ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သစ္တစ္ပင္ေကာင္း ငွက္တစ္ေသာင္းခိုနား

သစ္တစ္ပင္ေကာင္း ငွက္တစ္ေသာင္းခိုနား
ေကာင္းမြန္သည့္ သစ္ပင္ႀကီးသည္ ငွက္အေပါင္း တစ္ေသာင္းမက မွီခိုရာ အားထားရာ နားေနရာ ျဖစ္ရ သည္၊ လူတုိင္းက မ်ားေသာအားျဖင့္ အက်ိဳးကိုသာ ျမင္ၾကသည္၊ မူရင္းဇစ္ျမစ္ အေၾကာင္းကို ျမင္ေအာင္မ ၾကည့္မိၾက၊ သတိမမူမိၾက၊ အရင္းစစ္ေတာ့ အျမစ္ေျမကဆိုသလို သစ္ပင္ေကာင္းျခင္း၏ အရင္းခံသည္ အျမစ္၊ အျမစ္၏ အေျခခံသည္ ေျမႀကီးျဖစ္သည္ကို သိရသည္။
အေၾကာင္းေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးထင္
အဆိုပါ ထိုမာ -ရြာ၏ ထူးျခားသည့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားမွာ-

၁။ အိမ္ေျခေပါင္း ၁၂၀၀ေက်ာ္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ေနျခင္း၊
၂။ စည္စည္ကားကား သိုက္သိုက္၀န္း၀န္း ညီညီညြတ္ညြတ္ ရွိၾကျခင္း၊
၃။ လူဦးေရမ်ားျပားသည့္ ရြာႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း ညီညြတ္စြာ ကိုးကြယ္ရာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတည္းသာရွိျခင္း။
၄။ ခရစ္ယာန္စေသာ ဘာသာျခားထူေျပာသည့္ ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း လူဦးေရ ေသာင္းခ်ီရွိသည့္ တစ္ရြာလံုး ဘာသာျခားမဖက္ ဗုဒၶဘာသာ သက္သက္ခ်ည္းသာ ရွိေနျခင္း၊
၅။ အဆိုပါ ထိုမာ -ရြာ၏ ရြာတည္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းသည္ပင္ ႏွစ္တစ္ရာ ျပည့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ျခင္း၊
၆။ ရြာ၏သက္တမ္း ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ ကာလရွည္ျမင့္စြာ ၾကာေညာင္းခဲ့ေသာ္လည္း အၿမဲတမ္းရွင္ သန္ တိုးတက္ေနျခင္း၊ စသည္ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ထိုမာ -ရြာ၏ အက်ိဳးေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားေနရျခင္းမွာ-

ေဂါနံ (ဂ၀ံ)ေစ တရမာနာနံ၊ ဥဇံု ဂစ ၦတိ ပုဂၤေ၀ါ၊
သဗၺာ ဂါ၀ီ ဥဇံု ယႏိ ၱ၊ ေနေတၱ၊ ဥဇံု ဂေတ သတိ။ ( ကစၥည္း၊ ဇာတက၊ ၁၊ ၁၁၀၊ ဇာတက၊ ၂၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၅၁)

ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလား၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားက၊
ေနာက္ႏြားတစ္သုိက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္၏ ။
ဆိုသည့္အတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္ ထိုမာ -ရြာေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏ ၱပညာ၀ံသ အပါအ၀င္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားသည္ အဓိက ဇာတ္လိုက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္၊ ထိုဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏-
ထၾကြ, ႏိုးၾကား၊ သနား, သည္းခံ၊ ေ၀ဖန္, ေထာက္႐ႈ၊
ဤေျခာက္ခု၊ ႀကီးသူ႕ အဂၤါ၊ နာယကာ၊
ဟူေသာ ဦးေဆာင္ေကာင္း နာယကဂုဏ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရမည္မွာ မလြဲေပ၊ 

ထို႔ျပင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမ်ားသည္ အျမင္က်ယ္၍ အရွည္ေျမႇာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္းရွိ႐ံုမက-
အတက္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊
သင့္ရာအပ္ဖို႔၊ ဆရာတို႔၊ က်င့္ဖုိ႔၀တ္ငါးျဖာ၊
ဟူေသာ ဆရာသမား ၀တၱရားမ်ား-

မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာညႊန္လစ္၊ အသစ္ေဟာက်ဴး၊ နာဖူးထပ္မံ၊
နတ္ထံတင္ရာ၊ ေမတၱာလည္းျပဳ၊ ရဟန္းမူ၊ ေျခာက္ခုလြန္ေသခ်ာ၊
ဟူေသာ ရဟန္းက်င့္၀တ္မ်ား၊

ပိေယာ ဂ႐ု၊ ဘာ၀နီေယာ၊ ၀တၱာ စ ၀စနကၡေမာ။
ကမီၻရဥၥ ကထံ ကတၱာ၊ ေနာ စ႒ာေန နိေယာစေကာ။ (အံ၊ ၂၊ ၄၂၂)
လာသည့္အတိုင္း- တပည့္, ဒါယကာမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ဂုဏ္၊ ေလးစားဖြယ္ဂုဏ္၊ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ဂုဏ္၊ တပည့္, ဒါယကာမ်ားအား လိုအပ္သလို ေျပာဆိုဆံုးမတင္ေသာဂုဏ္၊ တပည့္, ဒါယကာမ်ား၏ အားကိုးတ ၾကီး ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားခ်က္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း အေလးထားကာ လက္ခံေျဖၾကားေပးတက္ေ သာဂုဏ္၊ နက္နဲခက္္ခဲေသာ တရားစကားမ်ား ျပႆနာမ်ားကို ေျဖၾကားေပးတက္ေသာဂုဏ္၊ နက္နဲခက္ခဲေ သာ တရားစကားမ်ား ျပႆနာမ်ားကို ေျဖၾကားေပးတက္ေသာဂုဏ္၊ တပည့္, ဒါယကာမ်ားအား မသင့္ေ လ်ာ္သည္၌ တိုက္တြန္းေစခိုင္းမႈ လံုး၀မျပဳေသာဂုဏ္- ဟူေသာ မိတ္ေဆြေကာင္း ဂုဏ္အဂၤါမ်ား ေက်ပြန္ျခ င္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ရာျပည့္ပြဲ၏ဦးတည္ခ်က္
ယခု ထိုမာ- ရြာ၏ ရာျပည့္ပြဲ က်င္းပျခင္းသည္ အတိတ္သမိုင္းေၾကာင္းကိုသိဖို႔၊ အတိတ္သမိုင္းေၾ ကာင္းမွ သင္ခန္းစာရယူစရာေတြကို ရယူၿပီး အနာဂတ္ခရီးအတြက္ ယခုအခ်ိန္ကစ၍ ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ စီမံကိ န္းေတြခ်ဖို႔ လိုအပ္ေနေပၿပီ၊ သင္ခန္းစာ ရယူရာ၌-
(က) အားနည္းခ်က္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ဖို႔၊
(ခ) ပိုသည္ကိုဖ်က္, လုိသည္ကို စြက္ဖို႔
(ဂ) ေရွာင္သင့္သည့္ သမိုင္းဆိုးမ်ားကို ေရွာက္၍ ေဆာင္သင့္သည့္ သမိုင္းေကာင္း၊ အစဥ္လာေကာင္းမ်ားကို ေဆာင္ဖို႔၊ ဆက္လက္ထိန္းသိန္းဖို႔၊
စသည္ စသည္ျဖင့္ သင္ခန္းစာရယူရမည္မွာ ယေန႔ အနာဂတ္ အမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ တာ၀န္ပင္ ျဖ စ္သည္။ 

ယေန႔တိုင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားကိုလည္း-
ကိုယ့္ေပၚျပဳဖူး သူ႕ေက်းဇူး၊ အထူးသိတက္ေစ= ဆိုသည့္အတိုင္း
ကတညဳတ ကတေ၀ဒီ မဂၤလာ ျပဳေသာအေနျဖင့္
ယေန႔ရာျပည့္ပြဲမွာပင္ အဆုိပါ ေက်းဇူးရွင္မ်ား၏ ေက်းဇူးဂုဏ္ကို
ငါးမိနစ္ခန္႔ ျငိမ္သက္စြာ ႏွလံုးသြင္း ဆင္ျခ င္၍ မေနာကံျဖင့္ ပူေေဖာ္ျခင္း၊
ေက်းဇူးဂုဏ္မ်ားကို ႏႈတ္ျဖင့္ ေျပာဆိုထုတ္ေဖာ္၍ ၀စီကံျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း၊
ဦးညြတ္႐ိုက်ိဳး ရွိခိုး၍လည္းေကာင္း၊ စာျဖင့္ေရးသား တင္ျပ၍လည္းေကာင္း၊ ျပတိုက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႐ုပ္တုျပဳ လုပ္ျခင္းစေသာ ကာယကံျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္းတို႔ကို စြမ္းႏိုင္သေလာက္ ျပဳလုပ္၍ ေက်းဇူးဆပ္ၾကရမည္။
အနာဂတ္ေကာင္းျဖစ္ေအာင္လည္း မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္ အျမင္က်ယ္ရမည္၊ ပညာ ဗဟုႆုတ လိုလားရ မည္၊ ေမြ႔ေလ်ာ္ရမည္၊ ရွာေဖြရမည္၊ ဆည္းပူးရမည္၊ သင္ဆရာ/ျမင္ဆရာအားလံုးတို႔ထံမွ သင္ယူရမည္၊ စာ ဖတ္ရမည္၊ မွတ္သားရမည္၊ ေလာကီ, ေလာကုတၱရာ မည္သည့္ဗဟုႆုတမဆို သိရွိနားလည္ထားရမည္.
ေခတ္ဆန္ဖို႔ေတာ့ မလိုပါ၊ ေခတ္မီဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါသည္၊
ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကုိယ့္သာသနာ၊ ကိုယ့္အေျခအေနႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္၊ မသင့္ေလ်ာ္သ ည့္ ေခတ္ဆန္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္၊ ကိုယ့္အေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ၊ ၀န္ႏွင့္အား မမွ်တေသာ အ သံုးအျဖဳန္း ေခတ္ဆန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးရသည့္ဘ၀ေရာက္ေနသူမ်ား အေတာ္မ်ားေနသည္မွာ မလိုအ ပ္ေသာ ေခတ္ဆန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါသည္၊ ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ ယူသင့္သည့္ေခတ္မီေအာင္ေတာ့မယူ၊ မယူသင့္သည့္ ေခတ္ဆန္မႈမ်ားကိုေတာ့ ယူေနၾက, လိုက္စားေနၾကသည္။

ေခတ္မွီဖို႔ကား မလႊဲမေသြ လိုအပ္ပါသည္၊ ေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေရာညီေထြရွိမွ ေခတ္ႏွင့္အမီ လုိက္ႏိုင္မ ည္၊ ေခတ္ႏွင့္၀င္ဆန္႔မည္၊ ေခတ္ကိုမီွေအာင္ မလိုက္ႏိုင္လ်င္ ေခတ္က မိမိကို အရာမသြင္းဘဲ ထားခဲ့မည္ မွာ မလြဲပင္၊ လက္ရွိ ယေန႔ေခတ္တြင္ ေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမရွိေသာ မိမိသည္ ဘာမွ လူရာ၀င္မည္ မဟုတ္၊ ရထားႏွင့္သြားသင့္လ်င္ ရထားႏွင့္သြားရမည္၊ လက္ရွိေခတ္ကိုမလိုက္ဘဲ ေရွး႐ိုးစြဲမိမိက လွည္း (သို႔မဟုတ္) ေလွျဖင့္သာသြားေနလွ်င္ သူမ်ားျပန္လာသည့္တိုင္ေအာင္ လိုရာခရီး ေရာက္မည္မဟုတ္။

အေဟာင္းပ်က္လွ်င္၊ အသစ္ျပင္ေလာ့၊ 
အျမင္က်ယ္၍၊ ပညာေမြ႔ေလာ့၊ 
ယေန႔ လူငယ္၊ ေနာင္၀ယ္ လူႀကီး၊ 
သင္လည္း တစ္ဦး၊ သားထူး သားျမတ္၊
ျဖစ္အပ္ရာသည္၊ ေရွ႕သို႔ ရည္၍၊
(ဆရာေဇာ္ဂ်ီ)

အို ... အို ... ထိုမာရြာသား တက္လူမ်ားတို႔-
ေရွးေရွးေသာ ထိုမာရြာသားမ်ားကေတာ့ ထုိမာရြာအတြက္ တာ၀န္ေက်သြားၾကေပၿပီ၊

ထိုမာရြာ၏ အနာဂတ္ေကာင္းျဖစ္ေအာင္ကား သင္တို႔အေပၚ ေရာက္လာေပၿပီ၊
ထိုမာရြာ၏ အနာဂတ္ေကာင္း/မေကာင္းကား သင္တို႔အေပၚ မူတည္ေနေပၿပီ၊
ထိုမာရြာအတြက္ ပို၍ဂုဏ္မတက္သည့္တိုင္ေအာင္ ဂုဏ္မပ်က္ဖို႔ သင္တို႔ မလြဲမေသြ တာ၀န္ယူေပ မည္။

ဆရာထက္ တပည့္ လက္ေစာင္းထက္၊ အေဖထက္ သားတစ္လႀကီး-
ဆိုသလို ဆထက္ထမ္းပိုး တိုး၍ဂုဏ္တက္ေအာင္, ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားပါ ျပန္႔ပြားေအာင္, အင္အားေ ကာင္းေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ကား အာဂရြာသားမ်ားျဖစ္ေပမည္၊
သင္လည္း တစ္ဦး သားထူး သားျမတ္၊ ျဖစ္လာမည္မွာမလြဲေပ။
ထိုမာရြာ၏ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမူေရး၊ စသည္ စသည္ အဘက္ဘ က္က တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ထိုမာရြာ ရာျပည့္ပြဲ က်င္းပျခ င္း၏ အႏွစ္သာရကို ရယူပါဟု တိုက္တြန္းရင္းသစ္တစ္ပင္ေကာင္း ငွက္တစ္ေသာင္းခိုနား ေဆာင္းပါးကို အဆံုးသတ္အပ္ပါတည္း

၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ရက္၊ ၁၃၇၆-ခု၊
(ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၄၊ ေသာၾကာေန႔)

ဘဒၵႏ ၱတိေလာကာဘိ၀ံသ
အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟို) ဥကၠ႒၊
အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒစရိယ
ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ အင္းစိန္။
 (ဘဒၵႏ ၱတိေလာကာဘိ၀ံသ)

Views: 181

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service