ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

စိတ္မွာထင္ရွား သတိထား နာမ္တရားလို႕ရႈရမည္

`` စိတ္မွာထင္ရွား သတိထား နာမ္တရားလို႕ရႈရမည္ ´´


ရုပ္ နာမ္ခႏၶာလို႕ ဘုန္းႀကီးေျပာလိုက္ေတာ့ `နာမ္ ´ ဆိုတဲ႕ သေဘာတရားေလး သိေအာင္ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျပီး ရွင္းပါ့မယ္။` ရုပ္ ´ ဆိုတာသည္ ကိုယ္မွာထင္ရွားတဲ႕ သေဘာတရား။ ကိုယ္မွာ သိသာထင္ရွားတာသည္ ရုပ္တရားပါ။

စိတ္ထဲမွာ ေပၚေနမယ္။ ထင္ရွားမယ္။ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတဲ႕သေဘာသည္ ` နာမ္ ´ တရားပါ။ စိတ္ထဲျဖစ္တာ စိတ္ထဲေပၚလာတာ နာမ္တရား။ စိတ္ထဲမွာ ထင္ရွားေနတာ စိတ္ကသိေနတာသည္ နာမ္တရားပါ။ 

လူတစ္ေယာက္မွာ ဘာရွိသလဲလို႕ ႀကည့္လိုက္ပါ။ လူဆိုတာ ကိုယ္နဲ႕စိတ္နဲ႕ ေပါင္းထားတာပါ။ ကိုယ္နဲ႕စိတ္ေပါင္းစပ္ထားတဲ႕ သတၲဝါပါ။ ` ရုပ္ နဲ႕ နာမ္ ´ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားတာကို` လူ ´ လို႕ ေခၚေနႀကတယ္။ ျပင္ပကေန ျမင္သာထင္သာတဲ႕ သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္တဲ႕ ဒီခႏၶာႀကီးသည္ ` ရုပ္ခႏၶာ ´ ပါ။ ေတြးေတာ ႀကံစည္ တတ္သိတတ္တဲ႕ သေဘာကို ` နာမ္ခႏၶာ ´ လို႕ ေျပာရမယ္။

ဒီေတာ့ ရုပ္နဲ႕နာမ္ ႏွစ္မ်္ိဳးသိသြားျပီ။ ကိုယ္မွာထင္ရွားရင္ ရုပ္တရား ။ စိတ္မွာထင္ရွားရင္ နာမ္တရားပါ။ အဲဒီ ႏွစ္မ်ိဳးကို ေတြ႕ေအာင္ ျမင္ေအာင္ သိေအာင္ သတိထားျပီးႀကည့္ပါ။ ` သတ္ိ ´ ထားေစာင့္ႀကည့္တဲ႕ ခ်ိန္ခါမွာ ထင္ရွားလာလိမ့္မယ္။ ေပၚလာပါလိ္မ့္မယ္။

` တရားရွာတယ္ တရားရွာတယ္ ´ ေျပာေတာ့ က်င့္ႀကံအားထုတ္ေနႀကတဲ႕ တရားဟာ လိုက္ ရွာရမွာလား ? ေစာင့္ႀကည့္ရမွာလား ?

ေစာင့္ႀကည့္ရမွာပါ ။ လိုက္မရွာပါနဲ႕။ ဘယ္ေနရာမွာ တရားေပၚလာမလဲ ? ဘယ္ေနရာ တရားျဖစ္လာမလဲ ? ဆိုျပီး လိုက္မရွာနဲ႕။ ဘာေတြ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္လာရင္ ေကာင္းမယ္လို႕ မေမွ်ာ္ပါနဲ႕။ အသာေလး တစ္ေနရာက ေစာင့္ႀကည့္ေနပါ။ က်ားသစ္ အစာေခ်ာင္းသလို ျငိမ္ျငိမ္ေလးေနျပီး ႀကည့္ေနပါ။ ႀကည့္ေနမယ္ဆိုရင္ ေတြ႕လာပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္မွာ ေသခ်ာစြာႀကည့္လိုက္ရင္လည္း ကိုယ္ေပၚမွာျဖစ္ေနတဲ႕ သေဘာတရားေတြ ထင္ရွား ေတြ႕ျမင္လာလိမ့္မယ္။  စိတ္မွာႀကည့္ရင္ စိတ္ထဲမွာျဖစ္ေနတဲ႕ သေဘာတရားေတြ ထင္ရွား ေတြ႕ျမင္လာလိမ့္မယ္။ ထင္ရွားလာ ေပၚလြင္လာတဲ႕ သေဘာတရားကို အဆက္မျပတ္ ႀကည့္ရႈေနတာဟာ တရားက်င့္ေနတာပါ ။ *****

` ဓမၼာ ႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ ´ ဆိုတဲ႕ေနရာမွာ ` ဓမၼ ´ ဆိုတာသည္ ရုပ္နဲ႕နာမ္။ ` အႏုပႆနာ ´ ဆိုတာ ထပ္ကာထပ္ကာ ရႈမွတ္ေနတာပါ။ တစ္ခါတစ္ေလမဟုတ္ဘူး။ ထပ္ကာထပ္ကာ ရႈမွတ္ေနတာပါ။ တစ္ႀကိမ္တစ္ေလ မဟုတ္ဘူး။ အႀကိမ္မ်ားစြာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရႈမွတိေနတာပါ။ မရပ္မနား ထပ္ကာ ထပ္ကာ မျပတ္ရႈမွတ္ေနတာသည္ ` အႏုပႆနာ ´ ။

ဘာကို ရႈမလဲဆိုရင္ေတာ့ ` ဓမၼ´လို႕ေခၚတဲ႕ရုပ္နဲ႕နာမ္ကိုပါ။ ရုပ္ဓမၼ နာမ္ဓမၼကို သတိထား ေစာင့္ႀကည့္ကာ ထင္ရွားရာ ေပၚလြင္ရာမွာ မျပတ္ရႈမွတ္ေနတာသည္ ` ဓမၼာႏုပႆနာ သတိပ႒ာန္ ´ ပါ။ တရားအလုပ္မွာ ` သတ္ိ ´ ထားရတယ္။ အရႈခံ ရုပ္နာမ္ကို သတိထားရမယ္။ တရားအလုပ္က ရွင္းရွင္းေျပာရင္ ` သတိ ´ အလုပ္ပါ။ ျမန္မာစကားပံု ရွိတယ္။ `` စကားခ်ဳပ္ေတာ့ ကတိ ´´`` တရားခ်ဳပ္ေတာ့ သတိ ´´ တဲ႕။ စကားေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား အဲဒီစကားေတြရဲ႕အခ်ဳပ္သည္ ` ကတိ ´ ပါဘဲ။တရားကို ခ်ဳပ္ထားတာက ` သတ္ိ ´ ပါဘဲ။

*** သတ္ိတစ္လံုး ရွိျပီဆိုရင္ တရားျဖစ္ပါျပီ ***

သတိတစ္လံုး ျမဲေနျပီဆိုရင္ ရႈမွတ္ရမယ့္တရား ျမင္ပါျပီ။ ` သတိထားရင္ သတိရွိရင္ ေယာဂီတို႕ ေတြ႔ရမယ့္ တရားေတြကို ေတြ႔လာလိမ့္မယ္ ´ထင္ရွားလာမယ္။ ေပၚလြင္လာမယ္။ ` တရားက်င့္သူေတြကို ဘယ္သူတရားျပလဲဆိုရင္ တရားကပဲ တရားျပတာပါ။ ´ဒီခႏၶာထဲမွာ ရွိေနတဲ႕ သေဘာတရားေတြသည္ တရားသေဘာေတြပါ။ ကိုယ္မွာထင္ရွားရင္ ရုပ္တရား။ စ္ိတ္မွာထင္ရွားရင္ နာမ္တရားပါ။ အဲဒီႏွစ္မ်ိဳးကို ရႈမွတ္ေနတာသည္ ဓမၼာႏုပႆနာ ပါ။

 

သတိ ဦးစီးတယ္။ သတိ ေခါင္းေဆာင္တယ္။ သတိကို ေရွ႕တန္းတင္တယ္။ သတိကို ပဓာနထားတယ္။ ` သတိထားမွ တရားျဖစ္ပါတယ္။ သတိမထားရင္ တရား မျဖစ္ပါဘူး။ သတိမပါဘဲ တရားက်င့္လို႕ မရပါဘူး ´ထိုင္ေတာ့ ထိုင္ေနတာပဲ သတိမပါဘူး။ အမွတ္တမဲ႕ ဒီအတိုင္းထိုင္ရံုထိုင္ေနတယ္ဆိုရင္ တရားမျဖစ္ပါဘူး။ ဘာလို႕တရားမျဖစ္တာလဲ ? သတိ မရွိလို႔ပါ။

တရားက ရွိေနတယ္။ သတိမထားလို႕။ သတိထားျပီး မႀကည့္လို႕ တရားမေတြ႕တာပါ။ ကိုယ္မွာ လွည့္ျပီးေတာ့ သတိထားႀကည့္။ စိတ္ထဲမွာ ျပန္ျပီးေတာ့ သတိထားႀကည့္ပါ။ ဒီသတိေလးနဲ႕ ကိုယ္နဲ႕စိတ္ကို လွည့္ပတ္ ႀကည့္တဲ႕အခါမွာ ေပၚလြင္လာ ထင္ရွားလာတဲ႕ သေဘာတရားဟာ ကိုယ္ရႈရမယ့္ အရႈခံတရားပါ။ 

` ဒီေလာက္ဆိုရင္ ဘုန္းႀကီးတို႕ပရိသတ္ လိုရင္း အခ်ဳပ္ကို သိလာျပီ။ မနက္ျဖန္နံနက္ေစာေစာမွာ
စျပီးေတာ့ တရားထိုင္ႀကမယ္။ တရား က်င့္ႀကံအားထုတ္မယ္ေပါ့။

*** တရားထိုင္ႀကတဲ႕အခါမွာ ဘယ္လိုရႈရမလဲ ဆိုေတာ့ ဒီခႏၶာကိုယ္ သက္ေသာင့္သက္သာနဲ႕
ေနသာထိုင္သာရွိတဲ႕ အေနအထားမ်ိဳး တင္ပ်ဥ္ေခြ ခ်င္ရင္ေခြ ။ က်ံဳက်ံုထိုင္ခ်င္ရင္ ထိုင္ပါ။ ခါးကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္ထား ။ ဦးေခါင္း ေရွ႕တည့္တည့္ႀကည့္ ။ မ်က္စိအသာမွိတ္ထားပါ။ ႏႈတ္ခမ္းကို အသာေစ့ျပီး ဘယ္ဘက္လက္ကို ေအာက္ကထား။ ညာဘက္လက္ကို အေပၚကတင္။  လက္မထိပ္ေလး ႏွစ္ခု ထိထားလိ္ုက္ပါ ။

ျပီးရင္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုး ျပန္ႀကည့္ပါ။ ဘယ္ေနရာမွာ အဆင္မေျပတာရွိလဲ။ မမွ်တတာ အခ်ိဳးမက်တာ ရွိလဲ။ ျပန္ႀကည့္ပါ။ အားလံုး စိတ္တိုင္းက်ျပီ။  ဒီပံုစံ ဒီအေနအထားနဲ႕ ထိုင္မယ္ဆိုရင္ တစ္နာရီ ေအးေအးေဆးေဆး သက္ေသာင့္ သက္သာနဲ႕ ထိုင္ႏိုင္ျပီဆိုရင္ ဘုန္းႀကီးတို႕ပရိ သတ္ အသက္ရႈတဲ႕ေနရာမွာ စျပီးေတာ့ ရႈမွတ္ အားထုတ္ႀကပါမယ္ ။

( ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ပညိႆရ ၏ တရားဘယ္လို က်င့္ရမလဲ

အလုပ္ေပး တရားေတာ္ အပိုင္း - ၃ အား ဓမၼဒါနျပဳပါသည္။ ) 

Views: 121

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service