ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ကမ႓ာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အခန္းက႑

ကမ႓ာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အခန္းက႑

 

ယေန႔ေခတ္ (၂၁)ရာစုသည္ အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေသာေခတ္၊ အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲေသာ ေခတ္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲျခင္းဟူသည္ သမရိုးက် ရိုးရာအစဥ္အလာ အေတြးအေခၚမွသည္ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြးအေခၚ၊ ေခတ္မီေသာ အေတြးအေခၚ၊ သိပၸံနည္းက် အေတြးအေခၚမ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။ ကမ႓ာ့လူသားမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရွာေဖြရင္း သိပၸံပညာ၏ သီအိုရီဝဲဂယက္ထဲတြင္ တဝဲလည္လည္ႏွင့္ က်င္လည္ခဲ့ၾကသည္မွာ အၾကာၾကီး ၾကာခဲ့ေလျပီ။ ယခုအခါတြင္ ရိုးရာအစဥ္အလာမွ ေဖာက္ထြက္လ်က္ ရဲရင့္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ ထက္ျမတ္ေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အၾကံအစည္မ်ားျဖင့္ ကမ႓ာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေျခလွမ္း စခဲ့ၾကျပီ။

 

(၂ဝ)ရာစုအတြင္း၌ ကမ႓ာ့လူသားတို႔သည္ ရုပ္ဝတၳဳ သိပၸံပညာျဖင့္ တိုးတတ္မႈေနာက္သို႔ တစိုက္မတ္မတ္ လိုက္ခ့ဲၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္း တိုးတတ္မႈကိုကား ရရွိခဲ့ၾကပါ၏။ သိပၸံပညာ၏ စြမ္းပကားျဖင့္ အသစ္အသစ္ေသာ ရုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း မရိုးႏိုင္ေအာင္ တီထြင္ခဲ့ၾက၏။ အသံုးျပဳခဲ့ၾက၏။ လူသတ္ လက္နတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း အျပိဳင္အဆိုင္ တီထြင္ခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ရုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ားဘက္မွ အရမ္းတိုးတတ္လာသည္ႏွင့္အမွ် စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားဘက္တြင္ မ်ားစြာက်ဆင္းခဲ့ရ၏။ ကမ႓ာ့သတင္း စာမ်က္နွာကို လွန္ၾကည့္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အႏုၾကမ္းစီးမႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊ လုယက္မႈ၊ တိုက္ခိုက္မႈ၊ စစ္ျဖစ္မႈ သတင္းမ်ားကသာ ေနရာယူခဲ့သည္မွာလည္း အၾကာၾကီးၾကာခဲ့ျပီ။ ကမ႓ာ့ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစေသာ နယ္ပယ္အားလံုး၏ ျဖစ္ရပ္အလံုးစံုမွာ Hi Tech ႏွင့္ IT (Information Technology) , Internet ေၾကာင့္ ျမန္ဆန္လြန္းေန၍ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးႏွင့္ပင္ ရင္ဆိုင္ေနရျပီ ဆိုသည္ကိုလည္း သေဘာေပါက္လာၾကသည္။

 

ယခုအခါ ကမ႓ာ့လူသားတို႔သည္ ‘အေမွာင္ထဲသို႔ ေရာက္ေနသူသည္ အလင္းေရာင္ကို ေတာင့္တသကဲ့သို႔’ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾက၏။ ေတာင့္တေနၾက၏။ ယေန႔ေခတ္တြင္ တိုးတတ္ပါသည္ ေခတ္မီပါသည္ဆိုေသာ အရာအားလံုးသည္ ကမ႓ာ့လူသားတို႔ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနေသာ၊ ေစာင့္စားေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ ေပးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္လာၾကျပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ နားလည္ သေဘာေပါက္ လာၾကေၾကာင္းကို (August 28-31, 2000) ေန႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႕၌ရွိေသာ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢ၌ “ေထာင္စုႏွစ္ ကမ႓ာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံၾကီး” ကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္က သက္ေသခံခဲ့ျပီ။ ထူးျခားခ်က္မွာ ဤညီလာခံၾကီးသည္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးရိွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္သာ က်င္းပခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ပင့္ဖိတ္ျပီး၊ ကမ႓ာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စုေပါင္းကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေရွးယခင္က လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး၊ နိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မ်ား၌ ပညာရွင္တစ္ဦးဦးက အယူအဆ သီအိုရီ တစ္ခုခုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိျပီး၊ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ အသံုးခ်ရိုး ထံုးစံသာရွိခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္မူ သီအိုရီ အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ မလံုေလာက္ေတာ့ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကျပီ။ ယေန႔ ကမ႓ာၾကီး၏ လိုအပ္ခ်က္မွာ အေတြးအျမင္ ဒႆန (Philosophy) ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား (Morality) တို႔ျဖစ္ၾကသည္ကို နားလည္ခဲ့ၾက၏။ ကမ႓ာၾကီး၏ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြရင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔ဝါဒ သိပၸံပညာမွသည္ အေတြးအျမင္ ဒႆနနွင့္ ကိုယ္က်င့့္တရား ဘာသာေရးဘက္သို႔ ဦးလွည့္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ယေန႔ေခတ္လူတို႔အတြက္ ေလာကီအာရံု ကာမဂုဏ္ကလည္း ေပါမ်ားလြန္း၏။ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား၏ တိုးတတ္မႈကလည္း ျမန္ဆန္လြန္းလွ၏။ သို႔ျဖစ္၍ လူတို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း မ်ားသည္ထက္ မ်ားျပားလာေလေတာ့သည္။ ထိုသို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိုလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆီးႏိုင္ရန္၊ အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ၾကိဳးစားေနရ၏။ အျပိဳင္အဆိုင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရ၏။ အနားယူခ်ိန္ မရွိေတာ့ေလာင္ေအာင္ပင္ တည္း။ လိုခ်င္စဖြယ္အာရံု၊ ခံစားဖြယ္ ကာမဂုဏ္ေတြကလည္း တစ္ေန႔တျခား တိုးပြါးလာရကား မီးသည္ ေလာင္စာရွိသမွ် လိုက္၍ ေလာင္သကဲ့သို႔ ယခုေခတ္ လူတို႔သႏၲာန္၌ ေလာဘကလည္း အာရံုမ်ားသေလာက္ ၾကီးမား၍ လာေလေတာ့သည္။ ေလာဘအလိုကို မျဖည့္ႏိုင္ေသာအခါ သတ္ျဖတ္မႈ၊ တိုက္ခိုက္မႈ၊ လုယက္မႈ၊ စစ္ျဖစ္မႈတိုင္ေအာင္ ေဒါသေတြကလည္း တရွဴးရွဴးတရွဲရွဲႏွင့္ တကဲကဲ ျဖစ္ေနေလေတာ့၏။

 

လူတို႔သည္ ဓနဥစၥာ၊ တန္ခိုးအာဏာ၊ ရာထူး အဆင့္အတန္းတို႔အတြက္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကိဳးပမ္းေန ၾကရ၏။ သဲၾကီးမဲၾကီး ျပိဳင္ဆိုင္ေနၾကရ၏။ တိုက္ခိုက္ေနၾကရ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မိမိတို႔ လိုခ်င္ေသာ ဤဆုလာဘ္မ်ား ရရွိလွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ‘ေအာင္ျမင္ျပီ’ ဟု ထင္မွတ္ေနေသာေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သိပၸံပညာ၏ စြမ္းပကားေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ ရုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းမ်ား၏ ၾကြယ္ဝမႈသည္ ညီညြတ္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ကား မွန္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ညီညြတ္မႈကိုကား ထာဝရေပးစြမ္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေပ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကအက်ဆံုးအရာသည္ စိတ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသူ နည္းလွသည္။

 

ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိေသာ စိတ္ဓါတ္အင္အားသည္ ေလာကီကိစၥ၌ ထိုက္သည့္ အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ၏။ ေလာကီခ်မ္းသာမ်ားလည္း ရႏိုင္ပါ၏။ ထိုအရာမ်ားသည္ ထာဝရ တည္ေသာ အရာမ်ားမဟုတ္။ အလြန္ထိခိုက္လြယ္ ပ်က္စီးလြယ္ေသာ သေဘာရွိ၏။ တစ္ခဏမွ် သာ ခံေသာ အရာမ်ားျဖစ္၏။ ထိုသို႔ တစ္ခဏမွ်သာ ခံေသာအရာမ်ား စုစည္းေနမႈသည္ အဘယ္ သို႔လွ်င္ ထာဝရ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ျငိမ္ဒခ်မ္းမႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါမည္နည္း။

 

ဤ“ေထာင္စုႏွစ္ ကမ႓ာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံၾကီး” ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ တြန္းအားေပးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းလည္း ရွိပါ၏။ထိုအေၾကာင္းကား အျခားမဟုတ္ေပ။ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဒါးဗို႔စ္ျမိဳ႕၌ (27,1,2000) ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ WEF (World Economic Forum) အစည္းအေဝးၾကီးတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၄ဝ)ေက်ာ္မွ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား၊ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ပညာရွင္မ်ားအျပင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုပါ ဖိတ္ၾကား ခဲ့သည္။

 

လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီး၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ ဆရာၾကီးဦးဘခင္ထံမွ ဝိပႆနာ နည္းစနစ္မ်ားကို သင္ယူခဲ့ျပီး ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္ကို ႏိုင္ငံေပါင္း(၂ဝ)ေက်ာ္တို႔တြင္ ဓမၼရိပ္သာမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ တရားဓမၼ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ အက္စ္အန္ဂိုအင္ကာ (S.N.Goenka) ကိုလည္း ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ဆရာၾကီး ဂိုအင္ကာသည္ WEF ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပသည့္ ဇန္နဝါရီလ (၂၇)ရက္ ေန႔မွ ေဆြေႏြးပြဲ ျပီးဆံုးသည့္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၁)ရက္ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ နံနက္တစ္ၾကိမ္၊ ေန႔လည္ တစ္ၾကိမ္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼကို ေဟာေျပာေပးခဲ့သည္။ ဆရာၾကီးေဟာေျပာေသာ တရားမွာ အျခားမဟုတ္၊ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

 

ေဆြးေႏြးပြဲ ျပီးဆံုးသည့္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ သမၼတ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားသည္ ဆရာၾကီး ဂိုအင္ကာကို သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုျပီး၊

“ခ်မ္းသာမႈ အစစ္အမွန္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္အရာနည္း။ ထိုအရာကို ရရွိေအာင္ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။” “Is This as Good as it get? The meaning of Happiness.”

“ဘာသာေရး၏ အနာဂတ္” “The future of Religion; Beyond Beliefs?”

“ေဒါသထြက္လာသည့္အခါ သင္မည္သို႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။” “What to do when you are angry?”

စေသာ ေခါင္းစဥ္ေလးမ်ားျဖင့္ ေဟာေျပာေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက၏။ အျပန္အလွန္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္း၊ ေျဖဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 

ဆရာၾကီးက “မတူညီေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ ျခားနားေသာ လူမ်ိဳးမ်ားပင္ ျဖစ္ေနေစကာမူ ဝိပႆနာ က်င့္စဥ္ကို လက္ေတြ႔ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္ေၾကာင္း” ေထာက္ျပသည္။ သူေျပာသည့္ အဓိက အခ်က္မွာ ဘာသာ အားလံုးတို႔၏ အတြင္းအႏွစ္သာရမွာ ကိုယ္က်င့္တရား ထိန္းသိမ္းေရး၊ ေမတၱာ ကရုဏာ ထားေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရား၏ ျပင္ပလကၡဏာမ်ား အေနျဖင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ား၊ လိုက္နာဖြယ္ရာမ်ား၊ တရားေသ အယူအဆမ်ား၊ အေတြးအျမင္မ်ားကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္၏။ ထိုအရာမ်ားသည္ မတူ ကြဲျပားႏိုင္၏။ ထိုသို႔ေသာ ျပင္ပလကၡဏာမ်ား၊ အခ်က္အလတ္ မ်ားကို ၾကည့္၍ ဘာသာတစ္ခုခု ဒါမွမဟုတ္ ယံုၾကည္မႈ တစ္ခုခုကို မပစ္ပယ္သင့္ေပ။ အဓိက အခ်က္မွာ အတြင္းအႏွစ္သာရျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္၏။

 

တဖန္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼကို ရွင္းျပရာ၌ ဗုဒၶသည္ ဘာသာေရး ဂိုဏ္းဂဏပံုစံမ်ိဳး တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အတြက္ သက္သက္မဟုတ္။ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္၏။ လူတိုင္း လက္ေတြ႔ လိုက္နာ က်င့္သံုးႏိုင္၏။ လက္ေတြ႔ လိုက္နာ က်င့္သံုးသူသည္ မည္သည့္ ဘာသာဝင္ျဖစ္ေစ အက်ိဳး ရရွိမည္သာ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔ ျပဳလုပ္၍ ရရွိသည့္ အက်ိဳးရလဒ္္ကိုသာ အေလးေပးသည္။ ဆရာၾကီး ဂိုအင္ကာ တင္ျပေသာ ဘာသာေရးအျမင္မွာ အျခားဘာသာမ်ား လက္ခံေအာင္၊ မဆန႔္က်င္ေအာင္ ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ဝိပႆနာ က်င့္ၾကံသူအေနနွင့္ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားကို ဆက္လက္ လိုက္နာကာ ဘဝတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေပမည္။ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းဘဝမ်ိဳး မျဖစ္ေတာ့ဘဲ၊ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေပလိမ့္ည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္လည္း ရပ္တန္႔သြားကာ ဒုစရိုက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားလည္း ျဖစ္လာေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

 

ဤေဆြးပြဲ၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢၢ၌ (၂၉.၈.၂ဝဝဝ) ေထာင္စုႏွစ္ ညီလာခံၾကီးကို အမွန္တကယ္ပင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကျပီ။ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား၊ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ဘာသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း တတ္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ ဦးကုမာရ (အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔၊) ဦးေဆာင္ေသာ ဆရာေတာ္ (၆)ပါး၊ ေဒါက္တာ မ်ိဳးျမင့္ (ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ သာသနာေရးဦးစီး႒ာန၊)ႏွင့္  ေဒါက္တာ လွေဘ (ဒု ပါေမာကၡ(စီမံ)၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရဝါဒ ဗုဒၶသာသနာျပဳ တကၠသိုလ္၊) တို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ေဒါက္တာ ေရဝတဓမၼႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဣႏၵက၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ ဦးပညာဝံသႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိႆရ (သီတဂူ) တို႔လည္း ထိုအစည္းအေဝးၾကီးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

ထိုအစည္းအေဝးၾကီး၌ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ကိုယ္စား ဆရာေတာ္ ဦးကုမာရက ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ျဗဟၼဝိဟာရတရား (၄)ပါးအေၾကာင္း ေဟာေျပာခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ ေျပာခြင့္ရေသာ အခ်ိန္မွာ (၃ မိနစ္မွ ၅ မိနစ္အတြင္း)မွ်သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိ ေျပာလိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို လက္ကမ္းစာေစာင္ရိုက္ျပီး ေပးေဝငွခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဤ“ေထာင္စုႏွစ္ ကမ႓ာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံၾကီး”ကား ျပီးဆံုးခဲ့ေလျပီ။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ယခင္က တစ္ခါမွ် မျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ ဤသို႔ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လင္းေရာင္ျခည္ အစပ်ိဳးျခင္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ (၂၁)ရာစု အဝင္၌ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘာသာေပါင္းစံုတို႔တစ္ေနရာတည္း၌ စုေဝးကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ညႇႇိႏိႈင္းတုိင္ပင္ အေျဖရွာခဲ့ၾကျခင္းသည္ပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ဦးတည္ရာ လမ္းစ ေပၚလာျခင္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

 

သို႔ေသာ္လည္း ကမ႓ာ့လူသားအားလံုး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာစြာ၊ သင့္ျမတ္ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းကို ညႊန္ျပေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာသာတရားအားလံုးသည္ မိမိတို႔၏ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူမ်ားအား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ နားလည္မႈရွိျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လမ္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရမည္။ ညြန္ၾကား ေပးရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဗုဒၶဘာသာသည္ ေပ်ာ္ရႊင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဘးကင္းျပီး၊ မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ သင္ၾကားေပးသည္။ အျခားလူတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) အျခား သက္ရွိသတၱဝါ မ်ားအား ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေစေသာနည္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြေသာ နည္းလမ္းကို ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။ သူတစ္ပါးတို႔အား မထိခိုက္ေစဘဲ မိမိတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ျပဳရျခင္းသည္သာ အျမင့္ျမတ္ဆံုး သမၼာအာဇီဝ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားရွင္က ညြန္ျပေတာ္မူခဲ့သည္။

 

ယေန႔လူတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မိမိေအာင္ႏိုင္ျခင္းက အဓိကအေရးၾကီးေၾကာင္း ေမ့ေနၾကသည္။ ျမတ္ဗုဒၶက “အမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းထက္ မိမိကိုယ္ကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းက ပို၍ ေကာင္းေၾကာင္း၊ ေလာကီသာယာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ျခင္းက စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနာမ်ား စုေဆာင္းျခင္းထက္ ပို၍ေကာင္းေၾကာင္း” မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေအာင္ႏိုင္လွ်င္ အျခားသူတို႔က လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေလးစားလာၾကလိမ့္မည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ မိမိကိုယ္ကို ပထမ ေအာင္ႏိုင္ျပီး ေနာက္ သူ၏ ၾကီးမားေသာ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ ပညာတို႔ျဖင့္ တစ္ကမ႓ာလံုးကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ ခဲ့သည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္ ျမတ္ဗုဒၶကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသာမက ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္သူမ်ားကပါ ေလးစား ၾကည္ညိဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

ကမ႓ာေပၚရွိ ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား တတ္ေရာက္ၾကေသာ ယင္းကဲ့သို႔ ကမ႓ာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံၾကီး၌ တရားဓမၼကိစၥမ်ား ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ ကမ႓ာၾကီး မျငိမ္းခ်မ္းမႈအေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ အေျဖတစ္ခုခု ရရွိေလမလားဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ကမ႓ာၾကီး၏ ျပႆနာ အရပ္ရပ္သည္ ခိုင္မာျပီး၊ တိက်ေသာ ဒႆနတစ္ခုခု လိုေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

 

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ပါေစ။ ဤ(၂၁)ရာစုႏွစ္သည္  အေတြးအေခၚ ေတာ္လွန္ေသာေခတ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ကမ႓ာ့ကုလသမဂၢ၌ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဘာသာအသီးသီးမွာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္လည္း ကမ႓ာ့လူသားတိုင္း လိုလားေတာင့္တေနၾကေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မၾကံဳစဖူး ထူးကဲေသာ “ေထာင္စုႏွစ္ ကမ႓ာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံၾကီး”ကို အတူတကြ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကျပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္လည္း မိမိတို႔၏ တာဝန္ႏွင့္ အခန္းက႑ကို သိရွိနားလည္ျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကို ကမ႓ာ့လူသားတိုင္း သိရွိနားလည္ေအာင္၊ ျပန္႔ပြါးေအာင္ ျဖန္႔ေဝဖို႔ရန္ အခ်ိန္တန္ျပီဟု ႏိႈးေဆာ္သတိေပးရင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေလာင္းသံကို ထပ္ဆင့္ျပန္ၾကားလိုက္ရပါသည္။

 

တကၠသိုယ္ ေမာင္ကိုရင္

 

Ref; Universal Spirituality for Peace, by S.N Goenka. The Millennium World Peace Summit at the United Nation, U.S.A (August 28-31-2000).

Goenkaji world-famed Vipassana Teacher attends the world Economic Forum in Davos, Switzerland, by Zeyar Maung, NLM (19.2.2000 - 26.2.2000).

 

(ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ႏွစ္သံုးဆယ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္စာေစာင္ (2000) မွ)

 

Views: 294

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service