ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သိၾကားမင္း ဂါထာေတာ္ (သို႔) ေဝဒါသာကု အင္း

သိၾကားမင္း ဂါထာေတာ္

(သို႔) ေဝဒါသာကု အင္း

 

ေဝဒါသာကု ၊ ကုသာဒါေဝ  ါယသာတ ၊ တသာယဒါ။

သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ။ ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု။

 

ေဝ = ငါ၏ရန္သူ ဟူသမွ်တို႔သည္။ ဒါ = ေဝးစြာေသာ အရပ္သုိ႔။ သာ = လ်င္စြာ။ ကု = ေျပးကုန္သတည္း။

 

ကု = ငါ့အား မေကာင္းသျဖင့္ ၾကံကုန္ေသာသူတို႔သည္။ သာ = မိမိအလိုလို။ ဒါ = အၾကံအစည္ ပ်က္ေသာအားျဖင့္။ ေဝ = ေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း။

 

ဒါ = ငါ၏ ဒါန ေစတနာတို႔ေၾကာင့္။ ယသာ=အျခံအရံ အေက်ာ္အေမာ္တို႔သည္။ တ = ပြါးမ်ား ေစကုန္သတည္း။

 

တသာ=ငါျပဳမိေသာ အကုသိုလ္ (၁ဝ)ပါးတို႔သည္။ ယ = ငါျပဳမိေသာ ကုသိုလ္ (၁ဝ)ပါး၏ တန္ခိုးေတာ္တို႔ေၾကာင့္။ ဒါ =ေျပေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း။

 

သာ = စက္ဆုပ္ဖြယ္ေသာသူတို႔အားလည္းေကာင္း။ သာ = အမ်က္မာန ေဒါသရွိေသာ သူတို႔အားလည္းေကာင္း။ ဓိ = ဆံုးမၾသဝါဒ ေပးျခင္းျဖင့္သာလွ်င္။ ကု = ေအာင္ျမင္ေစသတည္း။

 

ကု = ထိုထိုေသာ အမ်က္မာန မာန္တက္သူတို႔ႏွင့္။ ဓိ = ရွည္ျမင့္စြာ။ သာ = မေပါင္းေဖာ္ရသည္။ သာ = ျဖစ္ပါေစသတည္း။

 

ကု = ကုသိုလ္စရိုက္ ျပဳက်င့္ေလ့ရွိေသာ။ တ = သူေတာ္ေကာင္းတို႔ႏွင့္သာလွ်င္။ ကု = ျဖစ္ေလရာ သံသရာ ဘဝအဆက္ဆက္၌။ ဘု = ေတြ႔ဆံုေပါင္းေဖာ္ျခင္းကုိျပဳရေစသတည္း။

 

ဘု = အကုသိုလ္ ဒုစရိုက္ ပြါးမ်ားသူတို႔ႏွင့္။ ကု = ျဖစ္ေလရာ သံသရာ ဘဝအဆက္ဆက္၌။ တ = အခါ ခပ္သိမ္း။ ကု = ေတြ႔ဆံုေပါင္းေဖာ္ျခင္း မျပဳရသည္ျဖစ္ပါေစသတည္း။

 

ေဝဒါသာကုအင္း

ေဝ

ဒါ

သာ

ကု

ဒါ

သာ

သာ

သာ

ဓိ

ကု

ကု

ကု

ဘု

 

ေဝဒါသာကု ဂါထာ - မူကြဲ (၁)

ေဝဒါသာကု ကုသာဒါေဝ
ဒါယသာတ တသာယဒါ
သာသာဒိကု ကုဒိသာသာ
ကုတကုဘု ဘုကုတကု

......................................

ေဝဒါသာ - ရန္အေပါင္းတို႔သည္
ကု - ေဝးစြာအရပ္သို႔ ခြာ၍

ေဝ - စင္စစ္
ကုသာဒါ - ေပ်ာက္ပ်က္ ေစကုန္သတည္း။

ဒါယသာ - အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာတို႔သည္
တ - လ်င္စြာ ျဖစ္ေစသတည္း။

တသာ - ေကာင္းေသာ ဥစၥာ ပရိကၡရာတို႔သည္
ယဒါ - အလိုအတိုင္း ျပည့္စံုေစသတည္း။

သာသာ - ႀကီးေသာ ဘုန္းတန္းခိုး အသေရတို႔သည္
ဒိကု - လ်င္စြာျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍

ကုဒိ - ေကာင္းေသာ အျခံအရံတို႔သည္
သာသာ - ေကာင္းစြာ ျပည့္စံုေစသတည္း

ကုတ - ႀကီးေသာ လဘ္လာဘတို႔သည္
ကုဘု - မေပ်ာက္မပ်က္ ေရာက္သည္ျဖစ္၍

ဘုကု - ေကာင္းေသာ အစီးအပြားတို႔သည္
တကု - လ်င္စြာ ေရာက္ေစသတည္း။

ဤ ဂါထာကား သိၾကာမင္းဂါထာ ဟုလည္း ေခၚသည္။ ေႁမြဆိပ္ေျဖႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေႁမြဆိပ္ေျဖဂါထာ ဟုလည္းေခၚသည္။ သက္ေစာင့္ ဂါထာဟုလည္း ေခၚျပန္ေသးသည္။

ေဝဒါသာကု ဂါထာသည္ သိၾကားမင္းအား ရွင္ေမာဂၢလန္က ေပးေသာ ဂါထာျဖစ္သည္ဟု ဆိုေလသည္။ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ ၿမိဳ႕ေလးေထာင့္၌ စိုက္ထားေသာ ေက်ာက္တိုင္ ေလးတိုင္တြင္ ထိုဂါထာကို ေရးထိုးထားသည္ဟု ဆိုေလသည္။

(အခ်ိဳ႕မူမ်ားတြင္ အင္းခ်ကာ ျမႇပ္ႏွံထားသည္ဟု ဆိုေလသည္။) က်မ္းကိုးမ်ားအရ နတ္ႏွင့္ အသူရာတို႔ စစ္ျပဳေသာအခါ အသူရာတို႔သည္ ထိုဂါထာကို ျမင္လွ်င္ ေၾကာက္႐ြံ႕၍ ေျပးေလသည္ဟု ဆိုေလသည္။ သိၾကားမင္း၏ အသက္ကိုပင္ ေစာင့္ေရွာက္ အကာအကြယ္ေပးေသာ ဂါထာျဖစ္၍ သိၾကားသက္ေစာင့္ ဂါထာ (သဂၤဟဂါထာ) ဟု ဆိုေလသည္။

ေရႊေပၚကၽြန္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ မူအရ က်န္စစ္သားဂါထာဟု ဆိုေလသည္။

ဤဂါထာ ထူးျခားခ်က္မွာ…ဂါထာ တစ္ပါဒခ်င္းစီ ေျပာင္းျပန္ ညီစြာ စီစဥ္ထားခ်င္ပင္ျဖစ္၏။

ေရွ႕ေနာက္ ျပန္ကာ ဆိုႏိုင္သလို၊ အေပၚေအာက္လည္း ျပန္လွန္ဆိုႏိုင္သည္သာ။ ဤသို႔ညီေအာင္ အကၡရာတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ကာ စီစဥ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂါထာ ေရးဖြဲ႔ထားပံုကို ေသခ်ာၾကည့္ပါေလ အျပန္ အလွန္ေရး ဖြဲ႔ထားျခင္းကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ ဂါထာပ်ံ ဟုလည္း ေခၚျပန္ပါေသးသည္။ ဤဂါထာကား သိၾကာမင္း ရြတ္ေသာ ဂါထာျဖစ္ပါသည္။

 

ဂါထာ ၏ အစြမ္းသတၱိ မ်ား ကား မ်ားျပာလြန္းလွသည္။ အင္းခ်၍လည္း ေဆာင္ၾကပါေသးသည္။

ေဝဒါသာကု အင္းကား အလြန္အစြမ္းထက္ေၾကာင္း အင္း ေရးဖြဲ႔သူတို႔ ပို၍ သိၾကပါလိမ့္မည္။

 

ဂါထာ ၏ အက်ိဳးမ်ားကား

ေႁမြဆိပ္ေျဖႏိုင္ျခင္း၊ ဂါထာကို ေရတြင္ ခုႏွစ္အုပ္မန္းကာ တိုက္ပါက ေႁမြ ကိုက္ခံရေသာ လူနာ ေႁမြဆိပ္ လ်င္စြာ က်ေစ၏။

 

စည္းခ်ျခင္း

မိမိ အိမ္ ဝိုင္းျခံ ရွစ္ေထာင့္ကို

တနဂၤေႏြ ေထာင့္ အေရွ႕ေျမာက္မွ စကာ လက္ယာရစ္ ေထာင့္တစ္ေထာင့္ခ်င္းကို ဂါထာ တပိုဒ္ စီ အုပ္ကာ စည္းခ်ရသည္။ ရန္သူမ်ိဳး(၅)ပါးေဘး လံုျခံဳသည္။

 

နတ္မဖမ္းစား ႏိုင္ျခင္း

နတ္ဖမ္းစားခံရပါက သက္ငယ္ကို ဂါထာ ခုႏွစ္အုပ္စုပ္ကာ နတ္စင္ေပၚတင္ထားလ်င္

နတ္ဖမ္းစားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ပါသည္။

 

တန္ျပန္ျခင္း

မိမိအေပၚ မေကာင္းၾကံခံရပါက ဂါထာကို မနက္ (၇)အုပ္ ရြတ္ပါက မေကာင္းၾကံသူထံ တန္ျပန္ ထိျခင္း။

 

အထက္လမ္းဆရာမ်ား လက္စြဲ

အထူးသျဖင့္ ဤဂါထာကို အထက္လမ္းဆရာမ်ား လက္ကိုင္စြဲထားၾကသည္။ အစာပင္း သိခ်င္ လိုလ်င္ လက္ကို ခုႏွစ္အုပ္မန္းကာ အစာေပၚ အုပ္လိုက္ပါက မူလ အေကာင္အထည္ ယပ္ေတာင္ ဖ်ာ သစ္ရြက္ေဆြး စသည္ျဖင့္ ေပၚလာသည္။

 

ပေယာဂ ဆရာတို႔အတြက္ သက္ေစာင့္ဂါထာ ျဖစ္ျခင္း

ဆယ္ႏွစ္ႀကိဳး စုန္းထက္ အဆင္ျမင့္ေသာ ကေဝတို႔ကို ရင္ဆိုင္ရပါက ပေယာဂ ဆရာတို႔ အလြန္ အနၱရာယ္ မ်ားလွသည္။ ကေဝ ဆိုသည္မွာ ပညာတဖက္ကမ္းခတ္ျခင္း။ ေမြးရာပါ ဗူးပါသည့္ အတြက္ ႏႈတ္ထြက္ စြမ္းေသာ ေစတလံုး ပိုင္မ်ားျဖစ္ျခင္း။  ရုပ္ခြဲ ေပါင္းမ်ားစြာ ခြဲႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပေယာဂ ဆရာတို႔၏ အခ်ဳပ္ကို ဖီဆန္လာျခင္း။ ႀကိဳးပိုင္၏ အခ်ဳပ္ကို ေျဖျခင္း။

ဆင္ပိုင္၏ အနင္းမ်ားကို ခံႏိုင္ျခင္း။ ႀကိမ္ပိုင္၏ အရိုက္ကို ခံႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ပညာၿပိဳင္လာသည္။

 

အလြန္ အစြမ္းထက္ေသာ ကေဝ ျဖစ္ပါက ပေယာဂ ဆရာ ထြန္းထားေသာ ဘုရားစင္မွ ဖေယာင္းတိုင္ မီးမ်ား ၿငိမ္းသြားသည္။ မိးၿငိမ္းသြားသည္ႏွင့္ ကေဝစက္ လႊတ္ေတာ့သည္။

 

ကေဝ စက္လႊတ္ပါက ပေယာဂ ဆရာသည္ ဤေဝဒါသာကု ဂါထာကို ခုႏွစ္ေခါက္ရြတ္ရသည္။ တန္ျပန္ ဂါထာျပန္ ဆိုသည့္အတိုင္း ကေဝစက္တို႔ လာရာ ကေဝရွိရာသုိ႔ တန္ျပန္ ထိေတာ့သည္။

 

ပေယာဂ ဆရာတို႔၏ ေနာက္ဆံုး အားကိုးရာကား သစၥာ။ ဘုရားတြင္ သစၥာဆိုကာ ကေဝႏွင့္ သူႏိုင္ ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ က်ဲရေတာ့သည္။ သစၥာ မွန္ပါက အႏိုင္ရသည္သာ။

မွတ္ခ်တ္ (မူကြဲဂါထာ)။ ။ ေဝဒါသာကု ဂါထာကို ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို က်မ္းမ်ား၊ စာအုပ္မ်ားတြင္ မူကြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႕ရေလသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ၂ မ်ိဳးရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္။

သိၾကားမင္းဂါထာ(သို႔မဟုတ္) ရန္ႏွင္ဂါထာ

ေဝဒါသာကု ကုသာဒါေဝ
ဒါယသာဒ ဒသာယဒါ ။
သာသာဒိကု ကုဒိသာသာ
ကုဒကုဘု ဘုကုဒကု ။

ေဝဒါသာကုအင္း

ေဝ

ဒါ

သာ

ကု

ဒါ

သာ

သာ

သာ

ဓိ

ကု

ကု

ကု

ဘုေဝ- ရန္သူတို႔သည္
ဒါ- ေဝးေသာအရပ္သို႔ 
သာ- လွ်င္စြာ
ကု- ေျပးေစကုန္သတည္း။

ကု- မေကာင္းေသာသူတို႔သည္
သာ- မိမိအလိုလို
ဒါ- အၾကံအစည္ ပ်က္ေသာအားျဖင့္
ေဝ- ေပ်ာက္ေစကုန္သတည္း။

ဒါ- ဒါနေစတနာေၾကာင့္
ယသာ- အျခံအရံ အေက်ာ္ေစာတို႔သည္
ဒ- ပြားေစကုန္သတည္း။

ဒသာ- ဆယ္ပါးေသာ ရန္သူတို႔သည္
ယ- ကုသိုလ္ဆယ္ပါး တန္ခိုးအားေၾကာင့္
ဒါ- ေပ်ာက္ ေစကုန္သတည္း။

သာသာ- မက္ေမာျခင္းျဖစ္ေသာ သူတို႔ႏွင့္ 
ဓိ- ရွည္ျမင္႔စြာ
ကု- မေပါင္းေဖာ္ရျခင္း  ျဖစ္ေစ ကုန္သတည္း။

ကု- စက္ဆုတ္ရြံရွာ မေကာင္းစြာေသာ သူတို႔ႏွင့္
ဘု- ျဖစ္ေလရာရာ အရပ္၌
ဒ- အခါခပ္သိမ္း 
ကု- မေတြ႕ရသည္။

ေဝဒါသာကု ဂါထာႏွင့္ အလားသ႑န္တူ "ေဒဝါကာနိ၊ ျပစိေစက" စသည့္ ဂါထာျပန္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ ထိုဂါထာမ်ားထဲတြင္ သိၾကားမင္းရြတ္ဆိုေသာ ေဝဒါသာကု ဂါထာကိုသာ အနက္ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရွိဖူးၿပီး အျခားဂါထာမ်ား၏ အနက္ကို ဖြင့္ဆိုထားေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို မဖတ္႐ႈရဖူးေပ။

(မွတ္ခ်က္။ ။ စာေရးသူ လက္လွမ္း မမီသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။)

 

ပဇာပတိ နတ္စစ္သူႀကီး စစ္ထြက္ဂါထာ

 

ေဒဝါကာနိ နိကာဝါေဒ၊ ါဟိကာသု သုကာဟိဝါ။

ကာကာေရဘ၊ ဘေရကာကာ။

နိသုဘယံ၊ ယံဘသုနိ။

 

ေဒ

ဝါ

ကာ

နိ

ဝါ

ဟိ

ကာ

သု

ကာ

ကာ

ေရ

နိ

သု

ယံ

 

ဆင္ျဖဴရွင္မင္း အယုဒၶယ ကို ေအာင္ႏိုင္ရန္ဆင္ဦးကင္းတြင္ ဂါထာကို ေရႊပိန္းခ်ေရးထိုးခဲ့သည္။

ဤဂါထာေတာ္ကိုရြတ္ဆိုပြါးမ်ားျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွ ုအျဖာျဖာရေစႏိုင္ပါသည္ ။
အထူးသျဖင့္ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မွ ု ရရွိ ေစႏိုင္ပါသည္ ။

 

ဤဂါထာ ထူးျခားခ်က္မွာ…ဂါထာ တစ္ပါဒခ်င္းစီ ေျပာင္းျပန္ ညီစြာ စီစဥ္ထားခ်င္ပင္ျဖစ္၏။

ေရွ႕ေနာက္ ျပန္ကာ ဆိုႏိုင္သလို၊ အေပၚေအာက္လည္း ျပန္လွန္ဆိုႏိုင္သည္သာ။ ဤသို႔ညီေအာင္ အကၡရာတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ကာ စီစဥ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂါထာ ေရးဖြဲ႔ထားပံုကို ေသခ်ာၾကည့္ ပါေလ အျပန္ အလွန္ေရး ဖြဲ႔ထားျခင္းကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ဂါထာပ်ံ ဟုလည္း ေခၚျပန္ပါေသးသည္။

ေရႊတိဂံုဘုရားေရာက္လွ်င္ ရွာၾကည့္ပါ။ ဤဂါထာေတာ္ (၂)ခုကို ေၾကးျပားတြင္ အင္းခ်ျပီး ဘုရားပလႅင္ေတာ္မွာ ပူေဇာ္ထားတာ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေစတီေတာ္ အမွတ္(၇၆)နားမွာပါ။

Views: 3046

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

There are no birthdays today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service