ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C 

စိပ္ပုတီး

နံ႔သာနီေတာင္၊ ကမၻာရွည္ေအာင္၊ ဖန္ဆိုးႏွင့္ လဲဝတ္ ေၾကာင္၊ ေကဥေသွ်ာင္ပယ္လွီး၊ စ်ာန္ႏွင့္နီး၊ ပုတီးလက္တြင္ ေဆာင္၊ ခရီးမဂၢင္ေဖာင္ဟူ၍ နံ႔သာနီေတာင္ နိဗၺိႏၵပတ္ပ်ဳိးတြင္ ပါရွိေပသည္။ စိပ္ပုတီးကား နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားကို က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ ဗုဒၶအယူဝါဒီတို႔၏ အေဆာင္အ႐ြက္တစ္ခု ျဖစ္ေပ၏။

စိပ္ပုတီးသည္ မည္သည့္အခါက စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သ နည္း။ ပုတီးစိပ္ျခင္း အေလ့အက်င့္သည္ မည္သည့္အခါက စတင္ထြန္းကားခဲ့သနည္း စသည္တို႔မွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္း ေသာ ေမးခြန္းမ်ားပင္ျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားတြင္ စိပ္ပုတီးရွိ သေလာ၊ ရဟႏၲာတို႔သည္ စိပ္ပုတီးစိပ္ၾကသေလာ စသည္တို႔ကို လည္း ဗုဒၶအယူဝါဒီမ်ား သိရွိလိုၾကေလသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ စိပ္ပုတီးအေၾကာင္းကို မည္သည့္ပါဠိေတာ္အ႒ကထာႏွင့္ ဋီကာ မ်ားတြင္မွ မေတြ႔ရေပဟု သုေတသီမ်ားဆိုၾကေပသည္။ ျမတ္စြာ ဘုရားႏွင့္ ရဟႏၲာတို႔သည္လည္း စိပ္ပုတီးမစိပ္ၾကေပဟု ယူဆ ၾကကုန္၏။ ပိဋကတ္ေတာ္ နိကာယ္ငါးရပ္တို႔တြင္လည္း ျမတ္စြာဘုရားသည္ စိပ္ပုတီးကိုကိုင္၍ စိပ္ေတာ္မူေၾကာင္း အဆိုအလာမရွိေခ်။ သံုးလူမ်ားထိပ္၊ ငါးမာရ္ႏွိပ္၊ စိပ္ရန္ပုတီး ရွိလိမ့္နည္းဟူသည့္ စြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္းလာ အေမးပုစၧာကို သံုးလူမ်ားထိပ္၊ ငါးမာရ္ႏွိပ္၊ စိပ္ရန္ပုတီး မရွိတည္းဟူ၍ ျမစ္ေကြ႔ဆရာေတာ္က ေျဖဆိုခဲ့ဘူး၏။ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာ ေတာ္ဘုရားၾကီး အရွင္မုနိႏၵာဘိဓဇကလည္း ျမတ္စြာဘုရားပုတီး ေဆာင္ဟန္ က်မ္းဂန္မလာပံုကို မိန္႔ေတာ္မူခဲ့၏။

သို႔ေသာ္ ရဟန္းသာမေဏတို႔သည္ ပစၥေဝကၡဏာေလးပုဒ္ တို႔တြင္ တစ္ပုဒ္လွ်င္ တစ္ပတ္စီရေအာင္ ဆင္ျခင္၍ စိပ္ပုတီး စိပ္ၾကပါက ဣဏပရိေဘာဂမွလြတ္ျခင္း၊ ပစၥယသႏၷိႆိတသီလ လံုျခံဳျခင္းအက်ဳိးရွိေပ၏။ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ျခင္း၊ ဝိပႆနာဘာဝနာကို ပြားမ်ားျခင္းအားျဖင့္ စိပ္ပုတီးကိုစိပ္လွ်င္ ေလာကုတၱရာအက်ဳိးစီးပြားမ်ားစြာ ျဖစ္ ထြန္းႏိုင္ေပ၏။

ထိုမွ်မက ဤစိပ္ပုတီးသည္ကား ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ ေတာ္ကို ရည္စူး၍ထားေသာ စိပ္ပုတီးျဖစ္ေပသည္ဟူ၍ ဆင္ျခင္ ကာမွ်ျဖင့္ပင္လွ်င္ ကမၻာတစ္သိန္း အပါယ္မလားႏိုင္ဟု အဆို ရွိေပသည္။ စိပ္ပုတီးကို စိပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မစိပ္သည္ျဖစ္ေစ အၾကင္သူသည္ မိမိ၏ဦးေခါင္း၊ လည္ပင္း၊ မ်က္ႏွာ၊ အိမ္အမိုး စသည္တို႔၌ စိပ္ပုတီးကိုထား၍ ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္အံ့၊ ထိုသူ သည္ ကမၻာတသိန္းတိုင္တိုင္ အပါယ္မလားရာဟုလည္း အဆို ရွိေပ၏။

စိပ္ပုတီးသည္ စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္ေသာ သေဘာ ရွိ၏။ ဗုဒၶအယူဝါဒတို႔သည္ မိမိ၏စိတ္ကို တပါတည္းေသာ အာ႐ံု၌ စြဲျမဲတည္တံ့ေစရန္၄င္း၊ ဘာဝနာကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းရာတြင္ သတိတရား တိမ္းပါးမႈ ကင္းေစလို၍၄င္း စိပ္ပုတီးကို အသံုးျပဳ ၾကေလသည္။

စိပ္ပုတီးအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည့္အနက္ ေရွးအခါကမူ လူတို႔ သည္ အ႐ိုးကမၼ႒ာန္းလည္းျဖစ္ေစ၊ ပစၥေဝကၡဏာကိုလည္း ဆင္ျခင္သတိရေစျခင္းငွာ၊ ႏြား႐ိုး၊ ကြၽဲ႐ိုး၊ ဆင္႐ိုး၊ ဆင္စြယ္၊ ကြၽဲခ်ဳိစသည့္ တိရစၧာန္တို႔၏ အစြယ္ ဦးခ်ဳိႏွင့္ အ႐ိုးတို႔ကို စိပ္ပုတီးျပဳလုပ္၍ ကိုင္ေဆာင္ၾကေလသည္။ ယခုအခါတြင္မူ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၾကိတ္သီး ၾကိမ္သီး၊ ေပသီး၊ နံ႔သာသား စသည္တို႔ကို စိပ္ပုတီးျပဳလုပ္၍ ကိုင္ေဆာင္သံုးစြဲေလ့ရွိၾက၏။ ပယင္း၊ ဖန္ စသည္တို႔ကိုလည္း စိပ္ပုတီးျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾက ေပသည္။ ေလာကီပညာကို လိုက္စားသည့္ အခ်ဳ႔ိေသာ ပုဂၢိဳလ္ တို႔မွာကး ထန္း႐ြက္၊ ေပ႐ြက္၊ မိုင္းကိုင္စကၠဴ စသည္တို႔တြင္ လိုအပ္ေသာ ဂါထာမႏၲန္ကို ေရးသားသြင္းႏွံ၍ ျပင္ပမွ ၾကိဳးျဖင့္ သီထိုးအပ္ေသာ ၾကိဳးပုတီး၊ သစ္ေစးျဖင့္ သား႐ိုးကိုင္တိုက္သြား ထားအပ္ေသာ သား႐ိုးပုတီး၊ ေဆးဝါးျဖင့္ စီမံထားအပ္ေသာ ေဆးပုတီးစသည္တို႔ကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကေပသည္။

စိပ္ပုတီးကိုကိုင္ေဆာင္သံုးစြဲသူတို႔သည္ စိပ္ပုတီးလံုးေရကို စီမံကန္႔သတ္ရာတြင္လည္း မိမိတို႔၏ စိတ္ဆႏၵ ႏွင့္ရည္႐ြယ္ ခ်က္အေလ်ာက္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူျခားနား၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားလ်က္ ရွိၾကေလ၏။ အခ်ဳိ႔ကား အေဝနိကဂုဏ္ေတာ္ ၁၈ ပါးကိုရည္၍ ၁၈ လံုးပါရွိေသာ စိပ္ပုတီးကို အသံုးျပဳၾက၏။ အခ်ဳိ႔ကား ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး၊ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး၊ စုစုေပါင္း ဂုဏ္ေတာ္ ၂၄ ပါးကို ရည္၍ ၂၄ လံုးပါရွိေသာ စိပ္ပုတီးကို အသံုးျပဳၾက၏။ အခ်ဳိ႔ ကား ၃၂ ေကာ႒ာသကို ရည္၍ ၃၂ လံုးပါရွိေသာ စိပ္ပုတီးကို အသံုးျပဳၾက၏။ အခ်ဳိ႔မွာ မူကား ကR႒ာန္း ၄ဝ ကိုရည္၍ လံုးေရ ၄ဝ ပါရွိေသာ စိပ္ပုတီးကို အသံုးျပဳၾက၏။ သို႔ေသာ္ လူသံုး အမ်ားဆံုးမွာကား ၁ဝ၈ လံုးပါရွိေသာ စိပ္ပုတီးပင္ ျဖစ္၏။ ယင္း ၁ဝ၈ လံုးကို ရည္စူးရာတြင္လည္း အခ်ဳိ႔က ျမတ္စြာဘုရား၏ ၁ဝ၈ ကြက္ ေျခေတာ္စက္ လကၡဏာကို ရည္စူး၍၊ အခ်ဳိ႔က ေလာကနည္းအားျဖင့္ ျဂိဳဟ္သက္ ၁ဝ၈ ကိုျဖစ္ေစ၊ သတၱမိႆနကၡတ္ ၁ဝ၈ နဝင္းကိုျဖစ္ေစ ရည္စူးၾက ကုန္၏။ အခ်ဳိ႔ကမူ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ၅၆ ပါး၊ တရားဂုဏ္ ေတာ္ ၂၈ ပါး၊ သံဃာဂုဏ္ေတာ္ ၂၄ ပါး၊ စုစုေပါင္း ဂုဏ္ ေတာ္ ၁ဝ၈ ပါးကို ရည္စူးၾကေလသည္။

စိပ္ပုတီးစိပ္ရာတြင္ အခ်ဳိ႔က ပုတီးကို ပံုသဏၭာန္ ကိုင္တြယ္၍ စိပ္ၾကေလသည္။ ထိုသို႔စိပ္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ႏွစ္ ဘက္လံုးက ပုတီးကို ကိုင္ထားရေပရာ တစ္ၾကိမ္တည္းႏွင့္ ပုတီးႏွစ္လံုး စိပ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾက သူမ်ားရွိသည္။ အခ်ိဳ႔ ကမူ စိပ္ပုတီးကို ညာလက္တစ္ဘက္တည္းျဖင့္စိပ္၍၊ အခ်ဳိ႔ကမူ ပူတီးကို လက္ႏွစ္ဘက္ ျဖင့္ကိုင္ကာ အေတာ္အသင့္ ေျမႇာက္ လ်က္ စိပ္ၾကေပသည္။ ယင္းသို႔ ေျမႇာက္၍ စိပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပုတီးသည္ ထမီ၊ ပုဆိုးစသည္တို႔ႏွင့္ မထိပဲ သီးျခားကင္းလြတ္ ကာ သန္႔စင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

စိပ္ပုတီးစိပ္ရာတြင္ ပုတီးေစ့ကို လက္မႏွင့္ လက္ညိႇဳးၾကားတြင္ ဖိညႇပ္၍ စိပ္ျခင္းကို မ်ားေသာအားျဖင့္ မႏွစ္သက္ ၾကေပ။ ပုတီးေစ့ကို လက္မႏွင့္ လက္ခလယ္ၾကားတြင္ ထား၍ စိပ္ျခင္းကိုသာ ႏွစ္သက္ၾကသူမ်ားသည္။ အေၾကာင္းမွာ လက္ခ လယ္သည္ လက္ညိႇဳးထက္ပို၍ သန္႔စင္ျမင့္ျမတ္သည္ဟု ယူဆ ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပ၏။

ဗုဒၶအယူဝါဒီမ်ားသာမက ခရစ္ယန္အယူဝါဒီမ်ား၊ အစၥလာမ္အယူဝါဒီမ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴအယူဝါဒီမ်ား စသည္တို႔ကလည္း စိပ္ပုတီးကို အသံုးျပဳၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ပုတီးေစ့လံုးေရႏွင့္ စိပ္ပုတီး ပံုသဏၭာန္ျခင္းကား မတူၾကေပ။ စိပ္ပုတီး အသံုးျပဳ ျခင္းအေလ့ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶအယူဝါဒီႏွင့္ ဟိႏၵဴအယူဝါဒီ တို႔က ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက စတင္တီထြင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ ခရစ္ယန္အယူဝါဒတြင္ စိပ္ပုတီးကို မည္သည့္အခါက စတင္ သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္းအတိအက် မသိရေပ။ ၁၂ ရာစုႏွစ္တြင္ စိန္႔ ဒိုမီနစ္ဆိုသူက စိပ္ပုတီး စိပ္ျခင္းသေဘာကို ပိုမိုစနစ္က် ေအာင္ ျပဳျပင္ခဲ့သည္ဟူ၍ကား သိရွိရေလသည္။

စိပ္ပုတီးစိပ္ရာတြင္ ပုတီးေစ့တစ္လံုးစီ တစ္လံုးစီ လက္မွ ျဖတ္သြားတိုင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ပို၍ပို၍နီးလာျပီဟူ၍ ခရစ္ယာန္ အယူဝါဒီမ်ားက ယူဆၾက၏။ မည္သည့္ အယူဝါဒီမဆို တစ္စံု တစ္ခုကို အာ႐ံုစူးစိုက္ေနေစရန္ အတြက္၄င္း၊ စိတ္ကိုစင္ၾကယ္ ေစရန္အတြက္၄င္း၊ စိပ္ပုတီး စိပ္ၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္ေလသည္။


 ကိုးကား
  1. ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း၊ အတြဲ(၄)

Views: 118

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service