ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သရဏဂံု ဆိုတာ

သရဏဂံု ဆိုတာ ပါဠိလို"သရဏဂမန" ျမန္မာလို "သရဏဂံု" အဓိပၸာယ္က ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း ရတနာျမတ္သုံးပါးအေပၚေလးေလးနက္နက္နဲ႔ သက္ဝင္ျပီး ယုံၾကည္ျမတ္ႏိုး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တဲ့ သဒၵါပညာေရွ႕သြားရွိတဲ့ ကုသိုလ္စိတ္ကို "သရဏဂံု"လို႔ေခၚပါတယ္။

 

ရတနာျမတ္သုံးပါးအေပၚ ေလးေလးနက္နက္ ယုံၾကည္ျခင္း ၾကည္ညိဳေလးစား ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ျခင္း ရွိတဲ့သူဟာ သရဏဂံုတည္တ့ဲသူပါ။ သရဏဂံုတည္သူဟာ ရတနာျမတ္သံုးပါး ေက်းဇူးကို မသိတတ္ရင္ ရတနာသုံးပါးအေပၚ သံသယဝင္ခ့ဲရင္ အေတြးမွား အသိမွားေနခ့ဲရင္ သရဏဂံု ညိွဳးႏြမ္းညစ္ႏြမ္းပါတယ္။

 

အယူဝါဒေျပာင္းရင္ သရဏဂံုပ်က္တယ္ ေသဆုံးတဲ့အခါမွာလည္း သရဏဂံုပ်က္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ေသဆုံးတဲ့အခါ သရဏဂံုပ်က္သြားလို႔ သရဏဂံုျပန္တင္ရတယ္။ အေလာင္းေကာင္ႀကီးကိုတင္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဒီအနီးအနားမွာတေစၧသရဲစတဲ့ဘဝမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေနခ့ဲရင္ သရဏဂံုျပန္တည္ပါေစဆိုတဲ့ အေနနဲ႔ သရဏဂံုတင္ေပးရတာပါ။

 

ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြထဲမွာ နတ္ကိုးကြယ္ ၾကတာလည္းရွိပါတယ္။ ရတနာသုံးပါးထက္ နတ္ကိုပိုအေလးထားရင္ သရဏဂံုပ်က္တယ္။ သာမန္ကိုးကြယ္ေနရင္ သရဏဂံုမပ်က္ေပမယ့္ သရဏဂံုညစ္ႏြမ္းညိွဳးႏြမ္းမွာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။

 

ဗုဒၶဘာသာစစ္စစ္တစ္ေယာက္ဟာ ရတနာသုံးပါးမွတစ္ပါး အျခားကိုးကြယ္ရာ မရွာေကာင္းပါဘူး။ ဘုရား တရား သံဃာကို စြန္႔ပယ္၍ အျခားေသာ ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္မ်ား ၃၇-မင္းနတ္မ်ား ရိုးရာနတ္မ်ား နတ္စိမ္းမ်ားကို အရွင္ႀကီး အရွင္ေကာင္းတို႔အား ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို အပ္ႏွင္းကိုးကြယ္ပါ၏ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳ၍ ဦးခ်လိုက္လွ်င္ သရဏဂံုပ်က္သည္။ ယင္းသို႔ပ်က္ျခင္းသည္ အျပစ္ရွိေသာ သရဏဂံုပ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဘုရား တရား သံဃာကိုလည္း မစြန္႔ ထိုဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္မ်ားကိုလည္း ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ေနမယ္ဆိုရင္ သရဏဂံုမပ်က္ေသာ္လည္း ညိွဳးႏြမ္းသြားပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ သရဏဂံုတည္သူမ်ား ရရွိမည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ အပ္ဝင္ ေပါက္ဆိန္ထြက္ ဟူေသာ စကားကဲ့သို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အပ္တစ္ေခ်ာင္းဝင္လာျပီး ေပါက္ဆိန္တစ္ေခ်ာင္း ထြက္သြားမည္ဆိုရင္ မိမိအတြက္ ဆုံးရံႈးတာသာျဖစ္ပါတယ္။

 

တစ္ဘဝတာ သရဏဂံုတည္ျမဲသူမ်ား ရရွိမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အပါဒါန္ပါဠိေတာ္မွာ ေဟာၾကားထားတာ ရွိပါတယ္။ လြန္ခ့ဲေသာ ၉၁ ကမ႓ာက ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ အေနာမဒႆီ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္အခါက အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္သည္ မ်က္မျမင္မိဘႏွစ္ပါးကို လုပ္ေကြ်းရင္း တစ္ဘဝတာ သရဏဂံုတည္ခ့ဲသည္။

 

ထိုတစ္ဘဝတာ သရဏဂံုတည္ခ့ဲေသာ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ၉၁ကမ႓ာ အပါယ္တံခါးပိတ္သည္။ အႀကိမ္ ၈၀ သိၾကားမင္းျဖစ္သည္။ ၇၅ ႀကိမ္ စၾကာမင္းျဖစ္သည္။ ရိုးရိုးဧကရာဇ္ဘုရင္ ဘဝ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္သည္။ ယခုဘုရားသာသနာ၌ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌ သူေ႒းသား သြားျဖစ္သည္။ သူ ၇ႏွစ္သား အရြယ္ခန္႔တြင္ တျခားရြယ္တူကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေျပးလႊားေဆာ့ကစားရင္း ရဟႏၲာတစ္ပါးသီတင္းသုံးသည့္ ေက်ာင္းထဲသို႔ ေရာက္သြားသည္။ မေထရ္သည္ ကေလးမ်ားကို ေတြ႔သည္ႏွင့္ သရဏဂံုေဆာက္တည္ေပးသည္။ ကေလးမ်ားက ရြတ္ဆို ေဆာက္တည္ၾကသည္။

 

ထိုသရဏဂံုအဆုံးမွာပင္ လြန္ခ့ဲေသာ ၉၁ ကမ႓ာက တစ္ဘဝတာ သရဏဂံုတည္ခ့ဲေသာ ကေလးသည္ ရဟႏၲာျဖစ္သြားခ့ဲသည္။ သူ၏ဘဲြ႔အမည္မွာ တိသရဏဂမနိယမေထရ္ဟုေခၚသည္။ ဤေကာင္းကိ်ဳးမ်ားသည္ မိမိထံမွာရွိေနေသာ ေပါက္ဆိန္ႏွင့္တူသည္။ ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္ ၃၇ မင္း ရိုးရာနတ္မ်ားကို ကနားေပးျပီး ကိုးကြယ္လိုက္လ်ွင္ သရဏဂံုမပ်က္ေတာင္ သရဏဂံု ညိွဳးႏြမ္းသြားပါတယ္။

 

ထိုသို႔နတ္မ်ားကိုးကြယ္သည့္အတြက္ စီးပြားတက္ျခင္း ရာထူးတက္ျခင္းသည္ အပ္တစ္ေခ်ာင္း ဝင္လာနဲ႔တူပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ စီးပြားတက္ျခင္း ရာထူးတက္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ စီးပြားဥစၥာဟာ တစ္ဘဝတစ္နပ္စာသာ ရွိေသာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သရဏဂံုညိွဳးႏြမ္းသြားရင္ ၉၁ ကမ႓ာ အပါယ္တံခါးပိတ္ရျခင္း စေသာေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို မရေတာ့ပါ။

 

ဒါဟာ မိမိထံမွ ေပါက္ဆိန္တစ္ေခ်ာင္း ျပန္ထြက္တာနဲ႔တူပါတယ္။ နတ္ကိုးကြယ္မႈနဲ႔စပ္လို႔ အစဥ္အလာအရ နတ္ကိုပူေဇာ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပူေဇာ္လို႔ရတယ္။ ပသလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္မကိုးကြယ္ေကာင္းဘူး။ ပူေဇာ္တာနဲ႔ ကိုးကြယ္တာဟာ မတူပါဘူး။

 

အခိ်ဳ႕အိမ္ေတြမွာ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္မႈေတြ ေရာေရာ ေႏွာေႏွာျဖစ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္မွာ နတ္ရုပ္ ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္ရုပ္ေတြ မထားေကာင္းပါဘူး။ ဘုရားနဲ႔တစ္တန္းတည္း ဘာကိုမွမထားရပါဘူး။ တစ္ျခားဟာေတြ ပူေဇာ္ခ်င္ရင္ တစ္ေနရာရာမွာ သီးသန္႔ပူေဇာ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ကိုးေတာ့ မကိုးကြယ္လိုက္ပါနဲ႔။ ဥစၥာစည္းစိမ္ဆင္းရဲတာက တစ္ဘဝသာဒုကၡေရာက္မွာပါ။ အသိဉာဏ္ပညာ ဆင္းရဲခ့ဲရင္ေတာ့ သံသရာအဆက္ဆက္ ဒုကၡေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

 

အားကိုးမလဲြေစနဲ႔ ----------------- ေလာကမွာ အျမင့္ျမတ္ဆုံးဘုရားနဲ႔ ေတြ႔လ်က္သားနဲ႔ ဘုရားကိုအားမကိုးပဲ နတ္ေတြ ဘိုးေတာ္မယ္ေတာ္ စတာေတြကို အထင္ႀကီးအားကိုးေနတာဟာ လူၾကားလို႔ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါဟာကိုယ့္ဦးေႏွာက္ကို ကိုယ္ အလဲြသုံးစားလုပ္တာပဲ။

 

ေလာကမွာ ဘုရားကိုအားကိုးတာ ဘုရားစကားနားေထာင္တာေလာက္ ေကာင္းတာ ဘာမွမရွိဘူး။ သိပၸံေခတ္လူသားလုပ္ေနၾကျပီး အေတြးေခ်ာ္မေနၾကနဲ႔။

 

အရွင္ဝိစိတၱသာရ(ေလးအိမ္စု)

ကိုးကား- အရွင္ဇဝန(ေမတၱာရွင္-ေရႊျပည္သာ)

အရွင္သံဝရာလကၤာရ(ဓမၼပိယဆရာေတာ္)

Views: 148

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service