ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား


ဗုဒၶဘာသာသည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ ဘာသာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ သုေမဓရေသ့ဟာ ဒီပကၤရာျမတ္စြာလက္ထက္က သူကိုယ္တိုင္ လက္လွမ္းမီတဲ့ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာျမတ္ကို ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ေလာကေကာင္းက်ိဳး သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ သံသရာမွာ ဆက္လက္က်င္လည္ၿပီး ပါရမီမ်ား ျဖည့္ဆီးခဲ့ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဟု မိမိကိုယ္ကို လက္ခံယံုၾကည္ထားလွ်င္ သတၱ၀ါအမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မိမိ၏ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသင့္ပါ၏။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သူ၏ တပည့္ရဟန္းေတာ္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ မေနၾကဖို႔ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာ၊ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ လွည့္လည္ၿပီး ေလာကလူသားတို႔ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ တရားေတာ္မ်ားကို ေဟာၾကားေပးဖို႔ တိုက္တြန္းေဟာၾကားခဲ့၏။ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါအားေလွ်ာ္စြာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ၀ါတြင္းကာလမွတစ္ပါး ခရီးလွည့္လည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေလာကလူသားတို႔၏ ပစၥဳပၸန္ဘ၀ေကာင္းက်ိဳး၊ တမလြန္ဘ၀ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစႏိုင္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ား ရရွိၾကေစရန္ တရားဓမၼမ်ား ေဟာၾကားျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ၾကသည္။

အိႏၵိယရဟန္းေတာ္မ်ား လွည့္လည္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ အလြန္စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမွာ နိမ့္က်လွပါသည္။ စည္းစိမ္ဥစၥာလည္း မရွိ၊ စာကလည္း မတတ္၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈက မရွိ၊ က်န္းမာေရးကလည္း ခ်ဴျခာလွၾကပါသည္။ သူတို႔အတြက္ အဘိဓမၼာတြင္ ေဟာၾကားထားေသာ နက္နဲၿပီး ထူးျခားေလးနက္ေသာ ဒႆနသေဘာတရားမ်ား၊ ရုပ္လြန္တရားမ်ား၊ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ တရားမ်ားပါ၀င္ေသာ တရားဓမၼမ်ားကို ေဟာၾကားေလ့မရွိခဲ့ေပ။ သူတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ရိုးရွင္းေသာ တရားေတာ္မ်ားကိုသာ ေကာင္းက်ိဳးရည္ေျမာ္၍ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ရုိးရိုးရွင္းရွင္း ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို ပိဋကတ္ေတာ္ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေတြ႕ျမင္သိရွိႏုိင္ပါသည္။

ဒီဃနိကာယ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ စကၠ၀တၱိသီဟနာဒသုတ္သည္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ဆင္းရဲ႕ရျခင္းအေၾကာင္းတရားႏွင့္ တိုင္းျပည္တြင္း ရာဇ၀တ္မႈထူေျပာရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဤအေၾကာင္းတရားမ်ားကို သိျမင္သေဘာေပါက္ထားသည့္အတိုင္း သူကိုယ္တိုင္ ေဟာေျပာျပရံုသာမက သူ၏ သာ၀ကမ်ားကိုလည္း လူသားတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ခ်မ္းသာသုခရရွိေရးအတြက္ စီးပြားဥစၥာရွာျခင္း၏ တန္ဖိုးႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ၏ အေရးပါမႈတို႔ကို ေဟာေျပာေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကူဋဒႏၱသုတ္တြင္လည္း `ခိုးဆိုးလုယက္မႈစေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရပ္တန္႔ေအာင္လုပ္၍ မရႏိုင္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ ရပ္တန္႔ေစဖို႔အတြက္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူျပည္သားေတြအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ဘ၀မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာလုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေပးရပါမည္´ဟု အတိအလင္း မိန္႔ေတာ္မူထားပါသည္။

`စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၾကီးပြားတိုးတက္လိုေသာ ကုန္သည္သည္ တစ္ေန႔လံုး အဆက္မျပတ္ လံု႔လ၀ီရိယ ထားရွိရပါမည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မည့္ ကုန္ပစၥည္းေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိရပါမည္။ မိမိ ၀ယ္ယူရသည့္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရမည့္ ေစ်းႏႈန္းတို႔ကို ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရပါမည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေပါမ်ားသည့္ေဒသတြင္ ၀ယ္ယူၿပီး ရွားပါးေသာေဒသတြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္ စီမံႏိုင္ရမည္။ အေလးခိုးျခင္းစေသာ မသမာမႈမ်ားျဖင့္လည္း မိမိ၏ ေဖာက္သည္ကို မလိမ္ညာသင့္ပါ။ မိမိကိုယ္ကို မမွ်တေသာ ကုန္သည္အျဖစ္ မခံသင့္…´စေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတြးေခၚညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားမွာ အဂၤုတၱရနိကာယ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ သုတ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

စီးပြားေရးကံုလံုၾကြယ္၀မႈ (အတၳိသုခ)၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ (ေဘာဂသုခ)၊ ေၾကြးၿမီကင္းရွင္းျခင္း (အနဏသုခ)ႏွင့္ အျပစ္ကင္းေသာဘ၀မွာ ေနထိုင္ျခင္း (အန၀ဇၨသုခ)တို႔သည္ လူသားမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္နည္းေလးမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ထၾကြလံု႔လ၀ီရိယရွိျခင္း (ဥ႒ာနသမၸဒါ၊ ရရွိထားေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း (အာရကၡသမၸဒါ)၊ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းရွိျခင္း (ကလ်ာဏမိတၱသမၸဒါ)ႏွင့္ ၀င္ေငြအားေလ်ာ္စြာ သံုးစဲြျခင္း (သမၼာဇီ၀ိတာ)တို႔သည္ ေလာကလူသားမ်ားအားလံုး၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဟာၾကားေတာ္မူသည္။
ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္အတြက္ မိမိတို႔ ရရွိလာေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာ၏ ေလးပံုတစ္ပံုကိုသာ အသံုးျပဳဖို႔ ျမတ္ဗုဒၶသည္ လူသားမ်ားကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ က်န္သံုးပံုတြင္ ႏွစ္ပံုကို အရင္းအႏွီးအျဖစ္ သံုးစဲြရျခင္း၊ တစ္ပံုကို ေရးေပၚကိစၥအတြက္ သိမ္းထားရျခင္းအားျဖင့္ ေလးပံုထားရွိၿပီး စီမံသံုးစဲြဖို႔ ရွင္းလင္းတိက်စြာ ညႊန္ၾကားထားသည္။

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာေသာ မိသားစုတစ္စုအေနျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနမွ ျပန္လည္ေလွ်ာက်မသြားဘဲ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ေသာ မိသားစုဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္လိုလွ်င္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ၾကိဳးစားျခင္း၊ ပ်က္စီးေနေသာပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ကိစၥမ်ားတြင္ အလြန္အကၽြံမျဖစ္ေစျခင္းဟူေသာ အခ်က္တို႔ကို ျဖည့္ဆီးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိသားစုအၾကီးအကဲျဖစ္ေသာပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးအေနျဖင့္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမ်ား ထားရွိရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ပ်င္းရိဖင့္ႏြဲ႕ျခင္းမရွိဘဲ မိမိစြမ္းအားရွိသမွ် အားၾကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းကို ပါဠိေတာ္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဟာၾကားထားပါသည္။ က်န္းမာျခင္းသည္ အျမင့္မားဆံုး အဖိုးတန္အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္း က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစားသင့္ၾကပါသည္။

ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားတြင္ လူ႕ေလာကအဖဲြ႕အစည္းေကာင္းစားေရးအတြက္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို မၾကာမၾကာ ထုတ္ေဖာ္ေဟာၾကားခဲ့ပါ၏။ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္း (ဒါန)၊ ခ်ိဳသာစြာ ေျပာဆိုျခင္း (ေ၀ယ်ာေ၀စၥ)၊ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (အတၳစရိယ)၊ သာတူညီမွ်သေဘာထားရွိျခင္း (သမာနတၱတာ)ဟူေသာ အခ်က္ေလးခ်က္ သို႔မဟုတ္ သဂၤဟ၀တၳဳေလးပါးသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ ေလာကေကာင္းစားေရးအေျခခံ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟု ထင္ရွားပါသည္။

မိမိ၏ မိသားစုသာမက လူ႕အဖဲြ႕အစည္းတစ္ရပ္လံုး စည္ပင္တိုးတက္ေရး၊ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ညႊန္ၾကားထားေသာ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို သိဂၤါလသုတ္၊ ပရာဘ၀သုတ္ႏွင့္ ၀သလသုတ္ကဲ့သို႔ေသာ သုတၱန္မ်ားစြာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သိဂၤါလသုတ္ေတာ္မွာဆိုလွ်င္ ခင္ပြန္းသည္သည္ မိမိ၏ ဇနီးမယားကို လွပေသာအ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ဆင္ယင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ဖို႔ရန္ကိုပင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက အခ်ိဳ႕ေသာ ဘုရင္မ်ားသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဓမၼပဒ႒ကထာတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ႏုိင္သည္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၏ အေရးၾကီးေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုပင္ မဟာကရုဏာေတာ္ျဖင့္ တိုက္ရိုက္အသားေပး ညႊန္ၾကားခဲ့ပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔အေနျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရျခင္း၊ ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ မျပဳလုပ္ရျခင္းဟူေသာ တရားမွ်တေသာ အစိုးရမူ၀ါဒအခင္းအက်င္းပင္ ျဖစ္ပါ၏။ တရားမမွ်တေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ မတရားအခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ မင္းဆိုးမင္းညစ္တို႔၏ လက္ေအာက္တြင္ ဒုကၡအသြယ္သြယ္ ခံစားေနရျခင္းဟူေသာ အေနအထားမ်ားကို ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈဆီ ဦးတည္ဖို႔ မၾကာခဏ ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာက တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ေအာက္ပါ တာ၀န္ (၁၀)ခု သို႔မဟုတ္ မင္းက်င့္တရား (၁၀)ပါးႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားပါသည္။ ၎တို႔မွာ -
(၁) လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္း
(၂) သီလေစာင့္ထိန္းျခင္း
(၃) စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံျခင္း
(၄) ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း
(၅) ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း
(၆) က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္း
(၇) အမ်က္ေဒါသမထားရျခင္း
(၈) အၾကမ္းမဖက္ျခင္း
(၉) သီးခံျခင္းႏွင့္
(၁၀) တိုင္းသူျပည္သားတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္မျပဳရျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။ လိစၦ၀ီျပည္ေထာင္စုကို စစ္ပဲြဆင္ႏႊဲဖို႔ ျပင္ဆင္ေသာ မာဂဓဘုရင္သည္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ဤစစ္ပြဲကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈ အလားအလာရွိမရွိ စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က လိစၦ၀ီမင္းတို႔မွာ အပရိဟာနိယတရား (၇)ပါး လက္ကိုင္ထားေသာေၾကာင့္ ဤစစ္ပဲြကို မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။


ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ သူ၏ တပည့္သာ၀ကမ်ားသည္ လူသားထုတစ္ရပ္လံုး၏ က်န္းမာေရး၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိေရး၊ စီးပြားဥစၥာရွာေဖြေရး၊ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ရရွိေရးစေသာ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ စစ္မွန္၍ တရားမွ်တေသာ အစိုးရေပၚေပါက္ေရးတို႔ကို လမ္းညႊန္ျပသခဲ့ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သူ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံဟူေသာ အဓိကေဒသျဖင့္ ကန္႔သတ္မထားေပ။ က်မ္းဂန္အေထာက္အထားမ်ားအရ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသို႔ပင္ ၾကြေရာက္၍ တရားေရေအး တုိက္ေကၽြးေတာ္မူခဲ့ပါ၏။ ထို႔အျပင္ သမႏၱပါသာဒိကာမည္ေသာ ၀ိနည္းအ႒ကထာက်မ္းတြင္ နာမက်န္းသူတို႔ႏွင့္ လူသားတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ခိုက္ရန္အျငင္းပြားျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္း ျပဆိုထားသည္။

သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ အဖ်ားေရာဂါေဘးၾကီး က်ေရာက္စဥ္က ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေနာက္ပါ တပည့္သာ၀ကမ်ားစြာျဖင့္ ၾကြေရာက္ၿပီး ေသေက်ပ်က္စီးရေသာ ကပ္ေရာဂါေဘးၾကီးမွ ကယ္တင္ခဲ့ပါ၏။ ေကာဏာဂုမ္ျမတ္စြာဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ မိုးေခါင္ေရရွားေသာေဘးၾကီး က်ေရာက္ခဲ့၍ ေကာဏာဂုမ္ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၾကြေရာက္ၿပီး ကယ္တင္ခဲ့ရသည္။ ကႆပျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္လည္း သီရိလကၤာသို႔ ၾကြေရာက္ၿပီး အလြန္ခါးသီးေသာ စစ္ပဲြပဋိပကၡမ်ားကို ေအးၿငိမ္းေစၿပီး သီရိလကၤာကၽြန္းသူကၽြန္းသားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တုိးတက္မႈရရွိေစရန္ တရားေရေအးတုိက္ေကၽြးျခင္းအားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

အရွင္ကုသလသာမိ (ေပ်ာ္ဘြယ္)

Views: 179

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service