ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဒုကၡသိမ္းတာ နိဗၺာန္

ဒုကၡသိမ္းတာ နိဗၺာန္

 

၀ိပႆနာ ဘယ္လုိမ်ား႐ႈရပါမလဲဆုိရင္ေတာ့ ခႏၶာဉာဏ္လွည့္လိုက္ပါ။ ခႏၶာဉာဏ္လွည့္ဆုိတာ ခႏၶာက ေ၀ဒနာ ထူးထူးျခားျခားေပၚတဲ့သူဆုိရင္ ေ၀ဒနာဘက္ကိုလွည့္လုိက္ေပါ့။ စိတ္ထူးထူး ျခားျခားေပၚတဲ့သူဆုိရင္ စိတ္ဘက္လွည့္လိုက္ေပါ့။ ဉာဏ္ဆုိတာ သစၥာသိတဲ့ဉာဏ္။ သစၥာသိတဲ့ ဉာဏ္ဆုိတဲ့ မဂ္ေရေသာက္လုိက္ရင္ သံသရာစက္ကုိ လည္ေစတတ္တဲ့ ကိေလသာေတြ ပါးပါးသြားတယ္။ ကုိယ္ႀကိဳက္ရာကုိယ္႐ႈလို႔ ေ၀ဒနာျဖစ္ပ်က္ေတြဆံုး၊ စိတ္ျဖစ္ပ်က္ေတြဆံုး၊ ႐ုပ္ျဖစ္ပ်က္ေတြဆံုးသြားရင္ မဂၢင္ရွစ္ပါး ျပည့္တဲ့ မဂၢသစၥာအစစ္ေပၚလာတယ္။

 

တစ္မဂ္ေပၚရင္ ေသာတာပန္၊ ေနာက္တစ္မဂ္ေပၚရင္ သကဒါဂါမ္၊ ေနာက္တစ္မဂ္ထပ္ေပၚေတာ့ အနာဂါမ္၊ ေနာက္တစ္မဂ္ထပ္ေပၚေတာ့ ရဟႏၲာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ခႏၶာႀကီး မလာႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ စုတိစိတ္က်ေတာ့ ဒုကၡေတြ အကုန္သိမ္းသြားတယ္။ ေလးမဂ္ရလုိ႔ ရဟႏၲာျဖစ္၊ စုတိစိတ္က် ပရိနိဗၺာန္စံေတာ့ ဇာတိဒုကၡ၊ ဇရာဒုကၡ၊ ဗ်ာဓိဒုကၡ၊ ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡေဒါမနႆ ဥပါယာသေတြ အကုန္ခ်ဳပ္သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ ပရိနိဗၺာန္စံတာသည္ ဒုကၡသိမ္းသြားတာပဲလုိ႔ မွတ္ရမယ္။ ပုထုဇဥ္ေတြ ေသၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒုကၡဆက္သြားတယ္။ ဒုကၡသိမ္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ဒုကၡဆက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျခားနားသြားေအာင္ မဂ္က လုပ္ေပးလုိက္တာ။

 

ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ စုတိစိတ္က်ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေနာင္ခႏၶာ ေနာင္ဇာတိေတြမရေတာ့ဘဲ ဒုကၡသိမ္းလို႔ ဒုကၡၿငိမ္းသြားတယ္။ ပုထုဇဥ္မ်ားစုတိစိတ္က်ၿပီးရင္ေတာ့ ဒုကၡ၀န္ထုပ္တစ္ခုကိုခ်ၿပီး ခႏၶာဒုကၡ ၀န္ထုပ္တစ္ခါေျပာင္းထမ္းရတယ္။ ဒုကၡ၀န္ ေျပာင္းထမ္းတာပဲ။ အေသဒုကၡၿပီး  အေနဒုကၡ အသစ္ ျပန္ယူလုိက္တာသာျဖစ္တယ္။ ရဟႏၲာမ်ားမွာ အေသဒုကၡၿပီးတာနဲ႔  အေနဒုကၡ မယူေတာ့ဘူး။ သူ႔ဒုကၡေတြ ဒီမွာတင္ ထားပစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဒုကၡေတြ အကုန္သိမ္းသြားတယ္လုိ႔ မွတ္လိုက္စမ္းပါ။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ ဒုကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္း႐ုပ္သိမ္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ ပုဂၢိဳလ္ထူး ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ပဲ။ ဒီလုိ ဒုကၡေတြ သိမ္းသြားတာကို နိဗၺာန္လုိ႔ေခၚတယ္။ အေသဒုကၡေတြ သိမ္းၿပီး အေနဒုကၡေတြ မလာတာဟာ နိဗၺာန္ပဲ။

 

ဒီဘ၀ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ဒုကၡဟာ အေသဒုကၡပဲ။ ပုထုဇဥ္မ်ားမွာ အေသဒုကၡၿပီးေတာ့ ပဋိသေႏၶ ေနရတဲ့ဒုကၡဆက္တယ္၊ သုဂတိေရာက္တဲ့ ဒုကၡနဲ႔လဲ ဆက္တယ္၊ ဒုဂၢတိ အပါယ္ေရာက္တဲ့ဒုကၡနဲ႔လဲ ဆက္တယ္၊ ဒုကၡၿပီး ဒုကၡနဲ႔ ျပန္ဆက္ေနတယ္။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ ေသၿပီးေနာက္ ဘယ္ၾကြသြားသလဲ မေမးနဲ႔၊ ၾကြသြားတယ္ဆုိရင္ သႆတဒိ႒ိ၊ ဘယ္မွမၾကြဘူးဆုိရင္လဲ ဥေစၦဒဒိ႒ိ၊ နိဗၺာန္ၾကြသြားတယ္ ဆုိျပန္ေတာ့လဲ သႆတဒိ႒ိပဲ။ ၾကြသြားတယ္ဆုိတာ ပုဂိၢဳလ္သံပါေနတယ္။ စုတိၿပီးတာနဲ႔ ဒုကၡေတြ သိမ္းသြားတာသာျဖစ္တယ္။ ၾကြတာ မၾကြတာ မပါပါဘူး။

 

ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္စုတိၿပီးေနာက္ ဘယ္ၾကြသြားလဲဆုိရင္ ဒုကၡသိမ္းသြားတယ္လို႔သာ မွတ္လုိက္ပါ။ သူ႔ဒုကၡေတြ သူ႔မဂ္ဉာဏ္နဲ႔ သူသိမ္းသြားတာသာျဖစ္တယ္။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ စုတိစိတ္က်ေတာ့ ျပတ္သြားသလားဆုိရင္လဲ ဒုကၡသိမ္းသြားတာသာျဖစ္တယ္။ ရဟႏၲာေသရင္ ဒုကၡခပ္သိမ္း ၿငိမ္းတဲ့ နိဗၺာန္သေဘာ ေရာက္သြားတယ္။ ဒုကၡသေဘာမွ သုခသေဘာသို႔ သက္ေရာက္သြားတာ၊ ဒုကၡခ်ဳပ္၍ သုခေပၚလာတာကို နိဗၺာန္လုိ႔ ေခၚတယ္။ ပုထုဇဥ္ကေတာ့ ဒီဘ၀ အေသဒုကၡၿပီး အေနဒုကၡနဲ႔ ျပန္ဆက္တယ္။

 

ဒါျဖင့္ ရဟႏၲာက ဒုကၡသိမ္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္၊ ပုထုဇဥ္က ဒုကၡဆက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္လုိ႔ မွတ္လုိက္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ရေအာင္လုပ္ေနၾကတာဟာ ဒုကၡသိမ္းခ်င္လုိ႔၊ ဒုကၡသိမ္းရာ နိဗၺာန္ကုိရခ်င္ လုိခ်င္လုိ႔ လုပ္ေနၾကတာလုိ႔ နားလည္ရမယ္။

 

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ

 

Views: 110

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service