ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အဆင္းကိုျမင္ သတိ၀င္

**အဆင္းကိုျမင္ သတိ၀င္**


အဆင္းကိုျမင္ သတိ၀င္ သံေယာဇဥ္ကို ပယ္ႏိုင္သည္..။

သံေယာဇဥ္ပယ္လိုသူဟာ ၾကည့္တဲ့ေနရာမွာလည္း သတိတရားပါေနရပါမယ္၊ ၾကည့္တိုင္းၾကည့္တိုင္းမွာ သတိတရားပါသြားရင္ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ၾကည့္ရာေရာက္ပါတယ္။ သံေယာဇဥ္မတြယ္ေအာင္ၾကည့္ရာေရာက္ပါတယ္..။

"ရဟန္းတို့ ဤသာသနာေတာ္ကရဟန္းသည္ မ်က္စိကိုလည္းသိ၏၊။
အဆင္းတို့ကိုလည္းသိ၏၊ ။
ထိုႏွစ္ပါးစံုကို စြဲ၍သံေယာဇဥ္ျဖစ္ျခင္းကိုလည္းသိ၏ ။
မျဖစ္ေသးေသာသံေယာဇဥ္၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းသိ၏ ။
ျဖစ္ျပီးေသာသံေယာဇဥ္၏ ပယ္ေၾကာင္းကိုလည္းသိ၏ ။
ပယ္ျပီးေသာသံေယာဇဥ္၏ ေနာင္ခါမျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းသိ၏ ။"လို့ေဟာေတာ္မူတဲ့အတြက္ မၾကည့္ပဲမေနႏိုင္လို့ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာျဖစ္ေစ..။


တမင္တကာၾကည့္ခ်င္လို့ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာျဖစ္ေစ..။ အဆင္းတစ္ခုခုကိုျမင္လိုက္ရင္ သတိ၀င္ဖို့လိုပါတယ္။
ၾကည့္ခ်င္ျမင္ခ်င္လို့ၾကည့္လိုက္တယ္ဆိုရင္ ၾကည့္ခ်င္တဲ့ စိတ္ ျမင္ခ်င္တဲ့စိတ္ကို "နာမ္"လို့ရွု့ရပါမယ္။ၾကည့္လို့ျမင္ေန ေတြ့ေနရတာေတြက "ရုပ္"တရားပါ၊ ၾကည့္လို့ျမင္လိုက္ရတဲ့ အျဖဴ အစိမ္း အနီ အ၀ါ အညိဳ အနက္စတဲ့ အေရာင္အဆင္းေတြကို "ရုပ္"လို့ရွု့ရပါမယ္၊၊

မၾကည့္ခ်င္ မျမင္ခ်င္ေပမဲ့ မ်က္စိေအာက္ကိုေရာက္လာလို့ တစ္ခုခု တစ္ေယာက္ေယာက္ ကိုျမင္ေန
ေတြ့ေနရတာေတြကလည္းရုပ္တရားပါပဲ။ ျမင္တယ္ဆိုတာ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါ ေယာက်္ား မိန္းမ ကိုျမင္ရတာမဟုတ္ဘူး၊ အျဖဴ အစိမ္း အနီ အ၀ါ အညိဳ အနက္ဆိုတဲ့ အေရာင္ေတြကိုျမင္ရတာပါ၊ ဒါေတြအားလံုးက ရုပ္တရားပါ။ ဒါ့ေၾကာင္ အဆင္းတစ္ခုခုကိုျမင္ရင္ "ရုပ္"လို့ရွု့ရပါမယ္။ "ရုပ္" "ရုပ္"
လို့ဆက္ကာဆက္ကာရွု့ရပါမယ္။ျမင္ေတြ့ရတာေတြကို သိတဲ့စိတ္ေတြဟာ နာမ္တရားပါ။ "နာမ္"လို့ရွု့ရပါမယ္။ ဆက္ကာဆက္ကာသိေနရင္ ဆက္ကာဆက္ကာ "နာမ္"လို့ရွု့မွတ္ရပါမယ္။

"ျမင္ရာမွာသတိမကပ္ရင္"... သတိထားျပီးမရွု့မွတ္ႏိုင္ရင္ ျမင္ရာကတဆင့္ သံေယာဇဥ္ေတြ ၀င္လာပါတယ္၊ရုပ္နာမ္လို့မရွု့ရင္ ဘယ္သူလဲ...ေယာက်္ားလား မိန္းမလား ခ်စ္စရာေကာင္းလား မုန္းစရာေကာင္းလားလို့ျမင္ရာကေန အေတြးေတြဆင့္ပြားသြားတဲ့ အတြက္...

၁။ ၾကည့္လိုက္ ျမင္လိုက္တဲ့ေနရာမွာ ခ်စ္တဲံ့သူ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့သူဆိုရင္ *ကာမရာဂ သံေယာဇဥ္*(ခ်စ္ျခင္းအေႏွာင္အဖြဲ့ )ျဖစ္လာပါတယ္။

၂။ ၾကည့္လိုက္ ျမင္လိုက္ခ်ိန္မွာ မခ်စ္တဲ့သူ မုန္းတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ *ပဋိဃ သံေယာဇဥ္*(မုန္းျခင္း အေႏွာင္အဖြဲ့) ျဖစ္လာပါတယ္။

၃။ ျမင္ရတဲ့ဘ၀ ျမင္ႏိုင္တဲ့ဘ၀ေလးကို ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေနရင္*ဘ၀ သံေယာဇဥ္* (ဘ၀အေႏွာင္အဖြဲ့ ) ျဖစ္လာပါတယ္။

၄။ ျမင္ေတြ့ေနသူကို ကိုယ္နဲ့ ႏွိဳင္းျပီး ကိုယ္ကသာတယ္ ကိုယ္ကေတာ္တယ္လို့ *မာန သံေယာဇဥ္*
(မာန အေနႏွာင္အဖြဲ့) ျဖစ္လာပါတယ္။

၅။ ျမင္ေနရသူကို ရုပ္ နာမ္လို့မျမင္ပဲ ငါ သူတစ္ပါး ပုဂၢိဳလ္ ေယာက်္ားမိန္းမလို့ျမင္တဲ့အတြက္ *ဒိ႒ိ သံေယာဇဥ္ *(အယူမွားအေႏွာင္အဖြဲ့ ) ျဖစ္လာပါတယ္၊၊

၆။ အမွတ္တမဲ့ၾကည့္ျမင္ေနတာဟာ အက်င့္တရားမပါ၊ အ၇ွု့အမွတ္လြတ္ေနတာမို့ *သီလဗၺတ ပရာမာသ သံေယာဇဥ္*( အက်င့္မွားအေႏွာင္အဖြဲ့ )ျဖစ္လာပါတယ္။

၇။ မရွု့မမွတ္တာဟာ ဘုရားတရားေတာ္ကို မလိုက္နာ ၊ရတနာသံုးပါး ကံကံ၏ အက်ိဳးတရားကို ယံုမွားသံသယျဖစ္ရာေရာက္တာမို့ *၀ီစိကိစာၦ သံေယာဇဥ္*(သံသယ အေႏွာင္အဖြဲ့)ေတြျဖစ္လာ ပါတယ္။

၈။ ျမင္ရသူက ကိုယ့္ထက္သာရင္ မနာလိုတာမို့ ဣသာ သံေယာဇဥ္ (မနာလိုျခင္းအေႏွာင္အဖဲြ့)
ေတြျဖစ္လာပါတယ္။

၉။ ျမင္ေတြ့ရသူကို မေပးႏိုင္ မကမ္းႏိုင္ႏွေျမာတြန့္တိုမွု့၀င္လာရင္ *မစၦရိယသံေယာဇဥ္*(ႏွေျမာ၀န္တိုျခင္း အေႏွာင္အဖြဲ့) ျဖစ္လာပါတယ္။

၁၀။ ျမင္ရာမွာ မရွု့မွတ္မိ အမွန္ကိုမသိလို့ *အ၀ိဇၨာ သံေယာဇဥ္*(မသိျခင္း အေႏွာင္အဖြဲ့) တို့ျဖစ္လာပါတယ္။

ေနာက္အပိုင္း(၁၅)မွာေတာ့ သံေယာဇဥ္ ပယ္သတ္နည္းမ်ားထဲမွ "အသံၾကားတဲ့အခါပယ္သတ္ရမည့္သံေယာဇဥ္ပယ္သတ္နည္း" ေတြကိုဆက္လက္ မွ်ေ၀ေပးသြားပါမယ္...။

ဆရာေတာ္၏ ၂၀၁၀ ေမလ၌ ကံျမင့္ဓမၼာရံုတြင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ *ေႏွာင္ဖြဲ့မျမင္ သံေယာဇဥ္*တရားေတာ္ကို ပယ္သတ္ႏိုင္ေသာအဆင့္မ်ားကိုနားလည္သြားေအာင္ အပိုင္းမ်ားခြဲ၍ ဓမၼဒါနျပဳေပးသြားပါမယ္..။
စာဖတ္သူဓမၼ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း သံေယာဇဥ္၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းနားလည္သေဘာေပါက္လာၾကေစရန္ရည္ရြယ္ ပါတယ္..။

{*ေႏွာင္ဖြဲ့မျမင္ သံေယာဇဥ္*(၁၄) ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ပညိႆရ}

ေမတၱာအျပည့္ျဖင့္

Tthaw..

Views: 102

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service