ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အပါယ္ကို ေၾကာက္သူ

အပါယ္ကို ေၾကာက္သူ

 

စာတည္းႀကီးမ်ားရွင့္

ကၽြန္မတို႔သည္ ဗုဒၶစာေပမ်ားကို ေလ့လာသိရွိေလ အပါယ္ေလးဘံုကို ေၾကာက္ေလ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္သက္ပတ္လံုး ေကာင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါေသာ္လည္း ေသခါနီးတြင္ ေဇာတစ္ခ်က္မွားပါက အပါယ္ ေလးဘံုသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သည့္အခ်က္ကို အေၾကာက္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အရင့္အမာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ေတြပင္ ေသခါနီးမွာ ေဇာမွားတတ္ၾကပံုကို ၾကားနာရေသာ အခါ ကၽြန္မတို႔အတြက္ သာ၍ မေသခ်ာ သည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။ မည္သည့္နည္းျဖင့္ ေသရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေသခါနီးေဇာ ေကာင္းႏိုင္ရန္ မည္သည့္တရားမ်ားကို လက္ကိုင္ထား က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္ေပးသည့္ အေျဖလႊာမ်ားကို ဖိတ္ေခၚထည့္သြင္းေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

 

(ေယာဂီမယ္တစ္စု စစ္ကိုင္းေခ်ာင္)

သုဂတိဘ၀ေရာက္ရွိဖို႔ ပထမအေသခ်ာဆံုးနည္းမွာ အရိယာျဖစ္ဖို႔ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ အေသခ်ာဆံုး နည္းမွာ စ်ာန္ရဖို႔ ျဖစ္၏။ တတိယနည္းမွာ စူဠေသာတာပန္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိထားဖို႔ျဖစ္ၿပီး စတုတၳ နည္းမွာ ေသခါနီးေဇာေကာင္းဖို႔ ျဖစ္၏။

အရိယာျဖစ္ႏိုင္ရန္ ၀ိပႆနာအားထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စ်ာန္ရဖို႔ရန္ သမထ ဘာဝနာပြားမ်ား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိၾကၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ဤ၌ စူဠေသာတာပန္အဆင့္ ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္နည္းႏွင့္ ေသခါနီးေဇာေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္နည္းမ်ားကို ေဖာ္ျပပါမည္။

 

အဂၤုတၱိဳရ္၊ နဝကနိပါတ္၊ သဥပါဒိေသသသုတ္ အ႒ကထာတြင္-

“ေယသံ ပန ကုလာနံ တီဏိ သရာဏာနိ ပၪၥ သီလာနိ ဧကံ သလာကဘတၱံ၊ ဧကံ ပကၡိယဘတၱံ၊ ဧကံ ၀ႆာ၀ါသိကံ၊ ဧကာ ေပါကၡရဏီ၊ ဧေကာ အာ၀ါေသာ၊ ဧ၀ရူပါနိ နိဗဒၶပုညာနိ အတၳိ၊ ေတသမၸိ ဂတိ နိဗဒၶါ၊ ေသာတာပႏၷသဒိသာေန၀ တာနိ ကုလာနိ။”

 

“အၾကင္အမ်ိဳးေကာင္းသား သူေတာ္ေကာင္းတို႔အား

၁၊သရဏဂံုသံုးပါး၊

၂၊ ငါးပါးသီလ၊

၃၊ စာေရးတံဆြမ္း၊

၄၊ လဆန္းပကၡ လဆုတ္ပကၡ၌ ဆြမ္းလွဴဒါန္းျခင္း၊

၅၊ ၀ါဆိုသကၤန္း လွဴဒါန္းျခင္း၊

၆၊ ေရတြင္းေရကန္ လွဴဒါန္းျခင္း၊

၇၊ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦ လွဴဒါန္းျခင္း-ဟူေသာ နိဗဒၶကုသိုလ္တို႔ ရွိကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္ တို႔၏လည္း လားရာဂတိသည္ ၿမဲ၏။ ထိုအမ်ိဳးေကာင္းသား သူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ ေသာတာပန္ ႏွင့္ တူကုန္၏။”

 

ေဆာင္။ ။

“တိသရဏ၊ ငါးသီလ၊ မဲခ် စာေရးတံ။

ဆယ့္ငါးရက္ဆြမ္း၊ ဝါသကၤန္း၊ လွဴဒါန္း ေသာက္ေရကန္။

ေက်ာင္းလွဴတစ္ဝ၊ နိဗဒၶ၊ ပုညရွိသူမွန္။

ေသာတာလိုပဲ၊ ဂတိၿမဲ၊ သူလည္း ပယ္မျပန္။”

 ဟု ဖြင့္ဆိုထားသျဖင့္ အထက္ပါ (၇)မ်ိဳးကို ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ထားသူအဖို႔ လာမည့္ဘဝတြင္ အပါယ္ေလးပါး မလားႏိုင္ဘဲ၊ ေသခ်ာေပါက္ သုဂတိဘဝ ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု မွတ္သားသင့္ပါသည္။

 

မဇၥၽိမနိကာယ္တြင္- “ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ ျဖစ္ေသာ တရားကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထား၏၊ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ ျပသထား၏၊ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ ငါသည္ ပုဆိုးသစ္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ တရားကို ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားထားေသာ္ ေပၚေပၚ လြင္လြင္ ဖြင့္လွစ္ ျပသထားေသာ ငါ (ဘုရားအေပၚ)၌ ယံုၾကည္ျခင္း `သဒၶါ´မွ်၊ ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိးျခင္း `ေပမ´မွ် ျဖစ္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလံုးတို႔သည္ပင္ နတ္ျပည္သို႔ လားေရာက္ျခင္း ရွိၾကကုန္၏။” ဟု ေဟာေတာ္မူထား၏။ (မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ အလဂဒၵဴပမသုတ္)

 

ထိုပါဠိေတာ္၏ အ႒ကထာတြင္ ‘၀ိပႆနာတရား ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ ေယာဂီ ပုဂၢိဳလ္သည္ အရိယာတို႔သိအပ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္တရားမရွိေသာ္လည္း ဘုရားရွင္အေပၚ၌ ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါမွ်၊ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္း ေပမမွ် ျဖစ္ရုံျဖင့္ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ၾကကုန္၏၊ ၿမဲေသာ ဂတိ ရွိကုန္၏။ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ (၀ိပႆနာတရား ပြားမ်ားအားထုတ္ေနေသာ) ပုဂၢိဳလ္ကို စူဠေသာတာပန္ဟု ေရွးမေထရ္တို႔ ဆိုၾကကုန္၏’ ဟု ဖြင့္ဆိုထား၏။

 

`ေယသံ မယိ သဒၶါမတၱံ ေပမမတၱႏၲိ ဣမိနာ ေယသံ အေညာ အရိယဓေမၼာ နတၳိ၊ တထာဂေတ ပန သဒၶါမတၱံ ေပမမတၱေမ၀ ေဟာတိ။ ေတ ၀ိပႆကပုဂၢလာ အဓိေပၸတာ၊ ၀ိပႆကဘိကၡဴနဥႇိ ဧ၀ံ ၀ိပႆကံ ပ႒ေပတြာ နိသိႏၷာနံ ဒသဗေလ ဧကာ သဒၶါ ဧကံ ေပမံ ဥပဇၨတိ။ တာယ သဒၶါယ ေတန ေပေမန ဟေတၳ ဂေဟတြာ သေဂၢ ဌပိတာ ၀ိယ ေဟာႏၲိ၊ နိယတဂတိကာ ကိရ ဧေတ။ ေပါရာဏကေတၳရာ ပန ဧ၀႐ူပံ ဘိကၡံဳ စူဠေသာတာပေႏၷာတိ ၀ဒႏၲိ။’ (မ၊႒၊၂၊ ၂၆)

 

ဤ၌ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုျခင္း ေပမ-အရ တဏွာေလာဘပင္ မဟုတ္ပါေလာ၊ တဏွာ ေလာဘသည္ အကုသိုလ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နတ္ျပည္သို႔ အဘယ္သို႔လွ်င္ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ပါသနည္းဟု ေမးဖြယ္ရွိ၏။ ဤ၌ ဘုရားရွင္ကဲ့သို႔ေသာ သူေတာ္ေကာင္းကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး ယုတ္ဖြယ္ မရွိ။ ဘုရားရွင္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္ခင္၍ တရားမင္ကာ ဘုရားစကားကို နားေထာင္ျခင္း၊ ဒါနသီလ-စေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္မိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုသိုလ္ တရား မ်ား ျဖစ္ပြားဖို႔ရာ အလားအလာ အားေကာင္းသျဖင့္ ေနာင္ဘ၀တြင္ ေကာင္းရာသုဂတိ ေရာက္ရိွ ဖို႔ရာ ေသခ်ာေသာ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္၏။ ပ႒ာန္းပါဠိေတာ္ႀကီးတြင္လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာေတာ္မူထား၏။ --

 

အကုသေလာ ဓေမၼာ ကုသလႆ ဓမၼႆ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ ပကတူပနိႆေယာ --- ရာဂံ ဥပနိႆာယ ဒါနံ ေဒတိ၊ သီလံ သမာဒိယတိ၊ ဥေပါသထကမၼံ ကေရာတိ၊ စ်ာနံ ဥပၸါေဒတိ၊ ၀ိပႆနံ ဥပၸါေဒတိ၊ မဂၢံ ဥပၸါေဒတိ၊ အဘိညံ ဥပၸါေဒတိ၊ သမာပတၱႎ ဥပၸါေဒတိ။ ပ ။ ရာေဂါ။ ပ ။ သဒၶါယ သီလႆ သုတႆ စာဂႆ ပညာယ ဥပနိႆယပစၥေယန ပစၥေယာ။ (ပ႒ာန-၁-၁၄၉။)

 

အကုသိုလ္တရားသည္ ကုသိုလ္တရားအား ပကတိအားႀကီးေသာမွီရာ ဥပနိႆယ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေက်းဇူးျပဳေပး၏။ ပကတူပနိႆယဟု ေခၚဆို၏။ ယင္း ပကတူပနိႆယ ပစၥယသတၱိျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေပးပုံမွာ ---

 

ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္း ေပမတရား အဝင္အပါျဖစ္သည့္ ရာဂကို အားႀကီးေသာ အမွီသဟဲျပဳ၍ = (ပုဂိၢဳလ္ခင္မွ တရားမင္၍) ဒါနကို ေပးလွဴ၏၊ သီလကို ေဆာက္တည္၏၊ ဥပုသ္ကံကို က်င့္သံုး၏၊ စ်ာန္ကို ျဖစ္ေစ၏၊ ၀ိပႆနာဉာဏ္ကို ျဖစ္ေစ၏၊ မဂ္ဉာဏ္ကို ျဖစ္ေစ၏၊ အဘိညာဏ္ကို ျဖစ္ေစ၏၊ သမာပတ္ကို ျဖစ္ေစ၏။ ရာဂသည္ သဒၶါအား သီလအား သုတအား စာဂအား ပညာအား အားႀကီး ေသာမွီရာ ဥပနိႆယပစၥယသတၱိျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေက်းဇူးျပဳေပး၏။ (ပ႒ာန-၁-၁၄၉။) (နိဗၺာနဂါမိနီ- စတုတၳတြဲ)

 

ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ အားထုတ္ထားရန္ ျဖစ္၏။ က်မ္းစာမ်ားမွ ထုတ္ႏႈတ္ျပရေသာ္-

“ဧ၀ံ သခၤါေရ သလႅေကၡတြာ ဌိတႆ ပန ဘိကၡဳႆ ဒသဗလႆ သာသေန မူလံ ၾသတိဏၰံ နာမ ေဟာတိ၊ ပတိ႒ာ လဒၶါ နာမ၊ စူဠေသာတာပေႏၷာနာမ ေဟာတိ နိယတဂတိေကာ။” (အဘိ၊႒၊၂၊ ၂၄၂)

 

ဤသို႔လွ်င္ ႐ုပ္-နာမ္-ေၾကာင္း-က်ဳိး = သခၤါရတရားတို႔ကို ေကာင္းစြာပိုင္းျခား မွတ္သားၿပီး၍ တည္ေနေသာ ေယာဂါ၀စရ ရဟန္းေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အား ဆယ္ပါး ဉာဏ္ေတာ္အား ဆယ္ပါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ အရင္းအျမစ္သို႔ သက္၀င္၍ တည္ေနသည္ မည္ေပေတာ့၏။ (႐ုပ္-နာမ္-ေၾကာင္း-က်ဳိး = သခၤါရတရားတို႔ကို ပစၥယပရိဂၢဟ ဉာဏ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းမိေသာအခါ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိ ျဖစ္၍ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာေတာ္မွ မခြာႏိုင္ေအာင္ သာသနာေတာ္၀ယ္ အျမစ္တြယ္ၿပီး ျဖစ္ေတာ့သည္ ဟူလို။)

 

ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာေတာ္၌ ေထာက္ရာတည္ရာကို ရအပ္သည္မည္၏၊ ေကာင္းရာသုဂတိ ဘုံဘ၀လွ်င္ ကိ်န္းေသျမဲေသာ လားရာဂတိ ရွိေသာ စူဠေသာတာပန္ မည္ေတာ့၏။ (ဤဒိ႒ိ၀ိသုဒၶိႏွင့္ ကခၤါ၀ိတရဏ၀ိသုဒၶိစခန္းသို႔ ဆိုက္ေရးအတြက္ သီလ၀ိသုဒၶိႏွင့္ စိတၱ၀ိသုဒၶိတို႔ကို အေျခခံရဦးမည္ သာ ျဖစ္သည္။)

 

ဤပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာဋီကာဆရာေတာ္၏ မွတ္ခ်က္မွာ--

“ဤဝိသုဒိၶက္ို ရေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ သီလဝိသုဒိၶျဖင့္ သီလစင္ၾကယ္ၿပီး ျဖစ္ရကား အပါယ္ေရာက္ေၾကာင္း မေကာင္းမူ အကုသိုလ္အၾကီးစားေတြကို မျပဳေတာ့။ စိတၱဝိသုဒိၶျဖင့္ သမာဓိ ရျပီးျဖစ္ရကား ေလာကီအာရုံ ကာမဂုဏ္ အၾကံ ၊ သူတပါး ပ်က္စီးေၾကာင္း အၾကံကုိ လည္းေကာင္း မႀကံစည္ေတာ့။ ဒိ႒ိဝိသုဒိၶ ကခါၤဝိတရဏဝိသုဒိၶ ၂ ပါးေၾကာင့္ ရုပ္နာမ္အေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ ဘုရား တရားအရိယာသံဃာေတာ္မ်ား အေပၚ၌၎၊ ယံုမွား သံသယ မရိွေတာ့။ အဝိဇၨာတဏွာ မကုန္ေသး သမွ် ကံကလည္း ဘဝသစ္အက်ဳိးကို ေပးမည္သာဟု ယံုၾကည္ၿပီး ျဖစ္ရကား ဒိ႒ိႏွင့္ဝိစိကိစၧာသည္ ကင္းကြာေလေတာ့၏။

 

ထုိေၾကာင့္ ရုပ္နာမ္တုိ႔ကို အနိစၥ ဒုကၡ အနတၱ-ဟု ဝိပႆနာ မရႈေသးေသာ ေၾကာင့္ ေသာတာပန္အႀကီးစား ( ေသာတာပန္ အစစ္ မဟာေသာတာပန္ ) မျဖစ္ေသးေသာ္လည္း လာမည့္ဘဝ၌ ဧကန္မုခ် အပါယ္မက်ဖို႔ ေသခ်ာလွေေသာေၾကာင့္ စူဠေသာတာပန္ (ေသာတာပန္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး၏ ညီငယ္၊ ေသာတာပန္။ အမေတာ္ႀကီး၏ ညီမငယ္ ေသာတာပန္ကား ) ဧကန္ ျဖစ္ေနၿပီဟုမွတ္ပါ။

 

ဝိသုဒၶသီလစိေတၱဟိ၊ ကခၤါဝိတရဏဉာဏိေကာ။

စူဠေသာတာပေႏၷာ နာမ၊ တဒတၳံ ဝါယေမ တေတာ။

 

ဝိသုဒၶသီေလဟိ၊ ညစ္ေၾကးမတင္ လြန္သန္႔စင္သည့္ ေလးအင္သီလ သမထေၾကာင့္ ေတာက္ပလွ်ံဖိတ္ စင္ၾကယ္ေသာစိတ္တုိ႔ႏွင့္တကြ၊ ကခၤါဝိတရဏဉာဏိေကာ၊ ဒိ႒ိ ဝိစိကိစၧာ ခြာပယ္ ႏုိင္ဘိ ဝိသုဒိၶဉာဏ္ အျမင္သန္ေသာ ေယာဂီသည္၊ စူဠေသာတာပေႏၷာ နာမ၊ ေသာတာပန္ျဖစ္ ပုဂၢဳိလ္စစ္ႏွင့္ စနစ္တူတန္ စူဠမွန္သည့္ ေသာတာပန္ မည္ႏုိင္ေပၿပီ၊ တေတာ- ထုိ႔ေၾကာင့္၊ တဒတၳံ- ထုိစူဠေသာတာ ျဖစ္စိမ့္ငွါျဖင့္ ကခၤါလြန္ေျမာက္ ဝိသုဒၶိ ေရာက္ဖုိ႔ အက်ဳိးငွါ၊ ၀ါယေမ- အခ်ိန္ ေကာင္းဆဲ အားကုန္လႊဲ၍ တပြဲတလမ္း လြန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ စမ္းသပ္အားထုတ္ သင့္ေလေတာ့ သတည္း။” (ခုဒၵသိကၡာ-ဘာဋီ၊ ၆၀၂-၃)

 

၀ိသုဒၶိမဂ္တြင္လည္း ယထာဘူတဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ စူဠေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ဆိုခ်က္ရွိ၏။

 

“ဣမိနာ ပန ဉာေဏန သမႏၷာဂေတာ ၀ိပႆေကာ ဗုဒၶသာသေန လဒၶႆာေသာ လဒၶပတိေ႒ာ နိယတဂတိေကာ စူဠေသာတာပေႏၷာ နာမ ေဟာတိ။” (၀ိသုဒၶိ -၂ -၂၄၀။)

 

“ဤဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ ယထာဘူတဉာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ၀ိပႆနာဘာ၀နာ ကမၼ႒ာန္းကို အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစား အားထုတ္လ်က္ရွိေသာ ေယာဂါ၀စရပုဂၢိဳလ္ သူျမတ္သည္ကား သဗၺညဳ သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္ျမတ္ အတြင္း၌ ရအပ္ေသာ သက္သာရာရွိသည္, ရအပ္ေသာ ေထာက္ရာတည္ရာရွိသည္, ျမဲေသာ သုဂတိရွိသည္ ျဖစ္၍ စူဠေသာတာပန္ = ေသာတာပန္ အေထြးကေလး မည္ေလေတာ့၏။” (၀ိသုဒၶိ-၂ -၂၄၀။)

(အမွန္အားျဖင့္ ယထာဘူတဉာဏ္၊ သမၼာဒႆနဉာဏ္၊ ကခၤါ၀ိတရဏဉာဏ္- တို႔သည္ သဒၵါမွ်သာ ထူး၏၊ အနက္အဓိပၸါယ္ တူၾကေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ခုကို တစ္ခုအေနျဖင့္ မွတ္သားႏိုင္၏။)

 

ျမန္မာျပည္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္တို႔သည္ အထက္ပါအတိုင္း စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္ တရားထူးမ်ား မရသည့္တိုင္ စူဠေသာတာပန္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ား ရွိၾကေပမည္။ ထိုစူဠ ေသာတာပန္အဆင့္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ပါလွ်င္ ေနာက္ဘ၀ ေကာင္းရာသုဂတိ ရရွိဖို႔ ေသခ်ာႏိုင္ပါသည္။

 

အကယ္၍ စူဠေသာတာပန္အဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိေသးဟု ယူဆထားသည့္တိုင္ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ား အဖို႔ အားေကာင္းေသာ ေန႔စဥ္ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ ဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္းစေသာ အာစိဏၰကံ ကုသိုလ္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ထိုကံမ်ား၏ စြမ္းအားေၾကာင့္ ဘ၀ကူး ေကာင္းႏိုင္ပါသည္။

 

ထိုသို႔ အာစိဏၰကံ ကုသိုလ္မ်ား မ်ားျပားစြာ ရွိေနၾကေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားပင္ ေသခါနီး ကာလ၌ ေအာက္ေမ့အပ္ ျပဳအပ္ေသာ အကုသိုလ္ အာသႏၷကံေၾကာင့္ အပါယ္ငရဲသို႔ ေရာက္ၾကရ သည္ မဟုတ္ပါေလာ-ဟူျငားအံ့။

 

မွန္ပါသည္။ သာမာန္ကာမာ၀စရကုသိုလ္ကံမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနၾကပါလ်က္ ေသးခါနီး၌ ကပ္၍ျပဳအပ္ေသာ၊ မိမိျပဳခဲ့မိေသာ မေကာင္းမႈတစ္ခုခုကို ေသခါနီးမွ သတိရမိေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားပင္ ထိုအနီးကပ္ျပဳအပ္ေသာ အာသႏၷကံေလးက အရင္ အက်ိဳးေပးခြင့္ရသျဖင့္ ဒုဂၢတိဘ၀သို႔ လားေရာက္ရသည့္ သာဓကမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ထားရန္ တိတိက်က် ညႊန္ၾကားထားေသာ ေဒသနာကို မေတြ႔မိပါ။

 

အဂုၤတၱိဳရ္၊ တိကနိပါတ္၊ ေလာဏကပလႅသုတ္တြင္ - ‘ဆားခြက္ကို ေရအနည္းငယ္ ရွိေသာ ခြက္၌ ထည့္လိုက္လွ်င္ ေသာက္လို႔မရေအာင္ ငန္သြားသည့္ ဆားငန္ေရျဖစ္သြား သကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ အနည္းငယ္ျပဳအပ္ေသာ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ အပါယ္ငရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။ ဆားခြက္ကို ေရမ်ားစြာရွိေသာ ဂဂၤါျမစ္၌ ထည့္အပ္ေသာ္ ေသာက္လို႔မရႏိုင္သည့္ ဆားငန္ေရ ျဖစ္မသြားသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္ျပဳအပ္ေသာ အကုသိုလ္သည္ ဒုတိယဘ၀၌ အက်ိဳး မေပးေၾကာင္း’ ေဟာေတာ္မူခ်က္ရွိပါသည္။ ထိုေဒသနာအရ မိမိကိုယ္ကို ဂဂၤါျမစ္သဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရမည္ျဖစ္၏။ အဘယ္သို႔က်င့္သံုးထားရမည္ကို ထိုသုတၱန္၌ ေဟာေတာ္မူ ထားသည္မွာ--

 

“ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔ေသာ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္ မွ်ျဖစ္ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ထိုျပဳသူပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္သနည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ကာယဘာ၀နာကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ သီလကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ စိတ္ကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ ပညာကိုလည္း မပြါးမ်ား၊ (ဂုဏ္အားျဖင့္) ငယ္၏၊ (ဂုဏ္ငယ္ေသာ အားျဖင့္) ခႏၶာကိုယ္ ငယ္၏၊ (မေကာင္းမႈ) အနည္းငယ္ျဖင့္ ဆင္းရဲစြာ ေနရ၏။ ရဟန္းတို႔ ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈ ကံသည္ ထိုျပဳသူပုဂၢိဳလ္ကို ငရဲသို႔ ေဆာင္၏။

 

ရဟန္းတို႔ အဘယ္သို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာ ရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈ ကံသည္ ဒုတိယဘ၀၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာ ထင္ပါအံ့နည္းဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ ရဟန္းတို႔ ဤေလာက၌ အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ကာယဘာ၀နာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ သီလကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ စိတ္ကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ ပညာကိုလည္း ပြါးမ်ား၏၊ (ဂုဏ္အားျဖင့္) မငယ္၊ (ဂုဏ္ႀကီးေသာအားျဖင့္) ခႏၶာကိုယ္ ႀကီး၏၊ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ရာဂ စသည္တို႔ မရွိသျဖင့္ ေနရ၏။

 

ရဟန္းတို႔ ဤသို႔ သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ျပဳအပ္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာ ရွိသည္သာလွ်င္ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ ခံစားအပ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ မေကာင္းမႈကံသည္ ဒုတိယဘ၀၌ အနည္းငယ္မွ်ေသာ အက်ဳိးလည္း မထင္၊ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးသည္ကား အဘယ္မွာထင္ပါေတာ့ အံ့နည္း။ (ဥပမာမ်ားစြာျဖင့္ ေဟာေတာ္မူထားသည္။ အက်ယ္ကို ထိုသုတ္၌ ၾကည့္ပါ။) (အံ၊၃၊ ေလာဏကပလႅသုတ္)

 

ဒီဘ၀ေသၿပီးေနာက္ ေသခ်ာေပါက္ အပါယ္ေလးပါး က်ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ပၪၥာနႏၲရိယ စေသာ ကံႀကီးမ်ားကို ေရွာင္ရွားလ်က္ သမထ၀ိပႆနာမ်ား စြမ္းႏိုင္သမွ် ပြားမ်ားထားပါလွ်င္ ေသခါနီးေဇာေကာင္းကာ ေကာင္းရာသုဂတိ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္ဟု ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။

 

၄၃။ ထို လူ နတ္ နိဗၺာန္ သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာမ်ဳိးကို အမိအဖသည္ မျပဳႏိုင္၊ တစ္ပါးေသာ ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္လည္း မျပဳစြမ္းႏိုင္ကုန္။ ထို လူ နတ္ နိဗၺာန္ သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာမ်ဳိးကို ေကာင္းစြာထားအပ္ေသာ စိတ္သည္သာလွ်င္ ထိုမိဖေဆြမ်ဳိးတို႔ထက္ တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ ျမင့္ျမတ္ေအာင္ ျပဳစြမ္းႏိုင္၏။ (ဓမၼပဒပါဠိေတာ္)

 

အရွင္ေကာ၀ိဒ (ေယာ)

 

Views: 125

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service