္ရာ အတတ္ ပညာဟာ တိုးတတ္ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ပါတယ္။

စီးပြားေရးမွာလည္း ဒီပညာဟာ မရွိမျဖစ္ပါပဲ။ ကုန္သြယ္လယ္လုပ္စေသာ ဆိုင္ရာ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ က်မ္းက်င္နားလည္တဲ့ အသိဉာဏ္လိုပါတယ္။ အသိဉာဏ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိယင္ လုပ္ငန္းတိုးတတ္မႈ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ခုေခတ္ သိပၸံပညာေတြ ထြန္းကားေနေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း သိစရာ နားလည္စရာေတြက မဆံုးႏိုင္ေအာင္ပါပဲ။ ဒီေတာ့ စီးပြားေရး တိုးတတ္လိုသူတိုင္းဟာ ဒီပညာ ဒီအသိ ေတြကို တိုးတတ္ ဆည္းပူး ေနၾကရမွာပါပဲ။ က်န္းမာေရးမွာလည္း အသိဉာဏ္က လိုလ်က္ပါပဲ။

ဇီဝံ ပညာယ ရေကၡယ် - အသက္ဉာဏ္ေစာင့္ ဆိုတာလို က်န္းမာေရး အသိဉာဏ္ရွိမွ က်န္းမာေရးေကာင္းေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ပါတယ္။ အခန္႔မသင့္လို႔ မက်န္းမာလွ်င္လည္း အသိဉာဏ္ရွိမွ က်န္းမာေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း ဒီပညာ ဒီအသိဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာ အသိဉာဏ္ မရွိၾကယင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ ဒုကၡေရာက္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အသိရွိမွ တိုင္းျပည္ တိုးတတ္သာယာေအာင္ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ခ်မ္းသာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီပညာ ဒီအသိဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ပုခက္ထဲက သခ်ၤဳိင္းက်ေအာင္ ဆိုတာလို တစ္သက္လံုး ဆည္းပူးေသာ္လည္း ျပည့္ႏိုင္တယ္ ကုန္ႏိုင္တယ္ မရွိ္ေလေတာ့ ဒီပညာေတြ ဖတ္ရင္း၊ ႀကံရင္း၊ လုပ္ရင္း၊ ေလ့လာရင္း၊ သင္ၾကားရင္း၊ နာခံရင္းနဲ႔ အၿမဲတမ္း ဆည္းပူးေနရမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆည္းပူးအားျဖည့္ ေပးယင္ ပညာဟာ တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ ျမင့္လာ တိုးတတ္ေအာင္ျမင္လာမွာ မလြဲပါဘူး။

၃) ဝီရိယ သေမၺာဇၥ်င္


ဝီရိယ သေမၺာဇၥ်င္ဆိုတာ ဝီရိယပါပဲ။ လံုလေခၚၾကတဲ့ ႀကိဳးစားမႈ အားထုတ္မႈ ဆိုပါတယ္။ ဒီလို လံု႔လဝီရိယကလည္း အလြန္အေရးပါတဲ့ တရားပါပဲ။ ေလာကမွာ တိုးတတ္ေနတဲ့သူေတြ တိုးတတ္ေနတဲ့ အရာဝတၳဳေတြဟာ ဝီရိယရဲ႕ အစြမ္းသတၱိေၾကာင့္ ရတဲ့ အက်ိဳး အာနိသင္ေတြပါပဲ။ သတိ ပညာရွိဥိး ဝီရိယမရွိလွ်င္ မတိုးတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေလာကဓာတ္ သိပၸံပညာေတြဟာ အံ့မခန္းတိုးတတ္ေနပါတယ္။ ထိုထိုအရာေတြျဖစ္ေျမာက္မႈမွာ သိပၸံပညာသိ႐ံုနဲ႔ တင္းတိမ္ေနယင္ ယခုလို တိုးတတ္ျဖစ္ေျမာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔ရဲ႕ အသိပညာ အသံုးခ်ၿပီး ဇြဲသန္သန္ထား ႀကိဳးစားအားထုတ္ လုပ္ခဲ့ၾကလို႔ အံ့မခန္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ေျမာက္ေနတဲ့ အရာဝတၳဳေတြပါ။

ဝီရိယရွိသူမွာ တတ္တတ္ႂကြႂကြႏိုးႏိုးၾကားၾကား အားမာန္အျပည့္နဲ႔၊ ဝီရိယရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ အပ်င္းသမားကေတာ့ တြန္႔တြန္႔ဆုတ္ဆုတ္ ကုတ္ကုတ္႐ြံ႕႐ြံ႕နဲ႔၊ ဒီအျခင္းအရာ ႏွစ္မ်ိဳးကပင္ ေအာင္ျမင္မယ့္အသြင္ ဆုတ္ယုတ္ေအာက္က်မယ့္အသြင္ ျပေနခဲ့ ပါတယ္။ ဝီရိယဟာ လူ႔ဘဝရဲ႕ အသက္လို႔ ဆိုရေလာက္ေအာင္ အေရးပါလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိစၥတိုင္း လုပ္ငန္းတိုင္း အေရးအရာတိုင္းမွာ မျဖစ္ေသးတဲ့ ဝီရိယျဖစ္လာေအာင္၊ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ ဝီရိယတိုးတတ္လာေအာင္ ပြားမ်ားေပးဖို႔က လူခ်င္းတူတူ သူခ်င္းမွ်မွ် ျဖစ္လိုသူတိုင္း သူ႔ထက္ကဲကာ အသာရလိုသူတိုင္းရဲ႕ တာဝႏ္တစ္ရပ္ပဲဆိုတာ ထင္ရွားလွပါတယ္။

၄)ပီတိသေမၺာဇၥ်င္


ပီတိသေမၺာဇၥ်င္က ပီတိႏွစ္သက္မႈပါပဲ။ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ့္ကိစၥမွာ ႏွစ္သက္အားရမႈ မရွိတဲ့သူဟာ ထိုအလုပ္မွာ စိတ္မပါ မဝင္စား တိုးပြားေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။ အလုပ္မွာ ႏွစ္သက္အားရေက်နပ္ေနမွ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အလုပ္က ပင္ပန္းေပမယ့္ သီခ်င္းတေၾကာ္ေၾကာ္နဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး လုပ္ေနတာေတြ႔ရတာ အလုပ္မွာ ႏွစ္သက္မႈ ပီတိျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ သတိလည္းေကာင္း ပညာလည္းေကာင္း ဝီရိယလည္းသန္ ေနယင္ အလုပ္မွာ ေက်နပ္မႈ ပီတိဆိုတာလည္း ျဖစ္ၿမဲပါပဲ။ လူ႔ေလာက တာဝန္ေတြ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ပီတိဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီပီတိပြားမ်ားမႈ အလုပ္မွာ ေက်ေက်နပ္နပ္ အားရပါရ လုပ္ႏိုင္ၿပီး အလုပ္အထေျမာက္ ေအာင္ျမင္မွာမို႔ ပီတိကိုလည္း တိုးပြားေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။

၅)ပႆဒၶိသေမၺာဇၥ်င္


ပႆဒၶိသေမၺာဇၥ်င္က ပႆဒၶိတရားပါပဲ၊ ပႆဒၶိဆိုတာ ကိုယ္စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ။ ပီတိျဖစ္ေနယင္ ကိုယ့္အလုပ္ထဲ ႏွစ္သက္အားရေနယင္ ပႆဒၶိၿငိမ္းခ်မ္းမႈဟာ ရလာစၿမဲပါပဲ။ ပႆဒၶိၿငိမ္းေအးမႈရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္က စိတ္ပူပန္မႈ။ စိတ္ပူပန္မႈရွိယင္ ကိုယ္လည္းပူပန္ေနတာပါပဲ။ ကိုယ္စိတ္ပူပန္ေနယင္ အလုပ္တြင္စိတ္မပါ၊ မတြင္က်ယ္။ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေနယင္ ေခၽြးေတြသံေတြနဲ႔ ပင္ပန္းတဲ့ အလုပ္ လုပ္ေနရေပမဲ့ ကိုယ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းလ်က္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕သီခ်င္းတေၾကာ္ေၾကာ္နဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ၾကတာ။ ဒီေတာ့ေလာကေရးရာမွာ ကိုယ့္ဝန္တာ ကိုယ့္လုပ္ငန္း ကိုယ့္ကိစၥေတြမွာ ပႆဒၶိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဟာလည္း ပြားဖို႔မ်ားဖို႔ အားရွိေနဖို႔ အေရးႀကီးလို႔ ပြားမ်ားေပးရမယ့္ တရားတစ္ခုပါပဲ။

၆)သမာဓိသေမၺာဇၥ်င္


သမာဓိသေမၺာဇၥ်င္က သမာဓိ၊ သမာဓိဆိုတာ ဧကဂၢတာ ေခၚတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိမႈပါပဲ။ အာ႐ံုတစ္ခုတည္းမွာ မိမိစိတ္ခိုင္ၿမဲစြာထားမႈ ဒါကို တည္ၾကည္မႈလို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ေလာက အလုပ္တာဝန္ ကိစၥေတြမွာ ဒီသမာဓိဟာလည္း မပါမျဖစ္။ သမာဓိနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္က ပ်ံ႕လြင့္မႈ မတည္ၾကည္မႈ။ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေနသူမွာ ပညာေရးမွာ အရာေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင့္ပါ့မလား။ ပညာနဲ႔ သမာဓိကလည္း ဖက္မိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ စီးပြားေရး ျဖစ္တဲ့ ထိုထိုလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေနသူ ကိုယ့္အလုပ္ထဲ စိတ္မဝင္စားသူဟာ လုပ္ငန္းေတြ တိုးတတ္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။

ကိုယ့္အလုပ္ထဲ စြဲၿမဲတည္ေနတဲ့ သမာဓိ႐ွိမွ လုပ္ငန္းဟာ ေကာင္းစြာ ထေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစေသာ ဘယ္အေရးမွာျဖစ္ျဖစ္ သမာဓိကေတာ့ ျဖစ္ရမယ့္ ပြားရမယ့္ တရားတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားလွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ယခင္သတိလည္း ေကာင္း၊ ပညာလည္း ေကာင္း၊ ဝီရိယလည္း ေကာင္းလို႔ ပိတိ ပႆဒၶိေတြျဖစ္ေနယင္ သမာဓိလည္း ေကာင္းလာတာပါပဲ။ စိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဟာ သမာဓိျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္းပါပဲ။ ဒီေတာ့ ေလာကေရးရာ အျဖာျဖာမွာ သမာဓိဟာလည္း အေရးႀကီးလို႔ သမာဓိရေအာင္ သမာဓိေတြ အဆက္ဆက္တိုးပြားေအာင္ ပြားမ်ားေနလွ်င္ ေအာင္ျမင္ေတာ့တာပါပဲ။

၇)ဥေပကၡာသေမၺာဇၥ်င္


ဥေပကၡာသေမၺာဇၥ်င္ဆိုတာက ဥေပကၡာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ။ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈဆိုတာ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ေနတာကို ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္ လုပ္တဲ့အခါ ဟိုဘက္ သည္ဘက္ မက် အလယ္ကေနတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ခ်စ္ျခင္းဘက္လည္းမက်၊ မုန္းျခင္းဘက္လည္းမက် အလယ္က်က်ျဖစ္တဲ့ သေဘာကိုလည္း ဥေပကၡာဆိုပါတယ္။ အလုပ္ကိုေ႐ွာင္လႊဲ တခ်စ္ထဲခ်စ္ေနယင္၊ အခ်စ္ဘက္ခ်ည္း လိုက္ေနယင္၊ ကိုယ့္အလုပ္ပ်က္ေၾကာင္းတစ္ခုပဲ။ တစ္ပါးသူ တစ္ပါးဝတၳဳကိုမုန္းေန႐ြံ႕ေန စက္ဆုပ္ေနယင္လည္း အလုပ္ရဲ႕ အေႏွာက္အယွက္တစ္ခုပါပဲ။

ဒီေတာ့ မမုန္းမခ်စ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္ယင္ ဆိုင္ရာအလုပ္မွာ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါတြင္မက သတိပညာကလည္း ေကာင္း၊ ဝီရိယကလည္း သန္၊ ပီတိ ပႆဒၶိ သမာဓိေတြလည္း ျဖစ္ေနတဲ့အခါ အလုပ္ကၽြမ္းက်င္ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ေတာ့ အလုပ္ဟာ သြက္သြက္လက္လက္ သက္သက္သာသာနဲ႔ သူ႔ဟာသူ လုပ္သြားသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီလိုအခါမွာ တြန္႔တိုမႈ ဆုတ္နစ္မႈ ပ်ံ႕လြင့္မႈေတြ မျဖစ္ဖို႔ ေၾကာင့္ၾကမစိုက္ရဘဲ အသာေမွ်ာလိုက္ေနရသလိုျဖစ္တဲ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈဟာလည္း ဥေပကၡာပါပဲ။ အဲဒီဥေပကၡာကလည္း အလုပ္ကိစၥ တိုးတတ္တဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ သေဘာျပေနလို႔ လိုလားအပ္ ပြားမ်ားအပ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။

ကဲဒီမွ်ဆိုယင္ ေဗာဇၥ်င္တရားေတြဟာ ေလာကေရးရာ အျဖာျဖာမွာ မဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း တိုးတတ္ေၾကာင္းမို႔ ပြားမ်ားထိုက္တယ္ အၿမဲျဖစ္ေနေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္တယ္ ဆိုတာ သေဘာေပါက္ေလာက္ပါၿပီ။

သေျပကန္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝါေသ႒ာဘိဝံသ ရဲ႕ေဗာဇၥ်င္ခုႏွစ္ပါးတရားျမတ္ရတနာ ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွ ကူယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၈-၂၅)

by ရြက္ဝါ

Views: 154

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service