ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

Chong Li, Taiwan R.O.C

သစၥေမ၀ ဇာယေတ- truth is only victorious

 

သစၥေမ၀ ဇာယေတ- truth is only victorious

အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ထင္ရွားသည္။ အသြင္အျပင္ ထူးျခားသည္။ ရဟန္းေတာ္ မ်ား၏ အသြင္အျပင္လကၡဏာသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံႏွင့္ သက္ဆုိင္ႏွီးႏႊယ္ေၾကာင္းတစ္ခ်ိဳ႕ သိၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္းလည္းသိၾကျပန္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ေမးလုိက္ေသာ အခါ ရင္မွာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ရသည္။
“လာမား( တိဗက္) ေတြလား”တ့ဲ။ ရံခါလမ္းတြင္ ေတြ႕ရေသာ အခါတြင္လည္း ေဟး လာမားေတြ ဟုသာေခၚၾကသည္။ ထုိအခါ ေထရ၀ါဒရဟန္းတာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပရသည္။
လားမားသာ၀က၊ ေထရ၀ဒါသာ၀ကသည္ အေရးမၾကီးပါ။ ဗုဒၶသာ၀ကမ်ား အျဖစ္ သိေနျခင္းကုိ ပင္ ေက် နပ္ေန ရပါသည္။
အဓိကအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ေတာင္ပုိင္း ဗုဒၶဘာသာဟု လူသိမ်ားေသာ ေထရ၀ါ ဒႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းဗုဒၶဘာသာဟုေခၚၾကေသာ မဟာယာနျဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးပင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံၾကီး တြင္ပင္ အေျခခံခ့ဲၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္ မဟာယာနကုိ လူပုိမုိသိသည္။ မဟာယာန ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကီးမ်ား၏ အယူအဆမ်ားသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံၾကီး၏ ရွိရင္းစြဲျဖစ္ေသာ ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ေရာေထြးခ့ဲၾက သည္။ ျဗဟၼဏ၀ါဒေရာ ဗုဒၶ အဘိဓမၼာမ်ားေပၚထြန္းခ့ဲၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဗုဒၶအား ၀ိသွ်ႏု၏ အ၀တာရ( ကုိယ္ပြားေတာ္) အျဖစ္ ယူဆလာခ့ဲၾကသည္။ 
 ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံၾကီးမွ အသြင္ အျပင္အားျဖင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သည္ဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရ အေနအားျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံၾကီး၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုလက္ရာ၊ အေတြး အေခၚ၊ အေဆာက္အဦး၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုစသည့္ အႏုလက္ရားမ်ားတြင္ အထင္သားၾကီးေတြ႕ႏုိင္သည္။ သုိ႕ေသာ္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ မ်ား ၀င္ေရာက္လာေသာအခါ ဗုဒၶအမည္ႏွင့္ အေသာက အမည္တုိ႕ ပင္ ေမ့လုလုျဖစ္ခ့ဲၾကသည္ဟု အဆုိရွိသည္။
ဗုဒၶသာသနာ၏ အထြန္းအေတာက္ဆုံး ကာလမ်ားကုိ သမုိင္းတြင္သာ ရွိေတာ့မည့္ အေနအထား ကုိ ျပန္လည္ ဦးေမာ့ေပးလုိက္သည္မွာ ၁၈ရာစုတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံေရာက္ အေနာက္တုိင္း သုေတတသီ တုိ႕သည္ အဓိက ျဖစ္သည္။ သမုိင္းကုိ ျမတ္ႏုိးသူမ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လု လု ဗုဒၶဘာသာ အႏုလက္ရာမ်ား ျပန္လည္ရရွိခ့ဲၾကသည္။
သမုိင္းတြင္ ဗုဒၶသည္ အႏႈိုင္းမ့ဲျဖစ္ေၾကာင္းသိ လုိက္ၾကသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ေပၚထြန္းသမွ်ေသာ အယူ၀ါဒ တုိင္းတြင္ ဗုဒၶလမ္းစဥ္မ်ားတစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းပါ၀င္ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အေစာဆုံးဆုိၾကေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံၾကီး၏ ဟိႏၵဴ၀ါဒသည္ပင္ ဗုဒၶနည္းလမ္းမ်ားကို သြယ္၀ုိက္တစ္နည္း၊ တုိက္ရုိက္တစ္သြယ္ မိမိတုိ႕၀ါဒ အလား ကူးယူေဖာ္ၾကသည္။
ဗုဒၶသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံၾကီးမွ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားခ့ဲပါ။ အိႏၵိယႏုိင္ငံၾကီးသည္ လြတ္လပ္ေရးရသည္ႏွင့္ သမုိင္းတြင္ စံတင္ထားရေသာ အတိတ္ပုံရိပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ပုံရိပ္မ်ား အျဖစ္ျမတ္ႏုိးခ့ဲၾကျပီျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ အလံတြင္ ဓမၼစၾကၤာ အ၀န္းျဖင့္ ပုံေဖာ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တံဆိပ္တြင္ အေသာက္မင္းၾကီး၏ ဘုရားရွင္ အား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္ထားေသာ ေလးမ်က္ႏွာသုိ႕ဟိန္းေဟာက္ေနေသာ ျခေသၤ့ၾကီးေလးေကာင္ျဖင့္ ပုံေဖာ္ထား ျပန္သည္။ 
ညီညြတ္ျခင္း၊ အင္အားျဖစ္ျခင္း၊ လူသားဆန္ျခင္း၊ ဇာတ္စနစ္ကင္းျခင္းတုိ႕ကုိပုံေဖာ္ခ့ဲၾကေသာ ဗုဒၶဘုရား ရွင္ႏွင့္ အေသာကတုိ႕သည္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံၾကီး၏ အထြတ္တြင္ လြင့္လူး ေနသည္မွာ ၾကည္ႏူးဖြယ္ျဖစ္သည္။
အိႏၵိယႏုိင္ငံႏုိင္ငံေတာ္ အမွတ္အသား ဆုိရုိးသည္ သစၥေမ၀ ဇာယေတ ( satyameva jayate) Truth is only victorious. သစၥာသည္သာ ေအာင္ျမင္ရာတ့ဲ၊
ယေန႕ ေထရ၀ါဒ၊ မဟာယာနရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဓမၼစၾကၤာအ၀န္း၊ အေသာကမင္း၏ ျခေသၤ့ၾကီးမ်ား၏ အရိပ္တြင္ ခုိ၀င္လွ်က္ သစၥာေအာင္ပန္းဆင္ဖုိ႕ ညီညီညာညာလွမ္းတက္ေနၾကသည္။ 

Views: 107

Comment

You need to be a member of ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺 to add comments!

Join ရတနာ၀ါသ ဘုရားေက်ာင္း 華緬 三寶寺

ဆင္ျခင္ဖြယ္ လိုက္နာဖြယ္ရာ ၾသ၀ါဒ စကားမ်ား

ေျပာမွ သိ၊ ထိမွ နာ၊ သာမွ ေန၊    ေသမွ ခင္၊ လူတြင္ မက်င့္ရာ။ 

သူေတာ္ဆည္းကပ္၊ ျမတ္တရားနာ၊

ေလ်ာ္စြာအက်င့္၊ မဂ္ဖိုလ္ခြင့္၊ ရလင့္ဧကန္သာ။
(မုိးကုတ္ ဆရာေတာ္)

မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲခံရတာ။
လိမၼာတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ပဲစံရတာ။
မယံုခဲ့ရင္ေတာင္
မိုက္မၾကည့္နဲ့ လိမၼာပါ။
(ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ)

ယံုၾကည္ထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ရိုးသားရမည္။
အားကိုးထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရမည္။
ေလးစားထိုက္သူျဖစ္ေအာင္ စင္ၾကယ္ရမည္။
(ဓမၼေဘရီ အရွင္၀ီရိယ)

ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အညစ္အေၾကးကို
ေရႏွင့္သာ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္သလို
စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
အညစ္အေၾကးကို
စိတ္ႏွင့္သာလွ်င္ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးေၾကာႏိုင္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

ဓေမၼာဟေ၀ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ
တရားေစာင့္ေသာသူကို တရားကျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေပး၏။ (ဗုဒၶ)

အသက္ရွင္ဖို့စားပါ။ စားဖို့သက္သက္ အတြက္ေတာ့ အသက္ရွင္ မေနပါနဲ့။ အမ်ားအတြက္ သာသနာအတြက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားၾကီးပါ။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္လာေအာင္ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း
သူမေတာ္လဲ ကိုယ္ကေကာင္း
ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။

သူေတာ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္း

သူမေကာင္းလည္း ကိုယ္ကေတာ္ 

သူမေတာ္လည္း ကိုယ္ကေကာင္း

ဒါမွ သူေတာ္ေကာင္း။
သူေတာ္ေကာင္းေလးျဖစ္ေစခ်င္ စိတ္ထားလွဖို႔ျပင္
သတိယွဥ္တယ္ သစၥာသံုး ဒါမွ အျမတ္ဆံုး။

ကတညတ ကတေ၀ဒီ
ေက်းဇူးတရားကိုသိျခင္း
ေက်းဇူးတရားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသည္ မဂၤလာမည္ပါ၏။
(ဗုဒၶ)

အတိတ္ကိုေတြး၊ မေဆြးနဲ့
အတိတ္ဆိုတာ ျပန္မလာဘူး။
အနာဂတ္ကိုမွန္းဆ မလြမ္းတနဲ့
အနာဂတ္ဆိုတာမေသခ်ာဘူး။
ပစၥဳပန္မွာ လုပ္သင့္ရာ၀ယ္
ပညာလံု႔လ အသံုးခ်လွ်က္
ဘ၀တန္ဖိုး အားမာန္ကိုး၍
ျမတ္ႏိုးၾကည္ျဖဴ အရယူေလာ့။
(ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိ၀ံသ)

ၾကီးျမတ္သူတို႔ေနရာ

ၾကီးျမတ္သူဟူသမွ်တို႔ 

ယူၾကသည္႔ ျမတ္ေနရာ။ 
ေရွာင္တခင္ခုခ်က္ခ်င္း 
လွ်င္းမရပါ။ 
မ်ားသူတို႔အိပ္ေနရာ 
ညခါပင္ သူမနား 
အျမင္႔ကို သူျမင္လို႔ 
သူအစဥ္ႏွစ္ဆတိုးလုိ႔ရယ္ 
ၾကိဳးကုတ္ေလသား။

(ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသာသနာျပဳ  အရွင္ဥာဏိက-ေျမာင္းျမ)

သူတစ္ဖက္သား၊မ်က္မာန္ပြါးေသာ္ တရားမကြာ၊ထိန္းေစာင့္ကာျဖင့္

ေမတၱာႏွလံုး၊ကိုယ္ကသံုးလွ်င္ အရွဳံးဘယ္မွာရွိခ်ိမ့္နည္း။
(မင္းကြန္း ဆရာေတာ္)

 

 

ျမန္မာဝက္ဆိုက္ ဘေလာ့မ်ား                 လမ္းညႊန္

(ပံုေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ မူရင္း ေနရာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။)

 


picoodle.com


    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၁)

 

    ျမန္မာ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္မ်ား စုစည္းရာ (၂)

 

 

 

Click to play this Smilebox slideshow
Create your own slideshow - Powered by Smilebox

    "ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား "

Birthdays

Birthdays Today

Members

© 2021   Created by ukkmaung.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service