ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဘ၀ခရီး၀ယ္ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္လမ္း

ဘ၀ခရီး၀ယ္ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္လမ္း


ဗုဒၶဘာသာက ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို အေၿခခံထားပါတယ္၊ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတဲ့အ
က်ိဳး ခံရပါတယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတဲ့အက်ိဳး ခံစားရပါတယ္။ ကိုယ္လုပ္မွ ကိုယ္ရပါတယ္။


ဗုဒၶဘာသာ တရားက “ မ ” တာတို႔၊ ကယ္တင္တာတို႔၊ အျပစ္မွ ကင္းလြတ္တာမ်ိဳး မရွိပါ။ အရာရာဟာ ကိုယ့္အေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေကသမုတၱိရြာက ရြာသူ၊ ရြာသားေတြကို လက္ေတြ႕က်က် ကိုယ္ပိုင္ဉာဏ္ အသံုးခ်တတ္ဖို႔ ေကသမုတၱိသုတၱန္ကို ေဟာျပေတာ္မူပါတယ္။


ျမတ္စြာဘုရားက အဲဒီလို သံသယျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ဒီအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ သံုးသတ္ပါ တဲ့..
(၁) မာ အနဳႆေ၀န= = အမွန္တရားကို ရွာတဲ့အခါမွာ တဆင့္စကားေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့
မရွာနဲ႔။ ဟိုလူေျပာတာ ဒီလူေျပာတာ ဆိုတဲ့ တဆင့္ၾကားစကား(ေကာလဟာသ) ေတြ အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ အမွန္တရားကို မရွာနဲ႔။ တဆင့္ ၾကားစကားဆိုတာ မွန္တာလည္း ရွိတယ္။ မွားတာလည္းရွိတယ္။ မေသခ်ာဘူး။


(၂) မာ ပရမၸရာယ= = အစဥ္အလာ က်င့္သံုးလာတဲ့ အခ်က္ အစဥ္အလာ ယံုၾကည္လာတဲ့ အ
ခ်က္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီးေတာ့လည္း အမွန္တရားကို မရွာနဲ႔။ ဓေလ့၊ အစဥ္အလာ က်င့္သံုးလာတဲ့
လက္ခံလာတဲ့ အခ်က္ဟာ မွန္တာလည္း ရွိတယ္။ မွားတာလည္း ရွိတယ္။ ေသခ်ာေပါက္ အမွန္လို႔
ခ်ည္း မေျပာႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒါနဲ႔ အမွားအမွန္ကို မရွာနဲ႔။


(၃) မာ ဣတိကိရာယ= = တစ္ဦးတစ္ေယာက္က လာၿပီး ဒါက ဒီလိုပါလို႔ ဆိုၿပီး တင္ျပခ်က္ကို
အေျခခံၿပီးေတာ့လည္း အမွန္တရားကို ဆံုးျဖတ္လို႔ မရပါ။ သူေျပာတဲ့ အစီရင္ခံစာဟာ မွန္ရင္လည္းမွန္မယ္။ မွားရင္လည္း မွားမယ္။ မေသခ်ာဘူး။


(၄) မာ ပိဋကသမၸဒါေနန= = ကိုယ္သင္ထားတဲ့ စာေပနဲ႔ ကိုက္ညီတယ္ ဆိုရံုနဲ႔လည္း မွန္တယ္
လို႔ မဆံုးျဖတ္နဲ႔။ စာအုပ္ထဲမွာ ဒီလို ေရးထားတယ္ဆိုတာနဲ႔ လည္း အမွန္တရားကို မဆံုးျဖတ္နဲ႔။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုရင္ စာအုပ္ထဲမွာ ေရးထားတယ္ ဆိုေပမယ့္ မွားရင္လည္းမွားမယ္။ မွန္ရင္လည္း မွန္မွာပါ။ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ ကိုယ့္အယူ၀ါဒေတြ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ ေရာၿပီး ေရးထားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက အမွန္တရားကို စာအုပ္စာေပ မ်ိဳးနဲ႔ ရွာလို႔ မရဘူး။


(၅) မာ တကၠေဟတု= = ေလာကမွာ အမွန္တရားကို က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တဲ့နည္း နဲ႔လည္း
အမွန္တရားကို ရွာလို႔ မရပါ။ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္တဲ့နည္းနဲ႔ ရွာရင္ မွန္ဖို႔၊ မမွန္ဖို႔ မေသခ်ာဘူး။


(၆) မာနယေဟတု = = အက်ိဳးကိုၾကည့္ၿပီး အေၾကာင္းကို ေဖၚထုတ္တဲ့နည္း၊ အေၾကာင္းကို
ၾကည့္ၿပီး အက်ိဳးကို ေဖၚထုတ္ေသာနည္း (အႏုမာန) မွန္းဆသည့္နည္းျဖင့္ အမွန္တရားကို ရွာတဲ့အခါမွာ လံုေလာက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မေပးႏိုင္ဘူး။ ျမတ္စြာဘုရားက ေလာကမွာ အမွန္တရားဆိုၿပီး လူေတြ လက္ခံေနၾကတာဟာ အေၾကာင္းအက်ိဳးအေပၚ အေျချပဳေနတယ္ တဲ့။


(၇) မာ အာကာရပရိ၀ိတေကၠန= = အေျခအေန အရပ္ရပ္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ေသာနည္း၊ အ
ေၾကာင္းတရား ရွာတဲ့နည္း အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားေတြးေတာျခင္းနဲ႔ လည္း အမွန္တရားကို ရွာလို႔ မရဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာတဲ့အရာ မဟုတ္ဘူး။


(၈) မာ ဒိဌိနိဇၩနကၡ ႏၱိယာ = = ကိုယ့္အႀကိဳက္နဲ႔ ကိုက္ညီတယ္ ဆိုတာနဲ႔လည္း အမွန္တရားကို
မရွာနဲ႔။ ကိုယ္ကအမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြးေခၚၿပီးေတာ့ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ ယူထားတဲ့ အယူ၀ါဒနဲ႔ ကိုက္ညီလို႔ရွိ
ရင္ လက္ခံၾကတယ္။ ကိုယ့္အျမင္ေလးနဲ႔ မွန္လို႔ ရွိရင္လည္း အမွန္တရားလို႔ လက္ခံၾကတယ္။ အဲဒီနည္းဟာလည္းပဲ စိတ္ခ်ရတဲ့ အရာတစ္ခု မဟုတ္ဘူး။


(၉) မာ ဘဗၺရုပတာယ = = မွတ္သားထိုက္တဲ့အရာ ဆိုရံုနဲ႔လည္း အမွန္တရားကို မရွာနဲ႔။ လူေတြက အမွန္တရားကို ရွာတဲ့အခါမွာ ဒါေလးကေတာ့ မွတ္ထိုက္တယ္၊ ဟုတ္တယ္၊ ယုတၳိရွိတယ္
ဆိုတာေလးနဲ႔ အမွန္တရားကို လက္ခံၾကတယ္။ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီး မစဥ္းစားဘူး၊ ဒါေၾကာင့္မေသခ်ာဘူး။


(၁၀) မာ သမေဏာ ေနာဂရု= = ဒို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ ဆရာပဲ၊ ဆရာ့စကား ေလးစားထိုက္တယ္ ဆို
တာနဲ႔လည္း အမွန္တရားကို မရွာနဲ႔။ ျမတ္စြာဘုရားက...ဒီပုဂၢိဳလ္ႀကီးကေတာ့ ဒို႔ရဲ႕ ဆရာႀကီးပဲ သူေျပာတာေတြ မွန္ရမယ္လို႔ ဒီလိုလည္း မဆံုးျဖတ္လိုက္နဲ႔။ ဒီ (၁၀) ခ်က္ဟာ အမွန္တရားကို ဆံုးျဖတ္တဲ့ အခါမွာ အားကိုးယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ မဟုတ္ဘူး။


ဒါျဖင့္ အမွန္နဲ႔ အမွားကို ဆံုးျဖတ္တဲ့အခါမွာ အားကိုးယံုၾကည္ေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းဆိုတာ
ဘာလဲ။ ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔သိတဲ့ အသိဉာဏ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္တိုင္သိေအာင္လုပ္၊ ကိုယ္တိုင္သိတဲ့ အခ်က္ဟာ အေသခ်ာဆံုးပဲ။


ဒါေၾကာင့္မို႔ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔တေတြ ကလည္း ျမတ္စြာဘုရား ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ကိုယ္စီကိုယ္ငွ မ်က္ေမွာက္ျပဳ
ႏိုင္ ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။ ။


{ ၁၃၆၉ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလဆန္း ၁၁ ရက္ေန႔၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ ၀ံသ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “ ဘ၀ခရီး၀ယ္ ေရြးခ်ယ္ရမယ့္လမ္း ” တရားေတာ္မွ ေကာက္ႏုတ္
ေရးသားပါသည္။ }


“ဆုေတာင္းပတၱနာ”
ဓမၼဒါန၊ ဤပုညေၾကာင့္၊
ဘ၀သံသရာ၊ ေနာင္ျဖစ္ရာ၌၊
ပညာထူးခၽြန္၊ ျမင့္ကဲလြန္လ်က္၊
အမြန္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺဴတာကို၊
လ်င္စြာရေစ၊ ေတာင္းဆုေျခြသည္၊
မေသြျပည့္၀ပါေစေသာ္။ ။

ေရးသားသူ- ဦးသိန္းေ၀

Views: 111

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service