ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

ပ်ံခ်ီကကြက္မ်ား



ပ်ံခ်ီကကြက္မ်ား

အျငိမ့္ေလာကမွာသုံးတဲ့ ‘ျပန္ခ်ီ’ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ သေဘာက်လုိ႔ မိမိနားလည္ သေလာက္ ဘ၀၊ ဓမၼတုိ႔နဲ႔ ဆက္စပ္ စဥ္စားမိသမွ် အေၾကာင္း တုိက္ဆုိင္ တဲ့အခါမွာ ေဟာလည္းေဟာ ျဖစ္ခဲ့သလုိ အေတြးသစ္ မွာလည္း ေရးျဖစ္လုိက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျပန္ခ်ီဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ လုိရင္း မဟုတ္ပါဘူး။

ဘ၀ အတြက္ စဥ္းစားစရာ ဓမၼသေဘာ ကုိသာ ေျပာလုိ ရင္းပါ။ (ျပန္ခ်ီရဲ့ မူလအဓိပၸာယ္ကုိ နားလည္သူမ်ားက ဖြင့္ျပဖုိ႔လည္း ေတာင္းပန္ပါတယ္ ) ဒီအေၾကာင္းကုိ ေရးျမိဳ႔မွာ စပ္မိၾကေတာ့ ရင္းနွီးတဲ့ ဒကာတစ္ဦးက “ဘ၀မွာ ျပန္ခ်ီ ေျမာက္ေအာင္ ဘယ္လုိကျပ ရမလဲ ဆုိတာပါ အျပည့္အစုံ ေဟာျပမွ ပုိျပီး အဆင္ ေျပမယ္” လုိ႔ အႀကံျပဳပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ညပုိင္းမွာ တရားေဟာေတာ့ အဂၤဂုတၱရ နိကာယ္၊ စတုကၠ နိပါတ္၊ အပဏၰက၀ဂ္၊ သမၼာဒိ႒ိသုတ္ကုိ အေျခခံျပီး ေဟာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ သုတ္ရဲ့ မူရင္း ျမန္မာျပန္ကုိ အရင္ေျပာခ်င္ပါတယ္။


ရဟန္းတုိ႔ တရားေလးမ်ိဳးတုိ႔နဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ ရဟန္းဟာ မခြ်တ္ယြင္းတဲ့ အက်င့္ကုိ က်င့္သူလည္းမည္တယ္။ အာသေ၀ါ တရားတုိ႔ ကုန္ဖုိ႔(ရဟႏၱာျဖစ္ဖုိ႔) အေၾကာင္းတရားလည္း ျပည့္စုံတယ္။


အဲဒီ တရားေလးမ်ိဳးဆုိတာကေတာ့ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္ဖုိ႔ ႀကံတဲ့ ‘ေနကၡမ ၀ိတက္’၊ မပ်က္စီးေစဖုိ႔ႀကံတဲ့ ‘အဗ်ာပါဒ ၀ိတက္’၊ မညွင္းဆဲဖုိ႔ႀကံတဲ့ ‘အ၀ိဟိ ံသ၀ိတက္’ နဲ႔ မွန္ကန္တဲ့အျမင္ ‘သမၼဒိ႒ိ’ တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီတရားေလးမ်ိဳးနဲ႔ ျပည့္စုံတဲ့ ရဟန္းဟာ မခြ်တ္ယြင္းတဲ့ အက်င့္ကုိ က်င့္သူလည္း မည္တယ္။ အာသေ၀ါကုန္ ္္ဖုိ႔(ရဟႏၱာျဖစ္ဖုိ႔) အေၾကာင္းတရားနဲ႔လည္း ျပည့္စုံတယ္တဲ့။ ‘ျပန္ခ်ီ’ဆုိတဲ့ စကားကုိ လူ႔ဘုံ(သုဂတိဘုံ)က ျပန္လည္ ေတာင္းဆုိလာေအာင္၊ ျပန္လည္ လက္ခံခ်င္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းတဲ့အခ်ီ၊ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ တုိးတက္ေစတဲ့ အခ်ီလုိ႔ ဓမၼနဲ႔ယွဥ္ျပီး စဥ္းစားမိတာပါ။ အဲဒီလုိ အဆင့္မီတဲ့ အခ်ီမ်ိဳး ျဖစ္ဖုိ႔ကရမယ့္ ကကြက္ကေတာ့ ဘုရားရွင္ သမၼာဒိ႒ိသုတ္မွာ ေဟာေတာ္မူတဲ့ တရားေလးမ်ိဳးတုိ႔ ဆုိရင္လည္း လုံေလာက္ တယ္လုိ႔ပဲ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ ဒီတရားေလးမ်ိဳးနဲ႔ (ေလးမ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔)ျပည့္စုံသူကုိ ဘုရားရွင္ကေတာ့ “အပဏၰက ပဋိပဒံ ပဋိပေႏၷာေဟာတိ= မခြ်တ္ယြင္းတဲ့ အက်င့္ကုိ က်င့္သုံးသူလည္း မည္ တယ္”လုိ႔ ေဟာေတာ္မူတာပါ။


ဆုိလုိတာကေတာ့ “လူ႔ျပည္က ျပန္လည္ ေတာင့္တ ေလာက္ရုံ၊ လူ႔ျပည္နဲ႔ တန္ရုံေလာက္ သာမကဘူး အရိယာ လမ္းစဥ္နဲ႔ တုိင္းတာရင္ ေတာင္ ခြ်တ္ယြင္းခ်က္ မျမင္ဘူး။ လူ႔ဘုံ(သုဂတိ)ဘုံနဲ႔ တန္ရုံမကဘူး။ နိဗၺာန္နဲ႔ေတာင္ တန္တယ္။ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ မခြ်တ္ မယြင္း က်င့္သူလုိ႔ ဆုိႏုိင္ တယ္’လုိ႔ ေျပာခ်င္တာပါ။ ေနာက္တစ္ပုိဒ္ကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ ဒီအဓိပၸာယ္က ပုိျပီး ပီျပင္မွာပါ။

‘ေယာနိစႆ အာရဒၶါေဟာတိ အာသ၀ါနံ ခယာယ= အာသေ၀ါကုန္ဖုိ႔(ရဟႏၱာ) ျဖစ္ဖုိ႔ အေၾကာင္းတရားလည္း ျပည့္စုံတယ္တဲ့။ (အံ-၁၊ ျမန္၊၄၀၂) ပထမဆုံးအခ်က္(ပထမကခ်ီ) ေနကၡမ၀ိတက္ ဆုိတာ တုိက္ရုိက္ ျမန္မာျပန္ကေတာ့ ကာမဂုဏ္မွ ထြက္ေျမာက္ဖုိ႔ ႀကံစည္တာလုိ႔ ျပန္ၾကပါတယ္။ ကာမ၀ိတက္ရဲ့ ဆန္႔က်င္ ဘက္ျဖစ္တဲ့ အႀကံအစည္ပါပဲ။ ‘ကာမ ၀ိတက္’ ဆုိတာ အာရုံငါးပါး ကာမဂုဏ္တရားေတြ ကုိ ကုိယ့္အတြက္ရဖုိ႔၊ သိမ္းပုိက္ဖုိ႔ ဘာမဆုိ ကုိယ္က အသာတန္းရဖုိ႔၊ အခြင့္ထူးရရွိဖုိ႔ အတြက္သာ ႀကံစည္တဲ့ အႀကံအစည္ျဖစ္လုိ႔ ဒီအႀကံရဲ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ေနကၡမၼ ၀ိတက္ဆုိတာ အမ်ားနားလည္ေအာင္ ေျပာရ ရင္ေတာ့ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာ ခံနုိင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္၊ အႀကံအစည္လုိ႔ပဲ ေျပာရမွာပါ။

သတၱ၀ါတုိ႔ရဲ့ သံသရာဆုိတာ “အ၀ိဇၨာတဏွာ မူလႏွစ္ျဖာ” ဆုိတဲ့အတုိင္း သူ႔အက်ိဳး ကုိယ့္အက်ိဳး၊ သူ႔အတြက္ ကုိယ့္အတြက္ မွ်မွ်တတ မွန္မွန္ ကန္ကန္ ေ၀ဖန္ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ စြမ္း မရွိတဲ့ အ၀ိဇၨာနဲ႔ လုိခ်င္ ေတာင့္တ ကပ္ျငိတြယ္တာ တက္တဲ့ တဏွာတုိ႔က ဦးစီးဦး ေဆာင္ထားတာ ျဖစ္ေလေတာ့ ဘာမဆုိ ကုိယ္လုိခ်င္သမွ် ကုိယ္သာရဖုိ႔ ကုိယ့္အတြက္ သာ သိမ္းပုိက္ ထားဖုိ႔အျဖစ္သာ ႀကံစည္ စိတ္ကူးၾကတာပါ။

ဒါဟာ သတၱ၀ါတုိင္းရဲ့ သႏၱာန္ မွာ ျဖစ္ေနၾကတာ ဆုိေတာ့ အႀကီးမားဆုံး ခြ်တ္ယြင္းခ်က္၊ အႀကီးမားဆုံး အျပစ္ႀကီး ျဖစ္ေနေပမယ့္ သတၱ၀ါတုိင္း ကေတာ့ ကုိယ့္ကုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူ တစ္ပါးကုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီလုိ အႀကံမ်ိဳး ႀကံစည္ေနသူကုိ ‘အျပစ္’လုိ႔ေတာင္ မသတ္မွတ္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ပုထုဇဥ္တုိင္းရဲ့ အေျခခံအျမင္၊ အေျခခ ံစိတ္ထားလုိ႔ေတာင္ ခံယူထားၾကပါျပီ။

အရာရာကုိ စဥ္းစား ႀကံစည္တဲ့အခါ ‘ကုိယ့္အတြက္’ ဆုိတာကုိ အဓိကထားျပီး ေတြး ေတာႀကံစည္တဲ့ ကာမ၀ိတက္ ဦးစီးသူမ်ားကုိပဲ ‘အတၱ’ ႀကီးသူမ်ား၊ အတၱသမားမ်ားလုိ႔ ေခၚ ဆုိၾကတာပါ။ ဒီလုိႀကံစည္ခဲ ့ၾကတာဟာ အနမတဂၢ သံသရာက စခဲ့ၾကတဲ့ ေတြးရုိး ေတြးစဥ္ႀကီး ျဖစ္လုိ႔ ဒီအေတြးနဲ႔ ေမ်ာပါေနရတဲ့ သံသရာခရီးႀကီးကိုလည္း “အနုေသာတ ဂါမိ- ေရစုန္ခရီး” လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ေရစုန္ခရီး သည္တုိ႔ရဲ့ ဘ၀ပန္းတုိင္ ဆုိတာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ေဒသနာေတာ္မွာ ဘုရားရွင္္ ေကာက္ခ်က္ခ် ေတာ္မူခဲ့သလုိပဲ “ဇရာ,မရဏ,ေသာက, ပရိေဒ၀, ဒုကၡ ေဒါမနႆ ဥပါယာသ=အုိျခင္း၊ ေသျခင္း၊ ၀မ္းနဲျခင္း၊ ငုိေၾကြး၊ ကုိယ္ေဆြး စိတ္ပူျပီး အႀကီးအက်ယ္ ပင္ပန္းရျခင္း”မ်ားနဲ႔သာ တစ္ဘ၀ျပီး တစ္ဘ၀ ႏႈတ္ဆက္ ခြဲခြာ ျပီး ခရီးဆက္ ေနၾကရျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္ သင့္ပါျပီ။

ဘုရားရွင္ ညႊန္ျပတဲ့ ‘ေနကၡမ၀ိတက္’ဆုိတာ အဲဒီ ကာမ၀ိတက္ ေရစုန္ခရီးနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ အႀကံအစည္ အေတြးအေခၚျဖစ္ဖုိ႔ပဲ။ ရလုိ ပုိင္လုိ သိမ္းပုိက္လုိတဲ့ အႀကံအစည္ ေတြ အစား စြန္႔လႊတ္၊ကူညီ၊ အနစ္နာခံလုိတဲ့ စိတ္ထားမ်ိဳး ႀကံစည္ေတြးေခၚမႈမ်ိဳး ထားၾကဖုိ႔ပါ။ ဒီအေတြးအေခၚ အႀကံအစည္ဟာ ေမြး၊အုိ၊နာ၊ ေသ၊ ၀မ္းနည္း၊ ငုိေၾကြး၊ ပူေဆြး ပင္ပန္းျခင္း ပန္းတုိင္နဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ လမ္းခရီးျဖစ္လုိ႔ “ပဋေသာတဂါမိ= ေရဆန္လမ္း” ျဖစ္ပါတယ္။ “ဘုရားအစရွိတဲ့ အရိယာသူေတာ္စင္တုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ ခရီးဟာ ဒီလုိ ေရဆန္လမ္း ခရီးျဖစ္လုိ႔ ေရစုန္လမ္းခရီးမွာ က်င့္သားရျပီး အ၀ိဇၨာထုတည္ ထူသည္ ထက္ထူ၊ ရာဂ ကိေလသာျမဴေတြ ထပ္သည္ထက္ ထပ္ေနတဲ့ သံသရာ ခရိးသြား ပုထုဇဥ္ အမ်ားစုႀကီး အေနနဲ႔ သိမ္ေမြ႔နက္နဲ သိျမင္ ႏုိင္ခဲတဲ့ အဏုျမဴ သဖြယ္ ေရဆန္လမ္းညြန္ တရားကုိ ထုိး ထြင္း သိျမင္ဖုိ႔ မလြယ္လွဘူး”လုိ႔ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူစက ေလာကကုိ ႀကည့္ျပီး မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တာပါ။

(၀ိနည္းမဟာ၀ဂၢ-ဂ) ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရစုန္ခရီးရဲ့ ပန္းတုိင္နဲ႔ အႏၱရာယ္တုိ႔ကုိ သိျမင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အ၀ိဇၨာအေမွာင္ထုနဲ႔ ကိေလသာျမဴ နည္းပါးသူ၊ နည္းပါးလုိ သူမ်ားအေနနဲ႔ေတာ့ ဒုကၡ အားလုံး ခ်ဳပ္ျငိမ္းေအးျမရာ ပန္းတုိင္ဆီး ဦးတည္တဲ့ ဒီေရဆန္လမ္းကုိ ၀မ္းပန္းတသာ လက္ခံၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းကုိ လက္ခံက်င့္သုံးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ အရိယာတပည့္သားမ်ား (ဗုဒၶဘာသာ ၀င္ သူေတာ္စင္မ်ား) အဖုိ႔ ဒိေရဆန္လမ္းကုိ ပထမဆုံး ေျခလွမ္း စတဲ့အေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲ ရမွာကေတာ့ ‘ေနကၡမၼ၀ိတက္’လုိ႔ေခၚတဲ့ စြန္႔လႊတ္ကူညီ အနစ္နာခံလုိတဲ့ အေတြးအႀကံ ခံယူခ်က္ ခုိင္ခုိင္မာမာရွိၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္တုိ႔ လာရာလမ္း(ပါရမီခရီးစဥ္)ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း ေနကၡမ၀ိတက္ရဲ့ အေရးပါပုံကုိ သေဘာေပါက္ ေလာက္ပါတယ္။ ဒီအေတြးအႀကံ ခံယူခ်က္မ်ိဳးမရွိဘဲ စစ္မွန္ တဲ့ဒါန၊ ရုိးသားျဖဴစင္တဲ့ သီလဆုိတာ မရွိႏုိင္ပါဘူး။ ဒါန,သီလ မရွိဘဲနဲ႔လည္း ပညာ, ၀ီရိယစတဲ့ ပါရမီေတြ ျပည့္ဖုိ႔မလြယ္ဘူးဆုိတာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဗုဒၶဘာာ၀င္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ႏႈတ္က်ိဳးေနတဲ့ ‘မေနာပုဗၺဂၤမာဓမၼာ”တုိ႔၊ “စိတ္သာ ရွင္ေစာ ဘုရားေဟာ”တုိ႔ဆုိတဲ့ စကားေတြကုိ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိ ရင္ လူေတြက ေျပာဆုိျပဳလုပ္သမွ် ကံေတြဆုိတာ ‘စိတ္’လုိ႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ အေတြး အႀကံ ခံယူခ်က္စိတ္ထားမ်ားက ဦးေဆာင္တာပါ။


တစ္နည္း ေျပာရရင္ေတာ့ လူ႔ဘ၀ ဇာတ္ခုံေပၚမွာ လူေတြကျပ သရုပ္ေဆာင္ေနၾကရတဲ့ ကံသုံးပါးထဲမွာ မေနာကံက အနီးကပ္ ညႊန္ၾကားတဲ့ ဒါရုိက္တာ ျဖစ္ျပီး ကာယကံ၊ ၀စီကံ တုိ႔ဆုိတာ မေနာကံ ဦးေဆာင္ညႊန္ျပတဲ့အတုိင္း လုိက္နာ ကျပ ၾကရတဲ့ သရုပ္ ေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွင္က “မေနာကံမွာ ေနကၡမၼ၀ိတက္ ဆုိတဲ့ ‘စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံတဲ့ စိတ္ေကာင္းကေလး’ သာ ေမြးျမဴေပးလုိက္ပါ” ဒါရုိက္တာ ေကာင္းသြားျပီဆုိရင္ ၀စီကံကလည္း တစ္ဖက္သားအေပၚ တင္စီးလႊမ္းမုိး အနုိင္ယူလုိတဲ့ စကားမ်ိဳးေတြ ေရွာင္ျပီး ကူညီ ရုိင္းပင္းတဲ့ အႀကံေပးစကား၊ ရႊင္လန္း ၀မ္းသာေစတဲ့ စကား၊ က်ိဳးရွိ မွန္ကန္တဲ့ စကားမ်ိဳးေတြကုိသာ ေျပာဆုိေတာ့မွာ ျဖစ္လုိ႔ ၀စီကံသရုပ္ ေဆာင္ ကျပမႈလည္း ေကာင္းလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။


ကာယကံကလည္း ခုိးဆုိးလုယက္္အနုိင္အထက္ ျပဳမူမႈမ်ိဳးေတြကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ေတာ့ဘဲ “စြန္႔ႀကဲေပးကမ္း ထမ္းရြက္ကူညီ”စတဲ့ ကာယကံ အေကာင္းစားမ်ားနဲ႔သာ ကျပသြားမွာျဖစ္လုိ႔ ကံသုံးမ်ိဳးလုံး တကယ့္ကုိ အပ်ံစား အေကာင္းစား ျပန္ခ်ီမ်ားသာ ျဖစ္သြားေတာ့မွာပါ။ဒီလုိ ကံအားလုံး ေကာင္းမြန္ မွန္ကန္ေစတတ္လုိ႔လည္း ေနကၡမၼ၀ိတက္နဲ႔ ျပည့္စုံသူကုိ ဘုရားရွင္က….“အပဏၰကပဋိပဒံ ပဋိပေႏၷာေဟာတိ= ေလာက, ဓမၼ ႏွစ္၀လုံးကို မခြ်တ္ယြင္းေစတဲ့ အက်င့္ကုိ က်င့္သုံးသူျဖစ္တယ္”“ေယာနိစႆ အာရဒၶါေဟာတိ အာသ၀ါနံ ခယာယ= အာသေ၀ါကုန္ခန္းတဲ့ ရဟႏၱာ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ သင့္ေလ်ာ္ျပည့္စုံတဲ့ အက်င့္ကုိ က်င့္သုံးသူျဖစ္တယ္”လုိ႔ ေဟာေတာ္ မူတာပါ။ မွန္ပါတယ္။ စြန္႔လႊတ္ အနစ္နာခံတဲ့စိတ္ အႀကံ အစည္(ေနကၡမၼ၀ိတက္)ဆုိတာ နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္တဲ့ မဂၢင္ရွစ္ပါးထဲမွာ ဦးစီးဦးေဆာင္ ပညာမဂၢင္မွာ ပါ၀င္တဲ့ သမၼာသကၤပၸမဂၢင္ပ ဲျဖစ္တဲ့အတြက္ သုဂတိဘုံကုိ ျပန္လာထုိက္တဲ့ ျပန္ခ်ီသာမက နိဗၺာန္ အထိ ဆုိက္ေရာက္မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ထုိက္တန္တာမုိ႔ ျပန္ခ်ီသာမက ‘တန္ခ်ီ’လုိ႔ေတာင္ ဆုိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။‘ကန္ခ်ီ’ ကုိ ေရွာင္ရွာျပီး ျပန္ခ်ီ၊ တန္ခ်ီမ်ားနဲ႔ ကျပရင္း ဘ၀လွပ တင့္တယ္ၾကပါေစ။

ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ(ေတာင္စြန္း)

2011-ခု၊ဇန္နဝါရီလ ၁၄-ရက္၊ ေသာၾကာေန႔

Views: 89

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com






    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service