ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

တစ္ဘဝစာ အပါယ္လြတ္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္း

တစ္ဘဝစာ အပါယ္လြတ္ရန္ နည္းလမ္းေကာင္း

ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း
ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တၳိ ျပည္အနီး ၀ိသာခါေက်ာင္းအမႀကီး လွဴဒါန္းထားေသာ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ သီတင္း သံုးေတာ္မူစဥ္ ဥပုသ္ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ၀ါသာခါ ေက်ာင္းအမႀကီးသည္ ပန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလွဴ ဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္၍ ျမတ္စြာဘုရား ထံေတာ္သို႔ လာေရာက္ကာ ႐ိုေသစြာ ရွိခုိးလ်က္ထိုင္ေန၏။

 

ျမတ္စြာဘုရားက “၀ိသာခါ - ေနျမင့္မွ ဘာကိစၥလာသလဲ” ဟု ေမးေတာ္မူ၏။ ၀ိသာခါက “ယေန႔ဥပုသ္ေန႔ ျဖစ္၍ တပည့္ေတာ္မ ဥပုသ္ေစာင့္လာပါသည္ဘုရား” ဟုေလွ်ာက္ထား၏။
ျမတ္စြာဘုရားက “၀ိသာခါ - ဥပုသ္သံုးမ်ိဳး ရွိသည္” ဟု အစခ်ီကာ ဥပုသ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွင္းျပေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

၁။ နိဂဏၭဥပုသ္ (တိတၳိတကၠတြန္းတို႔ ေစာင့္ေသာသပုသ္)
၂။ ေဂါပါလဥပုသ္ (ႏြားေက်ာင္းသားဥပုသ္)
၃။ အရိယဥပုသ္ (ျမတ္ေသာဥပုသ္)

နိဂဏၭဥပုသ္ - တိတၳိတို႔ ညႊန္ၾကားဆံုးမသည့္အတိုင္း ေစာင့္ထိန္းေသာ ဥပုသ္သည္ နိဂဏၭဥပုသ္ မည္၏။

 

 ေဂါပါလဥပုသ္ - ႏြားေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ညအခါ၌ “ဒီေန႔ ဘယ္စားက်က္မွာ ႏြားမ်ား အစာစားခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္ကန္၊ ဘယ္ေခ်ာင္းမွာ ေရေသာက္ခဲ့ၾကတယ္။ မနက္ျဖန္ ဘယ္စားက်က္မွာ ေက်ာင္းမွ၊ ဘယ္ကန္၊ ဘယ္ေခ်ာင္းမွာ ေရေသာက္ေစမွျဖစ္မယ္” ဟု ႏြားတို႔အတြက္ အစာႏွင့္ ေရကို ေၾကာင့္ၾကခိုက္ စဥ္းစားသက့ဲသို႔ ဥပုသ္သည္လည္း “ဒီေန႔ဘာဟင္းနဲ႔ ထမင္းစားခဲ့ၾကတယ္။ မနက္ျဖန္ ဘာဟင္းနဲ႔ထမင္းစားၾကမယ္” စသည့္ျဖင့္ စားေရး၊ ေသာက္ေရး၊ ၀တ္ေရး၊ ဆင္ေရး၊ သားေရး၊ သမီးေရး၊ စီးပြားေရး အစရွိေသာ ေလာကီေရးေတြကိုသာ စဥ္းစားစိတ္ကူးရင္း ဥပုသ္ေစာင့္လွ်င္ ထိုသူ၏ ဥပုသ္သည္ ႏြားေက်ာင္း

သားဥပုသ္ ေဂါပါလဥပုသ္ မည္၏။

အရိယဥပုသ္ - ဥပုသ္ေစာင့္ရင္း ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း၊ ေမတၱာပြားမ်ားျခင္း၊ ၀ိပႆနာပြားျခင္း စသည့္ျဖင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စေသာစိတ္အညစ္အေၾကးမ်ား စင္ၾကယ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနလွ်င္ ထိုသူ၏ ဥပုသ္သည္ ျမတ္ေသာဥပုသ္ အရိယဥပုသ္ မည္၏။

 

ဤအရိယဥပုသ္သည္ ျဗဟၼာ့ဥပုသ္၊ ဓမၼဥပုသ္၊ သံဃဥပုသ္၊ သီလဥပုသ္၊ ေဒ၀တာဥပုသ္၊ အ႒ဂႌကဥပုသ္ ဟူ၍
(၆) မ်ိဳးရွိ၏။
(၁) ျဗဟၼာ့ဥပုသ္ - ျမတ္စြာဘုရားတည္းဟူေသာ ျဗဟၼာ၏ အရဟံစေသာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကိုဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ေစာင့္သံုးေသာဥပုသ္သည္ ျဗဟၼာ့ဥပုသ္ မည္၏။

(၂) ဓမၼဥပုသ္ - ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္တို႔၏ သြာကၡာတ စေသာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ေစာင့္သံုးေသာဥပုသ္သည္ ဓမၼဥပုသ္ မည္၏။

(၃) သံဃဥပုသ္ - သံဃာေတာ္တို႔၏ သုပၸဋိပႏၷစေသာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ေစာင့္သံုးေသာ ဥပုသ္သည္ သံဃဥပုသ္ မည္၏။

(၄) သီလဥပုသ္ - အကြက္မထင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ သီလကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ေစာင့္သံုးေသာ ဥပုသ္သည္ သီလဥပုသ္ မည္၏။

(၅) ေဒ၀တာဥပုသ္ - နတ္တို႔သည္ သဒၶါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ဟီရိ၊ ၾသတၱပၸ၊ ပညာ ဟူေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ေၾကာင့္ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ၾကရ၏။ မိမိ၌လည္း ထိုသဒၶါစေသာ ကုသိုလ္တရားတို႔ ရွိေပသည္ဟုဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ေစာင့္သံုးေသာ ဥပုသ္သည္ ေဒ၀တာဥပုသ္ မည္၏။

(၆) အ႒ဂႌကဥပုသ္ - “ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔သည္ အသက္ထက္ဆံုး သတၱ၀ါတို႔၏ အသက္ကို မသတ္ျဖတ္သကဲ့သို႔ မိမိလည္း မသတ္ျဖတ္အံ့” စသည္ျဖင့္ ရဟႏၲာတို႔ကို အတုယူ၍ သိကၡာပုဒ္ (၈) ပါးကို ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ အ႒ဂႌကဥပုသ္ မည္၏။ေဖာ္ျပပါအတိုင္း ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ အျခားေသာ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္း၍ျဖစ္ေစ၊ ဥပုသ္ေစာင့္သံုး လွ်င္ ကိေလသာကို စင္ၾကယ္ေစသျဖင့္ အရိယဥပုသ္ျဖစ္၏။

ဥေပါသထ - ပါ႒ိဘာသာ ဥေပါသထကို ျမန္မာလို ဥပုသ္ဟုေခၚသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ဥေပါသထ = ဥပုသ္ =သီလႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ေနျခင္းဟုဆိုလိုသည္။ ေဆာက္တည္ထားေသာရွစ္ပါးသီလႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ကိုယ္ႏွင့္ ႏႈတ္ကို ေစာင့္စည္းလတက္ ေနျခင္းကို ဥပုသ္ေစာင့္သည္ဟု ေခၚသည္။ဤဥပုသ္သီလကို အခ်ိန္မကန္႔သတ္ဘဲျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္၊ နာရီ စသည့္ မိမိစြမ္းႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္၍ျဖစ္ေစ ေစာင့္ထိန္းႏိုင္သည္။ အခ်ိန္မကန္႔သတ္ဘဲ တစ္သက္လံုးေစာင့္ထိန္းလွ်င္ အာပါဏေကာဋိကသီလ ဟုေခၚသည္။ အခ်ိန္ကန္႔သတ္၍ ေစာင့္ထိန္းလွ်င္ ကာလပရိယႏၲသီလ ဟုေခၚသည္။

စင္ၾကယ္ေသာဥပုသ္ ဥပုသ္ေစာင့္မည္ဆိုလွ်င္ အလ်င္တစ္ေန႔ကပင္ ဥပုသ္ေန႔၌ မလုပ္မျဖစ္သည့္ကိစၥမ်ိဳးမရွိရေအာင္ ႀကိဳတင္၍ အၿပီးအစီးေဆာင္ရြက္ထားရသည္။ ဥပုသ္ေန႔ ေရာက္လာ၍ ဥပုသ္ခံယူေဆာက္ တည္ထားေသာအခါ ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ္၊ သံဃဂုဏ္၊ မိမိေဆာက္တည္ထားေသာ သီလဂုဏ္စသည္တို႔ကို ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းလ်က္ ေနရမည္။ သားေရး၊ သမီးေရး၊ စီးပြားေရး၊ စားေရး၊ ေသာက္ေရး၊ အ၀တ္အထည္ေရးတို႔ကို ႀကံစည္ေတြးေတာရင္း ဥပုသ္ေန႔ကို မကုန္လြန္ေစရန္ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမညႊန္ၾကားေတာ္မူသည္။

 

အခ်ိဳ႕မွာ က်က်နန ၿဖီးလိမ္းျပင္ဆင္ျခယသလ်က္ ဥပုသ္ေစာင့္ရန္ လာတတ္ၾက၏။ ထိုသို႔ လာၿပီးလွ်င္ ဥပုသ္ခံယူေဆာက္တည္ ခါနီး၌ မိမိ၏မ်က္ႏွာမွ အလိမ္းအျခယ္မ်ားအား ေျပာင္စင္ေအာင္ ေဆးေၾကာသုတ္သင္ သန္႔ရွင္းသင့္ပါသည္။ “မေဆာက္တည္မီက လိမ္းျခယ္ထားျခင္းသည္ (ေဆာက္တည္ၿပီးမွ လိမ္းျခယ္ျခင္းမဟုတ္၍) သီလကို မပ်က္စီးေစပါ” ဟူေသာ အယူအဆသည္ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းဟူေသာ သေဘာႏွင့္လည္း အံမ၀င္၊ ဘုရားရွင္၏ အဆိုေတာ္ႏွင့္လည္း ခြင္မက်ပါ။

 

ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းရန္ မိမိရည္မွန္း ပိုင္းျခားထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ ပန္းပန္ျခင္း၊ လိမ္းက်ံျခယ္သျခင္း စသည္တို႔ကို မျပဳလုပ္ပါဟု ေဆာက္တည္ထားေသာ သိကၡာပုဒ္၏ သေဘာကို ပင္လွ်င္ ဥပုသ္ေစာင့္ထိန္းေနဆဲ၌မည္ သည့္ အလိမ္းအက်ံ အျခယ္အသမွ် မရွိရ။ ရွိေနလွ်င္လည္း ေဆးေၾကာ သုတ္သင္ပစ္ရမည္ဟူေသာ သ
ေဘာကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိ၏။

ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂုၤတၳိဳရ္ပါ႒ိေတာ္ န၀ကနိပါတ္ ေ၀လာမသုတ္၌ ပါရွိသည္မွာ -

(၁) ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ထမင္းရည္ေခ်ာင္းစီး လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ေ၀လာမပုဏၰား၏ အလွဴထက္ ေသာတာပန္ တစ္ေယာက္အား တစ္ခုေသာဆြမ္းကို လွဴရျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးႀကီး၏။

(၂) ထိုမွတစ္ဖန္ ေသာတာပန္ဦးေပါင္း (၁၀၀) ကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးရေသာ အလွဴထက္ သကဒါဂါမ္ တစ္ေယာက္အား ဆြမ္းလွဴဒါန္းရာေသာ အလွဴက ပို၍အက်ိဳးႀကီး၏၊

(၃) ထိုမွတစ္ဖန္ သကဒါဂါမ္ဦးေပါင္း (၁၀၀) ကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးရေသာ အလွဴထက္ အနာဂါမ္ တစ္ေယာက္အား ဆြမ္းလွဴဒါန္းရေသာ အလွဴက ပို၍ အက်ိဳးႀကီး၏။

(၄) ထိုမွတစ္ဖန္ အနာဂါမ္ဦးေပါင္း (၁၀၀) ကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးရေသာ အလွဴထက္ ရဟႏၲာ တစ္ပါးအားဆြမ္းလွဴဒါန္းရေသာ အလွဴက ပိုမိုအက်ိဳးႀကီး၏။

(၅) ထိုမွတစ္ဖန္ ရဟႏၲာေပါင္း (၁၀၀) ကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးရေသာ အလွဴထက္ အရွင္ပေစၥကဗုဒၶါ တစ္ပါးအား ဆြမ္းလွဴဒါန္း ရေသာအလွဴက ပိုမိုအက်ိဳးႀကီး၏။

(၆) ထိုမွတစ္ဖန္ အရွင္ပေစၥကဗုဒၶါ (၁၀၀) တို႔အား ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးရေသာ အလွဴထက္ သေဗၺညဳတဘုရားရွင္ အား ဆြမ္းလွဴဒါန္းရေသာ အလွဴက ပိုမိုအက်ိဳးႀကီး၏။

(၇) ထိုမွတစ္ဖန္ ဘုရားရွင္တစ္ပါးတည္းကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးရေသာ အလွဴထက္ ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္ တို႔အား ဆြမ္းလွဴဒါန္းရေသာ အလွဴက ပိုမိုအက်ိဳးႀကီး၏။

(၈) ထိုမွတစ္ဖန္ ဘုရားရွင္ႏွင့္တကြ သံဃာေတာ္တို႔ကို ဆြမ္းလွဴရေသာ အလွဴထက္ သံဃာအမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ေသာ သံဃိက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ကို ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းရေသာ အလွဴက ပိုမိုအက်ိဳးႀကီး၏။

(၉) ထိုမွတစ္ဖန္ သံဃိကေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရသည္ထက္ သရဏဂံုသံုးပါးကို ေဆာက္တည္ရ ေသာ ကုသိုလ္က ပိုမိုအက်ိဳးႀကီး၏။

(၁၀) သရဏဂံုသံုးပါးကို ေဆာက္တည္ရျခင္းထက္ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ ငါးပါးသီလ ကို ေဆာက္တည္ရျခင္းက ပိုမိုအက်ိဳးႀကီး၏။

(၁၁) သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ ငါးပါးသီလကို ေဆာက္တည္ရျခင္းထက္ ႏြားႏို႔တစ္ညႇစ္ခန္႔ေသာ အခ်ိန္ကာလမွ်ပင္ ေမတၱာဘာ၀နာ ကို ပြားမ်ားရျခင္းက ပိုမိုအက်ိဳး ႀကီး၏။

(၁၂) ေမတၱာဘာ၀နာကို ပြားမ်ားရသျဖင့္ ရရွိအပ္ေသာအက်ိဳးထက္ အနိစၥသညာ ၀ိပႆနာ ကို ပြားမ်ားရျခင္းကုသိုလ္သည္ ပိုမိုအက်ိဳးႀကီးဟု ဘုရားရွင္က ထင္ရွားစြာ ေဟာခဲ့ေလၿပီ။

အထက္ပါတရားေတာ္ကို စစ္ေဆးေလ့လာသည္ရွိေသာ္ ဒါနထက္ သီလက ျမတ္ေၾကာင္း၊ သီလထက္ ဘာ၀နာက ျမတ္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ဦးတင္ဟန္(ရွမ္းတဲၾကီး)၏အထက္ေနပါအုန္း ေအာက္လံုေအာင္ဖုန္း မွထုတ္ႏႈတ္တင္ျပသည္။

(မူၾကိဳ)
http://www.mmcfamily.org/ 

 

Views: 163

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service