ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

လူေတာ္ လူေကာင္း

လူေတာ္ လူေကာင္း

 “ေတာ္” တယ္္ဆိုတာ ပညာအရည္အခ်င္းကိုေျပာတာ၊ “ေကာင္း” တယ္ဆိုတာ အက်င့္စာရိတၱပိုင္း ဆိုင္ရာေကာင္းတာကို ေျပာတာ၊ လူေတြက လူတစ္ေယာက္ကို “လူေတာ္” လို႔ေျပာတာ သူ႔ရဲ႕ပညာအရည္အခ်င္းကို ရည္ညႊန္းၿပီးေျပာတာ၊ “လူေကာင္း” လို႔ ေျပာတာက်ေတာ့ အက်င့္စာရိတၱပိုင္းကို ရည္ညႊန္းတာ၊ပညာလည္းေတာ္တယ္၊ ကိုယ္က်င့္တရား လည္း ေကာင္းတယ္ေပါ့။

သို႔ေသာ္လူေတြထဲမွာ ပညာေတာ္တယ္၊ ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းဘူး၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္း တယ္၊ ပညာမေတာ္ ဘူးဆို သူေတြလည္းရွိႏိုင္တယ္၊ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းတယ္၊ ပညာ မေတာ္ဘူး၊ ပညာေတာ္တယ္၊ ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းဘူးဆိုရင္တစ္ျခမ္းပဲ့ေနတယ္၊ မျပည့္စံုဘူး။

♣ အရည္အခ်င္း(၂) ရပ္ ♣

အဲဒီေတာ့ ဒီ (၂) ခုဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ရွိရမယ့္အရည္အခ်င္း ျဖစ္တယ္၊ ဒီ (၂)ခုေအာက္ ေလ်ာ့လို႔မျဖစ္ဘူး၊ သို႔ေသာ္ မျဖစ္မေနတစ္ခုကိုသာေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ေရြးရမွာျဖစ္တယ္၊ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းဖို႔ကပိုၿပီးအဓိကက်တယ္၊ “သီလေမ၀ သုတာ ေသေယ်ာ”တဲ့၊ ကိုယ္က်င့္သီလက အၾကားအျမင္ပညာထက္ ပိုၿပီးခ်ီးမြမ္း ထိုက္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။

သို႔ေသာ္ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေသာ္လည္း အသိပညာနည္းပါးသူဟာ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းသိပ္မရွိဘူး။ပညာအရည္အခ်င္းက ေတာ္ပါရဲ႕၊ ကိုယ္က်င့္တရားက မေကာင္းဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကအႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာတတ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သီလႏွင့္ ပညာလို႔ဆိုတဲ့ ဒီအရည္အေသြး(၂)မ်ိဳး လုံးရွိရမယ္။ ဒီအရည္အေသြး (၂) မ်ိဳးလံုး ရွိတယ္ဆိုရင္ အလြန္တန္ဖိုးရွိတဲ့လူျဖစ္တာေပါ့။

ဒီအရည္အေသြး(၂)ခုထဲမွာ တစ္ခုမွ ေလွ်ာ့ပစ္လို႔မရဘူး၊ သီလရွိမွ ပညာရွိႏိုင္တယ္၊ ပညာရွိမွ သီလရွိႏိုင္တယ္၊ သီလပရိေဓာတာ ပညာ-ပညာကိုသီလနဲ႔ေဆးေၾကာရတယ္၊ ပညာပရိေဓာတံ သီလံ-သီလကိုပညာနဲ႔ ေဆးေၾကာရတယ္။

ေအး သူေတာ္ေကာင္းဆိုတာကိုယ္က်င့္တရားလို႔ေခၚတဲ့ သီလလည္းေကာင္းတယ္၊ ပညာလည္း ေတာ္တယ္ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးပဲ၊သို႔ေသာ္ အဆင့္အျမင့္ဆံုးသူေတာ္ေကာင္းဆိုတာကေတာ့ ဘုရား ရဟႏၲာသာ ျဖစ္တယ္။

အေျခခံအားျဖင့္သီလနဲ႔ပညာရွိသူကို သူေတာ္ေကာင္းလို႔ေျပာရတယ္၊ ဒီေနရာမွာ သီလဆိုတာ သုစရိုက္တရား (၁၀)ပါးကို က်င့္သံုးျခင္းပဲ၊ သုစရိုက္တရား က်င့္သံုးတဲ့သူကို လူေကာင္းလို႔ ေျပာရမယ္၊ ကံကံ၏အက်ိဳးကို သိျမင္တဲ့ ကမၼႆကတာ သမၼာဒိ႒ိ၊ ၄င္း သမၼာဒိ႒ိထက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ၀ိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိဆိုတဲ့ အသိဥာဏ္မ်ိဳးရွိရင္ေတာ့ “လူေတာ္” လို႔ ေျပာရမယ့္ အဆင့္ေရာက္တယ္။ ဒါ အေျခခံစံအားျဖင့္ဒီလို သတ္မွတတာ။

♣ နတ္ေတြေျပာတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း♣

သူေတာ္ေကာင္းဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို တာ၀တိ ံသာနတ္ေတြကအမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆို သတ္မွတ္ၾကေသး တယ္၊ နတ္ေတြက သတ္မွတ္တဲ့ အရည္အေသြးေတြဟာ မွတ္သားစရာေကာင္းတယ္။

တာ၀တိ ံသာနတ္ေတြကသူေတာ္ေကာင္းလို႔ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကိုေခၚတာလဲ၊ အရည္အေသြး (၇) ရပ္ကို သူတို႔က ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ျပထားတာ၊ ဒီအရည္အေသြး (၇) ရပ္ကိုျပၿပီး ျပ႒ာန္း ေျပာဆိုတာလည္း သူတို႔နတ္တို႔ရဲ႕ဘုရင္နတ္တို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ သိၾကားမင္းကိုယ္တိုင္ လူ႔ဘ၀ တုန္းက က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ က်င့္၀တ္ေတြကိုရည္ညႊန္းတာပါ။

သိၾကားမင္းႀကီးလူ႔ဘ၀တုန္းက ကုိယ္တိုင္ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ က်င့္၀တ္တရားေတြကို က်င့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို သူေတာ္ေကာင္းလို႔တာ၀တိ ံသာနတ္ေတြက သတ္မွတ္ၾကတာ။ အဲဒါဘာတုန္းဆုိရင္…

(၁) လူ႔ဘ၀ေရာက္လာတဲ့အခါလူေတြရဲ႕ ပထမဆံုးေက်းဇူးရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ဘယ္သူတုန္းဆိုရင္ အေမႏွင့္အေဖပဲ။ မိဘႏွစ္ပါးဟာေက်းဇူးအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဲဒီေက်းဇူးအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေက်းဇူး ဆပ္တတ္လို႔ရွိရင္ဒါ သူေတာ္ေကာင္းပဲ၊ မာတာ ေပတၱိဘေရာ- အသက္ထက္ဆံုး မိဘ ႏွစ္ပါးကို ေလးေလး စားစားနဲ႔ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တတ္တဲ့ သားသမီးကို သူေတာ္ေကာင္းလို႔   တာ၀တိ ံသာ နတ္ေတြက သတ္မွတ္တယ္၊

ဒါတင္မကဘူး၊
(၂) ကုေလ ေဇ႒ာပစာယီ – ေဆြထဲမ်ိဳးထဲမွာ အေမ့ဘက္ကေတာ္တဲ့အမ်ိဳးေတြ၊အေဖ့ဘက္က ေတာ္တဲ့အမ်ိဳးေတြရွိတယ္၊ ကိုယ့္မိသားစုထဲမွာ ကိုယ့္ထက္အသက္ႀကီးတဲ့ အကိုေတြအမေတြ ဆိုတာ ရွိတယ္၊ အဲဒီကိုယ့္အမ်ိဳးထဲက ရိုေသေလးစားထိုက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို ေလးစားတာလည္း သူေတာ္ေကာင္းပဲ။

အဲဒီမွာ အျပန္အားျဖင့္ေျပာမယ္ဆိုရင္ အေမအေဖကို မျပဳစုဘူးဆိုရင္ သူယုတ္မာ၊ ၀သလသုတၱန္ မွာ ဒီလိုပဲေဟာထားတယ္၊ သူေတာ္ေကာင္းရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္က သူယုတ္မာ၊အေမအေဖ ျပဳစုမယ္္ဆိုရင္ သူေတာ္ေကာင္း၊ ေဆြထဲမ်ိဳးထဲက ႀကီးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို ရိုေသေလးစားတဲ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာလည္း သူေတာ္ ေကာင္းပဲတဲ့။ အဲဒီေတာ့ သူေတာ္ေကာင္းလို႔သတ္မွတ္တဲ့ အဂါၤ (၂)ခ်က္ရတယ္၊

ေနာက္တစ္ခုကဘာတုန္းဆိုရင္
(၃) စကားေျပာတဲ့အခါမွာယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းသိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ေျပာတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာလည္း သူေတာ္ ေကာင္းပဲ။ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔တဲ့စကားေျပာရမယ္တဲ့။

ၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားမ်ိဳးကို ဖရုသ၀ါစာ လို႔ေခၚတယ္။ ဖရုသ၀ါစာ ေျပာလို႔ရွိရင္ မိစၧာ၀ါစာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားမ်ိဳးမေျပာရဘူးတဲ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ၾကမ္းတမ္းတဲ့စကားမ်ိဳး မေျပာရဘူးတဲ့။

ဘယ္လိုစကားမ်ိဳးေျပာရတုန္းဆိုလို႔ရွိရင္ ယာသာ၀ါစာ ေနလာ-ကိုယ္ေျပာလိုက္တဲ့ စကား တစ္ခု ဟာ အျပစ္မပါဘူး၊ အျပစ္ကင္းရမယ္။

ကဏၰသုခါ- ၾကားလိုက္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕နားမွာခ်မ္းသာရမယ္။ နားခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာ တင္စားၿပီး ေတာ့ေျပာတာ။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ျဖစ္ေစတယ္။

ေပမနီယာ- ဒီစကားကို လူတိုင္းက ႏွစ္ၿမိဳ႕ၾကတယ္။ဟဒယဂၤမာ- စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ေရာက္သြားတယ္။
ဗဟုဇနကႏၲာ- လူအမ်ားက ႀကိဳက္တယ္။ ေပါရီ – တကယ္ယဥ္ေက်းတဲ့ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြ သံုးတဲ့စကားလံုးျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို စကားေျပာ လို႔ရွိရင္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔နဲ႔ နားေထာင္ရတဲ့သူ နားခ်မ္းသာတယ္လို႔ စိတ္ထဲႏွလံုးထဲမွာ စိမ့္၀င္သြားတဲ့စကားမ်ိဳးတဲ့၊

ဒါက ခၽြဲခၽြဲပ်စ္ပ်စ္ေျပာတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးတဲ့။ အဲဒါမ်ိဳးကိုေျပာတာေပါ့။ သူေျပာတဲ့ စကားေလးက တန္ဖိုးရွိလုိက္တာ၊တစ္ဖက္သား စိတ္ခ်မ္းသာစရာျဖစ္တယ္။ ၾကားလိုက္ရတဲ့စကားကလည္း တန္ဖိုးရွိ တယ္။ အႏွစ္သာရရွိတယ္။ဒီစကားမ်ိဳးကိုဆိုလိုတာ။

အဲဒီစကားမ်ိဳးကိုေျပာလို႔ရွိရင္ ဖရုသ၀ါစာ ကင္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သဏွာ-သိမ္ေမြ႔တယ္။ သခိလာ-ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ေျပာတတ္တယ္။ အဲဒီလို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကိုလည္း တာ၀တိ ံသာနတ္ေတြက သူေတာ္ေကာင္းလို႔ သတ္မွတ္တယ္။

ေနာက္တစ္ခုက…
(၄) အရပ္ထဲမွာေနလို႔ရွိရင္ အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြက အရပ္ထဲကလူေတြ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ တစ္အိမ္ႏွင့္တစ္အိမ္၊မိသားစုတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတည့္ေအာင္ အတင္းအဖ်င္းေျပာတတ္တဲ့ အေလ့အထ ရွိတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိတယ္ေနာ္။

လူႏွစ္ေယာက္ဆံုမိလု႔ိရွိရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ေျပာမိတတ္ၾကတယ္။ ေျပာတယ္္ ဆိုတာ အေကာင္းေျပာတာထက္အဆိုးေျပာတာက ပိုမ်ားတတ္တယ္ေနာ္။ ဒါ လူ႔ရဲ႕သဘာ၀ကို ေျပာတာ။ အဲဒီလိုေျပာတဲ့အခါမွာ ဒါအတင္းအဖ်င္းေျပာတယ္ေခၚတာေပါ့။

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကက်န္တဲ့သူတစ္ေယာက္ရဲ႕အတင္းေတြ ေျပာၿပီးေတာ့တစ္ေယာက္က သြားစရာ ရွိလို႔ထသြားလို႔ရွိရင္က်န္ရစ္တဲ့သူတစ္ေယာက္က ဘာလုပ္တုန္းဆိုလို႔ရွိရင္ ေမးေငါ့လုိက္တယ္။ သူလည္း တူတူပါပဲတဲ့။ အဲဒီေတာ့ လူေတြရဲ႕အက်င့္ဟာ အတင္းအဖ်င္းေျပာတာမ်ိဳး၊ ကုန္းတိုက္တာမ်ဳိး၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မတည့္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးေတြ။
အဲဒီလို စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကင္းၿပီဆို လို႔ရွိရင္သူေတာ္ေကာင္းတဲ့။

ေအး အဆင္မေျပလို႔တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အထင္အျမင္ေတြလြဲၿပီး မတည့္ဘူးဆိုရင္ ဘိႏၷာနံသႏၶာတာ- ကြဲေနတဲ့သူေတြကို ေစ့စပ္ေပးတယ္။ ညီညြတ္ေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။သံဟိတာနံ အႏုပၸဒါတာ- ခင္ခင္မင္မင္ရွိေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ ပိုၿပီးခင္မင္ေအာင္ ရင္းႏွီးေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။

သမဂၢကရဏိ ံ၀ါစံ ဘာသိကာ- ညီညြတ္တဲ့ စကားလံုးတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ညီညြတ္ေအာင္သာ ေျပာ ေပးတယ္၊ ကြဲမယ့္ၿပဲမယ့္စကားမ်ိဳး၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္အထင္လြဲမယ့္စကားမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့ မွ မေျပာဘူးတဲ့။ သိၾကားမင္းႀကီးကိုယ္တိုင္လူ႔ဘ၀လူ႔ေလာကမွာေနတုန္းက  ဒီက်င့္၀တ္ တရားေတြကို တေလး တစား လုိက္နာက်င့္သံုးခဲ့တယ္။

အို အရပ္ထဲမွာဆိုလို႔ရွိရင္အတင္းအဖ်င္းေျပာၿပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မတည့္ေအာင္ လုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးရွိရင္ညီညြတ္ေရးပ်က္ျပားေစတာေပါ့၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာလည္း ဒီလိုပုဂၢိဳလ္ပါရင္ ညီညြတ္ေရး ပ်က္ျပားေစတာေပါ့။ညီညြတ္မႈပ်က္စီးသြားတာဟာ ေမတၱာပ်က္စီးသြားေစတာပဲ။


ရင္ထဲ ႏွလံုးထဲကေမတၱာေတြ ခန္းေျခာက္သြားတယ္။ ေမတၱာခန္းေျခာက္သြားေတာ့ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အေကာင္းမျမင္ေတာ့ဘူးေလ၊အဲဒါမ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္ ညီညြတ္တဲ့စိိတ္ဓာတ္ကို ျဖစ္ေပၚ ေစတာ၊ အဲဒါဟာ သူေတာ္ေကာင္းပဲတဲ့၊ဒါ တာ၀တိ ံသာနတ္ေတြက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း။

(ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာနႏၵမာလာဘိဝံသ)
သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထား စာအုပ္မွေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္

Thant Gyi

Views: 256

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service