ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

အျပင္ေအာင္ျခင္း ၈-ပါး 佛陀的偉大勝利八 Buddha's Eight Great Victories


(၁)မာရ္နတ္ကို ေအာင္ေတာ္မူျခင္း

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ နံနက္မွာ သုဇာတာ လွဴဒါန္းတဲ့ ႏို႕ဃာဆြမ္းကို လက္ခံၿပီး၊
ေနရဥၹရာျမစ္ဆီသုိ႔ သြားပါတယ္။ ထိုျမစ္ရဲ႕ တစ္ေနရာ သုုပၸတိ႒ိတ
ေရခ်ဳိးဆိပ္မွာ ေရခ်ဳိးေတာ္မူၿပီး ေအးျမတဲ့သစ္ပင္အရင္းမွာ ထိုင္ကာ
ႏို႔ဃနာဆြမ္းကို ထန္းသီးမွည့္ပမာဏ ခန္႔ (ထန္းသီးအေစ့အရြယ္)ကို ၄၉
လုပ္ဘုဥ္းေပးပါတယ္၊ အဲဒီမွာ ဆြမ္းအလုပ္တုိင္းမွာ နတ္ျဗဟၼာမ်ားက
လူနတ္မ်ားစားနိုင္တဲ့ ၾသဇာမ်ား ထည့္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဘုရားျဖစ္ၿပီး
၄၉ ရက္ၾကာတဲ့အထိ ဘာမွမစားဘဲ ေနေတာ္မူနိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ႏွင့္
မဟာေဗာဓိရဲ႕ အေရွ႕ဖက္ ပလႅင္ေတာ္ေပါက္ရာ ေနရာသုိ႔ ေရာက္တဲ့အခါ “ဒီေနရာဟာ
ေရွး ဘုရားရွင္တို႔ ကိေလသာၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူ ရာ ေနရာျဖစ္တယ္” လို႔
သိေတာ္မူၿပီး ပါလာတဲ့ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကို အဖ်ားက ကိုင္ကာ ႀကဲျဖန္႔လိုက္တာနဲ႔
ျမက္မ်ားကြယ္ေပ်ာက္ၿပီး ရတနာ ပလႅင္ေတာ္အသြင္ ျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ မဟာေဗာဓိပင္ကို ေနာက္ခံထားကာ အေရွ႕ဖက္ကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ရတနာပလႅင္ေပၚတြင္ ထက္၀ယ္ဖြဲ႕ ေခြ ထိုင္ေတာ္မူခါ “ အေရ က်န္လုိက က်န္ပါေစ၊ အေၾကာက်န္လိုက
က်န္ပါေစ၊ အရိုးက်န္လိုက က်န္ပါေစ၊ ငါတကိုယ္လံုး အသားေသြး ေတြ
ခမ္းေျခာက္လိုက ခမ္းေျခာက္ပါေစ ဘုရားမျဖစ္သမွ် ဒီေနရာက မထေတာ့ၿပီ” လို႔
အဂၤါေလးပါးရွိတဲ့ ၀ီရိယတရားတို႔ျဖင့္ ထိုင္ေနေတာ္ မူပါေတာ့တယ္။ အဲဒီအခါမွာ
သိၾကားအစရွိတဲ့ နတ္ျဗဟၼာမ်ားက ပူေဇာ္မႈအမ်ဳိးမ်ုဳိးတို႔ျဖင့္
ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။(ပူေဇာ္ပံုကို မေရးေတာ့ၿပီ) ထိုအခါ ၀သ၀တၱီနတ္ျပည္သား
မာရ္နတ္ဟာ နတ္စည္းစိမ္ကို စြန္႔ပယ္ၿပီး ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ဒုကၠစရိယာ
က်င့္စဥ္ကတည္းက ဘုရားအေလာင္းေတာ္ရဲ႕ စိတ္မွာ ဘယ္အခါ ကာမ၀ိတက္မ်ား
ျဖစ္မလဲဆိုတာ အပင္ပန္းခံကာ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ေပမဲ့ ဘာမွျဖစ္မလာခဲ့ဘူ။
“ဒီေန႔မွာေတာ့ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ေဗာဓိမ႑ိဳင္ကို ေရာက္ခဲ့ၿပီ၊ ငါ့ရဲ႕
ဘံုသံုးပါးဆိုတဲ့ နယ္ပယ္ကေန ဘယ္နည္းနဲ႔မွ အလြတ္ေျမာက္ မခံနိင္ဘူး” လို႔
ေတြးကာ ၀သ၀တၱီနတ္ျပည္က သူ႔အၿခံအရံ နတ္သားမ်ားကို ေခၚလာၿပီး “
အေမာင္တို႔…လက္နက္အမ်ဳိးမ်ဳိးယူၿပီး ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား တိုက္ခုိက္ၾက”
လုိ႔ ေျပာခဲ့သလို သူ႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း ယူဇနာ ၁၅၀ ရွိတဲ့ ဂီရိေမခလာ
ဆင္ကိုစီးကာ လက္ရံုးတစ္ေထာင္ကို ဖန္ဆင္းၿပီး၊ လက္ရံုးတစ္ခုမွာ
လက္နက္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ယူေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။


ဒီအခ်ိန္တုန္းက မာရ္နတ္စစ္တပ္ႀကီးမွာ အလြန္မ်ားလွပါတယ္။ အေရွ႕ဖက္က ၁၂ ယူဇနာ၊ လက္၀ဲ ဖက္ ၁၂ ယူဇနာ၊လက္်ာ ဖက္ ၁၂ ယူဇနာ၊ အထက္ကို ၉ ယူဇနာအထုရွိ မ်ားျပားလွတဲ့
မာရ္နတ္စစ္သည္တို႔ျဖင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာပံုသ႑ာန္မ်ား ဖန္ဆင္းကာ
ညာသံေပးၿပီး ဘုရားေလာင္းရွိရာ မဟာေဗာဓိမ႑ိဳင္သို႔ လာခဲ့ၾကပါတယ္။
မ်ားျပားလွတဲ့ မာရ္နတ္စစ္သည္မ်ား ခ်ီတက္လာတဲ့အခါ ဘုရားအေလာင္းအား
ပူေဇာ္ေနၾကတဲ့ နတ္မ်ားအနက္ သိၾကားမင္းဟာ ေနရာမွာ ရပ္တည္မနိုင္ေတာ့ဘဲ
ခရုသင္းကို ေက်ာမွာ ပိုးၿပီး ေျပးလႊားကာ စႀကၤာ၀ဠာအနားေရးမွာ ရပ္ေနရပါတယ္။
ျဗဟၼာမင္းကေတာ့ ဒီေနရာမွာ မေနနိုင္ေတာ့ဘဲ ထီးျဖဴကို စႀကၤ၀ဠာတိုက္စြန္းမွာ
ပစ္ခ်ခဲ့ကာျဗဟၼာ့ျပည္ကို ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။


ေနာက္ဆံုး မဟာေဗာဓိမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ တစ္ပါးတည္းသာ က်န္ခဲ့ေတာ့တယ္။ မာရ္နတ္ကလည္း တုိက္ခိုက္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေနာက္၀ဲယာမွ မ်ားျပားလွတဲ့ စစ္သည္မ်ားကို
“ရဟန္းေဂါတမကို တိုက္ၾက” လို႔ အမိန္႔ေပးပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ
ျဖည့္က်င့္လာခဲ့တဲ့ ပါရမီကုသုိလ္မ်ားကို ဆင္ျခင္စဥ္းစားေနပါေတာ့တယ္။
မာရ္နတ္မ်ားဟာ ဘယ္ေလာက္ပင္ တိုက္ခိုက္ပါေသာ္လည္း ဘုရားအေလာင္းေတာ္ရဲ႕
ပါရမီကုသုိလ္ေတာ္ကို မယွဥ္နုိင္တဲ့အတြက္ တိုက္ခိုက္တိုင္း
ေနာက္ျပန္ဆုတ္လာခဲ့ရပါတယ္။ မာရ္နတ္စစ္သည္တို႔ ျပဳလုပ္သမွ်ေသာ
အရာမွန္သမွ်ကို ဘုရားအေလာင္းေတာ္က ေမတၱာ ေတာ္အစြမ္းနဲ႔
ပယ္ရွားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ (မာရ္နတ္တိုက္ခိုက္ပုံအက်ယ္ကို မေျပာေတာ့ၿပီ)
ေနာက္ဆံုးမွာ မာရ္နတ္အေပါင္းဟာ ၀သ၀တၱီနတ္ျပည္ကို ေျပးရပါေလေတာ့တယ္။ ဒါဟာ
ဘုရားရွင္က ၀သ၀တၱီနတ္ျပည္သား မာရ္နတ္တို႔ကို ေအာင္ျမင္ပံု၊
ပထမေအာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (မဟာဗုဒၶ၀င္ ဒုတိယတြဲ ႏွာ-၂၈၂ မွ ၂၉၀)


ဇယမဂၤလာ ေအာင္ဂါထာ


(၁) ဗာဟံုသဟႆ မဘိနိမၼိတ သာ၀ုဓႏၱံ

ဂိရိေမခလံ ဥဒိတေဃာရံ သေသနမာရံ

ဒါနာဒိဓမၼ၀ိဓိနာ ဇိတ၀ါ မုနိေႏၵာ

တံေတဇသာ ဘ၀တု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ။


(1 )Mara, the Evil One

Riding on the back of Girimekhala, his celestial elephant, thousand-armed Mara, each hand brandishing a deadly weapon, advanced at
noon with an incredibly large army toward the Bodhisatta Buddha-to-be
to drive him from his seat under the Bodhi tree.
Mara tried nine different weapons from his arsenal--a tornado, heavy rain, showers of
hot rocks, various missiles, embers, hot ashes, hot sand, and hot mud,
and complete darkness--all in vain. Then he threw his last great
weapon, a sharp, spinning blade, but again with no effect.
At last, Mara claimed the Bodhisatta's seat for himself, but the Bodhisatta
asked, "Mara, do you have any witness of your greatness?


Certainly Mara replied, and he pointed to his soldiers who shouted, We are witnesses
What witness do you have? Mara asked in return.
Not even counting other existences, the Bodhisatta calmly answered, but recalling just a fraction of the meritorious deeds I performed when
reborn as Vessantara, this great earth will be my witness that I have
fulfilled the ten Paramis merits. As the Bodhisatta pointed to the
ground, the earth roared so loudly that the elephant Girimekhala
dropped to its knees, and Mara's whole army fled in panic even before
the sun had set.


JAYAMANGALA-GATHA

1. Bahum sahassam-abhinimmita sayudham tam
Girimekhalam uditaghora sasenamaram
Danadidhammavidhina jitava munindo
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani.

(1)瑪拉,那惡者

Riding on the back of Girimekhala, his celestial elephant, thousand-armed Mara, each hand brandishing a deadly weapon, advanced at noon with an
incredibly large army toward the Bodhisatta(Buddha-to-be)to drive him
from his seat under the Bodhi tree.
騎在後面Girimekhala,他的天體大象,千武裝瑪拉,每一只手揮舞著一個致命的武器,用先進的中午難以置信的大部隊向菩薩(佛將要)把他從他的座位下的菩提樹。

Mara tried nine different weapons from his arsenal--a tornado, heavy rain,
showers of hot rocks, various missiles, embers, hot ashes, hot sand,
and hot mud, and complete darkness--all in vain.
馬拉試圖從他的九種不同的武器,阿森納-龍捲風,暴雨,陣雨的熱岩,各種導彈,餘燼,熱灰,熱沙,熱泥,完整的黑暗-一切都是徒勞。
Then he threw his last great weapon, a sharp, spinning blade, but again with no effect.然後,他把他的最後一個偉大的武器,尖,旋轉葉片,但同樣沒有效果。


At last, Mara claimed the Bodhisatta's seat for himself, but the Bodhisatta asked, "Mara, do you have any witness of your greatness?最後,瑪拉聲稱菩薩的座位為自己,而是菩薩問:“瑪拉,你有任何證人你偉大?
”Certainly!”Mara replied, and he pointed to his soldiers who shouted, ”We are witnesses!” “當然!”馬拉說,他指著他的士兵誰喊道:“我們作見證!”
”What witness do you have?”Mara asked in return. “你有什麼證人?”瑪拉反問。


”Not even counting other existences,” the Bodhisatta calmly answered, ”but recalling just a fraction of the meritorious deeds I performed when
reborn as Vessantara, this great earth will be my witness that I have
fulfilled the ten Paramis(merits).”As the Bodhisatta pointed to the
ground, the earth roared so loudly that the elephant Girimekhala
dropped to its knees, and Mara's whole army fled in panic even before
the sun had set.

“這還不算其他存在”的菩薩平靜地回答,“但只是一小部分,回顧的功績時,我進行轉世成為Vessantara,這個偉大的地球將是我作證,我已經完成了
十Paramis(優點)。”作為在菩薩指著地上,大聲地吼道這樣的大象Girimekhala降到了膝蓋,和瑪拉的全軍倉皇出逃甚至在太陽落了。


節的贊助的勝利


1。 With a thousand arms and created weapons that 一個千種武器,軍火和創建
(Elephant) Girimekhala with Mara, risen with fierceness (大象)Girimekhala與瑪拉,與兇猛復活
together with his army, 連同他的軍隊,
Through righteous means, such as generosity, the Lord of Sages won. 通過正義的手段,如慷慨,主的先賢 元。
Through that power may there be victorious auspices to you. 通過這一權力可能有勝利的主持下給你。


Jayamangala Gatha(ေအာင္ျခင္း ၈ ပါး)(video)

https://yatanavasatemple.ning.com/video/jayamangala-gatha-8


The Buddha's Eight Conquests (ေအာင္ျခင္း ၈ ပါး) ေဒၚမာမာေအး(video)

https://yatanavasatemple.ning.com/video/the-buddhas-eight-conquests

The Buddha's Eight Conquests (ေအာင္ျခင္း ၈ ပါး) ေဒၚေမရွင္(video)

https://yatanavasatemple.ning.com/video/the-buddhas-eight-conquests-1


Views: 131

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Latest Activity

Oldloves is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Sunday
Speech max posted a blog post
Jul 5
Speech max is now a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺
Jul 5
commentfedpp814 replied to commentcswlu889's discussion dogecoin daily charts
Jun 27

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service