ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္တယ္ ဆို တာ

" ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္တယ္ ဆို တာ "

ရုပ္ နာမ္တို႔ရဲ႕ျဖစ္ပ်က္ကိုရႈရမယ္လို႔ ဆိုတဲ႔ေန ရာမွာ အစမွာပညတ္နဲ႔ စ ရတာျဖစ္ေပမဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာရုပ္နာမ္ပရမတ္ရဲ႕ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္ ေအာင္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။ပရမတ္ကို စစခ်င္းရႈ နိူင္ဖို႔ဆိုတာမလြယ္လွပါဘူး။ ပရမတ္ဆိုတာ တကယ္ရွိတဲ႔တရားျဖစ္ေပမဲ႔ မ်က္ေစ႔နဲ႔ျမင္ရတဲ႔ တရားေတာ႔မဟုတ္ပါဘူး။ သာမာန္မ်က္ေစ႔နဲ႔မ ျမင္ႏိုင္ဘဲဥာဏ္မ်က္ေစ႔ နဲ႔သာျမင္နိုင္ပါတယ္။တရားအားထုတ္ခါစ ျဖစ္ပ်က္ျမင္တယ္ ျဖစ္ ပ်က္သိတယ္ဆိုတာ ပညတ္ျဖင္႔သိျခင္းသာ ျဖစ္လို႔ ငါသိတာ ငါျမင္တာျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ျဖစ္ပ်က္ကိုအၾကိမ္ၾကိမ္အထပ္ထပ္ေတြ႕ေန သိေနတယ္ဆိုျပီး တရားမရဘူးျဖစ္ေနတာဟာ ျဖစ္ပ်က္ကိုေတြ႕တဲ႔သိတဲ႔ 'ငါ' ရွိေနျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါတယ္။ျဖစ္ပ်က္ကိုစိတ္ကသိတာဟာ မမွားပါဘူး။သိစရာရွိတာကိုစိတ္ကသာသိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ႔စိတ္သိစိတ္ျမင္ကို ငါသိ ငါျမင္တယ္လို႔နားလည္ေနပါတယ္။ဒီအျမင္ ဟာအခုမွျမင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ပုထုဇဥ္မ်ား သံသရာလဆန္းကထဲကအခုအခ်ိန္အထိျမင္ ေနတဲ႔အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္ျပီးပ်က္သြားတာကိုစိတ္ျဖင္႔အၾကိမ္ၾကိမ္သိ ျမင္လာတဲ႔အခါ မျမဲပါလား ဆိုတဲ႔အသိဥာဏ္ က အခ်ိန္တန္ရင္ဝင္လာပါမယ္။ပထမေတာ႔ အျမင္ခံရတဲ႔ဘာသာရပ္သာမျမဲဘူးလို႔သိေနတာျဖစ္ပါတယ္။အျမင္ခံရတဲ႔ဘာသာရပ္မျမဲ ဘူး လို႔သိေနေပမဲ႔ သိျမင္ေနတဲ႔သူျမဲေနပါ တယ္။ရွိေနပါတယ္။စိတ္သိကို ငါသိတယ္လို႔ ထင္ ေန တာျဖစ္ပါတယ္။ ထိတိုက္တဲ႔အခါ မွသာ သိစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းကိုငါသိတယ္ လို႔ထင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထိတိုက္မႈမရွိလို႔ဘာသိမႈမွမေပၚတဲ႔အခါမ်ိဳးဆို တာမရွိပါဘူး။အာရံုနဲ႔ဒြါရဆိုတာထိတိုက္ေန တာပါပဲ။မသိဘူးျဖစ္ေနတာဟာေမာဟျဖစ္ေနလို႔ပါ။တရားအားထုတ္မႈ သမ႓ာရင္႔လာတဲ႔အခါ တိုက္မိမွေပၚရျပီး မထိတိုက္မိရင္ဘာမွ်မေပၚ ပါလားလို႔သေဘာေပါက္ျပီး 'ငါ' ဆိုတာ အေခ်ာင္ဝင္လာတဲ႔အေကာင္ပဲ။ဘူးသီးသီးမွ အရီးေတာ္တာပါလား။ငါဆိုတာမရွိပါလားလို႔ ရိပ္မိလာပါမယ္။မရွိမွန္းသိလာပါမယ္။အဲဒီအခါ မွာ အရႈခံသာမက ရႈသိေနတဲ႔စိတ္ေရာ ငါရွိေန တယ္ဆိုတဲ႔အထင္ပါျဖစ္ပ်က္ထဲဝင္သြားျပီး အမ်ားေျပာၾကတဲ႔သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္တယ္ဆို တာကိုသေဘာေပါက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္သိျဖစ္ပ်က္ကို ငါသိျဖစ္ပ်က္ထင္ေနသမွ် ကာလပါတ္လံုး ငါမျပဳတ္ေသးတာမို႔ တရားသိ ျမင္တာမဟုတ္ေသးပါဘူး။စိတ္သိေရာ ငါသိထင္ ေနတာေတြပါျဖစ္ပ်က္ထဲဝင္သြား ပါမွ ရုပ္နာမ္ ျဖစ္ပ်က္မွ်သာပဲ ငါဆိုတာမရွိ ပါလားလို႔သ ေဘာေပါက္လာပါမယ္။ အဲဒီ 'ငါ' ေနရာမွာဥာဏ္ ကဝင္ေနရာယူလိုက္ ျခင္းကို သကၠာယဒိ႒ိ ျပဳတ္တယ္။တရားသိ ျမင္တယ္ လို႔ေျပာၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သကၠာရဒိ႒ိကို ငါလည္းမပယ္နိုင္
စိတ္နဲ႔လည္းမပယ္နိုင္ဘဲ ဥာဏ္ ကသာပယ္ နိုင္ပါတယ္။

သစၥာေလးပါးမွာ သမုဒယကိုပယ္တယ္ဆိုတာ
သားသမီး ဇနီးမယား စည္းစိမ္ဥစၥာ ရာထူး စတဲ႔ သမုဒယျဖစ္ေစတဲ႔အရာေတြကို ပယ္ခိုင္း ျခင္း စြန္႔ပစ္ခိုင္းျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။အဲဒီအရာ ေတြကို ငါ႔ဟာ လို႔ယူထားတဲ႔အယူကိုသာမမွန္ တဲ႔အတြက္ ပယ္နိုင္ရန္အားထုတ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ငါဆိုတာမရွိမွန္းသိျခင္းျဖင္႔ အစိုးတရ ပိုင္သူဆိုတာမရွိတဲ႔အျဖစ္ကိုသေဘာေပါက္ လိုက္တာနဲ႔ ငါဆိုတာပယ္ျပီးသားျဖစ္သြားပါ တယ္။

တရားအားထုတ္ၾကတဲ႔သူမ်ား ျဖစ္ပ်က္ျမင္ တယ္လို႔ေျပာၾကပါတယ္။ျမင္လည္းျမင္ၾကတာ ျဖစ္ပါမယ္။မိမိျမင္တာဟာ စိတ္ျမင္လား ငါျမင္လား ဥာဏ္ျမင္လားဆိုတာျပန္ဆန္းစစ္ ၾကည္႔ရပါ မယ္။သူမ်ားကျဖစ္ပ်က္ျမင္တယ္ လို႔မိမိကိုအဆံုးအျဖတ္လာေပးတာထက္မိမိ ဘာသာဆန္း စစ္ၾကည္႔တာက ပိုမွန္မယ္ထင္ ပါတယ္။ျပန္ေျပာျပလို႔ရေနရင္ ငါျမင္ သူျမင္ ျဖစ္ပ်က္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဥာဏ္ျမင္ျဖစ္ပ်က္က ေတာ႔ျပန္ေျပာျပလို႔ ဘယ္လိုမွ မလြယ္တာမို႔ နားလည္ေအာင္ ေျပာဖို႔ခက္ခဲတာမို႔ ျပန္ေျပာျပလိုၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ျဖစ္ပ်က္ရႈေနရမယ္ဆိုတဲ႔ မဟာသတိပ႒ာန္ တရားပါဠိေတာ္မ်ားကိုေသေသခ်ာခ်ာေလ႔လာ ၾကည္႔ရင္ ကာယ ေဝဒနာ စိတ္ ဓမၼအေပၚျဖစ္ ပ်က္ရႈ၍ေနရာ၏ ဆိုတဲ႔ပါဠိေတာ္အျပင္ အဘိဇၩာ ေဒါမနႆေပၚလာရင္ပယ္ေဖ်ာက္ ေနရမယ္ဆိုတဲ႔ပါဠိေတာ္လည္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ တရားအားထုတ္သူမ်ားအေနနဲ႔အဲဒီ အဘိဇၩာေဒါမနႆကိုပယ္ေဖ်ာက္ေနရာ၏ ဆိုတဲ႔သတိပ႒ာန္ပါဠိေတာ္ကိုအေျပာအဆိုအလြန္ နည္းပါး ပါတယ္။

အထူးသျဖင္႔ အဘိဇၩာေဒါမနႆကိုပယ္ေနရ မယ္ဆိုတာကိုတခ်ိဳ႕ေယာဂီမ်ားသိေတာင္သိ ၾကမယ္မထင္ပါဘူး။အေရးမၾကီးဘူး။မလိုဘူး ထင္လို႔မရွင္းျပၾကတာေၾကာင္႔မသိၾကတာျဖစ္ မယ္ထင္ပါတယ္။

စတင္အားထုတ္သူေတြအတြက္ အဘိဇၩာ ေဒါမနႆကိုအရင္ ပယ္တာနဲ႔စျပီး အားထုတ္ တာက ပိုျပီးသဘာဝက်တယ္လို႔ထင္မိပါ တယ္။ ျဖစ္ပ်က္ရႈေနနိုင္ရင္ အဘိဇၩာ ေဒါမနႆကို အလိုလိုပယ္ျပီးသားျဖစ္ ေနမယ္လို႔ယူဆျပီး ထည္႔မေျပာၾကတာလား လို႔စဥ္းစားစရာျဖစ္ ေနပါတယ္။

သမုဒယကိုပယ္ရမယ္လို႔ဓမၼစၾကာတရားေတာ္မွာေဖၚ ျပထားပါတယ္။သမုဒယ ဆိုတဲ႕ သံသရာကိုရွည္ ေစတဲ႔ ေလာဘတဏွာ ကို ပယ္ နိုင္မွသံသရာ ကလြတ္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ႏူးညံ႔သိမ္ ေမြ႕တဲ႔သမုဒယတဏွာကို ပယ္ဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ ရတယ္ဆိုတာကိုသိႏိုင္ဖို႔ အလြန္ၾကမ္းတမ္းျပီး သိလြယ္ ထင္လြယ္တဲ႔ အဘိဇၩာေဒါမနႆကို အရင္ပယ္နိုင္ဖို႔ အားထုတ္ျခင္းျဖင္႔ အစပ်ိဳးရ တာဟာ သဘာဝ က်တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

အဘိဇၩာေဒါမနႆဟာ အဆိုးတရားျဖစ္ပါ တယ္။အေကာင္းတရားေတြခ်ည္းဘဲမလုပ္နိုင္ မွီ အဆိုးတရားေတြကို နိုင္သေလာက္ပယ္ျခင္း ဟာ အေကာင္းတရားေတြအတြက္ လမ္းပြင္႔ သလို လမ္းဖြင္႔သလို ျဖစ္ေစပါတယ္။မေကာင္း တာပယ္ေနရင္အကုသိုလ္မျဖစ္ေတာ႔တဲ႔အ တြက္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေယာဂီအသစ္မ်ားအေနနဲ႔ ဘာမွန္းမသိေသး ဘဲ ျဖစ္ပ်က္ရႈပါလို႔လုပ္ခိုင္းေနရင္ ဘာကစ လုပ္ရမွန္းသိမယ္မထင္ပါဘူး။စိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနတဲ႔မိမိကိုယ္ထဲမွာ အဘိဇၩာေဒါမနႆ ဆိုတဲ႔စိတ္ဆိုးစိတ္မိုက္ႏွစ္ခုထဲကိုဘဲ ေပၚလာ ရင္းသိျပီးပယ္ျခင္းကိုအရင္အားထုတ္ေစျခင္း ျဖင္႔ သိျပီးပယ္ရတာကို တျဖည္းျဖည္းနား လည္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဘိဇၩာေဒါမနႆဆိုတာဒီေနရာမွာအာရံုကို ေရွ႕ရႈျပီး ေလာဘ ေဒါသ ျဖစ္တာကိုဆိုလိုပါ တယ္။ေလာဘ ေဒါသျဖစ္ရင္အလြန္ထင္ရွား တတ္တာမို႔အဲဒီႏွစ္ပါးကိုစျပီးပယ္ခိုင္းတာျဖစ္ ပါမယ္။သိျပီး ပယ္လိုက္ဖို႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ပယ္တယ္ဆိုတဲ႔စကားကို တရားသမားတိုင္း မၾကာမၾကာေျပာၾက ေလ႔ရွိပါတယ္။ စာထဲမွာလည္းေနရာေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ ရတတ္ပါတယ္။ပယ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုလုပ္ ရ တယ္ဆိုတာ သိမွပယ္ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ပယ္တယ္ဆိုတာ အဲဒီေပၚလာတဲ႔စိတ္ေနာက္ ကိုမလိုက္ဘဲေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သူ႕ကိုဆက္ ျပီးအေရာမဝင္ျခင္း လိုက္လိုက္ေလ်ာေလ်ာ မေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အစမွာေတာ႔ေပၚလာ တာကိုပညာနဲ႔မပယ္နိုင္ေသးတာမို႔ သညာသိနဲ႔ ပယ္ေနရပါမယ္။ေပၚလာတာကို သိလို႔သာ ပယ္နိုင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဘာေပၚလို႔ေပၚမွန္း မသိရင္ေတာ႔ ဘာပယ္ရမယ္မွန္းသိမွာမဟုတ္ ပါဘူး။ပုထုဇဥ္ဆိုတာဘာေပၚလို႔ေပၚမွန္းမသိ ၾကပါဘူး။အဲဒီလို ဘာေပၚလိုေပၚမွန္း ဘာမွန္း မသိတဲ႔အျဖစ္ကေန ဘာျဖစ္ေနတယ္ ဘာေပၚ ေနတယ္ဆိုတာသိဖို႔စတင္ျပီးၾကိဳးစားရတာပါ။

စ အားထုတ္ကာစမွာ အလြန္ထင္ရွားတဲ႔ သိ လြယ္တဲ႔အဲဒီ အဘိဇၩာေဒါမနႆတရားႏွစ္ပါး ကိုေပၚလာတိုင္းသိရင္းနဲ႔ အားထုတ္သက္ၾကာ လာလို႔ တိုးတက္ရင္႔က်က္လာတဲ႔အခါမွာ သိ ပယ္ပယ္တဲ႔သဘာဝကို တျဖည္းျဖည္းပိုပိုျပီး သေဘာေပါက္နားလည္လာပါလိမ္႔မယ္။ အဲဒီအခါမွာ သိလို႔ပယ္ရာကေန သိလိုက္တာ နဲ႔ပယ္ျပီးသားလိုျဖစ္သြားတာကိုလည္း ျမင္လာ နားလည္လာပါလိမ္႔မယ္။

အဲဒီလိုေပၚလာတာကိုသိလို႔ ပယ္လိုက္တာနဲ႔ ေပ်ာက္သြားတာကိုသိရာကတဆင္႔…… ျဖစ္လာတာကိုသိလိုက္တာနဲ႔ေပ်ာက္သြား ပ်က္သြားပါလားဆိုတာကိုသေဘာေပါက္သြား ျပီး သတိပ႒ာန္ေလးပါးအေပၚျဖစ္ပ်က္ရႈ၍ေန ရာ၏ လို႔ဆိုတာကို အားထုတ္တတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ႔မွ ျဖစ္ျပီးပ်က္ကုန္တာအမွန္ျဖစ္လို႔ ဘာမွစြဲမက္ကိုင္တြယ္ထားစရာမရွိတဲ႔အျဖစ္ကို သိလာပါလိမ္႔မယ္။အဲဒီေလာက္အဆင္႔နဲ႔သိတဲ႔ သူဆိုရင္ေတာင္ အကုသိုလ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားပါး လ်ားေနေအာင္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ပယ္ထားႏိုင္ပါျပီ။ ပယ္ထားနိုင္သေလာက္ အကုသိုလ္ေတြ ျဖစ္ခြင္႔မရတာမို႔ အေျခအေန တစ္ခုအထိ ေတာ႔ျငိမ္းေအးလို႔ေနပါျပီ။

အာရံုတစ္ခုကိုသမထနည္းနဲ႔စူးစိုက္ထားနိုင္ရင္ လည္း အျခားဘာကိုမွ အဝင္မခံတဲ႔အတြက္ ေအးခ်မ္းေနတတ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ႔အျခားအာရံု တစ္ခုဝင္လာရင္ေတာ႔ အဲဒီေအးခ်မ္းေနတာ ပ်က္သြားတတ္ပါတယ္။ေအးခ်မ္းႏိုင္ေအာင္ အာရံုတစ္ခုခုမွာ တည္ထားနိုင္သမွ် ေအးခ်မ္း ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ေၾကာင္႔ၾကစိုက္ရတဲ႔သခၤါရ သေဘာပါေနပါတယ္။အဲဒီေအးခ်မ္းေနမႈမ ေပ်ာက္ရေအာင္ ေၾကာင္႔ၾကစိုက္ေနရတဲ႔အမႈ ကိုဆက္လုပ္ေနရပါတယ္။ ေၾကာင္႔ၾကစိုက္ျပီး မစူးစိုက္နိုင္ေတာ႔ဘူးဆိုရင္ တျခားအေနွာက္ အယွက္ေတြဝင္လာတဲ႔အခါ စူးစုိက္မႈ ပ်က္ သြားတာနဲ႔ေအးခ်မ္းမႈေတြပ်က္သြားတတ္ပါ တယ္။ပူေနတာကိူမပူေအာင္ ေအးေအာင္ ေရခဲတင္ေပးေနတာမ်ိဳးျဖစ္ပါ တယ္။

ပယ္တယ္ဆိုတာစူးစိုက္ထားတာနဲ႔တျခားစီျဖစ္ ပါတယ္။ေပေနတာကိုေရေဆးလိုက္တဲ႔အခါ ခ်က္ခ်င္းသန္႔စင္သြားသလိုပါပဲ။မူလအေျခ အေနအေပၚမွာ တစ္ခုခုျဖစ္ေပၚလာလို႔ ဖယ္ လိုက္ ပယ္လိုက္တဲ႔အခါမွာ ေစာေစာကေပၚ လာတာမရွိေတာ႔လို႔ ကင္းသြားလို႔ လြတ္သြား လို႔ မပူရေတာ႔တဲ႔အတြက္ ျငိမ္းေအးသြားပါ တယ္။

ဝိပႆနာမွာေတာ႔ မေနာဒုစရိုက္တစ္ခုျဖစ္ လာတာကိုသိျပိီးပယ္လိုက္မယ္။ေနာက္တစ္ခု ထပ္ေပၚလာရင္လည္းထပ္သိျပီးထပ္ပယ္ပါ မယ္။အဲဒီလို႔သိရင္းပယ္ရင္းနဲ႔ရင္႔က်က္လာတဲ႔ အခါပယ္လိုက္တိုင္းျငိမ္းေအးသလိုျဖစ္သြား တာကိုလည္းသတိျပဳမိလာပါလိမ္႔မယ္။

သမထမွာအေႏွာက္အယွက္အဝင္မခံတဲ႔အ တြက္ေနရတာခ်မ္းသာေနလို႔ေအးခ်မ္းေန တယ္လို႔ဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဝိပႆနာမွာေတာ႔ ေပၚလာတဲ႔ ရွိလာတဲ႔အရာ ေပ်ာက္သြားလို႔ မရွိေတာ႔လို႔ ျငိမ္းသြားလို႔ တစ္ ခဏတိုင္း တစ္ခဏတိုင္းျငိမ္းေအးေနတယ္ လို႔ေျပာရပါမယ္။

သမထမွာ ခ်မ္းသာတာဟာခံစားမႈသေဘာပါ ေနပါတယ္။ဝိပႆနာမွာက်ေတာ႔ျငိမ္းေအးမႈ သက္သက္ပါပဲ။ခံစားေနရလို႔ေအးခ်မ္းတယ္ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာနဲ႔ ကုန္သြားလို႔ ပ်က္သြား လို႔ ပူစရာေတြဘာမွရွိမေနေတာ႔လို႔ ေၾကာင္႔ ၾကစရာမရွိေတာ႔လို႔ျငိမ္းခ်မ္းတာ ျငိမ္းေအးတာ မတူပါဘူး။

တရားအားထုတ္တဲ႔အခါ အဘိဇၩာေဒါမနႆ ကိုေပၚလာတိုင္းပယ္နိုင္လာရင္ မပယ္နိုင္ခဲ႔ တံုးက ေပၚလာသမွ်ေနာက္ကို အေတာမ သတ္လိုက္ခဲ႔ရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးခံစားခဲ႔ရတဲ႔ပူေလာင္ မႈေတြကို အခု ပယ္နိုင္လို႔တစ္ခဏတာျငိမ္း ေအးေနမႈေလးနဲ႔ ႏိႈင္ယွဥ္ၾကည္႔မိရင္း ျငိမ္းေအးတဲ႔သဘာဝကို ပိုျပီးသေဘာေပါက္ လာမွာျဖစ္ပါတယ္။သေဘာေပါက္ေအာင္ ထိုင္ ျပီးစဥ္းစားလို႔ရတဲ႔သဘာဝမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ေပၚလာတာကိုသိျပီးပယ္ေနရင္း တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ မွာ သူ႕ဘာသာသူသေဘာေပါက္လာမွာျဖစ္ ပါတယ္။

သတိပ႒ာန္တရားေတာ္ကိုဘုရားရွင္ေဟာ ၾကားထားျခင္းဟာ လိုအပ္လို႔သာေဟာၾကား ခဲ႔တာမို႔ တရားအားထုတ္ရာမွာ ခ်န္မထားၾကဖို႔ ေက်ာ္မတက္ၾကဖို႔ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားၾကဖို႔ အၾကံျပဳလိုက္ရပါတယ္။

ေမာင္ကံထူး
(အပၸမာဒ ဓမၼရသမဂၢဇင္း-ေဆာင္းပါးမွကူးယူ ေဖၚျပပါသည္)

Views: 195

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service