ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သံသရာခရီးသြား အမွားမလုပ္မိေစနွင့္

သံသရာခရီးသြား အမွားမလုပ္မိေစနွင့္ 


ဘဝၿပီး တစ္ဘဝ ထမ္းေဆာင္ေနၾကရမွာပါ။ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ အမွားအယြင္းေတြ မ်ားခဲ႔သေလာက္ ျပန္လည္
ေပးဆပ္ရသလို အမွားအယြင္းကင္းခဲ႔သေလာက္ ေကာင္းက်ိဳးေတြလည္းခံစားရမွာပါပဲ။

႔သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ ေနထိုင္ၾကရင္း အသိဥာဏ္ ရွိေနေပမဲ႔ ဘာေၾကာင့္ အမွားမွားအယြင္းယြင္းေတြ လုပ္ၾကရတာလဲ
ဆိုေတာ႔ မသိမႈ အဝိဇၨာေၾကာင့္ရယ္နဲ႔ သိပါေသာ္လည္း ေလာဘ ေဒါသ မနာလို ဝန္တို ဣႆာ မေစၧရိယေတြ ဝင္လာတဲ႔
အခါ သတိမထားမိဘဲ သတိနဲ႔ မထိန္းပဲ စိတ္အာရံု ေစခိုင္းရာေနာက္ ကိုယ္ပါ နႈတ္ပါခဲ႔ၾကလို႔ပါပဲ။

ဝင္လာသမွ် ႀကံဳလာသမွ် ၾကးရသမွ် ျမင္ရသမွ် အာရံုေတြေပၚမွာ သတိေလးထားၿပီး မထိန္းရင္ ေဒါသၿဖစ္ၿပီးေနာက္
ေဒါသထပ္ျဖစ္တယ္။ ေလာဘျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေလာဘပဲထပ္ျဖစ္တယ္။ ဣႆာ မေစၧရိယ ဝင္လာၿပီးလည္း မရပ္တန္႔နိုင္ပဲ
ထပ္ၿပီးေတာ႔သာ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီစိတ္ေတြ ျဖစ္လာလို႔ ကိုယ့္မွာ ေအးခ်မ္းမႈ မရွိေတာ႔တာလည္း မျမင္နိုင္ေတာ႔ဘူး။ ရုပ္
ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေနတာလည္း သတိမထားနိုင္ေတာ႔ဘူး။

အာရံုေတြေပၚမွာ လိုက္ခံစားေနရင္ ေကာင္းတာမရွိဘူး ဆိုတဲ႔သတိေလးကပ္ထားလိုက္ရင္ ေဒါသျဖစ္စရာလို႔ သတ္မွတ္
ထားေပမဲ႔ ရုတ္တရက္ေလးသာ ျဖစ္သြားတယ္။ ျဖစ္ၿပီလို႔ သိလိုက္တာနဲ႔ ေဒါသရဲ႕ အျပစ္ကို ဆင္ျခင္ၿပီးသားျဖစ္လို႔
ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေဒါသမလာေတာ႔ဘူး။ ေဒါသမျဖစ္ရင္ ကိုယ့္စိတ္ကေလး ၿငိမ္းခ်မ္းေနေတာ႔ ကိုယ္ပဲ ေအးခ်မ္းတဲ႔အရသာ
ခံစားရတာပဲ။ ဒါဆို ေရွ႕ဆက္ၿပီး အမွားအယြင္းေတြ မလုပ္မိေတာ႔ရင္ သံသရာခရီးသြားတဲ႔အခါ ေကာင္းတာေလးေတြပဲ ရိကၡာထုတ္သြားေတာ႔ ခရီးေျဖာင့္တာေပါ႔။

ေဒါသအာရံုကို အလိုလိုက္မိလို႔ သံသရာခရီးသြားမွားခဲ႔သူကေတာ႔ " ရွင္စကၡဳပါလ " ပါပဲ။ ေဆးဆရာဘဝမွာ မ်က္စိေရာဂါကု
ေပးရင္း ေဆးဖိုးမေပးခ်င္လို႔ မလိမ့္တပတ္လုပ္သူကို ေဒါသျဖစ္ၿပီး ပညာျပတဲ႔အေနနဲ႔ မ်က္စိျပန္ကန္းသြားေအာင္လုပ္ခဲ႔လို႔
ေနာက္ဆံုးဘဝ ရဟႏၲာျဖစ္မဲ႔ဘဝမွာ ရဟႏၲာျဖစ္တဲ႔ေန႔မွာပဲ မ်က္စိကြယ္သြားခဲ႔ရတယ္။

ဣႆာ မေစၦရကို မထိန္းနိုင္ပဲ စိတ္ရွိတိုင္း ရဟႏၲာကို နႈတ္နဲ႔ဆဲေရးတိုင္းထြာခိုင္းနိႈင္းခဲ႔တဲ႔ " ဇမၺဳကမေထရ္" ဟာလည္း
ေနာက္ဆံုးဘဝ ရဟႏၲာ မျဖစ္ခင္ေလးအထိ ကိုယ္တံုးလံုးေနရင္း လူ႔မစင္စားၿပီး နွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ေနထိုင္ခဲ႔ရတယ္။

မသိမႈေၾကာင့္ လုပ္ခဲ႔တဲ႔အမွားကို ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ ဖံုးကြယ္ခ်င္ေဇာနဲ႔ အမွွားတစ္ခုကို လုပ္ခဲ႔မိတာက " သာမာဝတီ "
မိဖုရားပါ။ ဘဝတစ္ခုက ရွင္ဘုရင္ရဲ႕ မိဖုရားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီးအေဖာ္ငါးရာနဲ႔ ျမစ္ဆိပ္မွာ ေရခ်ိဳးဆင္းရင္း ျပန္တက္လာၾကၿပီး
ခ်မ္းလို႔ မီးဖိုလံႈတဲ႔ ခ်ံဳပုတ္ထဲမွာ နိေရာဓသမာပတ္ ဝင္စားေနတာ မသိခဲ႔ၾကဘူး။ မီးေလာင္ၿပီး ကုန္ေတာ႔မွ ရဟန္းတစ္ပါးထိုင္
ေနတာကို ေတြ႔ေတာ႔ ဘုရင္သိသြားမွာ ေၾကာက္စိတ္နဲ႔ မီးထပ္ပံုၿပီးရိႈ႕ၿပီး အစေဖ်ာက္ၾကတယ္။ မသိလို႔ လုပ္တာက အျပစ္
မျဖစ္ေသးပဲ မိမိကို ဘုရင္ အမ်က္ရွမွာ ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ထပ္လုပ္လိုက္တဲ႔ စိတ္က အမွားျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီအမွား
ေၾကာင့္ သမာဝတီ ဘဝမွာ ေမာင္းမငါးရာနဲ႔အတူ နန္းေတာ္မွာ မီးရိႈ႕အသတ္ခံခဲ႔ရတယ္။

ဒါေတြကေတာ႔ သံသရာ ခရီးသြားရင္း သတိမထားတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ အမွားေတြ လုပ္ခဲ႔မိၾကေသာ ထင္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုပဲ ေလာကႀကီးမွာ ေနထိုင္ရင္း စိတ္ေနာက္ကိုယ္ပါ အမွားေတြ လုပ္ခဲ႔သူေတြ ရွိၾကသလို အမွားေတြ ကို မွားမွန္းသိၿပီး
မေကာင္းတာ မလုပ္ဘူးလို႔ သတိထားေနထိုင္တတ္သူမ်ားလည္း ရွိၾကပါတယ္။

မေကာင္းတာကို မေကာင္းမွန္းလည္းသိတယ္။ သိတဲ႔အေလ်ာက္လည္း သတိကပ္ေနတဲ႔သူမ်ားဟာ သံသရာအတြက္ ရိကၡာ
ေကာင္းေလးေတြ စုေဆာင္းထားသူေပါ႔။

မေကာင္းတာဘာလည္း ဆိုတာလည္း မခြဲျခားနိုင္ဘူး။သိေအာင္လည္း မႀကိဳးစားဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ဒီဘဝ
ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက်ပဲ ဆိုတဲ႔ သူမ်ားဟာ ဘဝေဟာင္းက ရလာတဲ႔ ရိကၡာထုပ္ကို ေျပာင္စင္ေအာင္ စားပစ္သူျဖစ္ၿပီး သံသရာ
ရိကၡာထုတ္ မထုတ္ရေသးသူေပါ႔။

မေကာင္းတာဘာလဲဆိုတာလည္း သိေအာင္ႀကိဳးစားရင္း ေရွာင္နိုင္သေလာက္ ေရွာင္မယ္။ ေကာင္းတာေလးေတြပဲ ျဖစ္အာင္
ႀကိဳးစားေနထိုင္ရမယ္လို႔ ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ေနသူကေတာ႔ သံသရာအတြက္ ရိကၡာထုတ္ ေကာင္းေကာင္းေလး ရေအာင္
ျပင္ဆင္ေနသူလို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ၏ သံသရာခရီးသြား အမွားမလုပ္မိေစနွင့္ တရားေတာ္ကို ကိုးကား၍
ေရးသားထားပါသည္။


သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး ကိုယ္ စိတ္နွစ္ျဖာ ေဘးရန္ကြာ ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္ -

Aye ThiDa

Views: 180

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service