ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ သိၾကားသာသနာ

ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ သိၾကားသာသနာ

သိၾကားသာသနာ မရွိပါ
စာေရးသူတို႔ ငယ္ရြယ္စဥ္က သာသနာ ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ ေက်ာ္ရင္ သိၾကားသာသနာ ေရာက္လိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါ သိၾကားမင္းက မေကာင္းသူေတြကို ပယ္၊ ေကာင္းသူေတြကို ကယ္လိမ့္မယ္-ဟု လူႀကီးမ်ား ေျပာဆိုသံ ၾကားခဲ့ရဖူး၏။ ယခုလည္း အခ်ိဳ႔လူမ်ားက သိၾကားသာသနာအေၾကာင္း ေမးၾက ျမန္းၾက၏။ ယခု က်မ္းဂန္ လာသည့္အတိုင္း ဤအေၾကာင္းကို တင္ျပပါမည္။

သာသနာဆိုသည္မွာ ဘုရား၏အဆံုးအမ တရားေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ သိၾကားသာသနာမရွိပါ။ ဘုရား သာသနာသာ ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ေဂါတမဘုရားရွင္၏ သာသနာတြင္ သိၾကားသာသနာမရွိပါ။ ဘုရားရွင္၏ သာသနာတ၀က္ေက်ာ္သည့္အခါ သို႔မဟုတ္-သာသနာႏွစ္ ၅၀၀၀-ကုန္ဆံုးေသာအခါ သိၾကားမင္းက သာသနာဆက္လက္ျပဳမည္ဟု ေထရ၀ါဒ ပါဠိေတာ္ အ႒ကထာ ဋီကာတို႔၌ လံုး၀မေတြ႔ရပါ။ ရွိလည္းမရွိပါ။

သို႔ေသာ္ ကႆပဘုရား သာသနာေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ခ်ိန္တြင္ သိၾကားမင္း လူ႔ျပည္ဆင္း၍ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္ သာသနာေတာ္ တည္ေအာင္ ျပဳလုပ္အားထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းကိုမူ ဒြါဒသက နိပါတ္၊ မဟာကဏွဇာတ္၌ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကိုပင္ အစျပဳ၍ လူႀကီးမ်ား သိၾကားသာသနာ အေၾကာင္း-ကို ဆိုခဲ့ၾကဟန္ ရွိပါသည္။

နတ္သိၾကားႏွင့္ ျမတ္ဘုရားသာသနာ
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုးကြယ္ေနေသာ ေဂါတမဘုရားရွင္ႏွင့္လည္း သိၾကားမင္းတို႔ ကတိစကား ရွိခဲ့ၾကသည္။ မွန္၏။ ဘုရားပြင့္ေတာ္မူျပီးစ ေဗာဓိပင္ရင္းမွာ သီတင္းသံုးေတာ္မူစဥ္ ဗုဒၶစကၡဳ (ဘုရားမ်က္လံုး) ေတာ္ျဖင့္ ေလာကႀကီးကို ၾကည့္ေတာ္မူရာ ေနာင္ေသာအခါတြင္ အရွင္မဟာမဟိႏၵ ရဟန္းေတာ္သည္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) သို႔ ၾကြ၍ သာသနာျပဳမည္။ ထိုအခါ သီဟိုဠ္ကၽြန္း(သီရိလကၤာ) တြင္ သာသနာထြန္းလင္းမည္ဟု ျမင္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သိၾကားမင္းႀကီးကို အရွင္မဟာမဟိႏၵ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ)သို႔ သာသနာျပဳ ၾကြသည့္အခါ သင္လည္း မေထရ္၏ အေဖာ္အျဖစ္ျဖင့္ သာသနာကို ကူညီေစင့္ေရွာက္ပါ-ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူရာ သိၾကားမင္းႀကီးက ကူညီေစာင့္ေရွာက္ပါမည္-ဟု ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပါရာဇိကဏ္ အ႒ကထာ၊ ဗာဟိရ နိဒါနကထာ၌ ေတြ႔ရ၏။

ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ဘုရားျဖစ္ျပီး ၄၉-ရက္အၾကာတြင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္သည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျပီး ၄၉-ရက္အၾကာတြင္ ငါဘုရားကိုယ္တိုင္ ဆရာမကူ သယမၻဴဉာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္ခဲ့ေသာ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္ကား အလြန္နက္နဲ၏။ တပါးသူတို႔ သိႏိုင္ခဲ၏။ သတၱ၀ါမ်ားမွာလည္း အ၀ိဇၨာေမွာင္ထုေအာက္တြင္ ပညာအလင္းေရာင္ ေပ်ာက္ေနၾက၍ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ထူေျပာေနၾကသည့္ သတၱ၀ါက မ်ားေပသည္။ ငါေဟာသည့္ တရားကို ထိုသတၱ၀ါမ်ား နားလည္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္။ ယခု ေလာေလာဆယ္ တရားေဟာရန္ မျဖစ္ေသး-ဟု တရားေဟာမႈ၌ ေၾကာင့္ၾကမႈမျပဳဘဲ ေနေတာ္မူေလသည္။

ထိုအခါ သိၾကားမင္းသည္ သဟမၸတိျဗဟၼာႀကီးႏွင့္အတူ ျမတ္စြာဘုရားအထံေတာ္ေမွာက္သို႔ လာေရာက္ကာ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါမ်ားအား တရားေဟာၾကားေတာ္မူပါ။ အရွင္ဘုရားတို႔ အာဏာေတာ္ မတည္ခဲ့ပါလွ်င္ အာဏာေတာ္တည္ေအာင္ တပည့္ေတာ္မ်ား ကူညီပါမည္။ ရွင္ေတာ္ဘုရားကသာ ဓမၼစက္ကို လည္ေတာ္မူပါ။ အာဏာစက္အတြက္ တပည့္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ယူပါမည္ဘုရား-ဟု ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့ေၾကာင္း သီလကၡႏၶ၀ဂၢ အ႒ကထာ အမၺ႒သုတ္အဖြင့္၌ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

သိၾကားေဒ၀ါႏွင့္ သီဟိုဠ္၉သီရိလကၤာ သာသနာ
ဤသို႔ သာသနာေတာ္ကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ဟု ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ဘုရားရွင္ထံ ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့သည့္ အတိုင္း တတိယသဂၤါယနာ တင္အျပီး၌ အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ သားေတာ္ အရွင္မဟာမဟိႏၵ ရဟႏၲာမေထရ္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသို႔ သာသနာျပဳၾကြခါနီးတြင္ သိၾကားမင္းသည္ အရွင္မဟာမဟိႏၵ မေထရ္ထံ ေရာက္လာျပီး အရွင္ျမတ္ဘုရား-ဗုဒၶျမတ္စြာက ေနာင္ေသာအခါတြင္ မဟိႏၵမည္ေသာမေထရ္သည္ သီရိလကၤာသုိ႔ၾကြ၍ သာသနာျပဳလိမ့္မည္။ ထိုအခါ သင္သိၾကားလည္း သာသနာျပဳေဖာ္ျပဳဖက္အျဖစ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ပါ-ဟုမိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ရာ ဘုရားတပည့္ေတာ္ကလည္း ကူညီပါမည့္အေၾကာင္း တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္။ ယခု သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) တြင္ မုဋသိ၀မင္း နတ္ရြာစံျပီး ေဒ၀ါနံပိယတိႆမင္းျမတ္ နန္းစံခ်ိန္ျဖစ္၍ သာသနာျပဳသြားရန္ အခ်ိန္တန္ပါျပီ။ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) သို႔ ၾကြေတာ္မူပါ။ ဘုရားတပည့္ေတာ္ကလည္း ဘုရားရွင္ထံ ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ကူညီ၍ သာသနာျပဳပါမည္-ဟု ေလွ်ာက္ထားျပီး သီရိလကၤာ သာသနာ ထြန္းလင္းျဖာေအာင္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္ဟု ပါရာဇိကဏ္ အ႒ကထာ တတိယသဂႌတိကထာ၌ မိန္႔ဆိုထားေလသည္။

သာသနာႏွစ္ ၄၃၀-ျပည့္တြင္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) ၌ ၀ဋၬဂါမဏိမင္းႀကီး နန္းတက္သည္။ ထိုမင္း နန္းတက္ျပီး ငါးလအၾကာတြင္ စ႑ာလတိႆ သူပုန္ေဘးႀကီး ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ တိုင္းျပည္မျငိမ္မသက္ ျဖစ္လာသည္။ ထိုအေတာအတြင္း တကၽြန္းလံုး မိုးေခါင္၍ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးေသာကပ္ႀကီး ဆိုက္ေရာက္ လာျပန္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္လာမည္ကို သိၾကားမင္း ႀကိဳတင္သိ၍ မျဖစ္လာမီကပင္ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ဒီကၽြန္းမွာ မၾကာမီ လက္နက္ေဘးနဲ႔ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးတဲ့ေဘးႀကီးေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါမွာ အရွင္ဘုရားမ်ားဟာ ပစၥည္းေလးပါး အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ပရိယတၱိစာေပက်မ္းဂန္ေတြကို ေဆာင္ထားႏိုင္ ၾကမွာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အျခားေနရာသို႔ ၾကြျပီး က်န္းမာသက္ရွည္စြာ ပရိယတၱိကို အားထုတ္သင့္ၾကပါတယ္။ အခုပဲ တပည့္ေတာ္ ေဖာင္ႀကီးေပၚသို႔ ၾကြေတာ္မူပါ-ဟု ေလွ်ာက္ထားသတဲ့။

ထို႔ေနာက္ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (သီရိလကၤာ) ရွိ သံဃာေတာ္အားလံုးကို တျခားေဒသသို႔ ေဖာင္ႀကီးျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သီဟိုဠ္ကၽြန္း( သီရိလကၤာ) ၌ မလိုက္ပါလိုသည့္ ရဟန္းေတာ္ေျခာက္က်ိပ္မွ်သာ က်န္ခဲ့သည္။ ဤသို႔လည္း သိၾကားမင္းသာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေၾကာင္း အ႒ကထာမ်ား၌ မိန္႔ဆိုထား၏။

 ဘုရားလက္ထက္၌ သိၾကားမင္း သာသနာျပဳပံု
ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႔ အနီး ဂိဇၩကုဋ္ေတာင္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အဂၤတိုင္းႏွင့္ မဂဓတိုင္း တိုင္းသူတိုင္းသား အမ်ားစုတို႔သည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ မီးပူေဇာ္ပြဲႀကီးကို က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ လွည္းအစီး ၆၀-တိုက္ေလာက္ ထင္းပံုႀကီးကို ပထမတြင္ စုပံုၾက၏။ အခ်ိန္က်ေသာအခါ မီးရႈိ႔ၾက၏။ မီးေတာက္မီးလွ်ံတို႔ ထလာခ်ိန္၌ သူတို႔ ယူေဆာင္လာ ခဲ့ၾကသည့္ ေထာပတ္၊ ပ်ား၊ တင္လဲ စသည္တို႔ကို ထိုမီးပံုႀကီးထဲသို႔ ေလာင္းထည့္ၾက၏။ မဟာျဗဟၼာႀကီးအား ပူေဇာ္ပါကုန္၏-ဟုလည္း ႏႈတ္သံေပး၍ ဟစ္ေၾကြးၾက၏။ တႀကိမ္ေလာင္းထည့္ေသာ ေထာပတ္စေသာ လွဴဖြယ္သည္ အက်ိဳးတေထာင္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္၏ဟူ၍ စြဲလမ္းယူဆၾက၏။

ယခုတႀကိမ္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းကဲ့သို႔ပင္ မီးပူေဇာ္ပြဲႀကီးကို က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ ထိုအေၾကာင္းကုိ သိၾကားမင္းႀကီး သိရွိေသာအခါ သိၾကားမင္းႀကီးသည္ ထိုသူတို႔၏ အယူမွားကို ေခ်ခၽြတ္၍ အခ်ည္းႏွီးကုန္က်မည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဘုရားရွင္ သာသနာေတာ္ဘက္သို႔ ဦးလွည့္လာျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးရွိရွိကုန္ေစလိုေသာ စိတ္ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ မီးပူေဇာ္ပြဲႀကီး က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနၾကခိုက္ မဟာျဗဟၼာႀကီးေယာင္ေဆာင္၍ သူတို႔ထံသို႔လာ၏။ ညဥ့္အခါ လမင္းႀကီးထြက္လာခ်ိန္တြင္ လမင္းႀကီးႏွင့္အတူ လာဟန္ျပဳ၏။ ထို႔ေနာက္ လမင္းႀကီးမွ ခြဲထြက္ လာဟန္ျဖင့္ သူတို႔ထံသို႔ လာခဲ့၏။ သူတို႔၏ ထင္းပံုႀကီးထိပ္ အထက္ေကာင္းကင္၀ယ္ ရပ္ကာ ဒီပူေဇာ္ဖြယ္ေတြဟာ ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ-ဟု ေမးလိုက္၏။ အရွင္မဟာျဗဟၼာႀကီးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္၊ အလွဴခံေတာ္မူပါ-ဟု ၀မ္းပန္းတသာ ဟစ္ေအာ္ေျပာဆိုၾကသတဲ့။

ထိုအခါ မဟာျဗဟၼာႀကီးေယာင္ ေဆာင္လာသည့္ သိၾကားမင္းက-ကဲ ဒီလို ငါ့ကို ပူေဇာ္မယ္ဆိုရင္ ငါ့ေနာက္ကို ေခတၱလိုက္ခဲ့ၾက-ဟု ေျပာ၍ ပူေဇာ္မည့္သူ အားလံုးကို ဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ ဂိဇၩဂုဋ္ေတာင္သို႔ ေခၚလာခဲ့သည္။ ဘုရားရွင္ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္သို႔ ေရာက္ၾကသည့္အခါ သိၾကားမင္းသည္ ဘုရားရွင္ကို ရွိခိုး၍ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၊ ေကာင္းက်ိဳးကိုလိုလား၍ ေကာင္းမႈျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေပးလွဴပူေဇာ္ၾကသည့္ လူသားတို႔ အဖို႔ အဘယ္၌ ေပးလွဴပူေဇာ္ျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္ဖြ႔ံျဖိဳး မ်ားျမတ္ေသာအက်ိဳး ရွိပါသလဲဘုရား-ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက သီလ သမာဓိ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ေျဖာင့္မွန္ေသာ အက်င့္ရွိသည့္ အရိယာသံဃာေတာ္ ရွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ ထိုအရိယာသံဃာေတာ္ ရွစ္မ်ိဳး၌ ေပးလွဴပူေဇာ္ျခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလား၍ ေကာင္းမႈျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ေပးလွဴပူေဇာ္ၾကသည့္ လူသားတို႔အဖို႔ ႀကီးက်ယ္ဖြ႔ံ႔ျဖိဳး မ်ားျမတ္ေသာအက်ိဳး ရွိေပသည္-ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူရာ သိၾကားမင္းႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာၾကေသာ လူထုပရိသတ္ႀကီးသည္ တရားေတာ္ကို အလြန္ႏွစ္ျခိဳက္ သေဘာက်ၾက၍ ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအားသာ လွဴဖြယ္ ပူေဇာ္ဖြယ္မ်ားကို ေပးလွဴပူေဇာ္ၾကေလေတာ့၏။ ထိုအခါမွာစ၍ မီးပူေဇာ္မႈကို မျပဳလုပ္ၾကေတာ့ေခ်။

ဤသို႔ သိၾကားမင္းႀကီးသည္ ဟိႏၵဴျဗာဟၼဏဘာသာ၀င္ အခ်ိဳ႔တို႔ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ေအာင္ သာသနာျပဳခဲ့ ဖူးေၾကာင္းကို သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ ပါဠိေတာ္ သကၠသံယုတ္ ယဇမာနသုတ္၌ ေလ့လာေတြ႔ရွိရေပသည္။

ဘုရားရွင္ႏွင့္ အမၺ႒လုလင္
တခ်ိန္က ေပါကၡရသာတိ ပုဏၰားဆရာႀကီး၏ တပည့္ႀကီးတဦးျဖစ္သူ ေ၀ဒပါရဂူ၊ အမၺ႒လုလင္သည္ မိမိဆရာႀကီး၏ ေစခိုင္းခ်က္အရ ျမတ္စြာဘုရားအား ဘုရားစစ္ ဟုတ္-မဟုတ္ စံုစမ္းရန္ ဘုရားရွင္သီတင္းသံုး ေတာ္မူရာ ေကာသလတိုင္း ဣစၧာနဂၤလရြာႀကီးအနီးရွိ ဣစၧာနဂၤလေတာအုပ္သို႔ အျခားပုဏၰားလုလင္အေပါင္းႏွင့္ အတူ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဘုရားရွင္ထံေမွာက္ ေရာက္သည့္အခါ အမၺ႒လုလင္သည္ ဘုရားရွင္အား ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာျပီး ထိုင္ေနေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ မတ္တတ္ရပ္လ်က္၄င္း၊ ထိုင္လ်က္၄င္း အမွတ္တရ စကားကို အနည္းအပါး ေျပာၾကား၏။

ထိုအခါ ဘုရားရွင္က အမၺ႒-သင္သည္ ထိုင္လ်က္၊ ရပ္လ်က္ပင္ ထိုင္ေနသည့္ ငါဘုရားႏွင့္ စကားေျပာသကဲ့သို႔ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၾက ဆရာ့ဆရာျဖစ္ၾကသည့္ ပုဏၰားႀကီးမ်ားႏွင့္လဲ အဲဒီလိုပဲ စကားေျပာဆိုပါသေလာ-ဟု ေမးေတာ္မူလိုက္သည္။
ဒီလိုမေျပာပါ အရွင္ေဂါတမ၊ ဇာတ္နိမ့္ျဖစ္ၾက၊ မည္းညစ္ၾက၊ ျဗဟၼာရဲ႔ ေျခဖမိုးမွ ေပါက္ဖြားလာၾကတဲ့ ဦးျပည္းရဟန္းတို႔ႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါမွသာ ယခု အရွင္ေဂါတမႏွင့္ ေျပာသလိုပင္ ျဖစ္ပါတယ္-ဟု အမၺ႒က ေျပာဆိုသည္။

အမၺ႒ သင္ဟာ ဒီကိုလာရင္းကိစၥကိုသာ ႏွလံုးသြင္းပါ။ အို လုလင္တို႔၊ အမၺ႒ဟာ အၾကားအျမင္နည္းပါး၊ မယဥ္ေက်း မလိမၼာသူ ျဖစ္ေနလ်က္နဲ႔ သူ႔ကိုယ္သူ အၾကားအျမင္မ်ားသူ လိမၼာယဥ္ေက်းသူတို႔ မွတ္ထင္ေနတယ္။ ဒီလို ဖရုသ၀ါစာ စကားမ်ိဳးကို ေျပာဆိုတဲ့အတြက္ မလိမၼာ မယဥ္ေက်းသည္မွလြဲျပီး ဘာမွ် အေၾကာင္းမရွိ-ဟု ျမတ္စြာဘုရားက မိန္႔ၾကားလိုက္၏။

ထိုအခါ အမၺ႒သည္ ဆတ္ဆတ္ခါ နာသြားကာ-အရွင္ေဂါတမ၊ သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးသည္ ခက္ထန္ၾကမ္းထန္းတယ္။ သေဘာထားႏုၾကတယ္။ စကားလဲ မ်ားၾကတယ္။ ဇာတ္နိမ့္ေတြျဖစ္လ်က္နဲ႔ ပုဏၰားေတြကို မရိုေသၾက၊ အေလးမျပဳၾက၊ မပူေဇာ္ၾက၊ မတုပ္၀ပ္ၾက၊ ဇာတ္နိမ့္ျဖစ္တဲ့ သာကီ၀င္မင္းေတြရဲ႔ ဒီအျပဳအမူမ်ိဳးဟာ မသင့္ေတာ္လြန္းပါ-ဟု ဇာတ္နိမ့္စကားျဖင့္ ရႈတ္ခ်ေျပာဆိုသည္မွာ သံုးႀကိမ္တိုင္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ ဘုရားရွင္က-အမၺ႒ သင့္ရဲ႔ အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ေျပာစမ္းပါ-ဟု မိန္႔ေတာ္မူရာ အမၺ႒က အကၽြႏ္ု္သည္ ကဏွာယန အမ်ိဳးအႏြယ္ ျဖစ္ပါသည္-ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားက သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးသည္ ၾသကၠာကမင္းႀကီး၏ သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ားျဖစ္၍ အမ်ိဳးျမတ္ပုံႏွင့္ ကဏွာယနပုဏၰားမ်ိဳးသည္ ၾသကၠာကမင္းႀကီး၏ ဒိသာမည္ေသာ ကၽြန္မမွ ေမြးေသာ ကဏွအမည္ရွိသူ၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ အမ်ိဳးအႏြယ္မ်ားျဖစ္၍ ယုတ္ညံ႔ေၾကာင္းတို႔ကို အထင္အရွားျဖစ္ခ့ဲသည့္ အတိတ္လူ႔သမိုင္းအေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။

ထို႔ေနာက္ အမၺ႒လုလင္အား အမၺ႒-အေၾကာင္းယုတၱိရွိသည့္ ေမးခြန္းကို ငါေမးမည္။ သင္မေျဖခ်င္ေပမဲ့လဲ ေျဖရမယ္။ မေျဖဘဲေနလွ်င္ ဆိတ္ဆိတ္ေနလွ်င္ ဒီေနရာမွာပင္ သင့္ဦးေခါင္း ခုနစ္စိတ္ကြဲမည္။ အမၺ႒-အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ၾက၊ ဆရာ၊ ဆရာ့ဆရာေတြ ျဖစ္ၾကသည့္ ပုဏၰားမ်ား ေျပာဆိုသည္ကို သင္ဘယ္လိုၾကားဘူးသလဲ၊ ကဏွအႏြယ္၀င္မ်ားဟာ ဘယ္ကစျပီး ျဖစ္လာသလဲ။ ကဏွအႏြယ္၀င္မ်ားရဲ႔ ေရွးဦးေယာက်္ားကား ဘယ္သူလဲ-ဟု ေမးေတာ္မူရာ အမၺ႒မွာ မေျဖဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ေမးလည္း မတုန္မလႈပ္။ မေျဖဘဲ ငုတ္တုတ္ထိုင္ေန၏။

ထိုအခါ ဘုရားရွင္က အမၺ႒အား-အခုေျဖပါ။ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ငါဘုရားေမးပါလ်က္ မေျဖဘဲေနသူရဲ႔ ဦးေခါင္းဟာ အဲဒီေနရာမွာပဲ ခုနစ္စိတ္ကြဲမည္-ဟု မိန္႔ေတာ္မူစဥ္ သိၾကားမင္းသည္ ဘီလူးအသြင္ျဖင့္ ရဲရဲေလာင္ျငီး၊ မီးလွ်ံထေနေသာ ၀ရဇိန္လက္နက္ႀကီးကို စြဲကိုင္လ်က္ မေျဖဘဲေနလွ်င္ ဦးေခါင္းကို ခုနစ္စိတ္ခြဲမဲ့ဟန္ျဖင့္ အမၺ႒၏အေပၚ ေကာင္းကင္၌ ရပ္ေန၏။ ဘီလူးအသြင္ သိၾကားဘုရင္ကို ဘုရားႏွင့္အမၺ႒လုလင္တို႔ ႏွစ္ဦးသာ ျမင္ၾကရ၏။

ထိုအခါ အမၺ႒သည္ အလြန္ေၾကာက္ရြ႔ံထိတ္လန္႔ကာ ဘုရားရွင္အနီးတြင္ ကပ္ထိုင္လ်က္ ဘုရားရွင္ေမးေတာ္ မူသည့္ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္မိန္႔ၾကားေတာ္မူရန္ ေလွ်ာက္ထား၏။ ဘုရားရွင္က ျပန္လည္ေမးေတာ္မူရာ အမၺ႒က အရွင္ ေဂါတမ မိန္႔ေတာ္မူသည့္အတိုင္းပင္ အကၽြႏ္ုပ္ ၾကားဖူးပါ၏။
ကဏွအႏြယ္တို႔သည္ ထိုကၽြန္မ၏သား ကဏွမွစ၍ ျဖစ္ၾကပါ၏။ ထိုကၽြန္မ၏သားသည္ပင္ ကဏွအႏြယ္၀င္တို႔၏ ေရွးဦးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္-ဟုေလွ်ာက္ထားရွာရေပသည္။

ဤသို႔ သိၾကားမင္းသည္ ဘုရားရွင္အား မိမိ၀န္ခံကတိျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း အာဏာစက္ျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ သာသနာကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္သည္ကို သီလကၡႏၶ၀ဂၢ ပါဠိေတာ္ အမၺ႒သုတ္၌ ေလ့လာေတြ႔ရွိရေပသည္။

( ဓမၼာစရိယ ဦးေအးႏိုင္-ဘီေအ)
( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ခု ၾသဂုတ္လ)

Views: 437

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service