ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ပန္္လုိသည့္ပန္း

ပန္္လုိသည့္ပန္း 

ဒါနဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ကို မေဖာ္ညႊန္းမွီ တင္ျပလိုသည္မွာ သဗၺညဳတ ဘုရားအဆူဆူႏွင့္ အဂၢသာ၀က၊ မဟာသာ၀က စသည့္ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တို႔သည္ မိမိတို႔ဆိုင္ရာ ေဗာဓိဉာဏ္ကို ဒါနပါရမီျဖင့္ပင္ စတင္ေတာ္မူခဲ႔ၾကသည္။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္လည္း ပါရမီခရီးအစ သုေမဓါရွင္ရေသ႔ဘ၀တြင္လည္း ဒါနပါရမီျဖင့္စတင္၍ ပါရမီခရီးအဆံုး ေ၀သႏၱရာမင္းႀကီး ဘ၀တြင္လည္း ဒါနပါရမီျဖင့္ပင္ အဆံုးသတ္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါရမီျဖည့္စဥ္ကာလမွာ ဒါနနဲ႔ စခဲ႔ၿပီး ဒါနနဲ႔ ဆံုးခဲ႔တာကို ထူးျခားစြာ ေတြ႔ရွိရသည္။

 

 ထိုေနရာတြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔သည္ တစ္ဘ၀တြင္ ပါရမီတစ္မ်ိဳး တည္းကိုလွ်င္ ျဖည့္က်င့္ၾကသည္ဟူ၍ မမွတ္ယူေစလို။ အလ်ဥ္းသင့္သလို ပါရမီမ်ားစြာကို ျဖည့္က်င့္ခဲ႔ၾကသည္ကို သတိထားသင့္သည္။ ဒါနဆိုသည္မွာ လွဴဒါန္းသည္၊ ေပးကမ္းသည္၊ စြန္႔ႀကဲသည္ဟု အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္၏။ အလြယ္ဆံုးေျပာလွ်င္ ေပးျခင္းသည္ ဒါန။ ေပးျခင္းလို႔ ဆိုသည့္အတြက္ ယူျခင္း မပါပါႏိုင္ေပ။ ဖက္တြယ္ထားျခင္း၊ ျငိကပ္ထားျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ မျငိမကပ္ မဖက္မတြယ္စြာ ေပးကမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္း၀တၳဳေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ေျခေသြးသား အဂၤါေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါအေပၚေသာ္လည္ေကာင္း ေပးႏိုင္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ ျငိကပ္ေနလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ျငိကပ္ျခင္းကိုပင္ ေလာဘဟု ေခၚဆိုသည္။

 

ေလာဘဆိုရာ၌လည္း ေလာဘသည္ ကာမဂုဏ္အာရံုကို တမ္းတမ္းစြဲ၊ ငမ္းငမ္းတက္၊ တပ္မက္လိုခ်င္သည္။ သတၱာ၀ါတို႔အား မည္သည့္အခါမွ် မေရာင့္ရဲ မတင္းတိမ္ေစဘဲ အာရံုသစ္မ်ားကို အျမဲရွာေဖြ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ပစၥည္းကို ျငိကပ္လွ်င္ ထိုပစၥည္းကို လွဴဒါန္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ လက္ေျခအဂါၤ အေသြးအသားေပၚတြင္ ျငိကပ္ေနလွ်င္ လက္ေျခအဂါၤ အေသြးအသားကို လွဴဒါန္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မျငိကပ္စြာ လွဴဒါန္းႏိုင္လွ်င္ အေလာဘ ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္သည္။

 

ဒါနမွာ အေလာဘဓါတ္ ျဖစ္သည္။ ေလာဘဓါတ္ကို အႏိုင္ယူ၍ အေလာဘဓါတ္ကို မိမိသ႑ာန္၍ ထာ၀စဥ္ ကိန္းေအာင္းႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဆရာၾကီးဦးေရႊေအာင္၏ ကိုယ္က်င့္ ဗုဒၶ၀င္ (ဗုဒၶေလာကသားတို႔၏ အႏိႈင္းမဲ႔ေက်းဇူးရွင္) စာအုပ္တြင္ ဒါန၏ အႏွစ္သာရမွာ စြန္႔လႊတ္ျခင္းႏွင့္ အနစ္နာခံျခင္းျဖစ္၏ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္၏။ မွန္ေပ၏။ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ ေလာဘဓါတ္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းသာျဖစ္၏။ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ အနစ္နာခံ၍ ေလာဘဓါတ္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းသည္ ေလာကႀကီးကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ဒါနျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေပးျခင္းဆိုသည့္ဒါနမွာလည္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚမူတည္၍ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ စြန္႔ႀကဲျခင္းဟူ၍ ေခၚေ၀ၚၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိထက္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း အဆင့္ျမင့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဆိုလွ်င္ လွဴဒါန္းျခင္းဟု ေခၚဆိုသည္။ မိမိႏွင့္ တန္းတူ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြဆိုလွ်င္ ေပးကမ္းျခင္းဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ မိမိထက္ နိမ္႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတို႔အား စြန္႔ႀကဲသည္ဟု ေခၚဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

ထိုသို႔ လွဴဒါန္း၊ စြန္႔ႀကဲ၊ ေပးကမ္းၾကရာတြင္ စိတ္ထားတတ္ေသာ အေနထားေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး လွဴဒါန္းေနၾကသည္ကို မိမိတို႔ ပတ္၀န္းက်င္၌လည္း လက္ရွိေတြ႔ျမင္ေနၾကရသည္။  ဤေနရာတြင္ သဒၶါ ပညာအတြဲညီစြာ လွဴဒါန္းတတ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ လွဴဒါန္း၊ စြန္႔ႀကဲ၊ ေပးကမ္းျခင္းသည္ သဒၶါျဖစ္၍ တကယ္လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းတတ္ျခင္းသည္၊ အမ်ားအက်ိဳးကို ေရွး႐ႈႏိုင္ေသာ ဆင္ျခင္တရားသည္ ပညာ၊ ထိုႏွစ္ခု အတြဲညီမွသာလွ်င္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဒါနျဖစ္ေပမည္။

 

ပညာမပါ၍ လွဴဒါန္းခဲ႔ေသာ အလွဴရွင္မ်ားသည္ ေဘာဂသမၸတၱိဟူေသာ ပစၥည္းဥစၥာ ျပည့္စံုျခင္းကို ရရွိေသာ္လည္း ဘာသာေရးအသိ၌ အားနည္း၍ အသိဉာဏ္နည္းပါးကာ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္း အေထာက္အပံ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သလို နိဗၺာန္ႏွင့္လည္း ေ၀းကြာလွမ္းရေတာ့သည္။ လက္ရွိ ပညာမပါေသာ အလွဴ တို႔သည္လည္း ေဘာဂသမၸတၱိဟူေသာ ပစၥည္းဥစၥာျပည့္စံုျခင္းတို႔သာ ရရွိေပမည္ျဖစ္သည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ရေ၀ႏြယ္၏ ျမင့္ျမတ္သူတို႔အလုပ္စာအုပ္တြင္ ဒါနပါရမီေျမာက္ရန္မွာ ၁။ နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ရမည္၊ ၂။ သူတစ္ပါး အက်ိဳးကို ငဲ႔ရမည္။ ၃။ မိမိအက်ိဳးကို မငဲ႔ရ ဟူ၍ ေရးသားထားသည္ကို မွတ္သားရ၏။ ဤတြင္ အေတြးတစ္ခု စဥ္းစားသင့္သည္မွာ နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ နိဗၺာန္ကို လိုခ်င္ေသာဆႏၵ မရွိေသာသူသည္ မည္သို႔မွ် နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

 

နိဗၺာန္ဆိုသည္ အိုနာေသ ဒုကၡမွ လြတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိႈသည္ ေျမႀကီးမွ ထြက္လာသည့္အခါ ေျမမံႈေလးမ်ားကို ရြက္ထြက္လာသသည့္ပမာ ဘ၀မွာ ဇာတိကို ရလာလွ်င္ အိုဒုကၡ၊ နာဒုကၡ၊ ေသဒုကၡႀကီးကို ထမ္းၿပီး ထြက္လာရသည္ပဲဟု ဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာဉာဏ္၊ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ တရားထင္ရွားရွိလွ်င္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္တရားလည္း ထင္ရွားရွိသကဲ႔သို႔ ပဋိသေႏၶေနရျခင္း၊ ဇာတိတရားထင္ရွားရွိလွ်င္ ထိုဇာတိကို ကုန္ေစတတ္ေသာ ပဋိသေႏၶေနျခင္းကင္းရာ နိဗၺာန္တရား ထင္ရွားရွိ၏ဟု ဆင္ျခင္ႏိုင္ေသာဉာဏ္ရွိမွသာလွ်င္ ေတြးမွသာလွ်င္၊ ျမင္မွသာလွ်င္ နိဗၺာန္ကို လိုခ်င္ေသာ ဆႏၵျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္။

 

 ထိုသို႔ျဖစ္မွသာလွ်င္ နိဗၺာန္ကို ဦးတည္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ နိဗၺာန္သို႔ ဦးတည္ကာ ငါ၊ ငါ့ဥစၥာဟူေသာ အတၱဒိ႒ိကို ပယ္၍ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးကို ရည္ေမွ်ာ္ လွဴဒါန္းမွသာလွ်င္ ပါရမီေျမာက္ေသာ ဒါန ျဖစ္ေပမည္။ ျမင့္ျမတ္သူတို႔ လုပ္ေသာ အလုပ္ျဖစ္ေပမည္။

 

တစ္နည္းအားျဖင့္ၾကည့္ေသာ္ နိဗၺာန္ဟူသည္ နိ၀ါနပင္ျဖစ္သည္။ ၀ါနဆိုသည္မွာ တဏွာ၊ နိ ဆိုသည္မွာ မရွိျခင္းျဖစ္၍ တဏွာမရွိျခင္းသည္ပင္လွ်င္ နိဗၺာန္ျဖစ္သည္။ တဏွာကို အဘိဓမၼာ အားျဖင့္ တရားကိုယ္ေကာက္ေသာ္ ေလာဘ ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာဘ၏ဆန္႔က်င္ဘက္ အေလာဘ ဓါတ္ မ်ားမ်ားကိန္းေအာင္ တဏွာေလာဘကင္းစင္ရာ နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုျပဳ၍ ေပးလွမ္းလွဴဒါန္းျခင္း ဒါနကို ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

 

 ဒါနပါရမီဟု ဆိုရာတြင္ ပါရမီကို ျမင့္ျမတ္သူတို႔အလုပ္ဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္လွ်င္ ဒါနပါရမီ၏ အဓိပၸါယ္မွာ လွဴဒါန္းေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲမႈသည္ ျမင့္ျမတ္သူတို႔အလုပ္ျဖစ္သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာ သူတို႔သည္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း ဒါနျပဳေလ႔ရွိသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ပါရမီကို အဓိပၸါယ္ ထပ္မံဖြင့္ဆိုလွ်င္ လူေတာ္၊ လူေကာင္း၊ သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္လိုသူတိုင္း ျဖည့္က်င့္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒါနပါရမီသည္ လူေတာ္၊ လူေကာင္း၊ သူေတာ္ေကာင္း ျဖစ္လို သူတိုင္း သည္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း ဒါနျပဳေလ႔ရွိသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ တတိယအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ အရိယာမဂ္ဉာဏ္၊ ေဗာဓိဉာဏ္ကို ရရွိ၍၊ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳလို ေရာက္လိုသူတိုင္း ျဖည့္က်င့္ရမည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ဒါနပါရမီ သည္လည္း အရိယာမဂ္ဉာဏ္၊ ေဗာဓိဉာဏ္ကိုရရွိ၍၊ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုေရာက္လိုသူတိုင္း လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း ဒါန ျပဳေလ႔ရွိ သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ဒါနပန္း ဆင္ျမန္းသည့္အခါ ျမင့္ျမတ္ေသာသူတို႔ ျပဳသည္ဒါန၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ျပဳသည့္ဒါန၊ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳလိုေရာက္လိုသူတို႔ျပဳလုပ္သည့္ဒါန ျဖစ္ေအာင္ ပညာေရွ႕ထား ျပဳရၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာမပါေသာ ဒါနရွင္အမ်ားစုသည္ ေနာင္ဘဝမ်ားတြင္ ခ်မ္းသာေသာ ဘဝကိုကား ရၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္ ဉာဏ္ပညာမပါေသာ ဒြိဟိတ္ပုဂိၢဳလ္၊ သုဂတိ အဟိတ္ပုဂိၢဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကရ၏။

 

ထိုပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ယခုဘဝတြင္ မဂ္ဖိုလ္ရခြင့္ မရွိေတာ့ေပဟု ဆရာေတာ္အရွင္ဇ၀န မိန္႔ၾကား သည္မွာ မွတ္သားလိုက္နာဖြယ္ေကာင္းလွပါ၏။ ထိုေၾကာင့္ ဒါနပါရမီျဖည့္ဆည္းရာမွာ၊ ဒါနပန္း ဆင္ျမန္းရာမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ မေပးကမ္းဖို႔ ထပ္ဆင့္မိန္႔ၾကားသည္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေပးကမ္းလွ်င္ အျမတ္ရဖို႔ အေရာင္း အဝယ္လုပ္ျခင္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္၏။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မပါဘဲ ေပးကမ္းလွ်င္ ကိေလသာကုန္ရာ နိဗၺာန္ရဖိုို႔ု႔ ဒါနပါရမီ ျဖည့့္ဆည္းျခင္း ျဖစ္သည ္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

 

 ဒါနပန္း မဆင္ျမန္းတတ္ၾကလွ်င္ျဖင့္ သန္းေခါင္လကြယ္အခ်ိန္ ေမွာင္မဲေနတဲ႔ ေတာအုပ္ၾကီးမွာ လမ္းေပ်ာက္ေနသူတစ္ေယာက္လို သံသရာ လမ္းမွာ စမ္းတ၀ါး၀ါး ျဖစ္ေနရတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္အရာပဲလွဴလွဴ၊ ဆြမ္းတစ္နပ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းအလွဴျဖစ္ျဖစ္၊ တရားအလွဴျဖစ္ျဖစ္ ေစတနာသံုးတန္ ျပ႒ာန္း၍ တဏွာစြဲကင္းကာ ကၽြတ္ကၽြတ္လြတ္လြတ္ လွဴဒါန္းရန္ အေရးႀကီး ပါသည္။ ထင္ေပၚမႈ၊ ေၾကာ္ၾကားမႈကို ေရွာင္၍ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းရန္ ေမတၱာေရွ႔ထား တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

 

ထိုသို႔ ပါရမီေျမာက္ေသာဒါနျဖစ္ေအာင္ ျပဳခဲ႔ေသာေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ကံသည္ အေဟာသိကံ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္သလို ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းအစရွိသည္တို႔သည္လည္း ကၽြဲကူးေရပါသကဲ႔သို႔ အက်ိဳးေပးမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိသာ စိတ္ထားတတ္မည္ဆိုလွ်င္ ၀ိပႆနာတရား အားထုတ္သည့္ နည္းတူ ဒိ႒ိႏွင့္ တဏွာေလာဘကင္းေအာင္ ျပဳႏိုင္ေပသည္။

 

 ဤသည္ကို ဆရာေတာ္အရွင္ဇ၀န မိန္႔ၾကားသည္မွာ ငါေကာင္းစားဖို႔ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မပါဘဲ သူတစ္ပါး ေကာင္းစားဖို႔ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဒါနျပဳျခင္း၊ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ ပရဟိတ(အမ်ားေကာင္းက်ိဳး) လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ဝိပႆနာတရား နာၾကားအားထုတ္သည့္နည္းတူ ငါစြဲတည္းဟူေသာ ဒိ႒ိကိေလသာ၊ ငါေကာင္းစားဖို႔ တည္းဟူေသာ ေလာဘကိေလသာမ်ားကို အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ်ာ့ပါးကုန္ခန္းေစသည္သာျဖစ္၏ဟု မွတ္သားခဲ႔ ရပါသည္။

 

ဤအခ်က္ေထာက္ဆ၍ ေရခ်မ္း၊ ပန္းလွဴ အစရွိေသာ ဒါနေကာင္းမႈ အမႈတို႔သည္ သံသရာလည္ေစ သည္ဆိုေသာ အခ်က္သည္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေပလိမ္႔မည္။ စိတ္ထားမထားတတ္လွ်င္ကား ဟုတ္ႏိုင္ဖြယ္ေတာ့ ရွိပါသည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမွန္တကယ္ နားလည္၍ လိုက္နာလွ်င္ ဒါနျပဳျခင္းအမႈသည္ သံသရာလည္ေစသည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ရဲ၀င့္စြာ ပယ္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

 ထီးခ်ိဳင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အေျဖျဖင့္လည္း သက္ေသျပရေသာ္ သရဏ ဂမနေတာ ပ႒ာယ ေသာတာပတၱိဖလ သစၧိကိရိယာယ ပဋိပႏၷာ- နိဗၺာန္ရေအာင္ က်င့္တဲ႔ အက်င့္မွန္လွ်င္ သရဏဂံု ေဆာက္တည္သည္ကစၿပီး ဒါန၊ သီလ၊ ေ၀ယ်ာ၀စၥစေသာ ပုညႀကိယာ ၀တၳဳပါရမီစုဆယ္ပါး၊ စရိယသံုးပါးစတဲ႔ တရားေတြဟာ ဓမၼာႏု ဓမၼ ပဋိပါတ္ ဟူေသာ ေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါး ေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ အတြင္းကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ တရားဓမၼကို ေလ႔လာလိုက္စား ဖတ္႐ႈၾကေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္းတို႔သည္ ဒါနပန္းကို သာမန္ဒါန မျဖစ္ေစပဲ ျမင့္ျမတ္ေသာဒါနပန္းအျဖင့္ ပန္ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။ မိမိတို႔ ျပဳႏိုင္ၾကသလို အမ်ားသူငွာ ကိုလည္း လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ၾကပါေစ။ မိမိတို႔ ျပဳခဲ႔သည္အားေလ်ာ္စြာ ကိေလသာတို႔၏ ခ်ဳပ္ရာ ျငိမ္းရာ၊ မေသရာ၊ မနာရာ၊ မအိုရာ၊ ျမတ္နိဗၺာန္ကိုလည္း လ်င္ျမန္ေသာ အေထာက္အပံ့ရရွိပါေစ။ ရရွိၿပီးေသာ ၀ိပႆနာဉာဏ္ တို႔သည္လည္း မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ရလြယ္၊ ေရာက္လြယ္၊ မ်က္ေမွာင္ျပဳႏိုင္ၾကေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။

 

အေမာင္(ေရနံ႔သာ)

 

Views: 125

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service