ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

လျပည့္ကဆုန္

 

လျပည့္ကဆုန္


ကဆုန္လကုိ ပုဂံေခတ္က ကုဆုန္၊ ကူဆုန္၊ ကဆုန္၊ ခူဆုန္၊ ခုဆုန္ဟု အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးသား ေခၚေ၀ၚခဲ့ တာကုိေက်ာက္စာမ်ားအရ သိရွိၾကပါတယ္။ ကုဆုန္မွာ မူရင္း ေ၀ါဟာရျဖစ္ၿပီး ကဆုန္-စေသာ က်န္ေ၀ါဟာရမ်ားမွာ ကုဆုန္မွ ေရႊ႕လ်ား ေျပာင္းလဲလာေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကုဆုန္ႏွင့္ ကဆုန္တုိ႔ရွိ ကု၊ က ပုဒ္တုိ႔မွာ ကုတုိ႔၊ ကုခန္း၊ ကစြန္း၊ ကညိႈ႕၊ ကေတာက္ စေသာ ေ၀ါဟာရတုိ႔ရွိ ကု၊

 

က ပုဒ္တုိ႔ကဲ့သို႔“ေရ” ဟု အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ “စုန္” မွ ဆင္းသက္လာေသာ “ဆုန္”မွာ သြန္းျခင္း၊ ေလာင္းျခင္း၊ ဖ်န္းျခင္း အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကဆုန္လ အဓိပၸာယ္မွာ ေရသြန္းေသာလ၊ ေရေလာင္းေသာလ၊ ေရဖ်န္းေသာလဟု ဆုိလိုပါတယ္။

 

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကုိ ပုိင္းျခား ထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူရာ မဟာေဗာဓိပင္ပြား ၊ ေဗာဓိပင္မ်ားကုိ ေရသြန္းေလာင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


၁။ ေဂါတမ ဘုရားရွင္သည္ သုေမဓာ ရွင္ရေသ့ဘ၀တြင္ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာ ဘုရားထံေတာ္မွ “ေနာင္ေသာအခါတြင္ ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္အမွန္ ျဖစ္လိမ့္မည္” ဟုနိယတဗ်ာဒိတ္ကုိ ရရွိေတာ္ မူျခင္းသည္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂။ မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔မွာပင္ ဘုရားအေလာင္းကုိ ဖြားျမင္ေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ ဘုရားအေလာင္းကုိ ဖြားျမင္ေတာ္မူသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ယေသာဓရာ မင္းသမီး၊ အာနႏၵာမင္းသား၊ ဆႏၵအမတ္၊ ကာဠဳဒါယီအမတ္၊ က႑ကျမင္း၊ ေရႊအုိးႀကီး ေလးလံုးႏွင့္ မဟာေဗာဓိပင္ ဟူေသာ ဖြားဖက္ေတာ္ ခုႏွစ္ဦးတုိ႔သည္လည္း ဖြားျမင္ျဖစ္ေပၚလာၾကပါတယ္။ မဟာေဗာဓိသည္ မဇၥ်ိမေဒသ ဥ႐ုေ၀လေတာတြင္ဘုရားရွင္တုိ႔ ပြင့္ေတာ္မူရာ ဗဟုိအခ်က္အခ်ာ ေအာင္ေျမအရပ္၌ ေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃။ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔၌ ဘုရားအေလာင္းသည္ မဟာေဗာဓိပင္ရင္း၌ သစၥာေလးပါးကုိ ထုိးထြင္း သိျမင္၍ သဗၺညဳဘုရားရွင္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ထုိမဟာ ေဗာဓိပင္သည္ ဘုရားရွင္၏ ဖြားဖက္ေတာ္ ခုႏွစ္ဦးတြင္ တဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဗာဓိ ဉာဏ္ကုိ ရရွိရန္ အားထုတ္ေတာ္ မူရာ၌ အသံုးျပဳေတာ္မူေသာ အပင္ျဖစ္၍ ပရိေဘာဂေစတီလည္း ထုိက္ပါတယ္။

 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အေပါင္းတုိ႔သည္ ထုိေဗာဓိပင္မွ ပင္ပြားမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံ၌ စုိက္ပ်ိဳးကုိးကြယ္ ေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္လည္း ဗုဒၶသာသနာ ေရာက္ခ်ိန္ကပင္ စတင္၍ ေဗာဓိပင္မ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳး ကုိးကြယ္ ခဲ့ၾကဟန္ရွိပါတယ္။ ေႏြရာသီ အလယ္ဗဟုိက်ေတာ့ ျမန္မာတုိ႔၏ ကဆုန္လကား ေနပူျပင္း လွပါတယ္။

 

“တန္ခူးေရကုန္ ကဆုန္ေရခမ္း” ဆုိသလို ကဆုန္လတြင္ အင္းအုိင္၊ ကန္ေခ်ာင္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား ေျခာက္ခမ္း၍ ေရျပတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေရျပတ္၍ အပူခ်ိန္ ျပင္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သစ္ပင္ ပန္းပင္မ်ားမွာ ႏြမ္းေျခာက္ ပ်က္စီးၾကရပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေရွးျမန္မာတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ အျမတ္တႏုိး ကိုးကြယ္ထားၾကသည့္ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္မ်ား ညိႈးႏြမ္းပ်က္စီးမည္ကုိ စုိးရိမ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။

 

ေဗာဓိပင္ဆုိသည္မွာလည္း အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ သီဟုိဠ္ႏုိင္ငံတုိ႔ရွိ မူလေဗာဓိပင္တုိ႔မွ ဆင့္ပြားယူရေသာ အပင္မ်ိဳးျဖစ္၍ ရွားပါးပင္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွးေခတ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ပူျပင္း၍ ေရျပတ္ေသာ ကဆုန္လတြင္ ေဗာဓိပင္မ်ားကုိ မညိႈးမႏြမ္း၊ လန္းဆန္းရွင္သန္ ေစရန္ ဟူေသာ ဆႏၵမြန္ျဖင့္ ေရသြန္းေလာင္း ပူေဇာ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


ဤသို႔ျဖင့္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ခံယူျခင္း၊ ဖြားျမင္ေတာ္မူလာျခင္း၊ မဟာေဗာဓိပင္ ေပါက္ေတာ္မူျခင္း၊ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျခင္း တုိ႔သည္ ကဆုန္ လျပည့္ေန႔မ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

 

၄။ ထုိ႔ျပင္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာပင္ ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကဆုန္ လျပည့္ေန႔ကုိ ဗုဒၶေန႔ ဟု ေရွးပညာရွိတုိ႔က ေခၚေ၀ၚသတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

“ကဆုန္လျပည့္၏ ထူးျခားခ်က္ (၅) ရပ္”

(၁) ဗ်ာဒိတ္ခံယူသည့္ေန႔ = ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းအစ ကဆုန္လျပည့္ေန႔။
(၂) ဘုရားေမြးသည့္ေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ (ေသာၾကာေန႔)။ (ဘီစီ ၆၂၃)
(၃) ဘုရားျဖစ္သည့္ေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ (ဗုဒၶဟူူးေန႔)။ (ဘီစီ ၅၈၈)
(၄) ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္းေဟာသည့္ေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၄)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔။ (ဘီစီ ၅၈၇)
(၅) ပရိနိဗၺာန္စံသည့္ေန႔ = မဟာသကၠရာဇ္ (၁၄၈)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ (အဂၤါေန႔)။ (ဘီစီ ၅၄၃)

ေတာရိပ္ၿမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေပ်ာ္၍၊ ခါေတာ္တစ္ဖံု၊ ပြင့္ခ်ိန္ႀကံဳက၊ 
ကဆုန္လျပည့္၊ ဆင္မင္းေန႔၀ယ္၊ ေျမ့ပရေမ ၊ ပလႅင္ေဗြထက္၊ 
ေ႐ႊေညာင္ေတာ္ႀကီး၊ ဗိမာန္ထီးႏွင့္၊ မၿငီးၾကည္ျဖဴ၊ ေနေတာ္မူလ်က္၊ 
ရန္ျမဴခပင္း၊ အမိုက္သင္းကို၊ အရွင္းပယ္ေပ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊
ထြန္းေတာက္ဘုန္းေမာ္၊ ေသာင္းလံုးေက်ာ္သည္၊ သံုးေဖၚလူတို႔ ျငမ္းပါကုိ။
[ ၁၀၃-ခု ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔၌ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူသည္။]

လျပည့္ေႏြကဆုန္

ဆုပန္ေန႕

ေလးသေခ်ၤကိန္း၊ တစ္သိန္းကပ္ၾကံဳ၊ သူေမဓာေလာင္း၊ ညြန္ေပ်ာင္းဗြက္အုံ၊
ဒီပင္ထံပါး၊ ၀မ္းလ်ားေမွာက္ခုံ၊ ဆုပန္ေန႕၊ လျပည့္ေႏြကဆုန္။

ဖြားျမင္ေန႕

မဟာသကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆယ့္ရွစ္ၾကံဳ၊ လုမၺနီေတာ၊ သာေမာရဂုံ၊
ေလာင္းေတာ္သိဒၶတ္၊ ထြက္လတ္ၾကာငုံ၊ ဖြားျမင္ေန႕၊ လျပည့္ေႏြကဆုန္။

ဗုဒၶေန႕

တစ္ရာ့သုံးႏွစ္၊ သကၠရာဇ္ၾကဳံ၊ ေဗာဓိပင္မင္း၊ မွီတင္းခုိလႈံ၊
မာန္စြယ္ငါးစင္း၊ ေအာင္ျခင္းဖုံဖုံ၊ ဗုဒၶေန႕၊ လျပည့္ေႏြကဆုန္။

နိဗၺဴ ေန႕

ရာ့ေလးဆယ့္ရွစ္၊ သကၠရာဇ္ၾကံဳ၊ မလႅာမင္းတုိ႕၊ အင္ၾကင္းရဂုံ၊
ဇာတ္ေတာ္သိမ္းလုိ႕၊ေအးျငိမ္းခုိလႈံ၊ နိဗၺဴေန႕၊ လျပည့္ေႏြကဆုန္။

 

(ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔)

ျမန္မာမ်ားရဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔သည္ ျမန္မာဗုဒၶ ဘာသာ၀င္တုိ႔ရဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ ျဖစ္တဲ့ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ဟာ ဘုရားေလာင္း သုေမဓာ ရွင္ရေသ့က ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားထံမွ ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု နိယတဗ်ာဒိတ္ကုိ စံေတာ္မူျခင္း၊ ဘုရားေလာင္း ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း၊ သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ၿပီး ဘုရာျဖစ္ေတာ္မူျခင္း၊ မဟာေဗာဓိပင္ေပါက္ျခင္းႏွင့္ ပရိနိဗၺာန္၀င္စံေတာ္မူျခင္း ဆုိတဲ့ အလြန္ထူးျခားၿပီး ဗုုဒၶ၀င္ မွတ္တုိင္ႀကီးမ်ား စုိက္ထူခဲ့ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးဆုိလည္း မမွားပါဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာ
တုိ႔က ကဆုန္လျပည့္ေန႔ကုိ ဗုဒၶေန႔ဟု သတ္မွတ္ကာ အခါေတာ္ေန႔ကုိ တခမ္းတနား က်င္းပေလ့ ရွိၾကပါတယ္။

 

ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ကို အနယ္နယ္မွာ က်င္းပၾကၿမဲမို႔ ကဆုန္လနဲ႔ ပတ္သက္သမွ် မွတ္သား စရာေလးေတြ အနည္းငယ္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ကဆုန္လဆိုတာ ဘာသာ သာသနာ ရွဳေထာင့္က ၾကည့္ရင္ အံ့ၾသစရာေကာင္း တဲ့ အျဖစ္သနစ္ေလးေတြ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

 

“ဗ်ာဒိတ္, ဖြား, ျမင္၊ ေဗာဓိပင္၊ စံ၀င္ နန္းနိဗၺာန္” လကၤာအရ ေဂါတမဘုရား အေလာင္းေတာ္အျဖစ္နဲ႔ သုေမ ဓာရွင္ရေသ့ဘ၀မွာ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္မွ“ဘုရားစစ္စစ္၊ ဧကန္ျဖစ္လိမ့္မည္” ဆိုတဲ့ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ကို ခံယူခဲ့ျခင္း၊ဘုရားအေလာင္းေတာ္ အမိ၀မ္းမွ ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း၊ သစၥာ ေလးပါးကို သိျမင္လို႔ ဘုရားျဖစ္ ေတာ္မူျခင္း၊ မဟာေဗာဓိပင္ ေပါက္ျခင္း၊ ပရိနိဗၺာန္ ၀င္စံေတာ္မူျခင္း ဆိုတဲ့ ဗုဒၶနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သာသနာ့မွတ္တိုင္ ၾကီးမ်ားက ဒီကဆုန္လမွာ ျဖစ္ခဲ့တာမို႔ ထူးျခားတဲ့ လျမတ္ကဆုန္လို႔ တင္စားေခၚဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဗုဒၶနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရက္ျမတ္မ်ား ဆုံစည္းရာ ကဆုန္လ ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔စ တဲ့ ပြဲေတာ္မ်ားကို အမြန္အျမတ္ ျပဳကာ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

 

ကဆုန္လမွာ ဗုဒၶေန႔နဲ႔အတူ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္ကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶဟာ ေဗာဓိပင္ကို အမွီျပဳ၍ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ေတာ္မူခဲ့၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္မူခဲ့တာျဖစ္လို႔ ပူေဇာ္ ထိုက္ေသာ သစ္ပင္အျဖစ္ ေဗာဓိပင္ကို အေမႊးန႔ံသာ ထုံေသာ ေရခ်မ္းမ်ားနဲ႔ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းေလာင္းပြဲမ်ားကို က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္လဲ ေဗာဓိပင္ဟာ ျမတ္ဗုဒၶက မာရ္နတ္မင္းကို ေအာင္ေတာ္မူ ခဲ့ရာ ထူးျမတ္တဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ေအာင္ျမင္မွဳကို ပူေဇာ္ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေဗာဓိရဲ့ အဓိပၸါယ္က သိျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ထြက္ရွိပါတယ္။ သစၥာေလးပါးကို သိျမင္တဲ့ေနရာျဖစ္လို႔ ေဗာဓိ မည္တာပါ။ ေ၀ႆဘူ၊ ကကုသန္၊ ေကာဏဂုံ၊ ကႆပ ဘုရားရွင္တို႔ ပြင့္ေတာ္မူရာ သစ္ပင္
မ်ားျဖစ္တဲ့ အင္ၾကင္းပင္၊ ကုကၠိဳပင္၊ ေရသဖန္းပင္၊ ပေညာင္ပင္တို႔သည္လည္း ထိုဘုရားရွင္မ်ား ပြင့္ေတာ္မူရာ သာသနာေတာ္အတြင္း၌ ေဗာဓိပင္မ်ားအျဖစ္အမည္ရၿပီး ေဂါတမဘုရားရွင္ သာသနာ ယခုကာလမွာကဲ့သို႔ ေဗာဓိပင္လုိ႔ ေခၚေ၀ၚကာ ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ထိုဘုရားရွင္မ်ား လက္ထက္မွာ လည္း ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းမွဳေတြ ရွိမွာအမွန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

 

တနည္းအားျဖင့္ ေဗာဓိပင္သည္ ျမတ္ဗုဒၶရဲ့ ကုိယ္စား ကုိးကြယ္ရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္ လက္ထက္ ေတာ္အခါက ဘုရားေက်ာင္းေတာ္သို႔ ဖူးေမွ်ာ္ရန္ သြားၾကတဲ့ ရွင္လူရဟန္းတို႔ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ေရာက္တဲ့အခါမွာ ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္မူတဲ့ အခ်ိန္အခါနဲ႔ ဆုံလို႔မို႔ ဖူးျမင္ခြင့္ မရရွာဘဲ သူတို႔ေတြ ျပန္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါကို အရွင္အာနႏၵာ မေထရ္ျမတ္က့ ျမတ္ဗုဒၶအား ေလွ်ာက္ထားေပးမွဳေၾကာင့္ မူရင္းေဗာဓိပင္က ေၾကြလုလု အေစ့တလုံးကို ရွင္ေမာဂၢလႅာန္မေထရ္ ျမတ္က သကၤန္းေတာ္နဲ႔ ခံယူေတာ္မူခဲ့ၿပီး သာ၀တၳိျပည္၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သယ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါတယ္။

 

ရွင္အာနႏၵာက ဘုရားကိုယ္စား ေဗာဓိပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီး ေကာသလမင္းနဲ႔ အနာထပိဏ္သူ ေဌး၊ ၀ိသာခါတို႔က ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ရွင္ေမာဂၢလႅာန္ ေဆာင္ယူ ေတာ္မူခဲ့တဲ့ ေဗာဓိပင္မ်ိဳးေစ့ကို ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္ တံခါး၀အနီးမွာ စိုက္ပ်ိဳးကာ ရွင္လူ အမ်ားက ဘုရားကုိယ္စား ကုိယ္ကြယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ရွင္အာနႏၵာ မေထရ္ျမတ္ကို အေၾကာင္းျပဳကာ စတင္ျဖစ္တည္ခဲ့တဲ့ ေဗာဓိပင္မို႔ အာနႏၵာေဗာဓိပင္လို႔ မည္တြင္ ခဲ့ပါတယ္။

 

ဒါ့အျပင္ သီဟုိဠ္ကၽြန္းက ေဗာဓိပင္ကိုေတာ့ မူရင္းေဗာဓိပင္ရဲ့ ေတာင္ဘက္က အကိုင္းၾကီးကို ျဖတ္ယူဆင့္ ပြား ခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးခဲ့လို႔ ဒကၡိဏသာခါလို႔ေခၚပါတယ္။ ဒကၡိဏသာခါေဗာဓိပင္မ်ား သီဟိုဠ္ကၽြန္းမွာ ေနရာအႏွံ႔ ပြားမ်ားၿပီး ေပါက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ က်ိဳးျပတ္ခဲ့တဲ့ ဒကၡိဏသာခါေဗာဓိပင္မ်ားရဲ့ အကိုင္းမ်ားကို ဘုရား ဆင္းတုေတာ္မ်ား ထုလုပ္ကာ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကရာ ယေန႔ဆို ကမၻာအႏွံ႔မွာ ဒကၡိဏသာခါဆင္းတုေတာ္ ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

 

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားနဲ႔ အဓိပၸါယ္ျပည့္စုံေလးနက္ေနတဲ့ လကဆုန္ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ မေမ့ႏိုင္စရာပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားေပးကမ္းခဲ့တဲ့ နိဗၺာန္လမ္းသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းသူ သူေတာ္စင္မ်ားအဖို႔ ဘုရား ေက်းဇူးကိုသိ၍ ေက်းဇူးေတာ္အနႏၱကုိ တုန္႔ဆပ္ေသာအားျဖင့္ ကဆုန္ပြဲေတာ္မ်ားကို က်င္းပေနၾကတာျဖစ္ ပါတယ္။

 

မဂၤလာရွိေသာပြဲေတာ္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ က်င္းပသူ၊ ၾကြေရာက္ ကုသိုလ္ျပဳူသူ၊အားလုံးဟာ သူေတာ္ေကာင္း စိတ္ဓာတ္ အက်င့္ျမတ္နဲ႔မို႔ ကုသုိလ္မဂၤလာ အျဖာျဖာတို႔ ပြားမ်ားလွ်က္ က်က္သေရတိုးတက္ေနပါတယ္။ ကုိယ့္ ယဥ္ေက်းမွဳကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ပြဲမို႔ က်င္းပႏိုင္ေလ ေကာင္းေလဆိုတဲ့ ပြဲေတာ္တခုပင္ျဖစ္ပါတယ္။

( ဖတ္ခဲ့မိေသာ ဘေလာ့မ်ားမွ ကူးယူတည္းျဖတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။)
အရွင္သု၀ီရ ၊ (၀ိနယ၀ိဒူ၊ သာသနဓဇဓမၼာစရိယ၊ မဟာဂႏၶာရာမိက ဓမၼာစရိယ)

 

Views: 119

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Oldloves is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sunday
Speech max posted a blog post
Jul 5
Speech max is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jul 5
commentfedpp814 replied to commentcswlu889's discussion dogecoin daily charts
Jun 27

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service