ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ေျမြၾကီးေလးေကာင္ နဲ႕ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး

ေျမြၾကီးေလးေကာင္ နဲ႕ ဓာတ္ၾကီးေလးပါး


ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာ ဆိုတဲ့ ဓာတ္ႀကီးေလးပါးတို႔ရဲ႕ ညီမွ်မႈနဲ႔လည္း ဆက္စပ ္ေနတယ္တဲ့။ အဲဒီ ဓာတ္ႀကီး ေလးပါး မညီမွ်လို႔ ပထဝီဓာတ္ ပ်က္စီးမယ္၊ အာေပါဓာတ္ ပ်က္စီးမယ္၊ ေတေဇာဓာတ္ ပ်က္စီးမယ္၊ ဝါေယာဓာတ္ ပ်က္စီးမယ္ဆိုလို႔ရွိယင္ ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာဆိုတဲ့ ဒီဓာတ္ေလးပါးကို ေႁမြြႀကီး ေလးစင္း၊ ေႁမြြႀကီး ေလးေကာင္နဲ႔ ဟို... အာသီဝိေသာပမ သုတၱန္မ်ားမွာ ေဟာထားတယ္။

ေႁမြြႀကီးေလးေကာင္ႏွင့္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး...

ေလာကမွာ က႒မုခ ေႁမြြ တစ္မ်ိဳး၊ ပူတိမုခ ေႁမြြလို႔ တစ္မ်ိဳး ။
အဂၢိမုခ ေႁမြြလို႔ ေႁမြြတစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ သတၳမုခ ေႁမြြလို႔ ေႁမြြတစ္မ်ိဳးရွိတယ္။

အဲဒီ ေႁမြြႀကီးေလးမ်ိဳးထဲမွာ က႒မုခေႁမြြဆိုတဲ့ ဒီေႁမြြကိုက္လိုက္တယ္ဆိုယင္ အကိုက္ခံရတဲ့လူဟာ မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ တစ္ခါတည္းေတာင့္ၿပီးေတာ့ လက္ေတြ ေျခေတြ ခ်ိဳးမရဘဲနဲ႔ သစ္သား ေခ်ာင္းႀကီး ထင္းတံုးႀကီးလို တစ္ခါတည္း ျဖစ္သြားတယ္တဲ့။ ျဖစ္ၿပီးေတာ့တစ္ခါတည္း ေသေတာ့ တာပဲ။ အဲဒီ ေႁမြြမ်ိဳးကို က႒မုခ ေႁမြြ လို႔ ေခၚတယ္။


ပူတိမုခေႁမြြဆိုတာက ဒီေႁမြြထိလိုက္တယ္ဆိုယင္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေသေၾက ပ်က္စီးၿပီးေတာ့ ခဏအတြင္း ၾကည့္ရင္းၾကည့္ရင္း အသားေတြ ညိဳကြက္ထၿပီးေတာ့ နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ ေသြးေတြ၊ ျပည္ေတြ တစ္ခါတည္းထြက္ လာတယ္။ ပုပ္သြားတယ္။ အမွန္ပုပ္ရမွာ ေသြး ျပည္ေတြ ထြက္ရမွာက သံုးရက္ ေလးရက္မွ ထြက္ရမွာေပမယ့္ ဒီ ပူတိမုခေႁမြြ ထိခိုက္တဲ့ သတၱဝါဆိုယင္ နာရီပိုင္း အတြင္းမွာ ပုပ္သိုးသြားတယ္။


အဂၢိမုခေႁမြြဆိုတဲ့ အဲဒီေႁမြြ ထိခိုက္လိုက္ယင္ေတာ့ လူေတာင္ မသၿဂၤဳိဟ္ရဘူး၊ အဲဒီေႁမြြထိတဲ့ လူဟာ ဒီေႁမြြဆိပ္ေၾကာင့္ပဲ တစ္ခါတည္း မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ၿပီး ေတာ့ တစ္ခါတည္းေပ်ာက္သြားတယ္။

ရွိဖူးတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္တုန္းက အရွင္သာရိပုတၱရာရဲ႕ညီ ဥပေသနမေထရ္။ ဥပေသန ရဟႏၲာမေထရ္ဆိုတာ ရွိတယ္။ အရွင္သာရိပုတၱရာ တို႔မွာ ေမာင္ႏွမ ညီအကို ခုနွစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ ခုနစ္ေယာက္စလံုး ရဟႏ ၱာ ျဖစ္ၾကတယ္။ အရွင္သာရိပုတၱရာက အကိုႀကီး၊ ေမာင္ႀကီး၊ အႀကီးဆံုး၊ သူ႔ေအာက္မွာ ဥပေသန၊ သူ႔ေအာက္မွာ စုႏၵ၊ သူ႔ေအာက္မွာ ညီေလး ေရဝတ။ သူ႔ရဲ႕ႏွမေတြအေနနဲ႔ စာလာ၊ သီသူပစာလာ၊ ဥပစာလာ... လို႔ ႏွမသံုးေယာက္ ရွိတယ္။ အဲဒီေမာင္ႏွမ ခုနစ္ေဖာ္စလံုး ဒီသာသနာေတာ္မွာ အာသေဝါကုန္ခန္း ရဟႏၲာ ေယာက္်ား၊ ရဟႏၲာ ေထရီမ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပရိနိဗၺာန္စံ၍ ဘဝဇာတ္သိမ္း ၿငိမ္းေတာ္မူၾကတယ္။


အဲဒီ အရွင္သာရိပုတၱရာရဲ႕ညီ အရွင္ ဥပေသန ရဟႏၲာမွာ တစ္ခ်ိန္က ကမၼ႒ာန္း ေက်ာင္းေလး၏ ေညာင္ေစာင္းေပၚ ခဏ ေလ်ာင္းၿပီး ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီအမိုး ေခါင္ေလ်ာက္ေပၚမွ အဂၢိမုခ ေႁမြြႏွစ္ေကာင္ဖတ္ဆို တစ္ေကာင္က ဥပေသန ရဟႏၲာ မေထရ္ရဲ႕ ကိုယ္ေပၚ က်တယ္။ သိတယ္၊ ဥပေသန မေထရ္က ဟာ... ဒီေႁမြြကေတာ့ အဂၢိမုခေႁမြြ ပဲ။ အဂၢိမုခေႁမြြဆိုတာ မိနစ္ပိုင္း အတြင္းမွာပဲ ဟုန္းခနဲ ခႏၶာကိုယ္ မီးေတာက္တတ္တယ္။ အဲဒီေတာ့... ဟုန္းခနဲ ခႏၶာကိုယ္ မီးေတာက္တာ ငါ့အဖို႔ကေတာ့... 

နာဘိနႏၵာမိ မရဏံ၊ နာဘိနႏၵာမိ ဇီဝိတံ။
ကာလဥၥ ပဋိကခၤါမိ၊ ေဝတနံဘတေကာ ယထာ။


အလုပ္သမားသည္ လခရမယ့္အခ်ိန္ကို ေတာင့္တသလို ရဟႏၲာျဖစ္တဲ့ ငါ့အဖို႔ရာ အသက္ရွည္ေန တာလည္း ခႏၶာဝန္ထုပ္ႀကီး ထမ္းထားရတယ္။ ေသတယ္ဆိုတာကလည္းပဲ စုတိအခိုက္မွာျဖစ္တဲ့ ခႏၶာဝန္ထုပ္ ထမ္းထားရတာ ျဖစ္ေတာ့ အသက္ရွည္တာလည္းပဲ ငါမလိုခ်င္ဘူး။ အသက္တိုတာ လည္းပဲ ငါမလိုခ်င္ဘူး။ အဲဒီ ေသၿပီးတဲ့ေနာက္ ခႏၶာအသစ္ မျဖစ္တဲ့ အႏုပၸါဒ... နိေရာဓ အခ်ိန္ ကေလးကို အလိုရွိတယ္။ ဒီအလိုရွိတဲ့အခ်ိန္ သူက ေရာက္ရမွာျဖစ္ေတာ့ သူ႔အဖို႔ရာ ဘာမွ ဝန္မေလးဘူး။ အင္မတန္ ခႏၶာဝန္ႀကီး စြန္႔ပယ္ရမယ့္အေရး ေတြးၿပီးေတာ့ အင္မတန္ ဝမ္းေျမာက္တယ္။


သို႔ေသာ္ ငါ ခႏၶာဝန္စြန္႔လိုက္တာ ကိစၥမရွိဘူး။ ဒီ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးက ဟုန္းခနဲ မီးေတာက္ယင္ ဒီ ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းေလး မီးကၽြမ္းသြားေခ်ရဲ႕ဆိုၿပီးေတာ့ ဥပေသနမေထရ္က အဘိညာဏ္ ျဖဳန္းခနဲ ဝင္စားၿပီးေတာ့ ‘ငါ့ ခႏၶာကိုယ္ အျပင္မေရာက္ေသးသမွ် မီးမေတာက္ပါေစနဲ႔’ အဓိ႒ာန္ေတာ္မူတယ္။ အဓိ႒ာန္ ၿပီးေတာ့ ဣဒၶိဝိဓ အဘိညာဏ္မ်ား ဝင္စားေတာ္မူလို႔ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ သူ႔ရဲ႕ တပည့္ မ်ားက္ို "ငါ့ရွင္တို႔၊ ငါ့ကိုေညာင္ေစာင္းနဲ႔တကြ ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းေလး ျပင္ဘက္ အေဗ႓ာကာသ ဟင္းလင္းအျပင္ လြင္တီးေခါင္ ထုတ္ေပးၾက" လို႔ ခိုင္းတယ္။

ဘာျပဳလို႔လဲဘုရား" ဆိုေတာ့... 
"ငါ့ကိုယ္ေပၚမွာ အဂၢိမုခေႁမြြ က်သြားတယ္ဟု ဒါေၾကာင့္ မၾကာခင္ ငါ့ခႏၶာကိုယ္ဟာ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္လိမ့္မယ္။ ျမန္ျမန္ထုတ္ၾက" ဆိုေတာ့မွ သူ႔ရဲ႕တပည့္ေတြက ေညာင္ေစာင္းနဲ႔တကြ ဥပေသန ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုင္လည္း မကိုင္ဝံ့ဘူး၊ သြားကိုင္ယင္ မီးေတာက္မွာစိုးလို႔။ ကမၼ႒ာန္းေက်ာင္းေလး အျပင္ဘက္ ထုတ္ရတယ္။ အဲဒီ အျပင္ဘက္လည္း ေရာက္ကေရာ ေညာင္ေစာင္း ေရာ ခႏၶာေရာ အကုန္လံုး မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ၿပီးေတာ့ဓာတ္ေတာ္ က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေႁမြြမ်ိဳးကို အဂၢိမုခေႁမြြလို႔ ေခၚတယ္။ အိႏၵိယမွာေတာ့ ဒီလိုေႁမြြမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။


သတၳမုခေႁမြြဆိုတာက အဲဒီေႁမြြ ထိလိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ထိုသူဟာ အရိုးဆက္ေတြဟာ တစ္ခါတည္းျပဳတ္ၿပီးေတာ့ ေသေတာ့တယ္။ အရိုးဆက္ ျပဳတ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ျပင္းတဲ့ အဆိပ္လဲလို႔။


အဲဒီ ေႁမြြႀကီးေလးမ်ိဳးလိုပဲတဲ့၊ ပထဝီဓာတ္ဟာ က႒မုခေႁမြြနဲ႔ တူတယ္။ အာေပါဓာတ္သည္ ပူတိမုခေႁမြြနဲ႔ တူတယ္။ ေတေဇာဓာတ္သည္ အဂၢိမုခေႁမြြနဲ႔ တူတယ္။ ဝါေယာဓာတ္သည္ သတၳမုခ ေႁမြြနဲ႔ တူတယ္တဲ့။ ပထဝီဓာတ္တည္း ဟူေသာ က႒မုခေႁမြြမ်ိဳး၊ ဟုတ္လား။ စိတ္ဆိုးလို႔ကိုက္၊ ဒီခႏၶာ ကိုယ္မွာ ေဖာက္ျပန္လို႔ရွိယင္ ထိုသူသည္ စုတိျပတ္ေၾကြ ေသလြန္ၿပီး သကာလ ထင္းတံုးႀကီးလို ေတာင့္ခိုင္ၿပီး သြားတတ္တယ္တဲ့၊ အ႒ကထာက။

ပတၳေဒၶါ ဘဝတိ ကာေယာ၊ ဒေ႒ာ က႒မုေခန ဝါ။
ပထဝီဓာတုပၸေကာေပန၊ ေဟာတိ က႒မုေခဝ ေသာ။


လို႔... ဒီလို မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။ အာေပါဓာတ္ပ်က္စီးလို႔ရွိယင္ပူတိမုခေႁမြြ အကိုက္ခံရတဲ့ လူရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ဟာ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း၊ နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ ပုပ္သိုးၿပီး ေသြးေတြ၊ ျပည္ေတြ ယိုက်လာ တတ္တယ္တဲ့။ အဲဒီလို ဥတုဇ႐ုပ္ကလာပ္ ေတြ႔ယင္ျဖင့္ ဪ…..အာေပါဓာတ္တည္းဟူေသာ ပူတိမုခေႁမြြႀကီး ကိုက္တာပဲ၊ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီး ကိုက္တာပဲလို႔ အဲဒီလို သိတယ္။


ေတေဇာဓာတ္တည္းဟူေသာ အဂၢိမုခ ေႁမြြကိုက္ၿပီ၊ ဒီခႏၶာကိုယ္ ေတေဇာဓာတ္ေဖာက္ျပန္ၿပီဆိုယင္ မေသခင္ကတည္းကိုက အမေလး ပူလိုက္ပါဘိ။ ေလာင္လိုက္ပါဘိ၊ အဲဒီလို လာတတ္တယ္။ ဒီလိုဆိုၿပီးေတာ့ ေသရတယ္။


ဝါေယာဓာတ္ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးၿပီးေတာ့ သြားတဲ့သူက်ေတာ့လည္းပဲ မေသခင္ကတည္းကိုက ဝါေယာဓာတ္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတယ္ဆိုယင္ သြကၡ်ာပါဒ ဖမ္းတဲ့လူေတြ ၾကည့္စမ္း၊ အဲဒီ လက္ေမာင္းႀကီးကလည္းပဲ အရိုးဆက္ျပဳတ္ ၿပီးေတာ့ တစ္လက္မေလာက္ ေလွ်ာက်တယ္။ ထို႔အတူပဲ ေဟာဒီ တင္ပါးဆံု တင္ပါးခြက္ေတြ တစ္ခါတည္း ေလွ်ာက်တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဝါေယာဓာတ္သည္ သတၳမုခေႁမြြနဲ႔တူတယ္... တဲ့။

သဥၧိေႏၷာ ဘဝတိ ကာေယာ၊ ဒေ႒ာ သတၳမုေခန ဝါ။
ဝါေယာ ဓာတုပၸေကာေပန၊ ေဟာတိ သတၳမုေခဝ ေသာ။


လို႔ အ႒ကထာမ်ားက မွတ္ခ်က္ခ်ထားတဲ့ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အခုေျပာတဲ့ အတိုင္းပါပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီ ခႏၶာကိုယ္မွာ အသက္ရဲ႕ ရွည္ေရးဟာ ပထဝီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ဝါေယာဆိုတဲ့ မဟာဘုတ္ႀကီး ေလးပါးတို႔ရဲ႕ ညီညြတ္မႈနဲ႔လည္းပဲ ဆက္စပ္ေနတယ္တဲ့ ဘယ္ေလာက္ အသက္ရွည္ဖို႔ခဲယဥ္းသလဲ။ ဒီအေၾကာင္းေတြ ကူညီရတယ္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

Views: 276

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service