ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သမၺဳေဒၶ ဂါထာ အေမးအေၿဖ၊

သမၺဳေဒၶ ဂါထာ အေမးအေၿဖ၊

    * Ma yonwadi*၏ သမၺဳေဒၶ ဂါထာအဓိပၸါယ္ႏွင့္ ၄င္းဂါထာပါဘုရားမ်ား ေထရ၀ါဒၿဖစ္မၿဖစ္ စသည္ေမးခြန္းကို ၿပန္လည္ေၿဖၾကားေပးလိုက္ပါတယ္။

 

       သမၺဳေဒၶ အ႒၀ီသဥၥ၊ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက၊ 
       ပဥၥသတ သဟႆာနိ၊ နမာမိ သိရသာ မဟံ၊
       အပၸကာ ၀ါဠဳကာ ဂဂၤါ၊ အနႏၲာ နိဗၺဳတာ ဇိနာ၊
      ေတသံ ဓမၼဥၥၼ သံဃဥၥၼ၊ အာဒေရန နမာမဟံ၊
      နမကၠာရာ ႏုဘာေ၀န၊ ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေ၀၊
      အေနကာ အႏၲရာယာပိ ၀ိနႆႏၲဳ အေသသေတာ။


*အဓိပၸါယ္ကား--(၅)သိန္း (၁)ေသာင္း (၂)ေထာင္ (၂၈)ဆူ ပြင့္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္တို့ကို ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္  ရိုေသစြာ ရွိခိုးပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား။  ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲဆူမက ပြင့္ေတာ္မူၾကတဲ့ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္တို့ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုဘုရားရွင္တု့ိ ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္ၿမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သံဃာေတာ္ၿမတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ရိုေသၿမတ္ႏိုးလက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏အရွင္ဘုရား၊ ဤသို့ရွိခိုးရေသာကုသိုလ္ေစတနာေၾကာင့္ ေဘးဥပဒ္ အႏၲရာယ္ ရန္အသြယ္သြယ္တို့သည္ အၾကြင္းအက်န္မရွိ ကင္းစင္ လြင့္ေပ်ာက ္ပါေစသတည္း။


* ၄င္းဂါထာပါ (၅)သိန္း(၁)ေသာင္း(၂)ေထာင္(၂၈)ဆူ ဘုရားမ်ားက ငါတို့ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ (ေဂါတမ) ၿမတ္စြာဘုရား ဘုရားၿဖစ္ဖို့ရန္ ဆုေတာင္းစဥ္က ပြင့္ခဲ့တဲ့ဘုရားမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ 


          စိႏၲိတံ သတၱ သေခ်ၤယ်ံ၊ န၀-သေခ်ၤယ် ၀ါစကံ၊
          ကာယ၀ါစံ စတုခ်ာတံ၊ ဗုဒၶတၱံ သမုပါဂမိ။


(၁) ဘုရားၿဖစ္ဖို ့ရန္ စိတ္ထဲက ဆုေတာင္းခဲ့တာကာ--- (၇)သေခ်ၤ။
(၂)        ။           ႏုတ္ကဖြင့္ၿပီးဆုေတာင္းခဲ့တာကား-(၉)သေခ်ၤ။ 
(၃)        ။      ကိုယ္ေရာ ႏုတ္ပါ ပါရမီၿဖည့္ ခဲ့တာကား(၄)သေခ်ၤ။ စုစုေပါင္း(၂၀)သေခ်ၤ။  

(၁) ၇-သေခ်ၤမွာ- ၿဗဟၼေဒ၀-ဘုရားမွစ၍ ပြင့္သည့္ ဘုရားေပါင္းမွာ   (၁)သိန္း (၂)ေသာင္း (၅)ေထာင္။
(၂) ၉-သေခ်ၤမွာ-   ေပါရာဏ သက် ေဂါတမ ဘုရားမွစ၍  ပြင့္သည့္ ဘုရားေပါင္း-(၃)သိန္း (၈)ေသာင္း (၇)ေထာင္။ (၇+၉=၁၆)သေခ်ၤမွာ (၅)သိန္း(၁)ေသာင္း(၂)ေထာင္။
(၃) ေလးသေခ်ၤမွာ-တစွကၤရာဘုရားမွစ၍ နာရဒဘုရားအထိ(၁၂)ဆူ၊ ကမ႓ာ-(၁) သိန္းမွာ-ပဒုမုတၱရ ဘုရားကစ၍ ေဂါတမဘုရားအထိ (၁၆)ဆူ၊ (၇+၉+၄=၂၀)သေခ်ၤႏွင့္ ကမ႓ာ(၁)သိန္းမွာ ဘုရားေပါင္း (၅)သိန္း(၁)ေသာင္း(၂)ေထာင္(၂၈)ဆူၿဖစ္ပါတယ္။
ထို ့အၿပင္ -ဂဂၤါ၀ါဠဳ သဲဆူမက ပြင့္ေတာ္မူၾကသည့္ ဘုရားလည္းရွိေသးသည္ဟု ဤဂါထာကား ဆိုထားပါသည္။(ေသာတတၳကီက်မ္း)အလို။


    ဤသမၺဳေဒၶ ဂါထာသည္ ဘုရားေဟာဂါထာမဟုတ္ပါ၊ သို့ေသာ္လည္း ေရွးဆရာအဆက္ဆက္ က်မ္းဂန္တတ္ ဆရားၿမတ္မ်ား ေရးသား သီကုံးခဲ့တဲ့ ဘုရားရွိခိုးဂါထာ ၿဖစ္ပါတယ္၊  (ဗုဒၶဳပၸါေဒါ ဒုလႅေဘာ) ဘုရားအၿဖစ္ရခဲတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါ ယ္ကို ေပၚလြင္ေစၿပီး၊ ဘုရားအေပၚ ၾကည္ညိဳသဒၶါ

အားေကာင္းေစရန္ သီကုံးထားတဲ့ ဂါထာၿဖစ္ပါတယ္။

 

    *၄င္း- ေသာတတၳကီက်မ္းသည္  သဂၤါယတနာတင္ က်မ္းထဲမွာ မပါလို့ ေထရ၀ါဒႏွင့္ မကိုက္ညီဘူးလို့ တစ္ခ်ိဳ့က ယူဆၾကေသာ္လည္း က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္ေရးခဲ့တဲ့ ဇိနတၳပကာသနီက်မ္းမွာ-(ဒီ-ေသာတတၳကီက်မ္း)ကို စူဠဗုဒၶေဃာသ ေရးသားခဲ့သည္၊ ထိုဆရာေတာ္သည္   (အဘိဓမၼာအ႒ကထာ)က်မ္းကို ေရးသားရန္ (မဟာဗုဒၶေဃာသ)မေထရ္ကို ေလွ်ာက္ထားသည့္ သဂၤါယတနာတင္က်မ္း၀င္ဆရာေတာ္တစ္ပါးၿဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာႏွင့္ ၿပည့္စံုတဲ့ က်မ္းဂန္တတ္ မေထရ္ၿမတ္လဲၿဖစ္တယ္၊ စသည့္ က်မ္းဂန္ အေထာက္အထား မ်ားစြာကိုးကားၿပီး   ထိုဂါထာမ်ားကို  ေထရ၀ါဒအေနနဲ့ လက္ခံသင့္ပံုကို ရွင္းလင္းေရးသားထားပါတယ္။

   (အက်ယ္ေလ့လာလိုက ဇိနတၳပကာသနီက်မ္းအစပိုင္းမွာေလ့လာပါ)

 

မွတ္ခ်က္။။  က်မ္းဂန္တတ္ ဆရာၿမတ္တိုင္း က်မ္းေရးသားသည့္အခါ ဘုရားရွိခိုးဂါထာကို ကိုယ္ပိုင္ဟန္နဲ့ ေရးသားပူေဇာ္ၿခင္းကို ေထာက္၍၄င္း၊ ထိုသမၺဳေဒၶ  ဂါထာသည္ ပြင့္ေတာ္မူၾကသည့္ ဘုရားမ်ားကို ပူေဇာ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္၄င္း။ ေဂါတမၿမတ္စြာဘုရားသည္ ေ၀ေနယ် သတၱ၀ါမ်ား အတြက္ ပါရမီေတြ အမ်ားၾကီး ၿဖည့္ခဲ့ရပါလားဟုသိေစတဲ့ဂါထာၿဖစ္လို ့ယံုယံုၾကညၾကည္္ၿဖင့္ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ၾကပါဟု ေၿဖၾကားရင္း တိုက္တြန္းပါရေစ။


  * တည္ၾကည္တဲ့ စိတ္၊ ၾကည္လင္တဲ့ သဒၶါ၊ အသိဥာဏ္ပညာမ်ားနဲ့
    လြတ္ေၿမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ၾကပါေစ။
   "ကံပြင့္လာဘ္ပြင့္ ေအာင္သိဒၶိဆရာေတာ္"

naylaseikdi(ေနလသိဒၶိ

Views: 339

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service