ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

 

နိဒါန္း


ကမၻာအသေခၤ် လြန္ေလေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွ် ေတြ႕ၾကဳံဆုံဆည္းခဲလွေသာ ဗုဒၶဳပၸါဒ ဒုလႅဘအခါႏွင့္ေတြ႕ၾကံဳရေသာ ယေန႔ ကမၻာသူ ကမၻာသား မ်ားသည္ အလြန္မတန္ ကံထူးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကံထူးလို႔ ေတြ႕ၾကဳံၾကရေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီး လက္လြတ္ ဆုံးရွဳံးမသြားဖို႔ရန္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိေနပါသည္၊ တာ၀န္ ကို သိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အစိုးရႏွင့္တကြေသာ ရဟန္း ရွင္ လူ ျပည္သူအေပါင္းတို႔သည္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္း တည္တံ့ျပန္႔ ပြါးေရးကို ယေန႔အခ်ိန္အခါမွာ တာ၀န္ကိုယ္စီယူ၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။

 

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ရဟန္း ရွင္ လူ ျပည္သူ အားလုံးတို႔၏ ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ႔မဟာနာယက အဖြဲ႕သည္-
၁။ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းရန္ ၀ိနိစၦယအဖြဲ႕၊
၂။ တည္တံ့ရန္ သာသနာေရးအဖြဲ႕၊
၃။ ျပန္႔ပြါးရန္ ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။

မဟာနာယက လက္ေအာက္ရွိ ပညာေရးအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ တစ္ကမၻာလုံးအႏွံ႕ သာသနာျဖန္႔ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတိၱ သာသနာ့ တကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္၍ စီမံကိန္းတစ္ခုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ထိုစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ရန္ ၆-လ ဆရာ ေလာင္းမြမ္းမံ သင္တန္းကိုလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္၊ ယင္းသင္တန္းမွာ သင္တန္းဆင္း ေနာက္ဆုံးစာမူအျဖစ္ သင္တန္း သားမ်ားကို စာတမ္းမ်ား က်မ္းျပဳခိုင္းၿပီး အကဲျဖတ္ ပါသည္၊ ထိုမွ ရင္းျမစ္ခံၿပီး ယခု စာတမ္းျဖစ္ေပၚလာရပါသည္။


တစ္ခ်ိန္က အာရွတိုက္ႀကီး တစ္တိုက္လုံးကို လႊမ္းျခဳံခဲ့ေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ႀကီးသည္ ယခုအခ်ိန္မွာ အလြန္ေသးငယ္ က်ဥ္းေျမာင္းေန ပါၿပီ၊ အေၾကာင္းကို ရွာလွ်င္ သာသနာတြင္း အင္အားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ရွင္ ရဟန္းတို႔၏ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္လည္း အဓိက အေၾကာင္းတစ္ခု ပါ၀င္ပါသည္။ ရွင္ ရဟန္းမ်ား အေရအတြက္မ်ားဖို႔ လိုအပ္သလို အရည္အခ်င္းရွိဖို႔က ပို၍ လိုအပ္ပါသည္။

အရည္အခ်င္းဆိုသည္မွာ-
၁။ ပါသာဒိကဂုဏ္ကို ေဆာင္ေသာ '' သြင္ျပင္''
၂။ သဒၶါ ၀ီရိယ သတိ သမာဓိ ပညာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ႀကီးျမတ္သည့္ '' ဗိုလ္စိတ္ဓာတ္''
၃။ ဘက္စုံ '' ပညာဗဟုသုတ''
၄။ ဒုကၡကင္းေရးကို ဦးတည္ခ်က္ထားေသာ '' အက်င့္သိကၡာ''

ဤအရည္အခ်င္းမ်ား ရွင္ ရဟန္းတို႔ သႏၱာန္မွာ ျပည့္၀ေနလွ်င္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္သည္ ကမၻာအသေခ်ၤမကပင္ တည္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ ရွင္ ရဟန္းမ်ား ရဘို႔ရန္မွာ-
၁။ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ရွင္ ရဟန္းျပဳခ်င္လာေအာင္ စည္းရုံးမႈ၊
၂။ စနစ္တက် စိစစ္လက္ခံမႈ စသည္အခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။


ထိုအခ်က္မ်ားအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေစရန္ ဤစာတမ္းက အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။
''ပဗၺဇိတဘာေ၀ါ ဒုလႅေဘာ (ရဟန္းဘ၀ ရဖို႔ မလြယ္) ''ဟု ဘုရားေဟာရွိေသာ္လည္း ယခုေခတ္မွာ 'သုလဘ (ရဟန္းဘ၀ ရဖို႔ လြယ္)'ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အထင္မႀကီးေတာ့၊ သာသနာ၀င္ပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ စိစစ္လက္ခံမႈအပိုင္း အားနည္းမႈေၾကာင့္ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ား အဖက္ဖက္က နိမ့္က်ေနပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ အာဏာ ေဒသနာေတာ္အစြမ္းေၾကာင့္ ထိပ္ဆုံးအဆင့္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကသူ ရွင္ရဟန္းအခ်ဳိ႕ ကလည္း အခြင့္အာဏာကို အလြဲသုံးစား လုပ္ေနၾကသျဖင့္ သာသနာေတာ္ ပို၍ နစ္နာရပါသည္။


ရပိုင္ခြင့္ကိုသာ ယူၿပီး တာ၀န္ေက်ေအာင္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာသူသည္ ''ကတညဳတာ''မဂၤလာ မထိုက္၊ လူမိုက္သာ ျဖစ္သည္၊ တာ၀န္ေက်ေအာင္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကုိ ဤစာတမ္းမွာ အပိုင္း ၄-ပိုင္း ခြဲ၍ တင္ျပထားပါသည္။
ယင္းတို႔မွာ-
၁။ ရွင္ ရဟန္းျပဳၾကျခင္း အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပုံ
၂။ ရွင္ ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္း
၃။ ရဟန္းျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္း
၄။ ရဟန္းရွင္တို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ပန္းတိုင္- ဤ ၄-ပိုင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။


အေၾကာင္းအရာတိုင္းကို သမားရုိးက် ပုံစံအတိုင္း မျဖစ္ေစဘဲ သေဘာေပါက္ နားလည္လြယ္ေအာင္ ဆန္းသစ္ေသာပုံစံျဖင့္ တင္ျပထားပါ သည္။ ၀ိနည္းလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ သုတၱန္, အဘိဓမၼာ ေလာင္း၍ ျခယ္မႈန္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္၏၊ ၀ိနည္းေၾကာင္းမ်ားကို ၀ိနည္းရွဳေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္ ေျပာတိုင္း လုပ္၊ ထား တိုင္း ေနဖို႔ရန္သာ ရွိေလသည္၊ ဘာမွ် ေစာဒကမ်ား တက္ေနစရာ မလို၊ အာဏာ ေဒသနာျဖစ္သျဖင့္ ေစာဒကတက္၍ မရပါ။ အာဏာေဒသနာကို ေစာဒကတက္ ဆင္ေျခေပးကာ ကန္႔လန္႔ တိုက္မိလုိ႔ အာဏာ၀ီတိကၠမႏ ၱရာယ္ရွၿပီး မရွဳမလွ ဒုကၡေရာက္ရေသာ '' အရိ႒ရဟန္း' ႏွင့္ ''ကိုရင္ က႑က'' တို႔နမူနာကလည္း အထင္အရွား ရွိေနသည္။


၀ိနည္းလာ အမိန္႔အာဏာ ပညတ္ခ်က္မ်ားသည္ သုတၱန္, အဘိဓမၼာ မီးေမာင္း ဆလိုက္ ထိုးျပလိုက္မွ ေပၚလြင္ ထင္ရွား လာပါသည္။ ဗုဒၶ၏ ကရုဏာေတာ္ ပညာေတာ္ အစြမ္းမ်ားသည္လည္း အံ့မခန္း ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာ ေပၚလြင္လာပါသည္။ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုိေတာ္ ကရုဏာေတာ္ ပညာေတာ္ စြမ္းပကားမ်ား ေပၚလြင္ေအာင္ တင္ျပထားပါသည္၊ နိဂုံးမွာလည္း ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရွဳၿပီး ဆုံးျဖတ္ထားၾကပါ ဟုသာ တိုက္တြန္းလိုပါသတည္း။


အလိုအပ္ဆုံးေသာ အရာ


လူ နတ္ တိရစၧာန္ စေသာ သတၱ၀ါတိုင္း၏ အလိုအပ္ဆုံးေသာ အရာကား ဆင္းရဲျခင္းကင္းဖို႔ ပင္ျဖစ္၏၊ ဆင္းရဲဒုကၡကို မည္သည့္သတၱ၀ါ မဆို အလိုမရွိၾက၊ ေရွာင္ကြင္းလိုၾက၏၊ သို႔ေသာ္ မလိုခ်င္မွ ရဆိုသလို မဆုံလိုေသာ ဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုးၿပီး ေျပးေရွာင္လို႔ မလြတ္ႏိုင္ၾက ေပ။ ဒုကၡကင္းေရးကို နည္းလမ္းညႊန္ျပသူတို႔တြင္ အထြတ္ျမတ္ဆုံးျဖစ္သည့္ ျမတ္စြာဘုရားက ``ျမတ္ေသာ အက်င့္ (ျဗဟၼစရိယ)ကို က်င့္ၾကံ အားထုတ္လွ်င္ ဒုကၡကင္းၿငိမ္းႏိုင္ေၾကာင္း´´ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။


ဒုကၡကင္းရန္ ျဗဟၼစရိယကို က်င့္ႀကံဖို႔ အေရးမွာလည္း အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႔ေဘာင္၌ ေနသူတို႔ ျပည့္စုံေအာင္ မက်င့္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေပ၊ အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႔ေဘာင္၌ေနရျခင္းသည္ အသီးေၾကာင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ခ်ဳိးဖဲ့ျခင္း စသည့္ေဘးဒဏ္ခံရေသာ သရက္ပင္ကဲ့သို႔ ေဘး ရန္ မ်ားလွ၏၊ သားေရး သမီးေရး စီးပြါးေရး စေသာ ေၾကာင့္ၾကဖြယ္တို႔ျဖင့္ ရွဳတ္ေထြး က်ဥ္းေျမာင္းလွ၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာကို မရႏိုင္၊ ရွင္ ရဟန္းဘ၀ကား အသီးမသီးေသာ သရက္ပင္ ပမာ အႏ ၱရာယ္ကင္း၍ ေအးၿငိမ္းလွသည္၊ အလို နည္းျခင္း ေရာင့္ရဲ လြယ္ျခင္း စေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ရဟန္းဘ၀ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရေသာ လုပ္ငန္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ ၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႕ေဘာင္ကို ေရွာင္ခြါ ၍ သာသနာ့ေဘာင္၌ ရွင္ ရဟန္းျပဳၾကသည္။

သမဏသုခမ်ား (ရဟန္းခ်မ္းသာမ်ား)


ရွင္ ရဟန္းဘ၀သည္ ဥစၥာ စပါး သိမ္းဆည္းရမႈ မရွိျခင္း၊ အျပစ္ကင္းေသာ ဆြမ္းကို ရွာမွီးရျခင္း၊ ေအးၿငိမ္းေသာ ဆြမ္းကို သုံးေဆာင္ ရျခင္း စေသာ ၈-မ်ဳိးေသာ သမဏသုခတို႔ျဖင့္ ခ်မ္းသာေအးျမလွ၏၊ လြင္တီးေခါင္ပမာ အၿငိအတြယ္မရွိ၊ လြတ္လပ္သည္။

သာသနာ့၀န္ထမ္း (၂) မ်ဳိး
အိမ္ေထာင္သားေမြး အလုပ္စြန္႔၍ ဖန္ရည္စြန္းေသာ အ၀တ္ကို ၀တ္လ်က္ ျဗဟၼစရိယ က်င့္သူမ်ားကို-
၁။ ရွင္သာမေဏ
၂။ ရဟန္း - ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ခြဲျခားႏိုင္သည္၊ ေခတ္စကားအရဆိုလွ်င္ ရဟန္း သည္ တင္းျပည့္ပါတီ၀င္ျဖစ္၍ သာမေဏသည္ အရန္ပါတီ၀င္ျဖစ္သည္၊ မွန္၏၊ သာမေဏသည္ ရဟန္းတို႔၏ ကံႀကီး ကံငယ္ ကိစၥတို႔၌ မပါ၀င္ႏိုင္ပါ။

ရွင္ ရဟန္းျဖစ္ဖို႔ အရည္အခ်င္း


အရာရာတိုင္းမွာ အရည္အခ်င္း လိုအပ္သည္၊ အရည္အေသြး စံမမီေသာ ပစၥည္း၀တၳဳကိုျဖစ္ေစ၊ ပုဂိၢဳလ္သတၱ၀ါတို႔ကို ျဖစ္ေစ၊ အသုံးမျပဳ လိုၾက၊ အမ်ားအၾကည္ညိဳခံ အကိုးကြယ္ခံ ရွင္ရဟန္းတို႔အတြက္ကား အရည္အခ်င္းျပည့္မီဖို႔ ပို၍ပင္ လိုအပ္ေပသည္။ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶသည္ တစ္ေလာကလုံးက ေလးစားေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ခဲ့သည္၊ ရွင္ရဟန္း ျပဳလိုသူတိုင္းကို ျမတ္စြာဘုရားက လက္မခံခဲ့၊ သာသနာ၀င္ပုဂိၢဳလ္ စိစစ္ေရး လြယ္ကူ ေစရန္ စည္းကမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ခ်မွတ္ေပးခဲ့ သည္။


ရွင္ ရဟန္းျဖစ္ခြင့္ လုံး၀မရထုိက္သူ ၁၁-ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ ရွင္ ရဟန္းျဖစ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း မသင့္ေလ်ာ္သူ ၃၂-ဦးကိုလည္းေကာင္း ရွင္ ရဟန္းျပဳမေပးရန္ ပညတ္ထားေတာ္မူ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ ပါသာဒိကဂုဏ္ကိုေဆာင္ႏိုင္ေသာ ပရိသတ္ကိုသာ လို လားေတာ္မူ၏၊ သူမ်ားအထင္ေသး စရာ အို နာ က်ဳိး ကန္း ပရိသတ္မ်ား မျဖစ္ေစလို၊ ဘုရားလက္ထက္က သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္လိုသူ တိုင္းကို စိစစ္မႈမရွိဘဲ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ရဟန္းျပဳေပးေနၾကသျဖင့္ သာသနာ့ေဘာင္မွာ အနာႀကီးေရာဂါစြဲ သူ၊ ျမင္းဖုအနာရွိသူ၊ စသည္ျဖင့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ပုဂိၢဳလ္တို႔ တင္းက်မ္းျပည့္ေနသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္မေကာင္းသည့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ပုဂိၢဳလ္တို႔ကို ရွင္ ရဟန္း မျပဳေပးဖို႔ရန္ သိကၡာပုဒ္မ်ား ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ရုံမက ရဟန္းခံသည့္အခါ စစ္ေဆးေမးျမန္းဖို႔ရန္လည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ရဟန္းျပဳႏိုင္ေသာ အရြယ္ပမာဏ


အလြန္မတန္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားသည္ မိမိခႏၶာကိုယ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ မသုတ္သင္ႏိုင္၊ မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္၊ သကၤန္းရုိေသမႈ၊ က်င့္၀တ္သီလ ေစာင့္ထိန္းမႈကို လည္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလြန္ မတန္ ငယ္ရြယ္သူမ်ားကို ရွင္ ရဟန္း ျပဳမေပးဖို႔ရန္ သိကၡာပုဒ္မ်ား ပညတ္ေတာ္မူသည္၊ လိုအပ္လွ်င္ ၁၅-ႏွစ္ ေအာက္ငယ္ေစကာမူ ရွင္ျပဳေပးႏိုင္ၾကေၾကာင္းကိုလည္း ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသး သည္၊ သို႔ေသာ္ က်င့္၀တ္သိကၡာ လိုက္နာ က်င့္သုံးႏိုင္ေလာက္ေသာ အရြယ္ ျဖစ္သင့္ပါသည္၊ အိုမင္း မစြမ္း (ဇရာဒုဗၺလ) အရြယ္သို႔ ေရာက္ေနသူ အဖုိးအုိမ်ားကိုလည္း ရွင္ ရဟန္း မျပဳေပးရဟု ပညတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

အိုမင္းမစြမ္းဆိုသည္မွာ- သကၤန္းဆိုးမႈ စေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ႏိုင္သူကို ဆိုလိုသည္၊ မိမိကိုယ္ကို သုတ္သင္ႏိုင္သူကို ကား ရွင္ ရဟန္း ျပဳေပးေကာင္းသည္။
ရဟန္းျပဳခြင့္ အရြယ္ကိုကား အနည္းဆုံး ပဋိသေႏၶႏွင့္တကြ အသက္ ၂၀-ျပည့္သူ ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္၊ အသက္ ၂၀- မျပည့္သူမ်ားသည္ အခ်မ္း အပူ ႏွင့္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ စေသာ ေဘးရန္မ်ားကို သည္းခံႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေပ။

ပဗၺဇိတ အမ်ဳိးမ်ဳိး


သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ၀င္ေရာက္၍ ရွင္ ရဟန္းျပဳလိုသူမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတြ႕ရသည္၊ သံသရာ၀ဋ္မွ ထြက္ေျမာက္လို၍ ရဟန္းျပဳၾကသည္လည္း ရွိသည္၊ တခ်ဳိ႕မွာ ရွင္သုဒိန္, ရွင္ရ႒ပါလတို႔ကဲ့သို႔ ယုံၾကည္ခ်က္ ျပင္းျပစြာျဖင့္ ရွင္ ရဟန္းျပဳၾကေသာ သဒၶါ ပဗၺဇိတမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊ တခ်ဳိ႕မွာလည္း ရွင္ေမာဂၢလိပုတၱ တိႆေထရ္၊ ရွင္နာဂေသနေထရ္၊ ရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသတို႔ကဲ့သို႔ ပညာသင္ ၾကားလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရွင္ ရဟန္းျပဳၾကေသာ ပညာ ပဗၺဇိတမ်ား ျဖစ္ၾကသည္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ ကိုရင္အျဖစ္ျဖင့္ အသက္ ၂၀-ျပည့္လို႔ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္လာၾကေသာ ဖာသာလ၀ါ (မိရိုးဖလာ) ပဗၺဇိတမ်ားႏွင့္ ေၾကာက္၍ ရွင္ ရဟန္းျပဳၾကေသာ ဘယာ ပဗၺဇိတမ်ားလည္း ရွိၾကေသးသည္။


သာသနာ့ေဘာင္ ၀င္ေရာက္ၿပီး အေခ်ာင္ေနသူမ်ားကို ရည္ရြယ္၍-
``အိပ္လိုရဟန္း၊ စားလိုမွန္း၊ ပုစၧန္း လုပ္ပါေလ ´´ ဟူ၍ က၀ိလကၡဏ သတ္ပုံ ဆရာ မိန္႔ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ရွင္ ရဟန္းေလာင္း ျပဳၾကျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ္လည္း ျမတ္ဗုဒၶ အလိုက်ေအာင္-
``သံသာရ၀ဋၬဒုကၡေတာ ေမာစနတၳာယ ပဗၺဇၨံ ယာစာမိ (သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ရွင္ ရဟန္းဘ၀ကို ေတာင္းခံပါသည္ ဘုရား)´´ ဟူ၍ ေရွးဆရာမ်ား စီစဥ္ထားပါသည္။

ရွင္ ရဟန္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း


ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘုရားျဖစ္စ၌ ရဟန္းျပဳလိုသူမ်ားကို `ဧဟိ ဘိကၡဳ´ ေခၚ၍ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ရဟန္းျပဳေပး ေတာ္မူသည္၊ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းျဖစ္ဖို႔ လုံေလာက္ေသာ ေရွးဘုန္းေရွးကံပါသူ အနည္းဆုံး ေသာတာပန္အဆင့္ရွိသည့္ အရိယာပုဂိၢဳလ္မ်ဳိးကိုသာလွ်င္ `ဧဟိ ဘိကၡဳ´ ေခၚ၍ ရဟန္းျပဳေပးပါသည္၊ ဘုရားလက္ထက္က ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းေပါင္း (၂၈၆၄၁) ႏွစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ ေျခာက္ရာ ေလးဆယ့္ တစ္ပါးရွိသည္။


ေနာင္အခါ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္တုိင္း၌ ရွင္ရဟန္းျပဳဖို႔ လြယ္ကူေစရန္ ``သရဏဂုံသုံးပါး ေဆာက္တည္ေစ၍ ရွင္ရဟန္းျပဳေပးၾက´´ဟု ရဟန္းေတာ္မ်ားကို တာ၀န္ခြဲေ၀ေပးလုိက္သည္၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ သရဏဂုံ သုံးပါး ေဆာက္တည္ေစျခင္းျဖင့္ပင္ ရွင္ျပဳျခင္းကိစၥ၊ ရဟန္းျပဳ ျခင္း ကိစၥ၊ ႏွစ္မ်ဳိးလုံးကို ရဟန္းေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္၊ ဤသရဏဂုံျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္သူမ်ားကို သရဏဂမနရဟန္း ဟု ေခၚသည္။


တစ္ဖန္ ရာဓပုဏၰား ရဟန္းျပဳခ်ိန္မွစ၍ သရဏဂုံျဖင့္ ရဟန္းျပဳခြင့္ကို ရုပ္သိမ္း၍ ၪတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူ သည္၊ ၪတိၱစတုတၳ ကမၼ၀ါစာ ခြင့္ျပဳခ်ိန္သည္ ဘုရားျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၉-လေက်ာ္ ၁၀-လ အတြင္း (မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲ လျပည့္ႏွင့္ တေပါင္းလျပည့္တို႔အၾကား) ျဖစ္သည္။
ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ၪတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးခြင့္ တည္ရွိေနသည္၊ ရွင္ သာမေဏျပဳခြင့္ကိုကား သရဏဂုံျဖင့္ ပင္ မူလအတိုင္း ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

ထူးျခားခ်က္


ထူးျခားခ်က္မွာ-
သရဏဂုံျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးျခင္း၌ ရဟန္းတစ္ပါးတည္းက သူ႕ဆႏၵအတုိင္း ရဟန္းေလာင္းကို ရဟန္းျပဳေပးႏိုင္သည္။ ၪတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ရဟန္းျပဳေပးရာ၌ကား သံဃာ့အဖြဲ႕ကသာ ရဟန္း ျပဳေပးႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ရဟန္းျပဳေပးႏိုင္ေသာ သံဃာ့အဖြဲ႕ဟူသည္ အိႏၵိယျပည္ မဇၥ်ိမ ေဒသ၌ အနည္းဆုံး ၁၀-ပါး၊ သီရိလကၤာ ျမန္မာ- စေသာ အျခားအရပ္ ေဒသမ်ား၌ အနည္းဆုံး ၅-ပါးတက္ေရာက္သည့္ သံဃာအစည္းအေ၀းတြင္ ပါ၀င္ေသာ သံဃာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ သက္ ဆိုင္ရာ နယ္နိမိတ္ (သိမ္)တစ္ခုအတြင္းရွိ သံဃာအားလုံးေသာ္လည္း တက္ေရာက္ရသည္၊ ဆႏၵကိုေသာ္လည္း ရယူရသည္၊ ထိုအစည္း အေ၀းသို႔ တက္ေရာက္သူ သံဃာအားလုံးက ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳေပးမွသာ ရဟန္းေလာင္း၏ ရဟန္းအျဖစ္ အတည္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ရွင္ျပဳပုံ အစီအစဥ္


ရွင္ျပဳရာ၌ လိုရင္းအဂၤ ါသုံးရပ္ ျပည့္စုံမွသာ ရွင္သာမေဏျဖစ္ႏိုင္သည္၊
ယင္း ၃-ရပ္တို႔ကား-
၁။ ဆံမုတ္ဆိတ္ ပယ္ျခင္း (လူ႕အသြင္ေပ်ာက္ရန္)
၂။ သကၤန္း၀တ္ျခင္း (သာမေဏ အသြင္ေရာက္ေစရန္)
၃။ သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ျခင္း တို႔ပင္တည္း။
ဤအဂၤ ါ ၃-ရပ္တြင္ ဆံ မုတ္ဆိတ္ပယ္ျခင္းကိစၥကို ရဟန္း ရွင္ လူ မည္သူမဆို သင့္ေလ်ာ္သလို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္၊ သကၤန္း၀တ္မူ ကိုကား ရဟန္းေတာ္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးမွသာ တစ္ဦးဦးက ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္၊ ရဟန္းေတာ္တို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သကၤန္း၀တ္ လွ်င္ လိဂၤေတၳနက(အသြင္းခိုးမႈ) ျဖစ္သြားႏိုင္သည္၊ သရဏဂုံေပးမႈကို ရဟန္းမ်ားကိုယ္တုိင္သာ ျပဳလုပ္ရသည္။


လူ၀တ္ေၾကာင္ႏွင့္ သာမေဏမ်ားက သရဏဂုံေပးလွ်င္ ကိုရင္မျဖစ္၊ အဆိုပါ အဂၤ ါ (၃)ရပ္တို႔တြင္ သရဏဂုံေဆာက္တည္မႈ အဂၤ ါ သည္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္၏၊ ဆရာတပည့္ ႏွစ္ဦးစလုံး ပီပီသသ သရဏဂုံပါဠိ ရြတ္ဆိုႏိုင္မွသာ ရွင္သာမေဏအစစ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ရွင္သာမေဏျဖစ္ခ်ိန္


သရဏဂုံ ပီပီသသ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ``တတိယမိၸ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ´´၌ ``မိ´´အကၡရာအဆုံးတြင္ ရွင္သာမေဏအစစ္ ျဖစ္ေလ ေတာ့သည္၊ သာမေဏတို႔ က်င့္သုံးအပ္ေသာ သီလသိကၡာ က်င့္၀တ္အားလုံးတို႔ ကိုရင့္သႏ ၱာန္မွာ တည္ရွိၿပီးျဖစ္ေတာ့သည္၊ သီလခံယူ ေဆာက္တည္ဖြယ္ မလို၊ ခံယူေဆာက္တည္ေသာ္လည္း အျပစ္မရွိ၊ မွတ္မိေစျခင္း ေက်ပြန္ေစျခင္း စသည့္အက်ဳိးမ်ား ရရွိႏိုင္သည္။


သာမေဏျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဥပဇၥ်ာယ္အဂၤ ါႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဆရာထံမွာ-
``ဥပဇၥ်ာေယာ ေမ ဘေႏ ၱ ေဟာဟိ´´ဟု ၃-ေခါက္ ရြတ္ဆို၍ ဥပဇၥ်ာယ္ယူရမည္။ သာမေဏမ်ားသည္ ၁၀-ပါး သီလ၊ ပစၥေ၀ကၡဏာ၊ လိင္ ၁၀-ပါး၊ ဒဏ္ ၁၀-ပါး၊ ေသခိယ ၇၅-ပုဒ္၊ ခႏၶက ၀တ္ ဤက်င့္၀တ္သိကၡာမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္။

အရိယာ နတ္ ျဗဟၼာတို႔၏ အျမင္


ရွင္ျပဳ (ကိုရင္၀တ္) သည္ကို-
၁။ ဆံခ်
၂။ သကၤန္း၀တ္
၃။ သရဏဂုံ ခံယူ
ဤလုပ္ငန္း ၃-ရပ္မွ်သာ ဟု သာမန္လူေတြက ျမင္ၾကသည္။
အရိယာနတ္ ျဗဟၼာမ်ားကေတာ့ ဤသို႔ မျမင္ၾကေပ-
၁။ ကိေလသာစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ျမင္ၾကသည္၊ မွန္ပါသည္၊
ဆံပင္၌ တပ္မက္ေသာ တဏွာကို ပယ္ခြါ တြန္းလွန္ တိုက္ဖ်က္ရန္ ဆံခ်ေနသည္ဟု လည္းေကာင္း၊
၂။ ရန္သူေၾကာက္လန္႔ေအာင္ စစ္ယူနီေဖာင္း၀တ္သကဲ့သို႔ ကိေလသာ ရန္သူမ်ား ေၾကာက္လန္႔ေအာင္၊ မ၀င္ႏိုင္ေအာင္ သကၤန္း၀တ္သည္ဟု လည္းေကာင္း၊
၃။ ကိေလသာ ရန္သူမ်ား ထြက္ေျပးေအာင္ သရဏဂုံမႏ ၱန္ ရြတ္ဆိုေနသည္ဟု လည္းေကာင္း ျမင္ႀကၿပီး ေကာင္းခ်ီးဟစ္ေအာ္ ေၾကြး ေၾကာ္ၾကကုန္သည္။

ဒုတိယ ေၾကြးေၾကာ္သံ


ကိုရင္မ်ား ပစၥယသႏၷိႆိတ သီလ ျပည့္စုံေအာင္ ပစၥေ၀ကၡဏာျဖင့္ ပုတီးစိပ္ေနေသာအခါ-
-သတိထားၿပီး ပုတီးစိပ္လွ်င္ သတိပ႒ာန္ျဖစ္သည္။
-အားထုတ္ၿပီး စိပ္လွ်င္ သမၼပၸဓာန္ျဖစ္သည္။
-ယုံၾကည္ေသာ သဒၶါတရားျဖင့္ စိပ္လွ်င္ သဒၶိေျႏၵ သဒၶါဗိုလ္ စေသာ ေဗာဓိပကိၡယ တရားမ်ားျဖစ္သည္။
ဤသို႔ ေဗာဓိပကၡိယတရားမ်ား ပြါးမ်ားေနသည္ကို ျမင္၍ ကိေလသာ တိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲေနၾကသည္တကား ဟု ဒုတိယအၾကိမ္ ေကာင္းခ်ီးဟစ္ေအာ္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကျပန္သည္။

တတိယ ေၾကြးေၾကာ္သံ


ဆုိခဲ့ၿပီးအတုိင္း ေဗာဓိပကိၡယ တရားမ်ား ျဖစ္ပြါးေနျခင္းေၾကာင့္ (ပါရမီ ျပည့္သူျဖစ္လွ်င္) အရဟတၱဖုိလ္ေပါက္ နိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္သည္၊ ကိုရင္မ်ား အရဟတၱဖိုလ္ရသည္ကိုျမင္ေသာ နတ္ျဗဟၼာမ်ားသည္ `ေအာင္ပြဲခံသြားၿပီ´ဟု တတိယအႀကိမ္ ေကာင္းခ်ီးဟစ္ေအာ္ ေၾကြး ေၾကာ္ၾကျပန္သည္။


ပုတီးစိပ္ၿပီး ေဗာဓိပကိၡယတရား ပြါးမ်ားလွ်င္ ယခုဘ၀မွာ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ေစကာမူ ႏွစ္ဘ၀ သုံးဘ၀ျဖင့္ပင္ ရႏိုင္ ေရာက္ႏိုင္ ပါသည္၊ မွန္၏၊ သစၥကပရိဗိုဇ္အတြက္ သုတ္ ၂ သုတ္ကို ဘုရားရွင္ေဟာေသာ္လည္း သစၥကပရိဗိုဇ္မွာ သရဏဂုံေသာ္မွ မတည္ေပ၊ သို႔ ေသာ္ အထုံ၀ါသနာအက်ဳိးကို ရည္ရြယ္၍ေဟာျခင္းျဖစ္သည္၊ သစၥကပရိဗုိဇ္သည္ အထုံ၀ါသနာရၿပီး ၎အထုံ၀ါသနာက ေက်းဇူးျပဳေသာ ေၾကာင့္ သာသနာႏွစ္ ၄၀၀၊ ဘ၀အားျဖင့္ ၅-ဘ၀ေလာက္မွာပင္ သီဟိုဠ္ ကၽြန္း၌ ကာလဗုဒၶရကၡိတေထရ္ အျဖစ္ျဖင့္ ရဟႏ ၱာျဖစ္သြားပါ သည္၊ ဤသည္ကို ေထာက္လွ်င္ ေအာင္ပြဲခံရဖို႔ အေရး လက္တစ္ကမ္းမွ်သာ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ရဟန္းခံ
အရဟႏ ၱမွ ရဟႏ ၱာ၊ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ ရဟန္းဟု ေ၀ါဟာရ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာသည္၊ ရဟန္းအျဖစ္ ခံယူမႈကို ရဟန္းခံဟု ေခၚသည္။

ရဟန္းအျဖစ္ ရပုံ ၈-မ်ဳိး


ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိပုံ ၈-မ်ဳိးရွိသည္၊ ၎တို႔မွာ-
၁။ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္း-
ဧဟိဘိကၡဳ (ခ်စ္သားရဟန္း လာေလာ့) ဟူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ေၾကာင့္ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္သူ။
၂။ သရဏဂမနရဟန္း- သရဏဂုံျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္သူ။
၃။ ၾသ၀ါဒ ပဋိဂၢဟဏရဟန္း- ျမတ္စြာဘုရား၏ ၾသ၀ါဒကို လက္ခံသျဖင့္ ရွင္မဟာ ကႆပအား ခြင့္ျပဳ အပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္ (ရွင္မဟာကႆပ တစ္ပါးတြက္သာ)
၄။ ပဥွာဗ်ာကရဏရဟန္း- ျပႆနာေျဖဆိုႏိုင္သျဖင့္ ေသာပါက သာမေဏအတြက္ ခြင့္ျပဳအပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္၊
၅။ ဂရုဓမၼ ပဋိဂၢဟဏရဟန္းမ- ဂရုဓမ္ ၈-ပါးကို ခံယူသျဖင့္ မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီ အား ခြင့္ျပဳအပ္ေသာ ရဟန္းအျဖစ္။
၆။ ဒူေတနရဟန္းမ- အဍကာသီအမ်ဳိးသမီးအား တမန္သည္မွ တဆင့္ ခြင့္ျပဳေသာ ရဟန္းအျဖစ္။
၇။ အ႒၀ါစိကာ ရဟန္းမ- ဘိကၡဳသံဃာထံမွာ တစ္ႀကိမ္၊ ဘိကၡဳနီသံဃာထံမွာ တစ္ႀကိမ္ ဥတၱိစတုတၳကံ ျပဳရသျဖင့္ ဥတ္ႏွင့္ ကမၼ၀ါစာ ရွစ္ႀကိမ္ ဖတ္မွ ရဟန္းျဖစ္ေသာ ဘိကၡဳနီမ်ား။
၈။ ဥတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ရဟန္းျဖစ္သူ ယခုေခတ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား။
ထို ၈-မ်ဳိးတို႔တြင္ ယခုေခတ္၌ ဥတိၱစတုတၳရဟန္း တစ္မ်ဳိးသာ ရွိႏုိင္ေတာ့သည္။

ရဟန္းျဖစ္ရန္ အဂၤ ါ ၅-တန္


ယခုအခါ ရဟန္းျဖစ္ေအာင္ ဥတိၱစတုတၳကမၼ၀ါစာျဖင့္ ျပဳလုပ္ရသည္၊ ယင္းသို႔ ရဟန္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းကိုလည္း ရဟန္းခံသည္ဟု ေခၚၾကသည္၊ ထိုရဟန္းခံကိစၥ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ အဂၤ ါ ၅-ရပ္တို႔ကား-
၁။ ရဟန္းေလာင္း၏ ျပည့္စုံမႈ
၂။ ဥတ္၏ ျပည့္စုံမႈ
၃။ ကမၼ၀ါစာ၏ ျပည့္စုံမႈ
၄။ သိမ္၏ ျပည့္စုံမႈ
၅။ ရဟန္းခံေပးမည့္ သံဃာ့ပရိသတ္၏ ျပည့္စုံမႈတို႔ပင္တည္း။


ဤအဂၤ ါ ၅-ရပ္ ျပည့္စုံမွ ရဟန္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ `ပဥၥဂၤ ´ဟု လည္းေကာင္း `ပဥၥင္း´ ဟု လည္းေကာင္း ေခၚေ၀ၚၾကသည္၊ ထို ပဥၥင္းကိုပင္ ေလးစားအပ္သူျဖစ္၍ `ဦး´ တပ္ၿပီး `ဦးပဥၥင္း´ဟုေခၚၾကသည္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္လည္း သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၌ ရဟန္းေတာ္ မ်ားကို ဥပသမၸႏၷ- ဟုလည္းေကာင္း ဥပသမ္- ဟုလည္းေကာင္း ေခၚသည္၊ ဥပသမ္- ကို သီရိလကၤာအသံျဖင့္ ဥပစမ္၊ ဥပစမ္း- ဟု ေခၚသည္၊ ျမန္မာအသံျဖင့္ ဥပစမ္းကို ဦးပစင္း- ေခၚျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဆက္ပါဦးမည္....................

အရွင္တိေလာကာဘိ၀ံသ (အင္းစိန္)
၁၃၄၆-ခု၊ ကဆုန္လဆုတ္ ၁၁-ရက္၊
၂၅၊ ၅၊ ၁၉၈၄၊ ေသာၾကာေန႔။ 

Views: 535

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Gigi Jenner posted blog posts
5 hours ago
Cara Lima posted a blog post
11 hours ago
Profile IconCara Lima and Gigi Jenner joined ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
23 hours ago
Cara Lima posted a blog post
Tuesday

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service